• Anglický jazyk

       • Prezentácie druhákov na tému Vesmír

       • 17.05.2018 14:07
       • V našich triedach , ktoré navštevujú intelektovo nadaní žiaci sa už tradične konajú pred koncom školského roka prezentácie ročníkových prác. V rámci predmetu Obohatenie sa hlbšie oboznamujú s témami nad rámec učebných osnov.  V prvom ročníku to bývajú dinosaury a terajší druháci sa celý rok zaoberali otázkami, ktoré sa týkajú vesmíru. Je to nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný nekonečný vesmír. Je to zároveň fascinujúca téma, tak ako nás fascinuje všetko, čo nedokážeme dokonale spoznať a pochopiť.

        Osemročné deti zaujalo rozprávanie, filmy, knihy, informácie o vesmíre. Načreli sme do rôznych „súdkov“ informácií. Od kníh, časopisov po internetové zdroje. Oboznamovali sme sa s rôznymi teóriami o vzniku vesmíru, o jeho  prvých bádateľoch, prieskumníkoch, kozmonautoch, astronautoch, na pretras prišli aj obľúbení mimozemšťania.

        Potom prišla na rad práca na prezentáciách.

       • viac
       • Retro deň

       • 17.05.2018 11:04
       • Spomienky sú jediným bohatstvom, ktoré nám už nikto nemôže vziať. Každý si rád pripomenie príjemné chvíle svojho života z minulosti. Niekedy nám peknú spomienku privanie vôňa, pieseň, pohľad na známe miesto v prírode, v meste... a niekedy aj oblečenie, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Vždy odzrkadľovalo dobu, v ktorej ľudia žili.

        Naša škola si tento rok pripomína 40. výročie svojho vzniku. Je  40 rokov veľa, či málo? Mnoho vecí sa za ten čas zmenilo. Od metód výchovy a vyučovania až po oblečenie. My, ktorí máme mladší rok narodenia si uvedomujeme, že v obliekaní sa móda občas vracia a to, čo sa dnešným teenagerom zdá ako absolútna novinka – to tu už niekedy bolo.

        Preto sme sa rozhodli, že si v škole pripravíme spomienkový RETRO deň.

       • viac
       • Rozprávkové dopoludnie mladých spisovateľov s predškolákmi

       • 09.05.2018 14:18
       • Hovorí sa, že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta. Skrz rôzne príbehy a hlavné postavy prežijeme na krídlach fantázie tisícky životov. Aj žiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove prežívajú rôzne príbehy cez knihy i školské časopisy, ktoré čítajú. Tentokrát sa však z malých čitateľov stali spisovatelia.

        Počas hodín slovenského jazyka tvorili svoje prvé rozprávkové knihy. A hádajte, čoho sa týkala hlavná myšlienka príbehov mladých debutantov, keď naša škola oslavuje svoje krásne jubileum? Samozrejme, podmienka príbehu spočívala v akomkoľvek prepojení so školou. A ako sa hovorí, koľko hláv, toľko rozumu, v našom prípade koľko hláv, toľko fantázie. Spod priam dymiacich sa pier súbežne vznikali tie najmilšie koncepty. Žiaci do nich zapracovali napätie, témy priateľstva, poučenie i nadprirodzené javy. Postupne sme tak spoznali dinosaura Šaňa, ktorý sa nechcel učiť, strašidelnú školu upírov a duchov, šikovného študenta, ktorý vymyslel ako sa stať neviditeľným i to, čo škole môže spôsobiť vírus v počítači.

       • viac
       • Radšej raz vidieť ako stokrát počuť, alebo Deň Zeme žiakov 2.D

       • 25.04.2018 13:32
       • 22.apríla si pripomíname sviatok našej matky živiteľky – našej Zeme. V tomto čase sa akosi viac aktivizujeme v činnostiach súvisiacich s jej nápravou, pri ktorej realizácii sme už dávno minuli povestnú dvanástu. Žiaci z intelektovo-nadanej triedy zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove preto v rámci svojich triednych možností už druhý rok poctivo separujú odpad a v rámci týždenníckych služieb koše pravidelne vynášajú do zberných nádob na triedenie. Aj keď tento proces je im už dôverne známy, ďalšia cesta vytriedeného odpadu ostáva už len v rovine abstrakcie. A preto sme si ju priamo v Zbernom dvore EKOBARD a.s. skonkretizovali.

       • viac
       • Triedny projekt 2.D „Čím sú Tvoji rodičia?“: Operátor výroby

       • 18.04.2018 13:18
       • V súčasnosti, kedy je možné kúpiť už naozaj všetko, mnohé deti nemajú ani predstavu ako ten-ktorý výrobok vzniká a aká mravenčia ľudská práca je potrebná na jeho vznik.  Počas svojho šiesteho výjazdu do vyučovania v teréne, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, preto intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove spoznávali proces výroby od jednotlivých súčiastok až po hotový výrobok, konkrétne výrobu antén.

        Vďaka Janíkovej mamke, pani Beáte Duľovej a vedeniu firmy 2J Antennas, s.r.o., no najmä ochotnej HR manažérke, ktorá nás celou výrobou sprevádzala, sme  takúto prácu priamo zažili. Najprv sme však absolvovali teoretickú časť, priamo v sídle firmy. Dozvedeli sme sa, že firma 2J Antennas, s.r.o. vyrába rôzne typy antén, či už do rádií, áut, lodí, lietadiel. Na trhu je už vyše dvadsiatich rokov a hoci začínali skromne, vďaka svojej pracovitosti sa firma rozrástla, pričom svoje sídlo majú v Bardejove a svoje pobočky vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. V súčasnosti je  spoločnosť vďaka svojmu sortimentu známa nielen na Slovensku, ale na celom svete a svojich zákazníkov má na piatich kontinentoch sveta.

       • viac
     • zatiaľ žiadne údaje
     • Kontakty

       • Kde?
       • V kabinete anglického jazyka
       • Kedy?
       • Počas prestávok
       • Zodpovedný?
       • Mgr. Zdenka Šinaľová