• Mária Delejová

     • 2.A - Náboženská výchova

     •  9.3.2022

      Milí druháci,

      teraz na hodinách pozeráme príbeh o Mojžišovi.  V ňom sa dozviete, ako Pán Boh vyslobodil Izraelitov z egyptského zajatia. Neskôr uzatvoril s človekom zmluvu na vrchu Sinaj.

           Dal Mojžišovi Desať prikázaní. Sú to dobré pravidlá o tom, ako  sa má človek správať, aby žil svoj život múdro, spravodlivo a dobre.

      Desatoro

      https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&t=3332s&ab_channel=BontonKids

      Môžete si to vymaľovať, alebo nakresliť vlastný obrázok

       

       

       

       

      26.1.2022

      Milé deti,

      na minulej hodine sme hovorili o Božej rodine - o Cirkvi.

      Do Cirkvi sa môžeme dostať krstom. Aj Pán Ježiš sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Vypočujte si o tom krátku katechézu:

      https://www.youtube.com/watch?v=heI_-1Dz3JM

      A ešte raz aj s čítaním zo Svätého písma:

      https://www.youtube.com/watch?v=Dg3CUT-omyk

      Ježiš predtým ako odišiel k svojmu Otcovi do neba, povedal apoštolom, aby išli do celého sveta, učili ľudí a krstili ich. Preto aj nás rodičia dali pokrstiť .

           Pri krste sa udejú 3 dôležité veci:

      1. Zmyje sa nám z duše dedičný hriech

      2. Staneme sa Božími deťmi

      3. Staneme sa členmi Cirkvi

      Pozrite si aj túto prezentáciu o krste:

      Sviatost_krstu.ppt

       

      Nezabudnite si prečítať v učebnici str. 59 - 61.

      Domáca úloha:

      Do zošita si napíš čo sa udeje pre krste /3/.

      Pod to nakresli krstnú košieľku a sviecu.

       

       

       

       

       

      19.1.2022

      Cirkev /str. 62/

      Milí druháci,

      minule sme spomínali, čo spôsobilo klamstvo v Jakubovej rodine a ako sa narušené vzťahy dali napraviť. 

      Dnes si chceme pripomenúť, že okrem ľudskej rodiny, ktorú tvoria rodičia, starí  rodičia a deti .... existuje aj Božia rodina, ktorú voláme Cirkev.

      Cirkev je veľká rodina tých, ktorí veria v Ježiša Krista, milujú Boha ako Otca a žijú ako bratia a sestry bez ohľadu na rasu a národnosť.

      Pozrime si v tejto prezentácii, kto patrí do Cirkvi:

      Božia rodina - Cirkev

      BOZIA_RODINA(1).pptx

      Chcete vidieť kto patril do Cirkvi v Ježišových časoch?

      Život a služba

      https://www.youtube.com/watch?v=v3Aai5tLjYU

      Všetci čo v neho uverili a nasledovali ho.

       

      Do zošita si napíš:

      Cirkev je Božia rodina. Patria do nej všetci, ktorí veria v Ježiša Krista a milujú Boha.

      Ježiš povedal: "Ja som vinič, vy ste ratolesti."

       

       

       

       

       

      Školský rok 2021/2022         

       

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      16.4.2021 a 23.4.2021

      Milí druháci,

      pozrite si tento film. V ňom sa dozviete, ako Pán Boh vyslobodil Izraelitov z egyptského zajatia. Neskôr uzatvoril s človekom zmluvu na vrchu Sinaj.

           Dal Mojžišovi Desať prikázaní. Sú to dobré pravidlá o tom, ako  sa má človek správať, aby žil svoj život múdro, spravodlivo a dobre.

      Keďže tento film je dlhší, môžete si ho rozdeliť na dve vyučovacie hodiny.

      Desatoro

      https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs&t=3332s&ab_channel=BontonKids

      Môžete si to vymaľovať, alebo nakresliť vlastný obrázok

       

       

       

      9.4.2021

      Ježiš žije!

      Aleluja! Radujme sa!

      https://www.youtube.com/watch?v=DeEd6L6V_jQ&ab_channel=UcitelkaZuzka

      Veľká noc je oslava Ježišovho zmŕtvychvstania. Smrť bola porazená. Ježiš vstal z mŕtvych.

