• Novinky

      • Informácia – Letný plavecký tábor (LPT)   8. – 12. júl 2019

      • Kapacita plaveckého tábora
       je už PLNE OBSADENÁ

       Vážení rodičia.

       Pozrite si, prosím, stránku krytej plavárne -  „Návštevný poriadok“, kde sú uvedené pokyny pre všetkých návštevníkov, ktoré sú pre nás záväzné ( Napr. aké plavky sú dovolené a aké zakázané. )Tiež nezabudnite na plaveckú čiapku, neplavci si prinesú aj nafukovacie rukávniky.

       Web: http://www.plavarenbj.sk/17-14-Bazen/

       Dôležité:
       V deň nástupu na tábor je potrebné odovzdať podpísanú 2. časť prihlášky!
       Prihláška 2. časť: prihlaska_do_tabora19-2.cast.docx

       Tábor začína každý deň od 8:00 hod a trvá do 16:00 hod.  Dodržujte prosím, stanovený čas.

       Vybavuje : Mgr. Mária Peláková
       Kontakt : sekretariát školy : 054/4722383, Mobil: 0948311775

       Jedálny lístok: http://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen 

      • Netradičné dopoludnie žiakov 3.B

      • Žiaci 3.B zažili netradičné dopoludnie na futbalovom ihrisku obce Kľušov, ktorého náplňou bola prehliadka záchranných zložiek SR. Všetko to začalo príletom vojenského vrtuľníka leteckej pátracej a záchrannej služby z Prešova. Nasledovala praktická ukážka odstránenia následkov dopravnej nehody, kde svoje schopnosti a zručnosti predviedli hasiči, záchranári RZZS a policajti. Hasiči na štvorkolke predviedli zásah zneškodnenia požiaru v neprístupnom teréne. Príslušníci finančnej správy predviedli zneškodnenie „pašeráka“ cigariet. Nasledovala obhliadka všetkých vozidiel a techniky záchranných zložiek SR. Najväčší záujem bol o vrtuľník. Konečnou bodkou a nezabudnuteľným zážitkom tohto dopoludnia bol odlet vrtuľníka. Poďakovanie patrí p. Kaliňákovi, ktorý zabezpečil žiakom 3.B bližšie poznať prácu záchranárov, hasičov, policajtov a príslušníkov finančnej správy.

       Mgr. Anna Kostárová

      • PREMIÉROVÝ ÚSPECH V ENGLISH STAR

      • ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku, ktorej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých úloh. Súťaž umožňuje žiakom netradičnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. A práve toho sa dostalo všetkým žiakom našej školy, ktorí v tejto súťaži získali viac ako 80%  počas testovania, ktoré prebehlo 10.mája 2019.  Z celkového počtu 44 žiakov, od prvého až po ôsmy ročník,  sa medzi úspešných riešiteľov zaradilo svojimi skvelými výsledkami až 37 žiakov našej. Z toho traja žiaci sa umiestnili so 100%-ným skóre – Henry Baranok (2.C), Štefan Vasiľov (2.C) a Martin Matiaš (3.D). Všetkým držiteľom diplomov so zlatou medailou blahoželáme. Zároveň želáme všetkým žiakom, aby mali aj naďalej radosť z objavovania anglického jazyka. Otvára totiž brány do sveta, rúca komunikačné bariéry, no v prvom rade spája.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ na 1. a 2. stupni

       Ešte raz blahoželáme týmto žiakom:

       1.ročník: Oliver Gurský (1.C), Jakub Hudák (1.C), Jakub Kubis (1.C), Lucia Majerníková(1.C), Lenka Olejárová (1.C), Daniel Pavlišin(1.C), Jafaar Shamsaldeen (1.C), Alan Vonsovych (1.C),

       2. ročník: Timotej Soroka (2.A), Henry Baranok (2.C), Timotej Kmec (2.C), Štefan Vasiľov (2.C)

       3. ročník: Adam Galejczuk (3.B), Natalie Sofia Vadászová (3.B), Michal Hübler (3.D), Martin Matiaš (3.D), Soňa Semáneková (3.D), Filip Sokol (3.D), Samuel Švec (3.D)

       4. ročník: Krištof Baldovič (4.A),  Eliáš Balovič (4.A), Róbert Guľa (4.A), Alexandra Anina Klebanová (4.A), Katarína Kútiková (4.A), Alexandra Vasilišinová (4.A), Oliver Nachtmann (4.B)

