• Mária Delejová

     • 5.D- Dejepis

     • 10.6.2022

      Keď zlyhá komunikácia

      Prezentácia:

      24.Ked_zlyha_komunikacia.pptx_(7).pptx

      Poznámky:

      Vojny v modernej dobe

       

      Vojny v modernej dobe netrvali dlho, boli oveľa krutejšie (zbrane).

      1. a 2. svetová vojna bola v 20. storočí:

      • spomienky pamätníkov sú smutné,
      • tábory smrti,
      • v druhej sv. vojne sa použila atómová bomba.

      OSN – Organizácia spojených národov

      • členom je SR
      • medzinárodná organizácia štátov s cieľom udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.

       

       

       

       

      3.6.2022

      Keď zlyhá komunikácia – vojny

      Keď zlyhá komunikácia – vojny

      Mýty a legendy – v nich si ľudia zjednodušene vysvetľovali veci, ktoré by bolo vysvetliť veľmi ťažké. Najviac sa v nich hovorí o vojnách.

      Legenda o trójskej vojne – spracoval ju grécky básnik Homér.

      Vojny – vznikajú z rôznych dôvodov napr. napraviť staré krivdy, rozširovanie územia, cenné suroviny.

      Storočná vojna – medzi Anglickom a Francúzskom o územie. Bojovala v nej žena – Jana z Arcu – národná hrdinka Francúzov.

      30-ročná vojna – z náboženských dôvodov.

      Turecké výboje (u nás) s prestávkami trvali asi 150 rokov.

       

             27.5.2022

      Čo je náboženstvo   /str. 72/

      Pozrieť dokument:

      https://www.bing.com/videos/search?q=Svetov%c3%a9+n%c3%a1bo%c5%beenstv%c3%a1&&view=detail&mid=BAF7654C1DA6682EE317BAF7654C1DA6682EE317&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSvetov%25c3%25a9%2Bn%25c3%25a1bo%25c5%25beenstv%25c3%25a1%26FORM%3DHDRSC3

       

      Prečítať str. 72

       

      Poznámky:

      Čo je náboženstvo

      Ľudia sa vždy zamýšľali sa nad tým, ako sa ocitli na svete a ako svet vznikol.  Najstaršie ľudské spoločenstvá boli presvedčené, že sily, ktoré ich riadia, sú Slnko, Mesiac, hviezdy, vietor - prírodné sily. Im pripisovali rozum a tak začali veriť v rozličných Bohov - boha Slnka, boha Mesiaca, vetra a podobne. Ak sa hnevali, zosielali na ľudí nešťastia. Preto si ich ľudia udobrovali darmi, modlitbami, obetami.

             Opakovanie:  / písomka bude 27. 5. 2022/

       

      1. Prečo vzniklo písmo?
      2. Kto ako prvý začal používať klinové písmo?
      3. V ktorej krajine používali hieroglyfy?
      4. Aké písmo vynašli Feničania?
      5. Kto vytvoril písmo pre Slovanov?
      6. Ako sa volalo prvé písmo vytvorené pre Slovanov?
      7. Čo sú to rukopisy?
      8. Ako sa volali dielne, kde sa knihy písali rukou?
      9. Čo vynašiel Johann Gutenberg?
      10. Význam kníhtlače.
      11. Čo bolo vytlačené ako prvé v Bardejove?
      12. V akom jazyku boli /väčšinou/ tlačené prvé knihy?
      13. Čo sú to médiá?
      14. Vymenuj niektoré masmédiá.
      15. Aký bol prvý slovenský film?

       

       
      20. 5. 2022

      Budeme preberať tému:  Médiá

      1. Prečítame str. 69 - 71

      2. Pozrieme prezentáciu 

      Media(5._rocnik)-_expozicia.pptx.pptx

      3. Napíšete poznámky

      Médiá

      V modernej dobe vznikli rôzne médiá – prostriedky na šírenie informácií. Pre odovzdávanie aktuálnych krátkych informácií vznikli noviny a časopisy. Prvé vydávali kníhtlačiari, neskôr novinári -  majú možnosť presvedčiť ľudí o svojej pravde.

      Vynálezy na šírenie informácií – telegraf, telefón, fotografie, film.

      20. storočie – doba masových médií

      Masové médiá -  časopisy, noviny, rozhlas, TV, internet – majú dosah na obrovské množstvo ľudí. Keď výroba a predaj TV a rádií zlacneli, začali sa šíriť po celom svete.

      Počítače – prelom v rýchlom šírení informácií – sú prepojené po celom svete – internet.

      Správne používanie médií - počet informácií stúpa a je potrebné vybrať si tie podstatné.

       

      5. Domáca úloha

      napísať poznámky  

       

      6. 5. 2022

      Prvé knihy

      1. Prečítame str. 66 - 68

      2. Pozrieme prezentáciu 

      20.Prve_knihy.pptx

       

      3. Napíšete poznámky 

      Prvé knihy (str.66-68)

      • Vznikali sústredením zápisov do jedného zväzku
      • Písali sa rukou  = rukopisy
      • Stredovek – vznikajú rukopisné dielne pisári odpisovali a rozširovali knihy
      • Johann Guttenberg  štrasburský zlatník – vynašiel kníhtlač a vytlačil 1. knihu v Európe – r.1455 = časť Biblie
      • R. 1477 v Bratislave – 1. kniha u nás v latinčine od A. Florentina
      • R. 1581 v Bardejove – 1. kniha v slovenskom jazyku
      • Význam kníhtlače
      • rýchlejšia výroba kníh = lacnejšie a dostupnejšie knihy = nárast vzdelanosti
      • Väčšina prvých tlačených kníh bola v latinčine a o kresťanskej viere, ale aj literárne diela a vedecké práce

       

       
      29. 4. 2022

      Budeme preberať tému:   Zapísaná myšlienka sa uchovala

      1. Prečítame str. 63 - 65  /od Hieroglyfy .../

      2. Pozrieme prezentáciu - celú

      Zapisana_myslienka_sa_uchovala.pptx

      3. Pozrieme si krátke video o Egypte

      https://www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg&ab_channel=monido2

      4. Napíšeme poznámky

      Zapísaná myšlienka sa uchovala - písmo

      1. Hieroglyfy
      • vytvorili Egypťania (Níl)
      • obrázkové písmo
      • písanie na papyrus
      1. Hláskové – abecedné písmo
      • Feničania prišli na to, že najjednoduchšie je vytvoriť 1 znak pre každý zvuk ľudskej reči – hláska.
      • hláskového písma Gréci a Rimania vytvorili latinku.
      • Abeceda – sada písmen.
      1. Prvé písmo u nás – hlaholika
      • v roku 863 prišli na Veľkú Moravu Konštantín a Metod
      • vytvorili pre našich predkov hláskové písmo – hlaholiku
      • neskôr cyrilika = azbuka

       
      8.4.2022

      Zapísaná myšlienka sa uchovala

      1. Prečítame str. 62, 63    /po Hieroglyfy/

      2. Pozrieme prezentáciu

      Zapisana_myslienka_sa_uchovala.pptx

       

      3. Pozriete si krátke video o Mezopotámii

       

      https://www.youtube.com/watch?v=GOpX53zahF8

      4. Napíšete poznámky

      Zapísaná myšlienka sa uchovala - písmo

      Na začiatku vývoja človek nevedel hovoriť, využíval rôzne gestá, posunky, zvuky, výkriky. Neskôr vznikla reč, jazyk. Postupne sa vyvinulo písmo.

      Ľudia žili tam, kde bola úrodná pôda – údolia riek.

      Informácie o pestovaní si potrebovali zapísať, a tak vzniklo písmo. Zapisovali si:

      • kedy treba siať a žať
      • koľko sa urodilo
      • kedy bolo sucho a záplavy
      • neskôr rôzne príbehy zo života a zákony.

      Písmo – súbor písmen alebo znakov, ktorý slúži na grafické znázornenie jazyka.