      Napíš si do zošita vety, ktoré sú nad obrázkom a pod ne si môžeš vymaľovať tento obrázok, alebo nakresliť vlastný.

       

       

       

      26.3.2021

      Milé deti, 

      určite viete, že teraz je pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Pripomeňme si, čo všetko pre nás Ježiš urobil, aby sme ju mohli sláviť aj my.

      Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov , išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo mu tam hrozí, že sa ho chystajú uväzniť. Ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť v tomto animovanom biblickom príbehu. 

      Baránok Boží

      https://drive.google.com/file/d/1AcBeizlu8f4fqL2gB0BB-dVQ_1rv73S3/view?usp=sharing

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať. Lebo tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel. 

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /kto by mal možnosť, môže obrázok prefotiť a poslať na môj e-mail/

       

       

       

      19.3.2021

      Moje ruky pre druhého  /str. 77/

      Milé deti,

      na minulej hodine sme hovorili o podobenstvách a vy ste si niektoré mohli pozrieť. Jedným z nich bolo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi.

      Spomínate si - boháč nemohol ísť do neba, lebo mu v tom bránilo lakomstvo. Čo to znamená byť lakomý?

      - nesprávne narábať so svojím bohatstvom

      - myslieť len na seba

      - túžba hromadiť majetok

      - neochota deliť sa

      Keď nechceme byť ako boháč, musíme sa vedieť deliť so svojím bohatstvom. Veľkým pokladom sú naše ruky. Nimi dokážeme pomáhať aj vtedy, keď nemáme nič.

      .

      Tak málo treba na to, aby sme niekoho urobili šťastným.

      https://www.youtube.com/watch?v=A6PWu3EH7Xw&ab_channel=PortalKair%C3%B3sba

      Čo znamená "mať ruky pre druhého?"

      Byť pripravený pomôcť druhému, keď to bude potrebovať- pohladiť, podeliť sa, hrať sa s niekym, modliť sa za iných, podať ruku ...

      Ak

      https://www.youtube.com/watch?v=mfxQ-nIHWCQ

       

       

       

       

       

      12.3.2021

      Milé deti,

      vieme, že Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby učil ľudí, čo majú robiť, aby sa mohli dostať do neba. Učil tak, že rozprával príbehy, ktorým hovoríme podobenstvá.

      Pozrite si niektoré podobenstvá, ktoré Ježiš vyrozprával. 

      Ježišove podobenstvá        /Boháč a Lazár/

      https://www.youtube.com/watch?v=kB9bdgB2Oa0

       

       

      5.3.2021

      Milé deti,

      na minulej hodine sme hovorili o Božej rodine - o Cirkvi.

      Do Cirkvi sa môžeme dostať krstom. Aj Pán Ježiš sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom v rieke Jordán. Vypočujte si o tom krátku katechézu:

      https://www.youtube.com/watch?v=heI_-1Dz3JM

      A ešte raz aj s čítaním zo Svätého písma:

      https://www.youtube.com/watch?v=Dg3CUT-omyk

      Ježiš predtým ako odišiel k svojmu Otcovi do neba, povedal apoštolom, aby išli do celého sveta, učili ľudí a krstili ich. Preto aj nás rodičia dali pokrstiť .

           Pri krste sa udejú 3 dôležité veci:

      1. Zmyje sa nám z duše dedičný hriech

      2. Staneme sa Božími deťmi

      3. Staneme sa členmi Cirkvi

      Pozrite si aj túto prezentáciu o krste:

      Sviatost_krstu.ppt

       

      Nezabudnite si prečítať v učebnici str. 59 - 61.

      Domáca úloha:

      Do zošita si napíš čo sa udeje pre krste /3/.

      Pod to nakresli krstnú košieľku a sviecu.

       

       

       

       

      19.2.2021

      Cirkev /str. 62/

      Milí druháci,

      minule sme spomínali, čo spôsobilo klamstvo v Jakubovej rodine a ako sa narušené vzťahy dali napraviť. 