       5. ročník: Nina Krjaková (5.A),  Veronika Tyššová (5.A), Peter Vaňo (5.A)

       6. ročník: Alex Cifra (6.A), Michaela Jackaninová (6.B), Peter Pangrác (6.C)

       7. ročník: Soňa Sidorjaková (7.C), Matúš  Vateha (7.E)

       8.ročník: Linda Hlavinková (8.C), Viktória Kravčišinová (8.C)

      • „Zápalky v rukách detí“

      • 20. júna 2019 sa žiaci 3.A a 3.B triedy zúčastnili  na vyhodnotení výtvarnej a literárnej súťaže „Zápalky v rukách detí“, ktorú vyhlásila Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR  v Bardejove. Z našej školy v literárnej súťaži 1. mieste získala Ninka  Petnuchová z 3.A triedy, ktorej literárna práca sa zúčastní na celoslovenskej súťaži. Vo výtvarnej časti boli ocenení žiaci  Tomáš Kaliňák a Terezka Kaliňáková z 3. B triedy. Po vyhodnotení sa žiaci obidvoch tried zúčastnili na prehliadke hasičských vozidiel a ďalšej hasičskej techniky s odborným výkladom. Oceneným blahoželáme.

      • Beseda "Chrbtica školáka"

      • Dňa 17. júna  2019 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili besedy s p. Mullerovou z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,  z Oddelenia podpory zdravia a výchove k zdraviu na tému „ Chrbtica školáka“. Túto besedu v rámci Zdravej školy zorganizovala koordinátorka PaedDr. Ľudmila Glittová v spolupráci s Mgr. Ľ. Kurimskou. Beseda bola veľmi poučná a žiaci si mohli vyskúšať teoretické a praktické poznatky.

      • Projekt eTwinning: Listy kamarátom

      • Priateľstvo je devíza na celý život. Vedomie, že nám niekto pomôže, poradí, podrží nás, je na nezaplatenie. Aj keď sme vo veku, kedy sa kamarátske vzťahy ešte iba učíme pestovať, naše sociálne zručnosti sme v našej triede 3.D rozšírili aj o spoznávanie nových kamarátov zo zahraničia. Vďaka európskemu programu eTwinning sa nám tentokrát podarilo nadviazať kontakt so žiakmi z tureckej školy v Istanbule. Uplatňujúc tradičnú formu písania listov, sme v anglickom jazyku našim novým tureckým kamarátom opísali seba i svojich spolužiakov. Zároveň sme k nim pripojili milé obrázky.  S očakávaním sme otvárali ich  listy a postupne zisťovali, v akom rozsahu nám už nadobudnutá slovná zásoba a jednoduchá gramatika dokážu pomôcť a že doteraz získané vedomosti iba úročíme. A to nielen jazykové, ale aj sociálne a multikulturálne.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., PK CJ na 1. stupni

      • Do školy (bezpečne) na bicykli

      • Základné časti bicykla a bezpečná jazda na bicykli patrí medzi témy tematického výchovno-vzdelávacieho plánu pracovného vyučovania v treťom ročníku. Spomedzi všetkých ostatných prínosných tém predsa len patrí medzi prioritné, vzhľadom k bezpečnosti detí v čoraz viac preplnenej cestnej premávke. Preto sme jej venovali náležitú pozornosť. Keďže je už akýmsi sloganom našej triedy, že sa učíme pre praktický život, aj v tomto prípade bolo naše vyučovanie maximálne zážitkové, ako inak, priamo na bicykloch a namiesto triedy prebiehalo na školskom dvore. S potešením sme totiž využili ponuku jedného z rodičov – pána Slavomíra Fedoročka, ktorý je v danej oblasti odborník s dlhodobými skúsenosťami i praxou. Najprv nás s Ronyho pomocou preniesol do histórie bicyklov, ktorá sa datuje až do 18. storočia. Bicykel si prežil mnohé zmeny, dokonca bol nápomocný aj počas vojny, aby sa prepracoval do podoby, v ktorej ho poznáme dnes. Prostredníctvom nápovedných otázok žiaci postupne pomenovali jeho základné časti a spoznali na akom princípe funguje. Okrem známejších pojmov ako rám, kolesá či riadidlá by nepohoreli ani pri identifikovaní vidlíc, ráfikov či predstavca. Žiakom neunikol základný rozdiel medzi klasickým bicyklom a medzi elektrobicyklom, pričom novinkou pre ne bola špeciálna obuv, ktorá sa nasúva priamo na pedále a bez ktorej sa nezaobídu ani žiadne cyklistické preteky. A kým sa žiaci zamýšľali nad výhodou i nevýhodou materiálov ako oceľ, hliník i najnovší – karbón a to z hľadiska váhy či trvácnosti, ich bicykle rad-radom prechádzali servisnou prehliadkou s ktorou bol nápomocný brat pána Fedoročka.   Bezpečnosť totiž nesúvisí iba s pravidlami, ale začína práve údržbou a kontrolou bicykla pred začínajúcou sezónou. Akési základné minimum predstavuje kontrola tlaku pneumatík a ich dofúkanie. Pri kontrole brźd treba mať na zreteli aj kontrolu brzdných plôšok na pneumatike, aby nedošlo k jej obrusovaniu. Dôležité je olejovanie, ale pozor, mimo brzdnej plochy. Svoju úlohu zohráva aj pri reťazi, nezabudnite ju však predtým dôkladne vyčistiť od rôznych nánosov. Poslúži aj stará handra a kefa. Pozor na celkové opotrebovanie reťaze, jej natiahnutie môže byť doslova časovanou bombou. A keď je už váš bicykel pripravený na sezónu, nezabúdajte aj na vlastný postroj. Cyklistická prilba je pre deti do 10 rokov povinná v meste i mimo neho. Proti poteniu i odreninám poslúžia cyklistické rukavice, okuliare ochránia pred slnkom i hmyzom, ktorý môže oku spôsobiť značné nepríjemnosti. Funkčné oblečenie je iba výhodou.