      Druhy písma:

      1. klinové písmo
      • vynašli Sumeri, ktorí žili v Mezopotámií medzi riekami Eufrat a Tigris
      • vzniklo pred 5500 rokmi
      • písalo sa na hlinené doštičky,  vypaľovali sa v peci
      • Epos o Gilgamešovi – najstaršia povesť napísaná klinovým písmom

       


       
      25.3.2022

      Opakovanie

      Človek premýšľajúci ... str. 45

       

      1. Ktoré sily prírody sa naučil človek využívať ...
      2. Kde využívali ľudia silu vetra ...
      3. Ako si ľudia „zmenšovali“ svet ...
      4. Akými dopravnými prostriedkami sa ľudia prepravovali v minulosti ...
      5. Prečo sa skončil let Daidalosa a Ikarosa /grécka báj/ zle ...
      6. Aké boli dôvody pre veľké sťahovania národov ...
      7. Kto objavil Ameriku ...
      8. Prečo mnohí Slováci v 19. a 20. storočí odchádzali do Ameriky ...
      9. Aké boli najstaršie ľudské profesie ...
      10. Vymenuj aspoň 4 druhy remesiel ...
      11. Aké stroje sa dnes používajú na poliach ...
      12. Kedy je práca pre ľudí „trestom“ ...
      13. Prečo u nás v minulosti museli pracovať aj deti ...
      14. V ktorej krajine aj dnes predávajú deti do otroctva ...
      15. Za čo dostal UNICEF Nobelovu cenu mieru ...

       

       
      18. 3. 2022

       Detská práca

      1. Prečítame str. 56 - 57

      2. Pozrieme prezentáciu

      17.Detska_praca.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Detská práca

      V minulosti

      • detstvo s hrami bolo krátke, deti pracovali
      • roľnícke deti pracovali odmalička, remeselnícke ako nasledovníci remesla
      • bohatšie deti navštevovali školy
      • za prácu sa platilo menej
      • pracovali 12 – 14 hodín
      • v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali.

      V súčasnosti

      • v chudobných krajinách deti nechodia do školy (alebo len málo rokov)
      • v najchudobnejších krajinách deti predávajú do otroctva (okolo 250 mil. detí 5-10 rokov)

      Unicef

      • organizácia na ochranu detí
      • Nobelova cena mieru

       

       

       

       

       11.3.2022

       Práca - trest alebo radosť 

      1. Prečítame str. 54 - 56 

      2. Pozrieme prezentáciu

      Praca_-_trest_alebo_radost_2.pptx

      16.Praca_____trest_alebo_radost.pptx.pptx 

      3. Napíšeme poznámky 

      Práca – trest alebo radosť.

       

      Ľudia od začiatku vzniku spoločnosti museli pracovať, aby prežili. Najstaršie profesie sú lovec a zberač. Poľnohospodárstvo bolo vždy hlavným zamestnaním ľudí. Používali hlavne motyky a pluhy. Zaviedli nový spôsob hospodárenia - trojpoľný systém.

      Ľudia začali vyrábať rôzne predmety, stávali sa remeselníkmi. Neskôr ručnú prácu nahradila strojová výroba,  ktorá sa sústredila do továrni. Robotníci teda  pracujú v priemysle.

      Remeslá sa dnes stali umením a vyrábajú umelecké a spomienkové predmety.

      Väčšina ľudí nepovažuje prácu a trest. Trestom bola, keď to bola práca otrocká, poddanská, nevoľnícka ...

      Je správne, ak človek chce svojou prácou byť užitočný pre spoločnosť.

       

       

       

             4.3.2022

      Budeme preberať tému:  Ľudia v pohybe

      https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g

      1. Prečítame str. 51 - 53

      2. Pozrieme prezentáciu

      15.Ludia_v_pohybe.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Ľudia v pohybe

       

      • Sťahovanie národov = cca 3. až 7. stor.
      • Dôvody: nedostatok potravy, preľudnenie, zmena klímy, podmaniť si iné národy...
      • obdobie veľkého chaosu... à v tomto období na naše územie Slovania
      • V 15 stor. Kolumbus objavil  Ameriku /1492/ sa začalo ďalšie sťahovanie národov do Ameriky à lepšie životné podmienky, obživa, prenasledovaní... 
      •   Indiáni –  vyvražďovanie alebo rezervácie
      • Otroci a otrokári – dovoz černochov z Afriky + ich zotročenie => práca na plantážach => neľudské podmienky
      • Do Ameriky za prácou => aj veľa Slovákov / 19. a 20. storočie- cca 500 000/
      • Asi pred 200 rokmi vznikajú kolónie aj v Afrike – ovládané cudzím štátom
      • Nelson Mandela = bojovník proti apartheidu
      • Pohyb ľudí v 20. storočí => v dôsledku I. a II. svetovej vojny!!!  => teror, hladomor, mučenie, prenasledovanie, koncentračné tábory
      • Pohyb obyvateľstva prebieha stále = za prácou, vzdelaním, rodinou...

       

       

      Ešte pár slov na zopakovanie .... 

      https://www.youtube.com/watch?v=qc-Llj9oDPQ

       


      Domáca úloha:

      Projekt na A3 - Ako si človek zmenšoval svet

       

       
      18.2.2022

      Budeme preberať tému:  Ako si človek zmenšoval svet  II.

                                       Človek vo vesmíre

      1. Nadviažeme na minulú hodinu a doplníme si informácie. 

      2. Pozrieme prezentácie

      Ako_si_clovek_zmensoval_svet_(1).pps

      Clovek_vo_vesmire.pptx_(1).pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

      Človek vo vesmíre

      Ľuďom už nestačí na lietanie iba zemská atmosféra. Chcú preskúmať aj kozmický priestor a vzdialené planéty.

      Jurij Alexejevič Gagarin bol sovietsky kozmonaut, prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru. Svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 na lodi Vostok.

      Neil Alden Armstrong bol americký astronaut a prvý človek, ktorý vstúpil na povrch Mesiaca  - 21. júla 1969.

       

      4. Domáca úloha

      - pod poznámky nakresliť nejakého astronauta, alebo raketu, alebo nalepiť nejaký obrázok k téme ...

       

       

      11.2.2022

      Ako si človek zmenšoval svet

      Prečítame str. 48 - 50.

      Pozrieme prezentáciu.

      14.Ako_si_clovek_zmensoval_svet.pptx_(1).pptx

      Ako_si_clovek_zmensoval_svet_(historia_dopravy)_-_prezentacia(1).pptx

       

      Napíšeme poznámky.

      Ako si človek zmenšoval svet

      Ľudia sa najskôr prepravovali peši.

      Na prepravu po vode zostrojili plte, neskôr využívali plachetnice.

      Po objave kolesa sa prepravovali po súši.

      Vozy a koče jazdili v staroveku a v stredoveku, využívala sa sila zvierat (voly, kone). Dopravu urýchľovali cesty. Spočiatku ľudia budovali len prírodné cesty. Prvé kamenné cesty stavali Rimania.

      Parná energia – železničná doprava, parníky

      Pred vyše sto rokmi sa objavil prvý automobil. Vyrobili ho vo Francúzsku.

      Preprava vo vzduchu – balón vynašli bratia Montgolfierovci, vzducholoď vynašiel Zeppelin, Štefan Banič skonštruoval padák. Neskôr vznikli lietadlá.

       
      21.1.2022

      Ako ľudia spoznávali sily prírody

      1. Prečítame str. 45 - 47

      2. Pozrieme prezentáciu

      Ako_ludia_spoznavali_silu_prirody.pptx

       Dokument:

      https://www.youtube.com/watch?v=CgjT3nVv6uo&t=2s

      3. Napíšeme poznámky

      Ako ľudia spoznávali sily prírody

      Ľudia ako prvú silu začali využívať oheň – dával im teplo, svetlo,  vypaľovali keramiku, pri spracovaní kovu, na prípravu jedál a ochranu pred nebezpečenstvom.

      Ďalší dôležitý objav bolo koleso, ktoré umožnilo ľuďom ľahšie prepravovať náklad (najskôr prepravovali domáce zvieratá). Koleso vzniklo približne pred 5000 rokmi a vynašli ho Sumeri.

      Ako ďalšiu silu začal človek využívať silu vetra – plachetnice (predtým len veslári), veterné mlyny. Dnes sa využíva aj na veterné elektrárne.

      Neskôr začal človek vyžívať aj silu vody – vodný mlyn. Dnes sa využíva na vodné elektrárne.

      Ďalšie druhy energie v súčasnosti – parná, elektrická, jadrová.

