• Zoran Kollárovič

     • AKTUÁLNY ROZVRH

     • V aktuálnom okienku nájdeš rýchlu informáciu, či je daná hodina vyučovaná cez virtuálnu miestnosť, alebo si pozrieš podklady k nej na príslušnej web podstránke.

      Moja virtuálna miestnosť:  cfz-ezsr-hak

      Týždeň: 6.12.-10.12.2021, 13.12.-17.12.2021

      Všetky hodiny až do prázdnin sa budú v rámci dištančného vzdelávania učiť ONLINE!!!!

       

      7.50-8.35

      8.40-9.25

      9.40-10.25

      10.35-11.20

      11.25-12.10

      12.20-13.05

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      pondelok

      TSV 5.C

       

       TSV 6.D

       TSV 9.D

      ŠPP 9.D

       

       

       

       

       

       

       

      utorok

       

       

       TSV 9.D

       

      ŠPP 5.D

      ŠPP 5.D

       

       

       

       

       

       

      streda

       

       TSV 5.D

       TSV 5.D

       TSV 5.C

       TSV 5.C

       

       

       

       

       

       

       

      štvrtok

       

       

      ŠPP  5.D

       

       TSV 7.D

      ŠPP  7.D

       

       

       

       

      web

      web

      piatok

       TSV 5.D

       TSV 7.D

       

       TSV 6.D

      ŠPP 6.D

       

       

       

       

       

       

       

                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                   
                 

       

      Jacíkův motorický test

      Charakteristika

      • Test preverí obratnosť, silu a vytrvalosť, jedná sa o rýchle zmeny polôh (ľah na chrbát -stoj -ľah na brucho -stoj).

      Pomôcky

      • Dostatočný priestor s rovnou mäkkou plochou (koberec, žinenka, trávnik), Stopky.

      Prevedenie

      • Položte sa na chrbát (lopatky a päty sa dotýkajú zeme) .
      • Prejdite do stoja spätného, potom do ľahu na bruchu (hrudník sa musí dotýkať podložky) a znovu do stoja spätného.
      • Spôsob prechodu z jednej polohy do druhej je ľubovoľný.
      • Dbajte na to, aby každá poloha bola prevedená presne, stoj musí byť vzpriamený atd.
      • Zostavu opakujte čo najrýchlejšie po dobu 2 minút.
      • Ak cítite  veľkú únavu môžete cvičenie prerušiť, ale čas beží ďalej.
      •  

      Hodnotenie

      Za každú prevedenú polohu si započítajte jeden bod.

      Počet jednotlivých polôh za 2 minúty

      Výkon

      Počet polôh

      podpriemerný

      pod 45

      priemerný

      63-80

      výborný

      90 a viac

       Posúdenie výkonnosti podľa meraní KTV (Plzeň, 2000)

      Body

      Výkon

      12-15 rokov

      16-19 rokov

      1

      slabý

      55 a menej

      56 a menej

      2

      podpriemerný

      56-64

      57-65

      3

      priemerný

      65-71

      66-73

      4

      nadpriemerný

      72-79

      74-81

      5

      výborný

      80 a viac

      82 a viac

       

       Odkaz na link kde uvidíte inštrukážne video ku testu.Pozorne si ho pozrite a potom zacvičte.

      https://www.youtube.com/watch?v=XrB-HSMaA6E