       Zdá sa, že na jazdu sme pripravení.  No zvládneme všetky nástrahy jazdy v premávke? Bicyklovanie totiž nie je iba o rýchlosti. V kondičnej časti hodiny si žiaci vyskúšali jazdu okolo prekážky, jazdu so zdvihnutou  ľavou či pravou rukou a dokonca aj pomalú jazdu, ktorá môže nastať napríklad v kolóne. Je ešte mnoho zručností i informácií, ktoré, podľa pána Fedoročka, možno vycibriť či odovzdať. No konštatujeme, že aj dve hodiny pracovného vyučovania, cielene zameraného na bezpečnosť mladých cyklistov, podaných  maximálne pútavo,  splnili svoj účel. Svedčia o tom aj zachytené monológy žiakov, ktorí svojim rodičom pri odchode zo školy dôsledne vysvetľovali, čo je pri príprave bicykla potrebné zobrať na zreteľ, vzhľadom k prichádzajúcej  prázdninovej cyklosezóne. Tak teda, veľa šťastných kilometrov a spokojný návrat do septembrových školských lavíc bez nehody.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Čarovné jablko

      • Vo výtvarnej súťaži „ Čarovné jablko“  boli z našej školy ocenení žiaci 3. A  triedy Liliana Micheľová a Vladislav Rozman. Súťaž usporiadala Súkromná ZUŠ pod Vinbargom. Tohto roku sa uskutočnil už 11. ročník tejto obľúbenej výtvarnej súťaže. Odovzdávanie cien bolo sprevádzané pekným kultúrnym programom a prehliadkou učební a ateliérov v tejto škole. Srdečne blahoželáme!

      • Obhajoba ročníkových prác

      • Každoročne v júni obhajujú žiaci z intelektovo nadaných tried svoje ročníkové práce. Aj tento rok si žiaci 7.A a 8.A vybrali tému, zbierali o nej informácie, spracovali ju do podoby prezentácie a s patričnou dávkou stresu sa postavili pred svojich spolužiakov a hodnotiacu komisiu.

       Výber tém bol naozaj pestrý. V 7.A ste sa mohli dozvedieť zaujímavé informácie o Vincentovi van Goghovi, o výrobe skla, hrôzach koncentračných táborov, kliešťoch u psov. Naučili sme sa niečo nové o výrobe čokolády, kávy, o tajomstvách  včiel a ich produktoch a zároveň si na nich aj  pochutiť. Precestovali sme Londýn a Prahu z vtáčej perspektívy, zistili sme niečo o pretekoch v LeMans, o tajomstvách spánku, možnostiach využitia zelenej energie, programovacom jazyku Python a vieme už čo sa stalo v Pearl Harbor a kto založil značku Adidas.

       V 8.A sme zas cestovali po Slovensku, Toskánsku, navštívili sme New York a Kaliforniu, priučili sme sa niečo  o výtvarných technikách, tajomstvách výroby čokolády, zelených rekordéroch a započúvali sme sa do hudby 20. storočia. Zaujali nás aj informácie o spoločnosti Marvel, o 10 matematických objavoch, móde a mačkách.