       

      4. Domáca úloha:

      47/2   /Otázky a úlohy/

             14.1.2022

      Nová téma:  Ako si človek vytváral rodinu

      1. Prečítame str. 43 - 44

      2. Pozrieme prezentáciu

      12.Ako_si_clovek_vytvaral_rodinu.pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

       

      Ako si človek vytváral rodinu

      Prví ľudia žili v skupinách (po 10 členov a všetci mali rovnaké práva). Delili sa o prácu aj jedlo.

      Človek sám nemal šancu prežiť – potrava, ochrana, starostlivosť, pomoc... 

      Pokrvne príbuzní tvorili rodinuViac príbuzných rodín tvorilo rod a kmeň. Dôležitá bola vzájomná pomocPlatili prísne zákony na jej ochranu.

      Rodina – základ spoločnosti. 

      Pravidlá európskej rodiny  - vychádzali z kresťanskej viery

      • nezrušiteľnosť manželstva (zákaz rozvodu)
      • starostlivosť o deti
      • hlava rodiny muž 
      • muž mohol mať len jednu ženu
      • spolužitie viacerých členov – otec, mama, deti, starí rodičia, tety, strýkovia, dnes rodičia a deti
      • rodičia rozhodovali o manželstve, dnes slobodná voľba
      • vzdelanie najskôr len chlapci, dnes aj dievčatá

       

      Opakovanie od str. 28

      1. Kto ochraňuje pamiatky na minulosť?    
      2. Ako sa volala bohyňa, ktorá ochraňovala históriu a historikov?    
      3. Vymenuj aspoň 3 druhy múzeí:  
      4. Čo je to skanzen?
      5. Ktoré múzeá ochraňujú a vystavujú staré obrazy?     
      6. Ako sa volajú vystavované predmety v múzeu?   
      7. Aké otázky si dáva historik?     
      8.  Čomu sa podobá práca historika?     
      9. Ako sa volá odborník, ktorý zhotovuje mapy?     
      10. Storočie a tisícročie
       
       

       

       

       

      10.12.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki 

       

      Budeme preberať novú tému: Ako sa žilo na úsvite dejín

      1. Prečítame str. 38 - 40

       

      2. Pozrieme prezentáciu

      10.Ako_sa_zilo_na_usvite_dejin.pptx

      Ako_sa_zilo_na_usvite_dejin__-_B.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Život lovcov a zberačov

      Dejiny ľudstva začali pred 100-tis. rokmi. Ľudia sa stále premiestňovali – hľadali si potravu.

      • žili pod skalnými prevismi a v jaskyniach, nepoznali poľnohospodárstvo ani chov zvierat
      • starali sa o chorých, smútili za mŕtvymi, rozmýšľali o tom, čo sa deje po smrti
      • neskôr používali nástroje, lovili zvieratá, vyrábali odev
      • zakladali oheň – ochrana pred zimou, dravcami, príprava potravy
      • nádoby z keramiky

      Poľnohospodárstvo

      Začiatok poľnohospodárstva – pred viac ako 10. tisíc rokmi, keď ľudia začali sadiť prvé rastliny a                     chovať zvieratá.

      Z lovcov a zberačov sa stali roľníci – usadili sa, stavali si obydlia.

      Prvé domy – veľmi jednoduché, z ľahko dostupného materiálu – drevo, kameň, slama, hlina, konáre.

      Postupne si zhromažďovali majetok.

       

      5. Domáca úloha: prepísať poznámky

       

       

       

       3.12.2021

      Zhrnutie témy - zopakujte si

       

       

       

       26.11.2021

      Kto ochraňuje historické pamiatky

      1. Prečítame str. 32 - 33

       

      2. Pozrieme prezentáciu

      Kto_ochranuje_historicke_pamiatky.pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

       

      Kto ochraňuje historické pamiatky

      Múzeum je inštitúcia, kde sa uchovávajú a vystavujú historické pamiatky
      Múzeum sa delí na depozitár a výstavnú časť
      Múzeá môžu byť    všeobecné -  historické, archeologické, technické, vojenské,školské ...
                                     regionálne - regionálne, národné, miestne

                                     

      Špeciálne múzeá sú galérie, kde sa uchovávajú obrazy a skanzen- múzeum ľudovej architektúry.

      V múzeu sa vystavujú exponáty.

      Kleio - grécka bohyňa, ktorá ochraňovala históriu a historikov.

      Východoslovenské múzeum - dokument

      https://www.youtube.com/watch?v=SeHhkNwERsg&ab_channel=telKE

       

      4. Domáca úloha: 

       

      1. Čo je to exponát?

      2. Čo je to skanzen?

       

       

       

      19.11.2021

      Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

      1. Prečítame str. 29 - 31

      2. Pozrieme prezentáciu

      10-_co_si_este_vezmeme_na_prechadzku_casom.pptx

      Napíšeme poznámky:

      Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

      Človek sa už v minulosti snažil zakresliť správny smer a vzdialenosť= vznikali mapy

      MAPA = je plochý zmenšený obraz krajiny.

      Poznáme geografické, dejepisné, hviezdne, námorné, klimatické, politické mapy.

      Staré zemepisné mapy pomáhajú historikom zistiť, ako vyzeralo určité miesto, krajina v minulosti

      Dejepisné mapy – zaznamenávajú rôzne udalosti z minulosti  - napr. aký tovar sa prepravoval medzi krajinami – odkiaľ a kam, kde v stredoveku vznikali vysoké školy a pod.

      Najstaršia mapa Uhorska je z roku 1513.

      Odbor, ktorý sa zaoberá zhotovovaním máp je kartografia.

      Odborník, ktorý zhotovuje mapy - kartograf.

      Glóbus = guľatý model Zeme.

       

       

       

      12.11.2021

      Skúsme, ako pracuje historik

      Prezentácia:

      9-_Skusme_ako_pracuje_historik.pptx

      Poznámky:

      Skúsme, ako pracuje historik

      Historik skúma iba tie pramene, ktoré súvisia s udalosťou, ktorú skúma.

      Pýta sa:  kedy sa to stalo

                      kde sa to stalo

                      kto to nariadil

                      ako sa to stalo

                      prečo sa to stalo

      Potom z odpovedí napíše článok, alebo knihu.

      Jeho práca sa podobá detektívnemu pátraniu.

       

       

       

      5.11.2021

      Písomné historické pramene

      Prezentácia:

      Pisomne_historicke_pramene.pptx

       

      Poznámky:

      Písomné historické pramene

      Patria tu: staré listiny, staré listy, denníky, staré noviny, časopisy

      Sú hlavné okná do minulosti.

      Niektoré vznikli náhodne, niektoré vytvorili úrady. Sú hlavnou zbraňou minulosti. Historici musia ovládať jazyk, ktorým je prameň napísaný. Mnohé výrazy mali iný význam v minulosti a iný dnes.

      Cenné písomné pramene sú uložené v archívoch.

       

      Domáca úloha

      Odpovedz na otázky.    /niektoré odpovede nájdeš na str. 27 za okrajom/

      1. Čo je to archív?

      2. Čo sú to písomné pramene?

      3. Vymenuj aspoň 3 písomné pramene, ktoré budú zdrojom informácii o tebe - v budúcnosti.

        

       

       

       

      22.10.2021

      Čo sú obrazové pamiatky  /str. 23-25/

      Prezentácia:

      Co_su_obrazove_pamiatky_.pptx

      Poznámky:

      Čo sú obrazové pamiatky

      O tom, ako ľudia žili, prezradia aj obrazové historické pamiatky . Medzi ne patria:

      Maľby a fotografie

      Vďaka maľbám sa zachovala podoba mnohých významných ľudí, obyčajných ľudí, starých miest, ako aj krajiny.

      V súčasnosti sa najčastejšie používa fotografiaRýchlejšie a detailnejšie zachytáva aj kratučké momenty zo života. Fotografie nám pomáhajú skúmať históriu našej rodiny – svoj pôvod a vytvoriť svoj rodokmeň a rodostrom.

       

      Domáca úloha:

      projekt - obrazové pamiatky /na výkres A4 - svoju fotografiu + kresbu + text/

       

       

       15.10.2021

      Spoznávame hmotné pamiatky /str. 20 - 22/

      Prezentácia:

      Spoznavame_hmotne_pamiatky_(2).pptx

      Poznámky:

       Spoznávame hmotné pamiatky

      Okolo nás je mnoho pamiatok, ktoré nám pripomínajú minulé časy. Historici ich nazývajú – pramene.  Patria tu: budovy, kostoly, hrady, zámky, kaštiele, sochy, pomníky, obrazy, fotografie, šperky, písomné dokumenty .......

