• Anglický jazyk

       • Školská čitateľská aktivita na prvom stupni  Let's read! Čítajme!

       • 04.05.2017 20:14
       • Do you speak English?... Otázka, ktorej významu rozumie väčšina z nás. S výučbou cudzieho jazyka sa totiž začína už v ranom období. Cudzí jazyk otvára nové možnosti a ponúka mnohé perspektívy. Otázky smerujúce k jazykovému vzdelávaniu sú teda skôr posunuté do úrovne rozsahu  či metód  upevňovania.

        Aj primárny stupeň vzdelávania je uspôsobený na výučbu cudzieho jazyka povinne už od 3. ročníka. ZŠ na Komenského 23 ulici však jazykovo podkúva svojich žiakov už od prvého ročníka. Hrou, piesňami, zábavnými aktivitami je žiak vystavený v čo  najväčšom rozsahu jazyku, s cieľom čo najhlbšej pozitívnej motivácie pri spoznávaní zákutí jazyka aj neskôr na vyššom stupni vzdelávania.  Žiaci sa každoročne okrem skupinových triednych aktivít zapájajú aj do spoločných školských jazykových aktivít, či medzinárodných projektov  typu e-twinning. A výnimku v spoločnej práci sme neurobili ani tentoraz. Počas marca - mesiaca kníh sme využili školský depozitár tých najmilších anglických classic tales – rozprávok nakladateľstva Oxford University Press. Do  tried prvého stupňa sa tak zo stránok anglických rozprávok na týždeň pod  názvom Let᾽s read! - Čítajme!  vkradli  odvážny Peach boy – Broskyňový chlapec, lenivý The Lazy Grasshopper – Lúčny koník, pohostinné The town mouse and the country mouse -   Mestská a vidiecka myš a mnoho iných klasických rozprávok. 

       • viac
       • “Vy rozhodujete, my pomáhame“ - ďakujeme!!!
       • “Vy rozhodujete, my pomáhame“ - ďakujeme!!!

       • 03.05.2017 08:54
       • Vedenie školy, učitelia aj žiaci ZŠ na Komenského ulici V Bardejove sa zapájajú do rôznych projektov s cieľom skrášliť a dotvárať prostredie v škole aj okolo nej, aby slúžilo nie len žiakom, ale aj obyvateľom sídliska. Jednou z takýchto výziev, do ktorej sa zapojili, bola aj výzva Nadácie Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis v programe “Vy rozhodujete, my pomáhame“.  Do súťaže bolo spolu prijatých 405 žiadostí a Nadácia Tesco prerozdelila medzi 77 víťazov finančné prostriedky vo výške 100 000 eur. Zákazníci Tesco spoločne odovzdali súťažiacim projektom takmer 3,9 milióna žetónov. Projekt školy IHRISKO PRE VŠETKÝCH“ bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne a postúpil do verejného hlasovania zákazníkmi Tesco, kde získal 42 570 hlasov! Vysledky si môžte pozrieť v tomto odkaze.
       • viac
       • Malá finančná akadémia

       • 04.05.2017 09:04
       • Aká je skutočná hodnota peňazí? Čo všetko si za ne môžeme kúpiť? Prečo sa dokážu peniaze jednoducho minúť? Aj na tieto otázky hľadala odpovede naša trieda 2.D v inovatívnom projekte Malá finančná akadémia takmer celý mesiac.

        Priviesť deti k pochopeniu zmyslu peňazí nie je jednoduché. Tvorcovia projektu nezisková organizácia Edulab a partneri:  spoločnosť Agemsoft a Tatra banka ho preto deťom priblížili hravou zážitkovou formou. Svetom peňazí v projekte deti sprevádza malý mimozemšťan Kozmix, ktorý nevie, čo je to zodpovednosť voči peniazom. Celé svoje vreckové ľahko minie a dostane sa do problémov. Vďaka svojim kamarátom však pochopí, že zodpovednosť pri narábaním s peniazmi je pre nás všetkých dôležitá a vedie k tomu v projekte i deti.

       • viac
       • Summercamp 2016

       • 28.04.2017 09:11
       • Vedenie Základnej školy na Komenského ul. v Bardejove v spolupráci s jazykovou školou SIDAS Košice zorganizovalo už druhý rok denný letný tábor s anglickými lektormi. Tentoraz to boli mladí absolventi univerzít z Oxfordu a Glasgowa: Mr. Ethan a Mr. Shaun Daliy.
       • viac
       • Význam vody v praxi alebo minizáhradka 1.D

       • 07.04.2017 13:42
       • Učivo prvouky je v prvom ročníku v rámci tematických okruhov spojená s prírodou a teda viac-menej s témami blízkymi detskému svetu. Jednou z nich je aj téma Voda. Obyčajná, číra, spojená s našim každodenným dotykom i pôžitkom. Berieme ju ako samozrejmosť, pričom jej význam ďaleko presahuje hranice všeobecnej potreby. Voda je totiž život a život bez nej...nuž, ten si radšej ani nepredstavujme. Radšej si vážme jej hodnotu a to nielen 22. marca, kedy si jej dôležitosť každoročne pripomíname.
       • viac
     • zatiaľ žiadne údaje
     • Kontakty

       • Kde?
       • V kabinete anglického jazyka
       • Kedy?
       • Počas prestávok
       • Zodpovedný?
       • Mgr. Zdenka Šinaľová