• ARCHÍV ČLÁNKOV

   • Športové sústredenie 5. a 6. ročník 2016

    16.05.2016 12:57
    V pondelok 9.5.2016 sme sa my- športové  triedy 6.E a 5.D vybrali na športové sústredenie so svojimi triednymi  učiteľmi a trénermi. Pre svoju športovú rekreáciu sme si vybrali Zemplínskú Šíravu.
               Zbalení a po rozlúčke s rodičmi sme  nasadli do autobusu -  smer Šírava. Po príchode na miesto  si obzerali vodnú nádrž a krásnu prírodu. Ubytovanie sme mali v hoteli. Privítali nás novozrekonštruované izby s krásnym výhľadom na Šíravu.  Vždy dvakrát do dňa sme mávali tréningy, ktoré boli všeobecne zamerané. Obsahovali najprv  rozklus,  rozcvičku, bežeckú abecedu a nejaké rovinky. Potom  sme trénovali napríklad odrazy, vrh guľou, hod diskom, štafetové behy... Takýto tréning sme  robili aj v lese. Nadýchali  smesa čerstvého vzduch  aj si zašportovali. Po tréningoch nás čakala relaxácia v bazéne.  Taktiež sme  mali čas aj na zábavu. Bolo v podobe spoločenských alebo loptových hier v areáli hotela.    
   • EXKURZIA OSVIENČIM – KRAKOV – WIELICZKA

    05.05.2016 20:49
    Skoro ráno sme nabalení a prichystaní nasadli do autobusu a vyrazili na sever. Našou prvou zastávkou bol koncentračný tábor Osvienčim - Auschwitz. Prechodom cez bránu s nápisom ,,Arbeit macht fre - Práca oslobodzuje“ sme začali našu prehliadku o krutosti a zvrátenosti minulého storočia. Najväčší cintorín na svete, ako nám tento tábor opísala naša sprievodkyňa, je oplotený drôteným plotom, ktorým kedysi prechádzala elektrina.
   • Oznam pre rodičov a priateľov školy

    29.04.2016 12:36
    Riaditeľstvo školy organizuje pre svojich zamestnancov, rodičov a priateľov našej školy poznávací zázjazd  JUŽNÉ FRANCÚZSKO v termíne 5. - 10. júl 2016. Bližšie informácie u p. zást. Frančákovej, príp na tel. čísle 054/472 23 83.
   • Deň Zeme

    29.04.2016 09:59
    Už tradične si 22. apríl pripomíname ako Svetový deň Zeme. Jeho história siaha do roku 1970, kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozorovali poškodenie atmosféry. Poukázali na krehkosť a zraniteľnosť našej planéty a vtedy prvýkrát varovali svetovú verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie. Vyzvali ku spoločnému, celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí jedinečnou.
   • Naša pieseň letí, pre dospelých i pre deti

    13.04.2016 13:23
    Tóny hudby sprevádzajú človeka už od narodenia, či lepšie povedané už v prenatálnom období. Uspávanka, pieseň či rytmické riekanky sú jedným z dôležitých prvkov rozvoja, pocitu istoty, komunikácie. Často krát sa však s pribúdajúcom vekom hudba a jej základný cieľ vytráca a zabúda sa, že je nielen nástrojom relaxácie, ale aj tmelivom medziľudských vzťahov.
    Aj z dôvodu budovania sociálnych vzťahov,  predchádzaniu sociálnemu vylúčeniu a  odstráneniu prejavov sebectva až agresivity v školskom kolektíve detí, pripravil muzikoterapeut Mgr. Milan Gaľa pre žiakov prvého stupňa ZŠ na Komenského ulici č. 23 v Bardejove sériu muzikoterapeutických cvičení. V rámci projektu Naša pieseň letí, pre dospelých i pre deti, podporeného grantom vo výške 256 eur prostredníctvom Komunitnej nadácie Bardejov, priniesol do kolektívov tried nový vietor, paradoxne založený na jednoduchých afrických a ľudových nástrojoch, podporených hrou na telo.