      Pramene delíme na:

      • hmotné
      • obrazové
      • písomné

      Hmotné pramene

       – rozprávajú o tom, ako sa žilo v minulosti. Mnohé sú v zemi a treba ich najprv vykopať. To robia – archeológovia.   Robia archeologický výskum. Odkrývajú  - pravek, starovek, stredovek...

      O histórii svedčia aj pomníky a pamätné tabule. Majú nám pripomínať významných ľudí alebo udalosti, ktoré chceme, aby nám ostali v pamäti.

      Hmotné pamiatky môžu byť veľké /domy, mestá, pomník/ alebo malé /úlomky kostí, semienka/.

       

       

       

      8.10.2021

      Sviatočné a pamätné dni  /str. 16 - 19/ 

      Prezentácia:

      Sviatocne_a_pamatne_dni_(1).pptx

      Poznámky:

      Sviatočné a pamätné dni

      Najstaršie sviatočné dni súvisia so zmenami, ktoré si človek všímal v prírode. Tie ovplyvňovali ich život. Patrí tu zimný slnovrat, letný slnovrat...     Tak vznikli prvé sviatky.  Sú súčasťou našich tradícií.

      Tradície- sú staré, dlho udržiavané zvyky, ktoré pomáhajú udržiavať folklórne súbory.

      Dožinky – koniec žatvy

      Fašiangy – radosť, hostiny,od Troch kráľov do Popolcovej stredy 

      Pochovávanie basy – koniec fašiangov - začína pôst – pochováme hudob.nástr.

      Pálenie moreny - bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti

      Naše najznámejšie cirkevné sviatky:

      Nedeľa, Veľká noc, Vianoce, Traja králi, Turice, Sedembolestná Panna Mária, Sviatok všetkých svätých, ......

      Naše najznámejšie štátne sviatky:

      Deň vzniku SR /1.1./, Sviatok práce /1.5./, Deň víťazstva nad fašizmom /8.5./, 29. august – Výročie SNP, 1. september – Deň ústavy, 17. 11. – Deň boja za slobodu a demokraciu – deň študenstva......

      Pamätné dni a sviatky má každý národ iné, iba niektoré sú spoločné /8.5./.

      Sviatky v rodine:

      narodeniny, meniny, výročie svadby...

       

       

       

       

      1.10.2021 

      Bude online hodina podľa rozvrhu 

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom   /str. 14 - 15/

      Prezentácia:

      3.Co_potrebujeme_vediet_pri_prechadzke_casom.pptx

      Poznámky:

      Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom

      Minulosť je rozdelená na obdobia. Každé obdobie je zvláštne niečím, čím sa odlišuje od ostatných.

      /tu si nakresli časovú priamku s názvami období a rokmi/

      Pravek

      • od času keď sa objavil dnešný človek až po obdobie veľkých ríš
      • 100 000 rokov pred n.l. – 5 000 rokov pred n.l.
      • najstaršie a najdlhšie obdobie v dejinách ľudstva

      Starovek

      • doba veľkých ríš starovekých národov - Egypťania, Sumeri, Babylončania, Gréci, Rimania
      • od 4 000 pred n.l. – 476 n.l. – pád Rímskej ríše

      Stredovek

      • od pádu Rímskej ríše po objavenie nového svetadiela – Ameriky
      • 476 – 1492

      Novovek

      • od objavenia Ameriky po francúzsku revolúciu - 1492 – 1789

      Moderná doba

      • posledných asi 200 rokov ľudských dejín, žijeme v nej aj my
      • od francúzskej revolúcie do dnes – od roku 1789

      Náš letopočet rátame od narodenia Krista.

       

      Domáca úloha:

      urči storočie a tisícročie:

      rok 58, rok 584,  rok 1100, rok 1235, rok 1628, rok 2001, rok 3000

       

       

       

       24.9.2021

      Čas je poradie udalostí     /str. 11 - 13/

      Prezentácia:

      2.Cas_je_poradie_udalosti.pptx

      Poznámky:

      Čas je poradie udalostí

      Všetky udalosti sa v minulosti stali v určitom čase.

      Čas poznáme prírodný a historický.

      Ľudia si všímali zmeny v prírode, striedanie zimy, leta, dňa, noci.

      Podľa kolobehu prírody rozdelili čas na dni, týždnemesiace a roky.

      Tak vznikol kalendár prírodného času = prírodný čas.

      Cézar určil, že prírodný čas  sa bude počítať podľa pohybu Slnka.

      Tento kalendár  upravil pápež Gregor XIII. a používame ho dodnes.

      Kalendár je súpis dní, týždňov a mesiacov jedného roka.

      Ľudia si všímali nielen prírodu, ale aj významné udalosti v minulosti.

      Preto vznikol  aj historický čas a zaviedol sa pojem letopočet.

      Letopočet – sled rokov od určitej udalosti. Náš letopočet sa začína

      narodením Ježiša Krista, voláme ho kresťanský letopočet. Podľa tohto

      dnes žijeme v 21. storočí.                                                

         

                                                 

       

      Časové celky:        10 r. = 10ročie   100 r. = 100ročie   1000r. = 1000ročie

       

      Presné časové určenie = dátum

      ................................................................

       

      Dobrá prezentácia na pochopenie  -   ako určovať storočia, desaťročia, tisícročia

      Ako_urcovat_storocia_(5).ppt

       

       

       

       

       

       

      17.9.2021

      Prečo sa učíme Dejepis?

      Prezentácia:

      Preco_sa_ucime_dejepis_.pptx

       

      Poznámky:

      Prečo sa učíme dejepis

      Minulosť je všetko, čo sa už stalo.

      História je veda, ktorá skúma, opisuje a odhaľuje to, čo sa stalo pred mnohými rokmi, ale i nedávno.

      Dejepis je školský predmet, ktorý sa snaží závery histórie správne podať žiakom.

      Otec dejepisu je Herodotos.

      Kleió je grécka bohyňa, múza dejepisu a ochrankyňa historikov.

      O udalostiach z minulosti sa dozvedáme sprostredkovane (staré zápisy, obrazy, staré fotografie, budovy).

      Dejepis sa učíme:

      • Aby sme spoznali životné podmienky svojich predkov.
      • Aby sme zdokonaľovali pracovného nástroje a podmienky života.
      • Aby sme spoznali umenie predkov a chránili ho pre budúce generácie.
      • Aby sme sa poučili z chýb predkov.
      • Aby sme zlepšili podmienky svojho života na základe vedomostí predkov.

       

       

       

      -

      Školský rok 2021/2022        

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Keď zlyhá komunikácia – vojny

      Mýty a legendy – v nich si ľudia zjednodušene vysvetľovali veci, ktoré by bolo vysvetliť veľmi ťažké. Najviac sa v nich hovorí o vojnách.

      Legenda o trójskej vojne – spracoval ju grécky básnik Homér.

      Vojny – vznikajú z rôznych dôvodov napr. napraviť staré krivdy, rozširovanie územia, cenné suroviny.

      Storočná vojna – medzi Anglickom a Francúzskom o územie. Bojovala v nej žena – Jana z Arcu – národná hrdinka Francúzov.

      30-ročná vojna – z náboženských dôvodov.

      Turecké výboje (u nás) s prestávkami trvali asi 150 rokov.

       

       

      Vojny v modernej dobe

      Vojny v modernej dobe netrvali dlho, boli oveľa krutejšie (zbrane).

      1. a 2. svetová vojna bola v 20. storočí:

      • spomienky pamätníkov sú smutné,
      • tábory smrti,
      • v druhej sv. vojne sa použila atómová bomba.

      OSN – Organizácia spojených národov

      • členom je SR
      • medzinárodná organizácia štátov s cieľom udržiavať medzinárodný mier a bezpečnosť.

       

       

       

      7.5.2021

      Viera v jediného boha   /str. 73 - 74/

       

      23._Co_je_nabozenstvo.pptx

       

      Poznámky: 

      Viera v jediného boha

      Ľudia postupne začali veriť, že svet stvorila jediná bytosť.

      Judaizmus, kresťanstvo a islam.

      Judaizmus

      Je najstarším náboženstvom, ktoré uznáva jediného Boha.

      Vzniklo v starovekom Izraeli.

      Veria, že Boh im zošle Mesiáša.

