• Anglický jazyk

       • Návšteva pána keramikára Kovaľa

       • 25.05.2017 12:56
       •         Bolo krásne slnečné  priam učebnicové utorkové dopoludnie. Usmievalo sa nielen slniečko, ale aj žiaci 4. A triedy, pretože sa dozvedeli skvelú správu. To, aké  historické ľudové remeslá kedysi a prečo existovali, už vedeli. Zoznámili sa s nimi na hodinách vlastivedy a pracovného vyučovania. Ale čo je to teória oproti praxi?  Nie je nič lepšie a zaujímavejšie ako  zážitkové učenie. A práve to nám prišiel sprostredkovať človek na to najpovolanejší, pán Marek Kovaľ, ktorý sa keramikárstvu venuje už od svojich štrnástich rokov.

                 Žiaci dychtivo a veľmi ochotne pomohli pánovi Kovaľovi preniesť potrebný materiál, hrnčiarsky kruh a ukážkové výrobky do triedy. Sledovali, ako sa mu jednotlivé kúsky dosák menia na jednoduchý hrnčiarsky kruh a  nedočkavo čakali, kedy si oblečie zásteru, zasadne za hrnčiarsky kruh, vezme do rúk hlinu a začne pracovať.

       • viac
       • Záhady 3. poschodia

       • 23.05.2017 15:14
       • Na Základnej škole Komenského 23 v Bardejove,  každý rok  starší žiaci odovzdávajú svoje poznatky mladším žiakom a hlavne štvrtákom, ktorí na budúci školský rok postúpia do 5 ročníka a budú navštevovať učebne na 3. poschodí, ktoré sú pre nich veľkou záhadou. Tu sa nachádzajú  odborné učebne prírodovedných predmetov ( biológia, chémia a fyzika).  Mladší žiaci sa zážitkovou metódou a metódou „Škola hrou“ učia spoznávať nepoznané. Takýto spôsob vyučovania  je pre žiakov prirodzený a efektívny. Starší žiaci  už majú vedomosti a zručnosti, ako tieto predmety fungujú a vedia ich ovládať a tie v rámci tejto akcie   odovzdávajú ďalej.  Mladší žiaci  zážitkovou metódou získajú nové vedomosti a niektoré záhady  sú im odhalené Starší žiaci si zopakujú to čo sa naučili a zároveň sa učia komunikácií k danej problematike.  

        Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.
       • viac
       • Ocenenie Briliantt za inovatívny prístup vo vzdelávaní

       • 24.05.2017 13:53
       • Povolanie učiteľa, nech už pre laika akokoľvek jednoducho a harmonicky vyzerá, je v rámci špecifickej práce s človekom, jedným z najnáročnejších. Okrem neustálych zmien, byrokratických postupov, každodennej príprave, v práci, ktorá nikdy nekončí zazvoním, denno-denne podlieha klasifikovaniu z troch rôznych strán. Napriek tomu (alebo práve preto) neustále rozmýšľa nad postupmi, metódami ako prepojiť dva svety – ten papierový, daný záväznou učebnou normou a naozajstný, odohrávajúci sa mimo školských lavíc. A to všetko v jedno, v zmysle prínosnej edukácie, čo najbližšie detskému vnímaniu sveta, nie vzdialenej teoretickej  výučbe, typickej pre súčasný model nášho vzdelávania. A práve na takom základe vznikol aj projekt SEparuj MAteriál FORmuj SVET (SEMAFOR SVET). Zameraný environmentálne, s hlavným cieľom vzbudiť u žiakov školy povedomie o význame separovania, rôznymi sprievodnými akciami, v hlavnej úlohe s vtedajšími tretiakmi a štvrtákmi z tried pre intelektovo-nadané deti. Či už to bolo divadelné predstavenie nacvičené s cieľom ozrejmiť význam separovania, výtvarné recyklačné aktivity, práca novinárov na výslednom časopise či finálna vernisáž výstavy, všetky aktivity prispeli k povedomiu, no najmä praktickému uplatňovaniu separovania žiakov našej školy, s ktorými sme spoločne, aspoň časť toho, čo sme si od našej Zeme požičali, aj vrátili.

        Inovatívne, motivačne, prínosne. Aj to bol  možno dôvod, vďaka ktorému si za tento projekt odniesla jeho autorka PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. v utorok 25. apríla na  Smolenickom zámku ocenenie Briliantt.


        Foto: Mária Savkaničová

       • viac
       • Matematika je všade

       • 15.05.2017 12:10
       • Matematika je všade, bez nej sa nepohneme ani v obyčajnom každodennom živote. Je výnimočná. Naučí človeka myslieť i snívať.

        Určitú elementárnu matematickú schopnosť človek dostane do vienka. Aby sa na ňu nezabudlo, je treba ju rozvíjať. Už rodičia by mali jednoduchými príkladmi rozvíjať matematické myslenie svojich detí a potom aj škola.

        Preto sme sa i my, druháci z 2.D triedy, rozhodli hravou a zábavnou formou precvičiť naše matematické schopnosti. Aby sme tomu dali nevšednú formu, rozhodli sme sa 26. apríla vycestovať do Zábavného technického centra Steel Parku v Košiciach. Toto centrum ponúka až do konca školského roka vzdelávaciu aktivitu Matematika hrou.

       • viac
       • Vyučovanie so zvieratkami

       • 11.05.2017 15:30
       • Ak by ste dostali za úlohu zodpovedať, ktoré tri  slová vám napadnú pri pojme  detstvo, určite by vaše myšlienky neutekali ďaleko od babkinej záhradky, nekonečných detských hier na dvore či spoznávania sveta zvieratok naokolo. My dospelí sme vo svojom  detstve úplne prirodzene získavali tie najdôležitejšie informácie o svete práve takýmto spôsobom.  Neskôr v škole sme ich postupne zatriedili,  poznatky rozšírili a väzby medzi nimi posilnili. V súčasnosti získavame dojem, že učivo čoraz viac podlieha abstrakcii a detskému chápaniu je upretá šanca oprieť sa o konkrétny obraz, získaný bežným pozorovaním či zážitkom.

       • viac
     • zatiaľ žiadne údaje
     • Kontakty

       • Kde?
       • V kabinete anglického jazyka
       • Kedy?
       • Počas prestávok
       • Zodpovedný?
       • Mgr. Zdenka Šinaľová