      Dnes si chceme pripomenúť, že okrem ľudskej rodiny, ktorú tvoria rodičia, starí  rodičia a deti .... existuje aj Božia rodina, ktorú voláme Cirkev.

      Cirkev je veľká rodina tých, ktorí veria v Ježiša Krista, milujú Boha ako Otca a žijú ako bratia a sestry bez ohľadu na rasu a národnosť.

      Pozrime si v tejto prezentácii, kto patrí do Cirkvi:

      Božia rodina - Cirkev

      BOZIA_RODINA(1).pptx

      Chcete vidieť kto patril do Cirkvi v Ježišových časoch?

      Život a služba

      https://www.youtube.com/watch?v=v3Aai5tLjYU

      Všetci čo v neho uverili a nasledovali ho.

       

      Do zošita si napíš:

      Cirkev je Božia rodina. Patria do nej všetci, ktorí veria v Ježiša Krista a milujú Boha.

      Ježiš povedal: "Ja som vinič, vy ste ratolesti."

       

       

       

      12.2.2021

      Milí druháci, 

      na minulej hodine sme hovorili o rodine. Rodina sú tí, ktorí ťa majú radi a myslia na teba, aj keď o tom práve nevieš. 

           Dnes si prečítajte príbeh o Ezauovi a Jakubovi na str. 55 - 58 a zistíte, čo môže v rodine zapríčiniť hriech, v tomto prípade - klamstvo.

      Pri čítaní si môžete pozerať túto prezentáciu: Jakub

      Jakub.pptx

      Ak si urobil niečo, čo nie je pekné, ani správne - zarmútil si Pána Boha i blízkeho človeka. Môžeš to napraviť! Odpros Pána Boha a choď k tomu, komu si ublížil a povedz - prepáč, odpusť mi.

      Do zošita si napíš:

      Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. /Mt 6,14/

       

       

       

       

      5.2.2021

      Milí druháci,

      Boh dáva každému rodinu. Všetci do nejakej patríme. Tam sa o nás starajú a milujú nás. A my našej rodine lásku opätujeme a pomáhame si navzájom.

      Rodina sú tí, ktorí ťa majú radi a myslia na teba, aj keď o tom práve nevieš. Rodina je aj miesto, kde sa spolu modlíme.

      Pesnička:  Ako bolo na počiatku ...

      https://www.youtube.com/watch?v=ObEkCyJVPNA

       

      Pánu Bohu i svojim rodičom sa za ich lásku a starostlivosť odmeníme tým, že ich budeme poslúchať, pomáhať im a robiť im radosť.

      Prečítajte si v učebnici na str. 53 - 54 Žijem v rodine. 

      Do zošita si napíš názov témy a potom si napíš aspoň jeden citát zo Svätého písma na str. 54  /hnedý rámček/.

      Pod tento citát si nakresli svoju rodinu. 

      Pri kreslení si môžeš počúvať tieto pesničky:

      https://www.youtube.com/watch?v=BSSM-yWk_8I

       

      Modlitba pre rodičov za deti:

      https://www.youtube.com/watch?v=snkvJPMjiTY

       

      A keď ešte nebudete unavení, tak si hocikedy môžete pozrieť túto krátku rozprávku o veľkej rodine chrobáčikov.

      https://www.youtube.com/watch?v=3IntyOE4ySQ

       

       

       

      29.1.2021

      Milí druháci,

      prečítajte si príbeh o Svätej Lucii. Jej sviatok slávime 13. decembra.

      Rodičia ju vychovali v kresťanskej viere. Bolo to  v časoch, keď boli kresťania prenasledovaní a veľa trpeli. Lucia týchto trpiacich vyhľadávala a prinášala im svoju pomoc.

      Tento krátky príbeh nájdete na str. 50.

      Krátka prezentácia:

      Svata_Lucia.pptx

      Pieseň Moje malé svetielko ...

      https://www.youtube.com/watch?v=bzQ3BkE1TbQ

      Krátka rozprávka:

      https://www.youtube.com/watch?v=KDcQ5b_Qxlw

      Na domácu úlohu si môžete do zošita nakresliť Svätú Luciu so sviečkami na hlave a napísať:

      Lucia roznášala svetlo lásky všade tam, kde ho ľudia potrebovali.