      Kresťanstvo

      Pred asi 2000 rokmi začala časť Židov veriť, že Mesiášom je Ježiš z Nazaretu.

      Viera v Krista sa šírila postupne po celom svete.

      Nazývame ich kresťania.

      10 božích prikázaní má kresťanstvo a judaizmus spoločné.

      Islam

      Veriaci islamu sú moslimovia.

      Ich prorok sa volá Mohamed.

      Korán – svätá kniha moslimov.

       

       

      30.4.2021

      Čo je náboženstvo?     str. 72

      Prvé náboženstvá 

      Najstaršie ľudské spoločenstvá ...

       

       

       

       

      23. 4. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Médiá

      1. Prečítame str. 69 - 71

      2. Pozrieme prezentáciu 

      Media(5._rocnik)-_expozicia.pptx.pptx

      3. Napíšete poznámky

      Médiá

      V modernej dobe vznikli rôzne médiá – prostriedky na šírenie informácií. Pre odovzdávanie aktuálnych krátkych informácií vznikli noviny a časopisy. Prvé vydávali kníhtlačiari, neskôr novinári -  majú možnosť presvedčiť ľudí o svojej pravde.

      Vynálezy na šírenie informácií – telegraf, telefón, fotografie, film.

      20. storočie – doba masových médií

      Masové médiá -  časopisy, noviny, rozhlas, TV, internet – majú dosah na obrovské množstvo ľudí. Keď výroba a predaj TV a rádií zlacneli, začali sa šíriť po celom svete.

      Počítače – prelom v rýchlom šírení informácií – sú prepojené po celom svete – internet.

      Správne používanie médií - počet informácií stúpa a je potrebné vybrať si tie podstatné.

       

      5. Domáca úloha

      napísať poznámky  - posielať netreba, skontrolujeme v škole

       

       

       

      16.4.2021

      Nebude online hodina. Materiály sú na tejto stránke. 

      Prve_knihy._2.docx

       

       

       

       

      9. 4. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Pripomenieme si vedomosti o Konštantínovi a Metodovi, ktorí vytvorili písmo pre Slovanov.

      https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4&t=2s&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

       

      Budeme preberať tému:   Prvé knihy

      1. Prečítame str. 66 - 68   /aj za okrajom/

      2. Pozrieme prezentáciu 

      20.Prve_knihy.pptx

       

      3. Napíšete poznámky

      Prvé knihy (str.66-68)

      • Vznikali sústredením zápisov do jedného zväzku
      • Písali sa rukou  = rukopisy
      • Stredovek – vznikajú rukopisné dielne pisári odpisovali a rozširovali knihy
      • Johann Guttenberg  štrasburský zlatník – vynašiel kníhtlač a vytlačil 1. knihu v Európe – r.1455 = časť Biblie
      • R. 1477 v Bratislave – 1. kniha u nás v latinčine od A. Florenina
      • R. 1581 v Bardejove – 1. kniha v slovenskom jazyku
      • Význam kníhtlače
      • rýchlejšia výroba kníh = lacnejšie a dostupnejšie knihy = nárast vzdelanosti
      • Väčšina prvých tlačených kníh bola v latinčine a o kresťanskej viere
       

      5. Domáca úloha

      napísať poznámky a poslať

       

       

       

      26. 3. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:   Zapísaná myšlienka sa uchovala

      1. Prečítame str. 63 - 65  /od Hieroglyfy .../

      2. Pozrieme prezentáciu - celú

      Zapisana_myslienka_sa_uchovala.pptx

      3. Pozriete si krátke video o Egypte

      https://www.youtube.com/watch?v=lDr0cJUu1Fg&ab_channel=monido2

      4. Napíšete poznámky

      Zapísaná myšlienka sa uchovala - písmo

      1. Hieroglyfy
      • vytvorili Egypťania (Níl)
      • obrázkové písmo
      • písanie na papyrus
      1. Hláskové – abecedné písmo
      • Feničania prišli na to, že najjednoduchšie je vytvoriť 1 znak pre každý zvuk ľudskej reči – hláska.
      • hláskového písma Gréci a Rimania vytvorili latinku.
      • Abeceda – sada písmen.
      1. Prvé písmo u nás – hlaholika
      • v roku 863 prišli na Veľkú Moravu Konštantín a Metod
      • vytvorili pre našich predkov hláskové písmo – hlaholiku
      • neskôr cyrilika = azbuka

       

      5. Domáca úloha

      napísať poznámky a poslať

       

       

       

      19. 3. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:   Zapísaná myšlienka sa uchovala

      1. Prečítame str. 62, 63    /po Hieroglyfy/

      2. Pozrieme prezentáciu

      Zapisana_myslienka_sa_uchovala.pptx

      3. Pozriete si krátke video o Mezopotámii

      https://www.youtube.com/watch?v=GOpX53zahF8

      4. Napíšete poznámky

      Zapísaná myšlienka sa uchovala - písmo

      Na začiatku vývoja človek nevedel hovoriť, využíval rôzne gestá, posunky, zvuky, výkriky. Neskôr vznikla reč, jazyk. Postupne sa vyvinulo písmo.

      Ľudia žili tam, kde bola úrodná pôda – údolia riek.

      Informácie o pestovaní si potrebovali zapísať, a tak vzniklo písmo. Zapisovali si:

      • kedy treba siať a žať
      • koľko sa urodilo
      • kedy bolo sucho a záplavy
      • neskôr rôzne príbehy zo života a zákony.

      Písmo – súbor písmen alebo znakov, ktorý slúži na grafické znázornenie jazyka.

      Druhy písma:

      1. klinové písmo
      • vynašli Sumeri, ktorí žili v Mezopotámií medzi riekami Eufrat a Tigris
      • vzniklo pred 5500 rokmi
      • písalo sa na hlinené doštičky,  vypaľovali sa v peci
      • Epos o Gilgamešovi – najstaršia povesť napísaná klinovým písmom

       

      5. Domáca úloha

      napísať poznámky a poslať

       

       

       

      12. 3. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Ako určovať storočia

      1. Pozrieme prezentáciu

      Ako_urcovat_storocia_(5).ppt

      2. Pozriete si krátke video o určovaní storočí

      https://www.youtube.com/watch?v=ckzf9LKMLnA

      a ešte jedno video.

      V tomto videu je pekne vysvetlený postup, ako sa naučiť určovať storočia.

      Je tu iba jeden problém - namiesto 0 uprostred časovej priamky má byť 1 - lebo už vieme, že rok 0 neexistuje.

      0 tam bude v Matematike.

      1 tam bude v Dejepise.

      https://www.youtube.com/watch?v=7s1xiCAyfZg

       

      3. Domáca úloha

      Urči storočie:

       

      •rok 100 -

      •rok 205 -

      •rok 313 -

      •rok 456 -

      •rok 1001 -

      •rok 1212 -

      •rok 1300 -

      •rok 1848 -

      •rok 1900 -

      •rok 1998 -

      •rok 3000 -

       

      •Rok 1 patrí do:

      •Rok 15 patrí do:

      •Rok 100 patrí do:

      •Rok 201 patrí do:

      •Rok 501 patrí do:

      •Rok 666 patrí do:

      •Rok 799 patrí do:

      •Rok 1000 patrí do:

      •Rok 1001 patrí do:

      •Rok 1355 patrí do:

      •Rok 1492 patrí do:

      •Rok 1999 patrí do:

      •Rok 2007 patrí do:

       

       

       

       

      5. 3. 2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Detská práca

      Napíšeme písomku.

       

      1. Prečítame str. 56 - 57

      2. Pozrieme prezentáciu

      17.Detska_praca.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Detská práca

      V minulosti

      • detstvo s hrami bolo krátke, deti pracovali
      • roľnícke deti pracovali odmalička, remeselnícke ako nasledovníci remesla
      • bohatšie deti navštevovali školy
      • za prácu sa platilo menej
      • pracovali 12 – 14 hodín
      • v polovici 19. storočia bohaté krajiny prácu detí zakázali.

      V súčasnosti

      • v chudobných krajinách deti nechodia do školy (alebo len málo rokov)
      • v najchudobnejších krajinách deti predávajú do otroctva (okolo 250 mil. detí 5-10 rokov)

      Unicef

      • organizácia na ochranu detí
      • Nobelova cena mieru

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky + urobiť projekt - Detská práca v minulosti a dnes /na A4/

       

       

       

      19.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Práca - trest alebo radosť

      1. Prečítame str. 54 - 56

      2. Pozrieme prezentáciu

      16.Praca_____trest_alebo_radost.pptx.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Práca – trest alebo radosť.

