• Anglický jazyk

       • Plavecký kurz.

       • 25.10.2016 09:35
       • V dňoch od 17.10. do 21.10.2016 sa prvýkrát uskutočnil základný a zdokonaľovací plavecký kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka na Zemplínskej Šírave v hoteli Granit. Prekrásne prostredie a výborné podmienky boli dobrým predpokladom vydareného podujatia, ktorého sa zúčastnilo 17 žiakov. Cieľom bolo odstránenie plaveckej negramotnosti, zdokonalenie techniky jednotlivých plaveckých spôsobov, ovládanie základných spôsobov pomoci unavenému plavcovi. Pracovali sme dvojfázovo každý deň, okrem stredy, keď sme poobede športovali na blízkom areáli/ futbal, tenis/a večer navštívili Vodný svet. Počas pobytu účastníci hrávali stolný tenis a vyvrcholilo to stolnotenisovým turnajom. Útulne ubytovanie, dobrá strava a pekný bazén spolu s iniciatívnym prístupom všetkých zúčastnených dali základ na vytvorenie , a v to pevne dúfame, tradície, ktorá na budúci školský rok za väčšej účasti bude mať svoje pokračovanie aj vďaka pochopeniu a ústretovosti vedenia našej školy. Inštruktori Mgr. Sergej Kravec a Mgr. Andrej Pečeňuk
         
       • viac
       • Európsky týždeň športu na ZŠ Komenského.

       • 20.09.2016 18:06
       • Od 12. do 16. septembra 2016 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý iniciovala Európska komisia. Jeho cieľom bolo zapojiť a motivovať slovenskú verejnosť k aktívnej účasti na športových podujatiach a pohybových aktivitách, ktoré vedú  k zdravému životnému štýlu. Národným koordinátorom podujatia bolo Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu menované Národné športové centrum.

        Aj ZŠ na Komenského ul. v Bardejove sa zapojila do tejto celoeurópskej kampane a zorganizovala pre svojich žiakov rad pohybových aktivít a športových podujatí. Ako to vyzeralo v praxi?

         

       • viac
       • Náš nezabudnuteľný zážitok

       • 05.07.2016 10:02
       • V živote je len pár nezabudnuteľných zážitkov. Aj nám sa takýto jeden vryl do pamäti. Bol krásny  slnečný piatok a my rodičia i deti z 1. D zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove sme sa vybrali na dlho očakávaný školský výlet na Mníchovský potok. Všetko sa začalo zrazom pred školou, kde sme my dospelí dozerali na správny priebeh pri rozdeľovaní detí do skupín a následný odjazd na cestu za plnením očakávaní, zábavy a dobrodružstva.
       • viac
       • Prezentácie naj ročníkových prác_2014/15

       • 05.07.2016 09:59
       • Štvrtok 1. októbra 2015 sa na piatej vyučovacej hodine v zborovni našej školy uskutočnila prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov z intelektovo nadaných tried. So svojimi prezentáciami vystúpili:
        • Radan Kollárovič (žiak bývalej III.E triedy) s témou Egypt,
        • Oliver Tomko (žiak bývalej IV.D triedy) s témou Premeny filmu,
        • Karin Kapsdorferová s témou Tajomstvá grafiky i fotografie,
        • Vladislav Slosarčík s témou Programovanie a software, obaja z bývalej VIII. A.
        Zborovňa bola plná. Okrem spolužiakov si prišli vypočuť a pozrieť na prezentácie aj ďalší zvedavci či príbuzní. Už   pohľad na témy ročníkových prác ich presvedčil, že budú  sledovať  zaujímavé námety , ktoré  spracovali ich kamaráti.
        Výstupy boli prehliadkou toho najlepšieho. Všetci  vystupovali smelo, svojím príspevkom zaujali. Prezentujúci ochotne odpovedali aj na zvedavé otázky  svojich kamarátov. 
        Všetkým žiakom, ktorí   nás niečo nové naučili, srdečne ďakujeme a želáme úspechy v ich ďalšej práci. 
       • viac
       • Triedny projekt 4.E „Nauč nás, čo vieš: Ak raz budem učiteľkou...

       • 01.07.2016 11:35
       • Naša posledná hodina so Saškou v škôlke s malými škôlkarmi bola super. Išli sme s ňou do škôlky za deťmi. Maľovali sme s nimi na chodníky s kriedami. Téma bola rozprávkové postavičky. Na chodníkoch boli princezné, mimoni i kovboji. Všetky diela boli krásne. Na tejto hodine sme sa všetci bavili. Všetci sme spoznali veľa detí. Hodina bola zaujímavá a pre deti i pre nás to bol krásny zážitok. Erika Nachtmannová, 4.E
       • viac
     • zatiaľ žiadne údaje
     • Kontakty

       • Kde?
       • V kabinete anglického jazyka
       • Kedy?
       • Počas prestávok
       • Zodpovedný?
       • Mgr. Zdenka Šinaľová