       

       

       

      22.1.2021

      Milí druháci,

      dnešná téma je NEDEĽA  /str. 44 - 46/

      V kalendári máme dni všedné i sviatočné. Najkrajší deň je nedeľa. Je to siedmy deň v týždni. Je to deň, kedy máme odpočívať.

      Keď si pamätáte, aj Pán Boh pri stvorení sveta šesť dní pracoval a siedmy odpočíval.

      Kresťania si pre odpočinok vybrali NEDEĽU.  Prečo?  Lebo je to deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Preto je to  aj deň oslavy.

      NEDELA(1).pptx

      Nedeľa je sviatočný deň. Najkrajšie ju slávime vtedy, keď ideme do kostola, spoločne sedíme pri nedeľnom obede, prečítame si príbeh zo Svätého písma, zahráme sa spolu alebo ideme navštíviť svojich príbuzných. 

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE

      Do zošita si napíš:

      Nedeľa je deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Preto je to  aj deň oslavy.

      Pri počúvaní pesničky si môžete pod túto vetu nakresliť, ako idete do kostola. Môže to byť vaša vlastná kresba.

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

       

      15.1.2021

      V nedeľu skončilo vianočné obdobie, ale my si môžeme tieto udalosti pripomenúť ešte raz, týmto animovaným vianočným príbehom.

      Šťastná hviezda  

      https://drive.google.com/file/d/1d3OvQCzgvghNuD53pRlHJe5_Fr9rOfAc/view?usp=sharing

       

      Prajem požehnaný nový rok.

       

       

       

      18.12.2020

      https://www.youtube.com/watch?v=aynp99w78UU&ab_channel=GalganMusic

      Pripomeňme si narodenie Ježiša aj týmto animovaným biblickým príbehom.

      https://www.youtube.com/watch?v=32Df3ZThCAg&ab_channel=MiroslavFarkas

      A teraz si môžeme zaspievať.

      https://www.youtube.com/watch?v=Gy-gA2t3mG8&ab_channel=pobavi  

       

       

      11.12.2020

      Advent znamená príchod. 

      Čakáme na príchod Pána Ježiša, Božieho Syna. 

      https://www.youtube.com/watch?v=ciWcc0J5ZyM&amp%3Bab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

      Blíži sa čas Vianoc ...

      https://www.youtube.com/watch?v=DXJZ7KGr8ZA&ab_channel=Vinimini

      Keďže sme stále v adventnom období, preštuduj si str. 48 - 49 a do zošita si nakresli adventný veniec a pod neho napíš modlitbu, ktorá je dole na str. 49.

       

       

       

       

      4.12.2020

      Je tu Advent ....

      Advent.pptx

      Roráty

      https://www.youtube.com/watch?v=ON9oXoV3GIE&ab_channel=Franciszka%C5%84skaSzko%C5%82aMuzykiiLiturgii

      Mária

      https://www.youtube.com/watch?v=MuiImavaqbg&list=RDQMp567IjW3m6E&start_radio=1&ab_channel=palinno84

      Mikuláš

      https://www.youtube.com/watch?v=h_NlP5-KU_k&ab_channel=GalganMusic

       

       

      27.11.2020

      Milí druháci,

      keď už vieme, že Boh je naším Otcom na nebesiach, nemali by sme zabúdať s ním rozprávať, tak, ako rozprávame aj s rodičmi tu na zemi. Rozhovor s Bohom je modlitba.

      modlitba_2.pptx 

      Koľko času venujeme modlitbe?

      Modlitba(1).pptx

      A čo pieseň? Oslávime ňou Pána Boha?

      https://www.youtube.com/watch?v=6Oc6lqUaoIY&ab_channel=RoboshStebel

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

       

      20.11.2020

      Milí druháci,

      dnes by sme si chceli povedať, ako by sme mohli oslovovať Pána Boha.

      Každý z nás má svoje meno. Kto má meno, nie je "niekto", ale "JA" a "TY". Je osobou, ktorá vie rozprávať a ktorú možno  osloviť. Keď niekoho oslovíme po mene, dávame najavo, že ho poznáme a máme k nemu vzťah.