      Ľudia od začiatku vzniku spoločnosti museli pracovať, aby prežili. Najstaršie profesie sú lovec a zberač. Poľnohospodárstvo bolo vždy hlavným zamestnaním ľudí. Používali hlavne motyky a pluhy. Zaviedli nový spôsob hospodárenia - trojpoľný systém.

      Ľudia začali vyrábať rôzne predmety, stávali sa remeselníkmi. Neskôr ručnú prácu nahradila strojová výroba,  ktorá sa sústredila do továrni. Robotníci teda  pracujú v priemysle.

      Remeslá sa dnes stali umením a vyrábajú umelecké a spomienkové predmety.

      Je správne, ak človek chce svojou prácou byť užitočný pre spoločnosť.

       

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky

      /opakovať si od str. 38/

       

       

       

       

       

       

      12.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Ľudia v pohybe

      https://www.youtube.com/watch?v=z8vyIG6Ie8g

      1. Prečítame str. 51 - 53

      2. Pozrieme prezentáciu

      15.Ludia_v_pohybe.pptx

      3. Napíšeme poznámky

      Ľudia v pohybe

       

      • Sťahovanie národov = cca 3. až 7. stor.
      • Dôvody: nedostatok potravy, preľudnenie, zmena klímy, podmaniť si iné národy...
      • obdobie veľkého chaosu... à v tomto období na naše územie Slovania
      • V 15 stor. Kolumbus objavil  Ameriku /1492/ sa začalo ďalšie sťahovanie národov do Ameriky à lepšie životné podmienky, obživa, prenasledovaní... 
      •   Indiáni –  vyvražďovanie alebo rezervácie
      • Otroci a otrokári – dovoz černochov z Afriky + ich zotročenie => práca na plantážach => neľudské podmienky
      • Do Ameriky za prácou => aj veľa Slovákov / 19. a 20. storočie- cca 500 000/
      • Asi pred 200 rokmi vznikajú kolónie aj v Afrike – ovládané cudzím štátom
      • Nelson Mandela = bojovník proti apartheidu
      • Pohyb ľudí v 20. storočí => v dôsledku I. a II. svetovej vojny!!!  => teror, hladomor, mučenie, prenasledovanie, koncentračné tábory
      • Pohyb obyvateľstva prebieha stále = za prácou, vzdelaním, rodinou...

      4. Domáca úloha

      poslať prepísané poznámky a pozrieť tento krátky výklad o sťahovaní národov

      https://www.youtube.com/watch?v=qc-Llj9oDPQ

       

       

       

      5.2.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať tému:  Ako si človek zmenšoval svet  II.

                                         Človek vo vesmíre

      1. Nadviažeme na minulú hodinu a doplníme si informácie. 

      2. Pzrieme prezentácie

      Ako_si_clovek_zmensoval_svet_(1).pps

      Clovek_vo_vesmire.pptx_(1).pptx

       

      3. Napíšeme poznámky  

      /kto si nenapísal poznámky z 29.1.2021 - napíšte ich teraz - Ako si človek zmenšoval svet/

       

      Človek vo vesmíre

      Ľuďom už nestačí na lietanie iba zemská atmosféra. Chcú preskúmať aj kozmický priestor a vzdialené planéty.

      Jurij Alexejevič Gagarin bol sovietsky kozmonaut, prvý človek, ktorý vzlietol do vesmíru. Svoj kozmický let odštartoval 12. apríla 1961 na lodi Vostok.

      Neil Alden Armstrong bol americký astronaut a prvý človek, ktorý vstúpil na povrch Mesiaca  - 21. júla 1969.

       

      4. Domáca úloha

      - pod poznámky nakresliť nejakého astronauta, alebo raketu, alebo nalepiť nejaký obrázok k téme ...

       

       

       

       

       

      29.1.2021

      Pozor zmena!

      Nebude online hodina.

      Dnes budete mať iba triednicku hodinu. Ale keďže nám často hodiny odpadávajú, aby sme toho nemali veľa nabudúce, napíšte si do budúceho týždňa aspoň poznámky. 

       

      Budeme preberať novú tému:  Ako si človek zmenšoval svet  I.

      1. Prečítame str. 48-50

      2. Pozrieme prezentáciu

      14.Ako_si_clovek_zmensoval_svet.pptx

      3. Napíšeme poznámky

       

      Ako si človek zmenšoval svet

      Ľudia sa najskôr prepravovali peši.

      Na prepravu po vode zostrojili plte, neskôr využívali plachetnice.

      Po objave kolesa sa prepravovali po súši.

      Vozy a koče jazdili v staroveku a v stredoveku, využívala sa sila zvierat (voly, kone). Dopravu urýchľovali cesty. Spočiatku ľudia budovali len prírodné cesty. Prvé kamenné cesty stavali Rimania.

      Parná energia – železničná doprava, parníky

      Pred vyše sto rokmi sa objavil prvý automobil. Vyrobili ho vo Francúzsku.

      Preprava vo vzduchu – balón vynašli bratia Montgolfierovci, vzducholoď vynašiel Zeppelin, Štefan Banič skonštruoval padák. Neskôr vznikli lietadlá.

       

      4. Domáca úloha:

      pod poznámky nakresli niektorý z dopravných prostriedkov a pošli aj s poznámkami ...

       

       

       

      22.1.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať novú tému: Ako ľudia spoznávali sily prírody

      1. Prečítame str. 45 - 47

      2. Pozrieme prezentáciu

      Ako_ludia_spoznavali_silu_prirody.pptx

      Pozrite si aj toto krátke video -  Človek premýšľajúci a vynachádzavý

      https://www.youtube.com/watch?v=CgjT3nVv6uo&t=2s

       

      3. Napíšeme poznámky

      Ako ľudia spoznávali sily prírody

      Ľudia ako prvú silu začali využívať oheň – dával im teplo, svetlo,  vypaľovali keramiku, pri spracovaní kovu, na prípravu jedál a ochranu pred nebezpečenstvom.

      Ďalší dôležitý objav bolo koleso, ktoré umožnilo ľuďom ľahšie prepravovať náklad (najskôr prepravovali domáce zvieratá). Koleso vzniklo približne pred 5000 rokmi a vynašli ho Sumeri.

      Ako ďalšiu silu začal človek využívať silu vetra – plachetnice (predtým len veslári), veterné mlyny. Dnes sa využíva aj na veterné elektrárne.

      Neskôr začal človek vyžívať aj silu vody – vodný mlyn. Dnes sa využíva na vodné elektrárne.

      Ďalšie druhy energie v súčasnosti – parná, elektrická, jadrová.

       

      4. Domáca úloha:

      47/2   /Otázky a úlohy/

       

       

       

       

      15.1.2021

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať novú tému:  Ako si človek vytváral rodinu

      1. Prečítame str. 43 - 44

      2. Pozrieme prezentáciu

      D5__AKO_SI_CLOVEK_VYTVaRAL_RODINU.pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

       

      Ako si človek vytváral rodinu

      Prví ľudia žili v skupinách (po 10 členov a všetci mali rovnaké práva). Delili sa o prácu aj jedlo.

      Človek sám nemal šancu prežiť – potrava, ochrana, starostlivosť, pomoc.

      Pokrvne príbuzní tvorili rodinu. Tá musela dodržiavať pravidlá – porušenie sa trestalo.

      Rod – tvorilo viac rodín, medzi ktorými bola pokrvná príbuznosť.

      Kmeň – viac rodov, na čele bol náčelník.

      Rodina – základ spoločnosti. V minulosti platili prísne zákony na ochranu rodiny.

      Pravidlá rodinného života v minulosti  - vychádzali z kresťanskej viery.

      • nezrušiteľnosť manželstva (zákaz rozvodu)
      • starostlivosť o deti
      • hlava rodiny muž – rozhodoval o výchove detí
      • muž mohol mať len jednu ženu
      • spolužitie viacerých členov – otec, mama, deti, starí rodičia, tety, strýkovia
      • rodičia rozhodovali o manželstve, dnes slobodná voľba
      • vzdelanie najskôr len chlapci

      4. Domáca úloha

      Napísať poznámky a poslať

       

       

       

       

      18.12.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať novú tému: Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes

      1. Prečítame str. 40 - 43

      2. Pozrieme prezentáciu

      Kde_sme_byvali_v_minulosti_a_dnes_(1).ppt

      3. Napíšeme poznámky

      Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes

      Prvé dediny a mestá

      Na miestach s úrodnou pôdou vznikali dediny, neskôr mestá.

