• ARCHÍV ČLÁNKOV

   • Ďalšie ocenenie pre Ámosáčik

    30.03.2016 10:46

    Prvý ročník súťaže časopisov základných škôl „Cena časopisu Gymoš“, ktorú v pondelok 21.marca v Bardejove zorganizovala Spojená škola Juraja Henischa spoločne s Bardejovskou televíziou a týždenníkom Prešovské noviny priniesol pre náš školský časopis Ámosáčik 2. miesto.

    Trojčlenná porota hodnotila grafickú a obsahovú stránku školských časopisov základných škôl. Súčasťou vyhodnotenia bol aj seminár pre členov redakčných rád, na ktorom žiaci dostali veľa praktických rád, ako má vyzerať obsahová a grafická stránka časopisov. Školiteľom bol Mário Hudák, redaktor Prešovkých novín, Peter Reviľák, redaktor Bardejovskej televízie a Branislav Boďo, editor časopisu Gymoš, ktorý v minulom ročníku získal hlavnú cenu v súťaži Štúrovo pero.

    Ak máš aj Ty záujem pracovať v redakčnej rade Ámosáčika a naďalej zlepšovať jeho kvalitu, prihlás sa u šéfredaktorky A. Hankovskej v 8. A. Vítame všetkých, ktorí majú chuť robiť niečo navyše a písať o živote v našej škole.

   • Poznaj a chráň!

    17.03.2016 11:23
    Jar je ročné obdobie, s ktorým sú spájané v našich zemepisných šírkach príjemné asociácie - znovuzrodenia, obnovy, opätovného rastu, ale aj vôní, čerstvej zelene, snežienok, lásky, sviatku Veľkej noci, preto je často jar označovaná za najkrajšie ročné obdobie. Prebúdzajú  sa nielen rastliny, ale aj živočíchy a usilovne si hľadajú potravu. Na prechádzke jarnou prírodou môžeme zbadať  hrdzavú líšku, či plachú srnku. Ale niektoré živočíchy by sme márne hľadali, pretože je ich veľmi málo a hrozí im dokonca vyhynutie.  Aby sme tieto vzácne druhy živočíchov poznali a aby ich poznali aj ďalšie generácie, spolu s pánom učiteľom Medzihradským sme zorganizovali besedu pre žiakov 3. – 4. ročníka pod názvom  Poznaj a chráň. Žiaci mali možnosť spoznať niekoľko živočíšnych druhov, ktoré sú vyhlásené  za chránené.  Objavil sa tu rys ostrovid, zubor, kamzík, svišť, drop, či rosnička,  roháč a mnoho iných. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť zaujímavosti z ich života a v závere sa dokonca aj vyskúšať, či im niečo utkvelo v pamäti. Veríme, že ak žiaci budú poznať aj takéto súčasti  prírody, budú ich vedieť aj chrániť. Mgr. Darina Marcinčová
   • Projekt „Nauč nás, čo vieš“: Stojan na mobil podľa DIY.

    15.03.2016 13:03

    Tak a za nami máme ďalšiu zaujímavú hodinu  nášho triedneho projektu „Nauč nás čo vieš“. Tento krát našu triedu 4.E učila Sárka. Keďže rada tvorí a sleduje rôzne tvorivé blogy na internete, nechala sa inšpirovať blogom DIY (Do it yourself).  Ukázala nám ako sa z obyčajného plastového obalu na kazety dá spraviť držiak na mobil.Potrebujeme na to :

    • Plastový obal od kazety
    • Lepiacu pištoľ
    • Ozdoby ,stuhy,farby atď.

    Najprv si obal na kazetu otvoríme a preložíme ako stojan. Následne dekorujeme farbami, ozdôbkami, stužkami či rôznymi mašličkami. Získame nielen originálny stojan na mobil, ale ušetríme aj prírodu. J Ďakujeme za nápad Sárka. Alexandra Klimová, 4.E

   • Logická olympiáda – školské kolo

    09.03.2016 13:33
    Dňa 25. februára 2016 sa 47 žiakov 1. a 2. stupňa našej základnej školy zapojilo do  školského kola 4. ročníka Logickej olympiády. Tejto súťaže sa zúčastnili nielen žiaci z tried so všeobecným intelektovým nadaním, ale aj individuálne začlenení žiaci s diagnostikovaným intelektovým nadaním.
    Logická olympiáda je  jediná špecifická súťaž, ktorá spája skupinu nadaných detí z celého Slovenska.
    Školské kolo Logickej olympiády preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov. Test pozostával z 13 úloh, na ktorých vypracovanie mali žiaci 40 minút bez použitia kalkulačiek, internetu či encyklopédií. 
    Úspešný riešiteľ musel získať aspoň 7 bodov z 13 úloh (štyri úlohy boli 2-bodové). Kompletné výsledky si môžete pozrieť tu...
     
   • Triedny projekt 4.E „Nauč nás, čo vieš“ : Floorball

    24.02.2016 10:44
    Náš triedny projekt „Nauč nás, čo vieš“ prebieha už nejaký ten piatok. Každý zo spolužiakov nás učí nejakej zaujímavej činnosti, ku ktorej inklinuje. Naučili sme sa mnohému z oblasti remesla, geografie či kulinárstva. So športovou témou sa nám predstavil Alex Ščerbatý. Má veľmi rád floorball a tak nám na hodine telesnej výchovy poodhalil tajomstvá
    floorballu. Ukázal nám ako držia hokejku útočníci či brankári. Za pomoci pani učiteľky telesnej výchovy Mgr. Aleny Geffertovej nám vysvetlil pravidlá hry. Vyskúšali sme si to aj my sami a potom sme si zahrali krátky zápas. Najprv hrali chlapci a potom dievčatá. Až po tomto nácviku  sme si zahrali všetci spolu. Keďže Alex „vyučoval“ tretiakov a štvrtákov, spojili sme si tímy. Napokon sme vyhrali 3:0. Keďže sme všetci výskali za svoj tím, na druhý deň nás silno začali bolieť hlasivky. Tento deň by som však aj napriek tomu doprial i vám.
    Všetkým bolo pri hre super a z tejto hodiny sme si veľa odniesli. Ďakujeme Alexovi i pani učiteľke Geffertovej.
                                                                      Timotej Valíček, žiak 4.E
     
    Foto: Mgr. Alena Geffertová