      V učebnici na str. 38 je krátky príbeh o tom, ako ľudia vyberali meno pre Boha. Môžete si ho prečítať. Aby sa vám o tom ľahšie premýšľalo, urobila som vám k tejto téme krátku prezentáciu, ktorú si môžete pozrieť.

      Boh_-_Otec.pptx

      A nezabudnite sa naučiť modlitbu Otče náš, aby ste sa mohli stále rozprávať s nebeským Otcom. 

      Ale predtým si určite zaspievajte túto pieseň, ktorá nám pripomína, že Boh nás miluje ...

      https://www.youtube.com/watch?v=BRVvfy4z-RY&ab_channel=J%C3%BAliaOndrejkov%C3%A1

       

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      13.11.2020

      Milí druháci,

      dnes budeme hovoriť o Abramovi. Žil asi pred 4000 rokmi. Boli to časy, keď mnohí ľudia začínali zabúdať na Pána Boha. Ale Abram nie. Boha miloval, dôveroval mu a modlil sa k nemu.          Abram bol človek, ktorý mal sluhov, slúžky i veľký majetok. Napriek tomu, že bol bohatý, bol smutný. Trápilo ho, že nemá deti. V modlitbách sa často pýtal Boha, prečo. 

              Jedného dňa k nemu Boh prehovoril. Dal mu dôležitú úlohu. Odviesť ľudí do Kanaanskej krajiny, učiť ich o Bohu a pomôcť im zachovať vieru.

              Boh mu sľúbil, že keď to urobí, bude mať potomkov ako hviezd na nebi.

      Ako to dopadlo, si pozrite  v tomto animovanom biblickom príbehu.

       

      https://www.youtube.com/watch?v=M15FHKH_9Ts&ab_channel=%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej%C5%A0t%C3%BAdioN%C3%A1dej

       

       

       

       

      23.10.2020

      Milí druháci,

      budeme pokračovať vo vyučovaní náboženstva. Nové témy budú na stránke stále podľa rozvrhu hodín. Ako to budeme robiť. 

           Zatiaľ sa nebudeme vídavať, ale vy si stále vo voľnom čase, keď sa naobedujete, otvoríte moju WEB stránku a tam nájdete informácie, ktoré by som vám chcela povedať.

      Dnes budeme hovoriť o prvom hriechu.

      Názov témy je: V záhrade života  /str. 20-23 v učebnici/

      1. prečítajte si to

      2. pozrite si túto prezentáciu

      Dedicny_hriech.pptx

      3. Do zošita si nakresli podobný obrázok, keď máš možnosť, tak si tento vytlač a nalep a pod neho napíš vetu, ktorú nájdeš na str. 23 v modrom rámčeku -

      Aké meno má hriech, ktorý sme zdedili po Adamovi a Eve?

      Dedičný alebo prvý hriech.

      Môžeš to prefotiť a poslať.

      Pochválený buď Ježiš Kristus.

       

       

       

      Rok 2020/2021

       

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

      25.5.2020

       

      Milé deti,

      minule sme hovorili, kto patrí do Božej rodiny – Cirkvi. O Bohu - Otcovi a Ježišovi –Synovi, sme už hovorili. Dnes si povieme o Duchu Svätom. Je to tretia Božská osoba. Lebo v Bohu sú 3 osoby – Otec, Syn a Duch Svätý. Zoslal ho apoštolom Pán Ježiš, 10 dní po tom, ako vystúpil do neba. Bol práve deň Turíc. Oni čakali na nového učiteľa, ktorý ich povedie ďalej.

           Keď na apoštolov zostúpil Duch Svätý, pochopili, že on je ten nový vodca, na ktorého čakali. Dal im odvahu, múdrosť a silu ďalej učiť o Bohu. Píše sa o tom v Biblii.

      Zoslanie Ducha Svätého

      Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.  

                                                                                                                                        Sk 2,1-4

       

      Môžete si pozrieť krátku prezentáciu o Turiciach.

      TURICE.pptx

      Kto si pozrel túto stránku, môže mi nakresliť apoštola s plamienkom nad hlavou, alebo holubicu, lebo aj v takejto podobe sa zjavoval Duch Svätý.  A pritom si môžete počúvať túto krásnu pieseň o Bohu.

      https://www.youtube.com/watch?v=10KAgK3ohdg

       

      ....................................................................