      Ľudia v dedinách sa zaoberali poľnohospodárstvom

      Ľudia v mestách sa venovali – remeslu a obchodovali na trhu.

      Roľníci kupovali od remeselníkov veci, ktoré sami nevedeli vyrobiť.

      Najstaršie remeslá

      1. pletenie
      2. hrnčiarstvo
      3. sklárstvo
      4. kovolejárstvo,  kovotepectvo –
      5. klenotníctvo

      Remeselníci v stredoveku vytvárali – Cechy.

      Obchodníci

      Kým ľudia nevynašli peniaze, fungoval výmenný obchod.

      Potom vymysleli tovarové peniaze – kožušiny, kone, korenie, ryža, ulity, špeciálne – železné hrivny.

      Postupne sa zmenili na kovové peniaze.

      Hradiská

      • najstaršie veľké sídliská na našom území
      • stavali sa na kopcoch, chránili ich násypy z kameňa, dreva, hliny

      V mestách začali vznikať továrne, pracovníci potrebovali nové obydlia → mestá sa rozrastali.

       

      5. Domáca úloha:

                1.naučiť sa

      2. urobiť projekt o nejakom meste alebo dedine /je to k téme - Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes/, napísať aspoň 8 viet a dať tam 3 - 5 obrázkov - na A4. Môže to byť poslané vo worde alebo na výkrese - prefotené a poslané. Termín  - najneskôr do 12.1.2021.

       

       

       

       

       

      11.12.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

       

       

      Budeme preberať novú tému: Ako sa žilo na úsvite dejín

      1. Prečítame str. 38 - 40

       

      2. Pozrieme prezentáciu

      Ako_sa_zilo_na_usvite_dejin.ppt

      3. Napíšeme poznámky

      Život lovcov a zberačov

      Dejiny ľudstva začali pred 100-tis. rokmi. Ľudia sa stále premiestňovali – hľadali si potravu.

      • žili pod skalnými prevismi a v jaskyniach, nepoznali poľnohospodárstvo ani chov zvierat
      • starali sa o chorých, smútili za mŕtvymi, rozmýšľali o tom, čo sa deje po smrti
      • neskôr používali nástroje, lovili zvieratá, vyrábali odev
      • zakladali oheň – ochrana pred zimou, dravcami, príprava potravy
      • nádoby z keramiky

      Poľnohospodárstvo

      Začiatok poľnohospodárstva – pred viac ako 10. tisíc rokmi, keď ľudia začali sadiť prvé rastliny a                     chovať zvieratá.

      Z lovcov a zberačov sa stali roľníci – usadili sa, stavali si obydlia.

      Prvé domy – veľmi jednoduché, z ľahko dostupného materiálu – drevo, kameň, slama, hlina, konáre.

      Postupne si zhromažďovali majetok.

       

      5. Domáca úloha: poslať prepísané poznámky 

       

       

      4.12.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Budeme si opakovať, čo sme sa naučili doteraz, str. 35

       

       

       

      27.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

       

       

      Budeme preberať novú tému:  Kto ochraňuje historické pamiatky

       

      1. Prečítame str. 32 - 33

       

      2. Pozrieme prezentáciu

      Kto_ochranuje_historicke_pamiatky.pptx

       

      3. Napíšeme poznámky

       

      Kto ochraňuje historické pamiatky

      Múzeum je inštitúcia, kde sa uchovávajú a vystavujú historické pamiatky
      Múzeum sa delí na depozitár a výstavnú časť
      Múzeá môžu byť    všeobecné historické, archeologické, technické, vojenské,školské ...
                                     regionálne - regionálne, národné, miestne

                                     

      Špeciálne múzeágalérie, kde sa uchovávajú obrazy a skanzen- múzeum ľudovej architektúry.

      V múzeu sa vystavujú exponáty.

      Kleio - grécka bohyňa, ktorá ochraňovala históriu a historikov.

       

      4. Domáca úloha: 

      1. Čo je to exponát?

      2. Čo je to skanzen?

       

       

       

       

       

       

      20.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

      Z témy Stopy minulosti okolo nás bude krátky test na známku. Zopakujte si !!!

       

      Budeme preberať novú tému:  Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

      1. Prečítame str. 29 - 31

      2. Pozrieme prezentáciu

      10-_co_si_este_vezmeme_na_prechadzku_casom.pptx

      3. Napíšeme poznámky

       

      Čo si ešte vezmeme na prechádzku časom

      MAPA

      • človek sa už v minulosti snažil zakresliť správny smer a vzdialenosti = vznikali mapy

      = je plochý zmenšený obraz krajiny

      Poznáme:

      • geografické, dejepisné, hviezdne, námorné, klimatické, politické mapy
      • staré zemepisné mapy pomáhajú historikom zistiť, ako vyzeralo určité miesto, krajina v minulosti

      Dejepisné mapy – zaznamenávajú rôzne udalosti z minulosti  (rôzne témy, ktoré ich zaujímajú)

      • napr. aký tovar sa prepravoval medzi krajinami – odkiaľ a kam, kde v stredoveku vznikali vysoké školy a pod.
      • Najstaršia mapa Uhorska je z roku 1513.

      KARTOGRAF

      • odborník, ktorý zhotovuje mapy, (autor máp)

      Kartografia = odbor, ktorý sa zaoberá zhotovovaním máp

      Glóbus = guľatý model Zeme

      • Prvý glóbus pochádza z roku 1492 z Norimbergu.

      4. Domáca úloha

      Naučiť sa a poslať prepísané poznámky.

       

       

       

      13.11.2020

      Bude online hodina podľa rozvrhu o 8.40 hod.

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Budeme preberať novú tému:  Písomné historické pramene

      1. prečítame str. 26-27

      2. pozrieme prezentáciu

      Pisomne_historicke_pramene.pptx

      3. napíšeme poznámky:

       

      Písomné historické pramene

      Patria tu: staré listiny, staré listy, denníky, staré noviny, časopisy

      Sú hlavné okná do minulosti.

      Niektoré vznikli náhodne, niektoré vytvorili úrady. Sú hlavnou zbraňou minulosti. Historici musia ovládať jazyk, ktorým je prameň napísaný. Mnohé výrazy mali iný význam v minulosti a iný dnes.

      Cenné písomné pramene sú uložené v archívoch.

       

      Budeme preberať 2. novú tému:  Skúsme, ako pracuje historik

      1. Prečítame str. 28

      2. Pozrieme prezentáciu

      Skusme.docx

      3. Napíšeme poznámky

      Skúsme, ako pracuje historik

      Historik skúma iba tie pramene, ktoré súvisia s udalosťou, ktorú skúma.

      Pýta sa:  kedy sa to stalo

                      kde sa to stalo

                      kto to nariadil

                      ako sa to stalo

                      prečo sa to stalo

      Potom z odpovedí napíše článok, alebo knihu.

      Jeho práca sa podobá detektívnemu pátraniu.

      4. Domáca úloha

      Urobiť projekt Stopy minulosti okolo nás  /od str. 20/

      /v projekte musí byť aspoň 6 viet písaných rukou,  aspoň 3 obrázky nalepené alebo nakreslené, môže byť A4, alebo A3/ 

      Projekt bude známkovaný, keby sme ešte nešli do školy, tak prefotiť a poslať

      Z témy Stopy minulosti okolo nás bude na budúci týždeň krátky test na známku. Zopakujte si.

       

       

      23.10.2020

      Milí piataci,

      konečne sa zase uvidíme. Zajtra si urobíme hodinu presne podľa rozvrhu a stretneme sa o 8.40 hod.  na

      http://meet.google.com/voe-ybeg-fki

       

      Dúfam, že spojenie sa podarí a my si povieme hlavné informácie.

      Kamery budeme mať zapnuté, aby sme sa videli.