       Výber tém bol naozaj pestrý, spracovanie bolo na vysokej úrovni a prezentácia dokonalá. Všetci žiaci svoju prácu úspešne obhájili, obohatili sa o nové informácie a pre hodnotiacu komisiu to bol taktiež prínosný zážitok. Všetkým žiakom prajeme krásne prázdniny a v septembri úspešný štart do nového školského roka!

      • Dvojnásobný triumf ZŠ Komenského v Bardejove na Majstrovstvách Slovenska v atletike.

      • Atletická súťaž v rámci SAŠŠ je zápolením 10 členných družstiev, ktorých členovia podľa výkonov v jednotlivých disciplínach zbierajú tabuľkové body pre súťaž družstiev a postupujúcimi sú aj víťazi jednotlivých disciplín. Naše družstvo chlapcov i dievčat víťazstvami cez okresné aj krajské kolá sa prebojovali na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konali 18. júna v Košiciach. Celkovo súťažilo 330 pretekárov, z toho 160 pretekárov v rámci súťaže družstiev reprezentujúc všetkých 8 krajov nášho štátu. Všetci ostatní pretekári boli víťazmi jednotlivých disciplín z krajov, pokiaľ neboli členmi víťazného družstva. Konkurencia bola obrovská. Súťažné disciplíny: beh na 60m, beh na 300m, beh na 800m/D/, beh na 1000 m/CH/, skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou, vrh guľou a štafeta 4x60m. Dievčatá so ziskom 923 bodov a 58 bodovým náskokom sa stali školskými majsterkami Slovenska pre školský rok 2018 – 2019. Chlapci so ziskom 912 bodov a 32 bodovým náskokom len potvrdili triumf, ktorý viac ako 20 rokov nebol prekonaný, aby víťazné družstva boli z tej istej školy. Medzi žiačkami naše dievčatá sú zlaté v štafete na 4 X 60m v zložení Hlavinková, Voľanská, Knišová a Ratvajská.  Terezia Vaneková osobným rekordom 160 cm je bronzová v skoku do výšky. V skoku do výšky sa darilo aj chlapcom, keď zlatú medailu získal Šimon Kovalčin výkonom 182 cm, na druhom mieste skončil Gabriel Majda, výkonom 173 cm. Zlato brali chlapci aj v štafete na 4 X 60m v zložení Draganovský, Samo Šima, Hnatko a Kuľka. Toto sú tí, ktorí sa zaslúžili o tak výrazný úspech:

       Družstvo dievčat tvorili: Vaneková Terezia, Laktičová Dominika, Voľanská Sofia, Ratvajská Slávka, Lojdlová Miriam, Čupeľová Petra, Hlavinková Linda, Zajacová Zuzana , Knišová Jana a Sára Kandravá.

       Družstvo chlapcov tvorili: Kovalčin Šimon, Draganovský Jonáš, Richard Rastislav Hnatko, Samuel Šima, Andrej Šima, Šimon Ondis, Richard Guth, Samuel Zavacký, Kuľka Jakub a Gabriel Majda.

       Veľká vďaka za bojovnosť, obetavosť a vzornú reprezentáciu školy a mesta patrí našim atlétom, sme všetci hrdí na ich výkon, vďaka za poctivú a obetavú prácu kolegom Kollárovičovi, Pečeňukovi, ktorí sa najvýraznejšou mierou podieľajú na výkonnostnom raste našich atlétov, ďakujem kolégom Zavackej a Senčákovi, z ktorými sa snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre rast talentov nám zverených detí aj v iných športoch. Všetci v Predmetovej komisii Telesnej a Športovej prípravy, na základe úspešného roku, dúfame v zisk titulu „ Škola roka v športe“, o ktorý sa mienime uchádzať. Pevne veríme, že v zlepšujúcich sa podmienkach po plánovanej výstavbe atletickej dráhy, takéto alebo podobné úspechy budú len pribúdať !