      18.5.2020

       

      Milé deti, na minulej hodine sme hovorili o kostole, ako o dome, kde sa stretáva Božia rodina. Voláme ju  CIRKEV.  Dnes si pozrime, kto patrí do Božej rodiny – Cirkvi.

      BOZIA_RODINA.pptx

       

      Kto si pozrel túto stránku, môže mi nakresliť svoju rodinu,  lebo ona je súčasťou Božej rodiny.

      https://www.youtube.com/watch?v=wg3pxXxhz3c

       

      .................................................................................................

      4.5.2020 

      Milé deti,

      minule sme hovorili o tom, že kresťania slávia nedeľu, ako sviatočný deň. Už vieme aj prečo. Lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych a my ideme oslavovať do jeho domu – do kostola. Mnohí ste ešte v kostole neboli, preto si teraz na obrázkoch môžete pozrieť, čo tam nájdete, ak tam raz spolu s rodičmi, alebo starými rodičmi pôjdete.

      Kostol.pptx

      Na minulej hodine sme sa naučili novú pieseň. Môžete si ju teraz zaspievať a nakresliť kostol.

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE

      Ďakujem, že ste si pozreli aj túto stránku.

       

      ...........................................................................................................................

      Upozorňujem, že témy boli dopĺňané podľa dátumov pod seba. Preto najnovšia téma bola umiestnená najnižšie.

      Odteraz nové témy budú hneď na začiatku, aby ste ich nemuseli dlho hľadať.

      ...........................................................................................................................

      Milí druháci,

      po dlhšej chvíli odpočinku by som sa vám chcela opäť prihovoriť aspoň takouto formou.  Tak ako nekončí naša viera, nemalo by skončiť ani náboženstvo. Verím, že s pomocou rodičov si nájdete čas aj na tento predmet a trošku sa mu budete venovať.

            Viete, že teraz je pôstne obdobie a blíži sa Veľká noc. Aj keď sme o tejto téme hovorili už v prvom ročníku, je dobré,  aby sme si svoje vedomosti oprášili a upevnili a opäť si uvedomili, čo pre nás urobil Pán Ježiš, ktorý je hlavnou postavou našich hodín.

           Hovorili sme, že Ježiš kade chodil, dobre robil. Ľudia ho mali radi. Ale mal aj veľa nepriateľov, ktorí mu túto lásku závideli a chceli sa ho zbaviť.

           Keď mal Pán Ježiš tridsaťtri rokov, išiel do Jeruzalema, lebo sa blížili židovské veľkonočné sviatky a chcel ich osláviť v Jeruzalemskom chráme /ako my v kostole/. Vedel, čo sa mu tam stane, ale urobil to preto, aby splnil svoje poslanie – zachránil ľudí a otvoril nebo.

           Čo všetko pre to musel vytrpieť, si môžete pozrieť na obrázkoch v tejto prezentácii. Poproste rodičov, aby vám o tom porozprávali, alebo prečítali z Biblie, ktorú určite všetci doma máte. 

       

      Utrpenie_Jezisa.pptx

       

      Prečo to Pán Ježiš urobil? Lebo nás miloval.

          Spomínate si, keď sme hovorili o tom, že keď vyhnal Pán Boh Adama a Evu z raja, nebeskú bránu zatvoril a nijaký človek sa do neba nemohol dostať?  Tá brána mala špeciálny zámok v takomto tvare

       

      a mohol ju odomknúť iba ten, kto mal taký kľúč.

           Už chápete, prečo bol Ježiš ochotný za nás zomrieť? Aby získal ten kľúč, ktorým nám otvoril nebo. Tým kľúčom bol jeho kríž, na ktorom zomrel.

       

      DÚ: nakresli, ako si predstavuješ nebeskú bránu

      /ak máš možnosť, môžeš mi ho poslať na môj e-mail/

       

      6.4.2020

       

      Milé deti,

      aj v tomto týždni sa vám chcem prihovoriť a pripomenúť vám, aby ste nezabúdali na Pána Ježiša, o ktorom sme sa už toľko dozvedeli. Minulý týždeň ste si určite s rodičmi porozprávali o Ježišovom utrpení a aj teraz by sme sa k tomu mohli vrátiť.