       

      Budeme preberať novú tému: Čo sú obrazové pamiatky  /str. 23-25/

      1.  najprv pomaly prečítať  /str. 23-25/

      2.  pozrite prezentáciu

      Co_su_obrazove_pamiatky_.pptx

       

      3.  teraz si napíšte poznámky

       

      Čo sú obrazové pamiatky

      O tom, ako ľudia žili, prezradia aj obrazové historické pamiatky . Medzi ne patria:

      Maľby a fotografie

      Vďaka maľbám sa zachovala podoba mnohých významných ľudí, obyčajných ľudí, starých miest, ako aj krajiny.

      V súčasnosti sa najčastejšie používa fotografiaRýchlejšie a detailnejšie zachytáva aj kratučké momenty zo života. Fotografie nám pomáhajú skúmať históriu našej rodiny – svoj pôvod a vytvoriť svoj rodokmeň a rodostrom.

       

      Domáca úloha:

      Do zošita namaľuj svoju podobizeň - svoj obraz, prilož k svojej fotke, prefoť to a pošli.

       

       

       

       

       

      16.10.2020

       

      Milí piataci,

      tak máme nový týždeň a novú tému. Keďže nie všetci pochopili, čo mali robiť minulý týždeň, tak si to zopakujeme a niektoré veci pozmeníme.

       

      Začíname preberať novú tému 

      Spoznávame hmotné pamiatky /učebnica str. 20-22/

       

      1. Najprv si to pomaly prečítajte, aj to, čo je za okrajom

                                  ...................

      2. Potom si prezrite prezentáciu, ktorá je pod týmto riadkom

       Spoznavame_hmotne_pamiatky.pptx

       

      3. Teraz si napíšte poznámky, ktoré vám posielam

       

      Spoznávame hmotné pamiatky

      Okolo nás je mnoho pamiatok, ktoré nám pripomínajú minulé časy. Historici ich nazývajú – pramene.  Patria tu: budovy, kostoly, hrady, zámky, kaštiele, sochy, pomníky, obrazy, fotografie, šperky, písomné dokumenty .......

      Pramene delíme na:

      • hmotné
      • obrazové
      • písomné

      Hmotné pramene

       – rozprávajú o tom, ako sa žilo v minulosti. Mnohé sú v zemi a treba ich najprv vykopať. To robia – archeológovia.   Robia archeologický výskum. Odkrývajú  - pravek, starovek, stredovek...

      O histórii svedčia aj pomníky a pamätné tabule. Majú nám pripomínať významných ľudí alebo udalosti, ktoré chceme, aby nám ostali v pamäti.

      Hmotné pamiatky môžu byť veľké /domy, mestá, pomník/ alebo malé /úlomky kostí, semienka/.

       

      4. Teraz si urobte Domácu úlohu /odpovedzte na tieto 3 otázky do zošita a odpovede mi prefotené pošlite do piatka/

       

      Domáca úloha  odpovedzte na otázky

      1. Kto je to archeológ?

      2.Aké hmotné pamiatky máte v blízkom okolí?   /vymenuj aspoň 5/

      3. Ktorá hmotná pamiatka v tvojom okolí   ťa najviac zaujala a prečo?

      Odpovede na tieto otázky mi pošlite do piatka 16.10.2020.

      Môj školský mail delejova@zskombj.sk.

       

      9.10.2020

      Milí piataci,

      ukázalo sa, že bolo dobre, že sme začali  pracovať pomocou web stránky už v prvých týždňoch. Teraz už iba nadviažeme na poznámky z minulého týždňa. Stále vám v utorok pošlem nové poznámky a pridám aj prezentáciu, ktorá vám pomôže lepšie sa zorientovať v téme. Ale predtým, kým začneme s novou témou, stále bude krátke opakovanie minulej látky. Dám vám pár otázok a na tie mi stále pošlete do soboty na môj email odpovede /prefotené zo zošita/. Tie budem každý týždeň hodnotiť.

           Keď sa niečo zmení, oznámim vám to na tejto stránke.

      Opakovanie minulej témy

       Urči storočie:

      •Rok 1 patrí do:

      •Rok 15 patrí do:

      •Rok 100 patrí do:

      •Rok 201 patrí do:

      •Rok 501 patrí do:

      •Rok 666 patrí do:

      •Rok 799 patrí do:

      •Rok 1000 patrí do:

      •Rok 1001 patrí do:

      •Rok 1355 patrí do:

      •Rok 1492 patrí do:

      •Rok 1999 patrí do:

      •Rok 2007 patrí do:

       

      Nová téma  /str. 16 - 19/  Sviatočné a pamätné dni

      1. Tému si najprv prečítaj v učebnici

      2. Pozri si prezentáciu

      3. Napíš si poznámky do zošita

       

      Sviatocne_a_pamatne_dni_(1).pptx

       

      Sviatočné a pamätné dni

      Najstaršie sviatočné dni súvisia so zmenami, ktoré si človek všímal v prírode. Tie ovplyvňovali ich život. Patrí tu zimný slnovrat, letný slnovrat...

           Tak vznikli prvé sviatky. Niektoré si pripomíname  dodnes. Sú súčasťou našich tradícií. Tradície- sú staré, dlho udržiavané zvyky.

      Dožinky – koniec žatvy

      Fašiangy – radosť, hostiny,od Troch kráľov do Popolcovej stredy - pôst

      Pochovávanie basy – koniec fašiangov- začína pôst – pochováme hudob.nástr.

      Pálenie moreny - bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti

      Tradície pomáhajú udržiavať folklórne súbory.

      Naše najznámejšie cirkevné sviatky:

      Nedeľa, Veľká noc, Vianoce, Traja králi, Turice, Sedembolestná Panna Mária, Sviatok všetkých svätých, ......

      Naše najznámejšie štátne sviatky:

      Deň vzniku SR /1.1./, Sviatok práce /1.5./, Deň víťazstva nad fašizmom /8.5./, 29. august – Výročie SNP, 1. september – Deň ústavy, 17. 11. – Deň boja za slobodu a demokraciu – deň študenstva......

      Pamätné dni a sviatky má každý národ iné, iba niektoré sú spoločné /8.5./.

      Sviatky v rodine:

      narodeniny, meniny, výročie svatby...

       

       

      2.10.2020

       

      Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom

       

      Minulosť je rozdelená na obdobia. Každé obdobie je zvláštne niečím, čím sa odlišuje od ostatných.

      /tu si nakresli časovú priamku s názvami období a rokmi/

      Pravek

      • od času keď sa objavil dnešný človek až po obdobie veľkých ríš
      • 100 000 rokov pred n.l. – 5 000 rokov pred n.l.
      • najstaršie a najdlhšie obdobie v dejinách ľudstva

      Starovek

      • doba veľkých ríš starovekých národov - Egypťania, Sumeri, Babylončania, Gréci, Rimania
      • od 4 000 pred n.l. – 476 n.l. – pád Rímskej ríše

      Stredovek

      • od pádu Rímskej ríše po objavenie nového svetadiela – Ameriky
      • 476 – 1492

      Novovek

      • od objavenia Ameriky po francúzsku revolúciu - 1492 – 1789

      Moderná doba

      • posledných asi 200 rokov ľudských dejín, žijeme v nej aj my
      • od francúzskej revolúcie do dnes – od roku 1789

      Náš letopočet rátame od narodenia Krista.

                 

       

      25.9.2020

       

      ČAS JE PORADIE UDALOSTÍ

       

      Všetky udalosti sa dejú a sa udiali v určitom čase.

      Čas poznáme: prírodný a historický

       

      Ľudia si už od dávna merali čas.

      Všímali si kolobeh prírody, zmeny v prírode ako striedanie zimy a leta, dňa a noci.

      Podľa kolobehu prírody rozdelili čas na dni, týždne, mesiace a roky = prírodný čas.

       

      Rímsky cisár Cézar určil, že prírodný čas  sa bude počítať podľa pohybu Slnka na oblohe.

       

      Tento kalendár  upravil pápež Gregor XIII. a používame ho dodnes.

      Kalendár je súpis dní a mesiacov jedného roka.

       

      Ľudia si všímali aj významné udalosti v minulosti.

      Preto vznikol  aj historický čas – umelý, dohodnutý a počítaný od významnej udalosti.

       

      Letopočet je sled rokov od určitej významnej udalosti.

       

      My používame kresťanský letopočet - od narodenia Ježiša Krista – rok 1.

      Žijeme v 21. storočí

       

      Dátum- deň, mesiac a rok

       

      Na meranie času používali ľudia slnečné a presýpacie hodiny.