       V Bardejove 19.6.2019, Mgr. Sergej Kravec

      • Školský výlet  - Orava

      • V tomto školskom roku triedy 7.D 7.B  a 8.A  sa v rámci   školského  výletu vybrali poznávať rázovitý slovenský región – Oravu.  Orava je obklopené vrchmi, leží  tu jeho najsevernejší Slovenska Babia hora na štátnej  hranici s Poľskom (49° 37' s. z. š., 19° 28' v. z. d.),   na ktorej sme  ešte  teraz v júni  videli sneh.  Previezli sme sa loďou po Oravskej  priehrade,  ktorá je najväčšou zásobárňou vody u nás. Videli sme Slanicky ostrov umenia aj chránený ostrov vtákov, na ktorom bolo plno čajok.  Veľmi pekný bol  aj Oravský hrad, na ktorom sa natočilo aj veľa filmov,  v tejto expozícii  sme si všimli, že tu okrem rozprávok  bol natočený aj prvý film Upír z Nosferatu.  Okrem poznávania  histórie a prírody,  sme si užili veľa  zábavy vo  vodnom parku  Bešeňová, kde sme vyskúšali  tobogany,  morské vlny, lezeckú stenu. Vykúpali sa v minerálnej vode, ktorá vyviera zo zeme.  Horúce pramene geotermálnych vôd vyvierajú z hĺbky 1987 m s teplotou 60,5 °C.

      • Hudobné hádanky

      • Žiaci záujmového útvaru“ Hravé flauty“ ukončili svoju celoročnú prácu malým koncertom spojeným s hudobnými hádankami. V jedno popoludnie navštívili niekoľko oddelení  ŠKD a zahrali spolužiakom a kamarátom rôzne melódie. Úlohou obecenstva bolo uhádnuť názov detskej piesne, ktorú malí hudobníci zahrali na zobcových flautách. Nebolo to veru ľahké a názvy niektorých piesní  museli deťom aj prezradiť. Tí, čo pozorne počúvali si vyslúžili aj sladkú odmenu.

       Ďakujeme všetkým tým, čo nám umožnili zažiť malé vystúpenie.

       Kto má záujem o náš malý koncert, nech nás osloví, radi prídeme.

       Mgr. A. Matiašová

      • Malý krôčik ku kritickému mysleniu

      • V našej triede pre žiakov s intelektovým nadaním pravidelne spoznávame množstvo zaujímavostí. Popri nápadoch „spoza katedry“ však s rôznymi výmyslami, ktoré sú predmetom záujmu našich tretiakov, prichádzajú a príjemne prekvapujú aj samotní žiaci. Jedným z nich bola aj netradičná pondelková komunita. Ranné komunity totiž máme ozvláštnené témami,  ktoré žiakov zaujímajú a ktoré si volia oni sami. Práve tejto konkrétnej však  predchádzal aj nedeľňajší telefonát, v ktorom si jeden zo žiakov – Jakubko „vybavil“ samostatnú réžiu jej vedenia a to na vskutku nevídanú tému – svetelný koreň. Keďže, úprimne, málokto tušil o čo ide, Jakubko si „vyžiadal“ aj početné publikum. Okrem nás si tiež prizval žiakov zo 7.A, ktorí sú už tri roky našimi neoficiálnymi partnermi rovesníckeho vzdelávania. Prezradil, že celý víkend pracoval na prezentácii s rovnomenným názvom a v rámci pripraveného kvízu už vyskúšal aj všetkých členov rodiny, vrátane psíka Dotty J. Udiveným pondelkovým tváram s úsmevom na tej svojej, tak postupne poodhalil význam slova svetelný koreň. Ak patrite medzi ne, v prvom rade vedzte, že ide o rastlinu budúcnosti. Je to chutná a výživná zelenina, ktorá okrem  vysokého počtu prospešných látok obsahuje aj svetelný éter. Kombinácia oboch má ďalekosiahle účinky na naše zdravie i krásu, posilňuje imunitu a dodáva energiu. Jakubko prezradil aj know-how ich vlastného rodinného postupu pestovania, no nepotešil tých, ktorí sú radi „online“. Táto rastlinka neznesie elektromagnetické žiarenie, čiže pri jej pestovaní si vychutnávajte výhradne čaro prírody bez akýchkoľvek wi-fi vplyvov. Tak ako sme si aj my užili zaujímavú prezentáciu, následný skupinový kvíz, no v prvom rade nášho oduševneného bio priekopníka.