           Teraz je výnimočný týždeň, ktorý voláme aj „veľký týždeň“. Prečo? Lebo si v ňom budeme pripomínať veľké veci, ktoré pre nás urobil Pán Ježiš. Začína Kvetnou nedeľou a pokračuje Zeleným štvrtkom, Veľkým piatkom, Bielou sobotou a Veľkonočnou nedeľou.

           Posielam vám prezentáciu, v ktorej sú obrázky Krížovej cesty. Poproste rodičov, aby vám porozprávali o tom, čo všetko si Ježiš vytrpel od chvíle, keď bol odsúdený Pilátom, až po smrť na kríži.

          Ďakujem aj vám milí rodičia, že svojím deťom pomáhate rásť vo viere, ktorej semienko bolo zasiate už pri krste.


      Krizova_cesta.pptx

       

      13.4.2020

       

      Milé deti!

      Ešte stále si užívate veľkonočné sviatky, pochutnávate si na dobrých koláčikoch, šunke, vajíčkach....? A vajíčka ste si vymaľovali? Korbáčiky uplietli?

           Aj keď v tomto roku ste ich nemohli využiť ako v rokoch minulých, nevadí, snáď na budúci rok to bude lepšie a veselšie a vy budete môcť ísť oblievať a šibať všetkých kamarátov a známych.

          Verím, že všetci už viete, čo si pripomíname cez Veľkonočné sviatky...... Pre istotu vám to pripomeniem aj ja.

      Veľkonočná nedeľa je najväčší sviatok kresťanov. Vtedy si pripomíname zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ešte keď žil, hovoril, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Tým tretím dňom bola nedeľa. Keď v nedeľu ráno prišli ženy k hrobu, hrob bol prázdny a kameň odvalený. Anjel im oznámil, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby to išli povedať apoštolom. Aj keď tí im spočiatku neverili, uverili vtedy, keď sa im Ježiš zjavil a oni sa ho mohli dotýkať a jesť s ním pri jednom stole. Aj ďalších 40 dní k nim Ježiš prichádzal, učil ich a pripravoval na svoj odchod do neba k Otcovi.

            Keď máte doma Bibliu, tak si o tom môžete spolu s rodičmi prečítať. Pozrite si aj obrázky v prezentácii a porozmýšľajte, kde by ste mohli vidieť sviecu, ktorá sa volá – paškál a sprítomňuje nám zmŕtvychvstalého Krista.

      Budem rada, keď si podobný paškál nakreslíte aj vy a obrázok mi pošlete na môj e-mail.

      Kto nechce kresliť sviecu, môže nakresliť vyzdobené veľkonočné vajíčko.

       

      zmrtvychvstanie.pptx

      Môžete si pozrieť aj animovaný biblický príbeh. Nie je to rozprávka. 

      Jezis_zije_.mp4

       

      23.4.2020

      Milé deti,

      minule sme hovorili o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Pozreli ste si aj animovaný biblický príbeh?

      ............................................................... ?

      Ako by ste odpovedali, keby som vám položila túto otázku: „Ktorý deň bol pre Ježišových učeníkov najdôležitejší, najkrajší a najšťastnejší?“

      ............................................................... ?

      Správne. Bola to nedeľa, keď Ježiš v vstal z mŕtvych.  Preto začali sláviť nedeľu ako sviatočný deň. A tak robia doteraz všetci kresťania. A keďže aj my sme kresťania, lebo sme boli pokrstení, tak aj my slávime nedeľu ako sviatočný deň.

      Poproste rodičov, aby si s vami prezreli túto krátku prezentáciu o nedeli, aby sme vedeli, ako ju môžeme sláviť a v závere si môžete zaspievať krásnu pesničku – La la la, dnes je nedeľa ... 

      NEDELA.pptx

      https://www.youtube.com/watch?v=VRmTSdC0TfE

       

      Ďakujem rodičom, ktorí majú záujem  aj o túto stránku a pomáhajú svojim deťom rásť aj duchovne.