• Poruchy učenia

     • ADD, ADHD

     •  

      ADHD - attention deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti sprevádzaná hyperaktivitou

      ADD - attention deficit disorder – porucha pozornosti

       

      ADHD je definovateľné súborom príznakov:

      - porucha pozornosti (nesústredenosť, slabá výdrž, nedbalosť, zábudlivosť)

      - poruchy správania (impulzivita, netrpezlivosť)

      - hyperaktivita (neposednosť, hlučné správanie, nadmerná výrečnosť)

      - poruchy učenia (dysgrafia - porucha grafického prejavu, najmä písania, dyslexia - porucha čítania, -dysortografia - porucha pravopisu, dyskalkúlia - porucha matematických schopností)

      - poruchy motoriky

      - vývinové chyby reči.

       

      Treba si uvedomiť, že porucha pozornosti a hyperaktivita nie sú choroby. Je to stav mozgovej činnosti, spôsob fungovania mozgu. Mozog je z rôznych príčin nastavený na nadmernú aktivitu, chýbajú alebo sú oslabené tlmivé procesy mozgu, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Pri poruchách pozornosti sa predpokladá, že systémy mozgu, ktoré sú zapojené do komplexu funkcií súvisiacich pozornosťou, sú oslabené, alebo ešte nezrelé.

       

      Aké sú jej typické prejavy v správaní dieťaťa?

       

      - Ľahká rozptýliteľnosť vonkajšími podnetmi.

      - Problémy s počúvaním a plnením príkazov.

      - Problémy so zameraním a udržaním pozornosti.

      - Problémy so sústredením sa na úlohu a jej dokončenie.

      - Nevyrovnaný pracovný výkon v škole (raz úlohu splní, druhýkrát nie, výkon žiaka sa neustále mení).

      “Vypínanie” pozornosti, čo môže vyzerať ako “zasnenosť”.

      - Neporiadnosť (žiak stráca alebo nemôže nájsť svoje veci– zošity, ceruzky, knihy), na pracovnom stole a vo svojej izbe má dokonalú spúšť.

      - Nedostatočné študijné zručnosti.

      - Ťažkosti so samostatnou prácou.

      Vysoká miera aktivity: pôsobí dojmom, akoby bolo v neustálom pohybe, nenechá v pokoji ruky ani nohy, vrtí sa, padá zo stoličky, vyhľadáva blízke predmety, s ktorými sa hrá alebo ich dáva do úst, prechádza sa po triede, nedokáže zotrvať na jednom mieste, nemôže sa dočkať, kým príde na rad, často skáče do reči ostatným alebo ich vyrušuje, často nadmerne hovorí, dostáva sa do ťažkostí tým, že si veci nedokáže vopred premyslieť, najskôr reaguje a až potom premýšľa, nezriedka sa zapája do fyzicky nebezpečných činností bez toho, aby vopred zvážilo možné následky a preto sa často zraní napr. skáče z veľkej výšky, vojde na bicykli na cestu bez rozhliadnutia.

       

      Agresívne správanie:

       

      - neprimerane prudká reakcia aj na drobné podnety.

       

      - Malá sebaúcta a značná frustrovanosť.

       

      Nie všetky príznaky platia pre každé dieťa a ich stupeň sa bude v jednotlivých prípadoch líšiť. Každé dieťa je totiž jedinečná bytosť s inou kombináciou prejavov správania, silných a slabých stránok, záujmov a zručností. Treba si uvedomiť, že v detstve je ktorýkoľvek z uvedených prejavov správania v určitej vývojovej fáze do určitej miery normálny. Napríklad u malého dieťaťa je normálne, že sa nemôže dočkať, kým naň príde rad, že pozornosť udrží len krátko a nevydrží dlho sedieť, preto je to potrebné porovnávať so správaním jeho rovesníkov.