       Navyše, z pohľadu vyučujúceho, možno konštatovať evidentný posun žiakov smerom k triedeniu prijímaných informácií. V rámci často diskutabilných tém sa totiž pravidelne venujeme zhodnoverneniu získaných údajov.  Žiaci si pomaličky zvykajú myslieť kriticky, nepodľahnúť neovereným faktom, naopak  učia sa ich zdroje riadne overiť.  Cieľom výučby v tejto triede totiž nie je odovzdávať holé a nemenné poznatky, ale naopak, podnecovať u žiakov záujem o ne, inšpirovať ich  a v neposlednom rade prichádzať s nimi na takom stupni, kedy na ceste svojho vlastného poznávania, predbehnú aj samotného učiteľa. Tak ako tomu bolo aj v prípade tejto prínosnej témy.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.     

      • Matematický klokan

      • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. 

       Z našej školy sa v školskom roku 2018/2019 do súťaže zapojilo 105 žiakov z 1. stupňa a 17 žiakov z 2.stupňa.

       Úspešnými riešiteľmi sú 23 žiaci, ale len 6 z nich bolo ocenených okrem diplomu úspešný riešiteľ aj vecnými cenami organizácie Talentída. Ostatní dostali účastnícky diplom.

       Medzi 10% najúspešnejších súťažiacich vo svojej kategórii sa teda zaradili títo naši žiaci:
       Štefan Vasiľov z 2.C(úspešnosť 88,9%), Sebastián Peniak z 2.D(88,9%), Bianka Bišková( 86,8%), Alexandra Anina Klebanová(82,2%), obe zo 4.A, Patrik Peniak zo 4.D(87,8%) a Sofia Kovaľová zo 6.B(90,8%).

       Žiaci: Štefan Vasiľov  a Sebastián Peniak získali okrem diplomu úspešného riešiteľa aj diplom školského šampióna a cenu - LED náramok. Školský šampión je ten, kto vo svojej kategórii predbehol najviac rovesníkov. Každý účastník súťaže získal malý darček - zvýrazňovačku Súťažím s Talentídou.

       Všetkým riešiteľom súťaže srdečne gratulujeme a prajeme krásne prázdniny. Matematický klokan je o rok späť!

       Mgr. Andrea Senajová, koordinátor súťaže

      • Putovanie Spišským hradom a Levočou

      • Už čoskoro je tu čas letných prázdnin. Mnohí z nás majú už voľbu dovolenkovej destinácie jasnú. Niektorí si oddýchnu pri vode, iní volia poznávacie zájazdy. Značná časť však obľubuje more a neraz okolie prímorských letovísk pozná lepšie, než zákutia nášho čarokrásneho Slovenska. Aj z tohto dôvodu sa snažíme v škole i mimo nej viesť našich žiakov k spoznávaniu vlastnej krajiny. Už tretí rok si preto žiaci 3.C a 3.D v čase triednych výletov vychutnávajú Slovensko v tých najkrajších obrazoch. Tento školský rok konkrétne z dominanty Spišu –Spišského hradu a sídla Majstra Pavla, teda z Levoče. Kým na hrade na nás čakali doslova bojové rytierske úlohy a jeho tajomné zákutia, v Levoči sme už v históriou dýchajúcom Chráme sv. Jakuba  obdivovali tie najkrajšie diela levočského rezbára Pavla. Dozvedeli sme sa legendu o krásnej Hedvige a zimomriavkami precítili nástrahy mučiarne. Zároveň zistili, aký podpis nesú diela Majstra Pavla z Levoče i to, kto tajne ukryl sochu malého Ježiška. Odpovede však neprezradíme. Spolu s ďalšími historickými záhadami sú ukryté po celom území našej  podmaňujúcej krajiny – nášho jedinečného Slovenska. Stačí si len vybrať. :-) 

       Učiteľky 3.C a 3.D

      • Biblická olympiáda

      • So svojimi znalosťami Biblie sa popasovali naši žiaci 21. marca v biblickej súťaži a biblickej olympiáde v okresnom kole v Bardejove. Súťažilo mnoho družstiev a naši žiaci sa nielen zúčastnili ale aj umiestnili. Žiaci 2. ročníka : Melánia Kelemenová, Nina Glazunovová a Milan Vanko sa umiestnili na 3. mieste. Žiaci 4. ročníka: Klaudia Gorunová, Tamara Petrišaková a Patrik Lenart sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci 7 a 8. ročníka: Kristiána Sarah Klebanová, Samuel Mika a Matej Krumlovský sa umiestnili na 2. mieste. Žiaci 8. ročníka :  Dominika Paľuvová, Šimon Taras a Sofia Biloveská skončili na 3. mieste. Súťažiacim blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov a veľa Božích milostí a požehnania.

       Mgr. Delejová, Mgr. Rusnáková