• Novinky

      • Dejepisná olympiáda – okresné kolo.

      • 17. decembra 2020 vedúca PK dejepisu zrealizovala online školské kolo DO. Súťažilo v ňom spolu 34 žiakov v štyroch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie (tzn. 8 žiakov) postúpili do online okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 11.februára 2021 a tu je ich umiestnenie:

       kategória C
       3.miesto – Radan Kollárovič / 9.A
       4.miesto – Marek Mank / 9.A

       kategória D
       3.miesto – Ján Vrabec / 8.D
       5.miesto – Tamara Guľová / 8.C

       kategória E
       2. miesto – Nina  Krjaková / 7.A
       3.miesto – Veronika Tyššová / 7.A

       kategória F
       1.miesto – Patrik Lenárt / 6.D
                         Alexandra Stachová / 6.D
       pre technické problémy olympiádu nedokončila

       Všetkým súťažiacim chcem poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a zaželať im veľa ďalších osobných i študijných úspechov.

       Do krajského kola postupujú opäť len prví dvaja z kategórii C, D, E. Kategória F končí okresným kolom. Nás bude reprezentovať v krajskom kole Nina Krjaková a my jej prajeme úspešnú reprezentáciu a držíme palce.

       Beáta  Skreptáčová

      • Geografická olympiáda – okresné kolo

      • 5. februára sa konalo okresné kolo GO, na ktorom nás reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku sme boli úspešní.

       Najúspešnejší :

       Kat. E    
       1. miesto – Radan Kollárovič  9.A
       3. miesto – Marek Mank  9.A

       Kat. F    
       1. miesto – Patrik Lenart  6.D

       Kat. G    
       1.miesto – Martin Matiaš  5.A
       2. miesto – Jakub Vasilega  5.D

       Blahoželáme a postupujúcim z kat. E a F držíme palce v krajskom kole.

       V. Packová

      • Dôležitý oznam - opätovný prechod na dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ a mestského krízového štábu

       prechádzajú žiaci 1. stupňa (1. až 4. ročník) opätovne na dištančnú formu vzdelávania a to od pondelka 15.2.2021 (vrátane).

       Dôvodom je zvýšený výskyt ochorení na Covid 19 medzi rodičmi našich žiakov, ktorý bol zistený po víkendovom testovaní.

       Stravníci sú zo stravy vyhlásení automaticky.

      • Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa od utorka 9.2.2021

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ a mestského krízového štábu sa

       od utorka 9. 2. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie 
       pre žiakov 1. stupňa
       (1. až 4. ročník) na našej škole.

       Podmienkou nástupu žiakov do školy je vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf.

       Taktiež Vás žiadame o zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľkám Vašich detí na ich email (priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete.

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu.
       (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       V prevádzke bude aj školská jedáleň. Všetci stravníci 1. až 4. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Prosíme rodičov, ktorých žiaci sa na prezenčnom vyučovaní nezúčastnia, aby obed vyhlásili prostredníctvom mobilnej aplikácie JEDÁLEŇ alebo jedálneho lístka na webe do 14:00 hod, prípadne kontaktovali vedúcu ŠJ na email janka.adamikova@gmail.com alebo na 0908998396. (poznámka: strava pre žiakov je aj naďalej bezplatná)

       Školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke len do 16:00 h. Kvôli zlej pandemickej situácii bude fungovať v obmedzenom režime. Preto Vás žiadame, aby ste zvážili pobyt dieťaťa v ŠKD a to hlavne ak máte možnosť vybrať si dieťa zo školy hneď po vyučovaní, prípadne môže byť popoludní v doma v starostlivosti staršieho súrodenca.

       Správu priebežne dopĺňame.

      • Pokračovanie dištančného vyučovania + polročné výpisy

      • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a oznámenia ministra školstva budú

       od 1. februára 2021 základné školy pokračovať vo vyučovaní tak ako v súčasnosti - t.j. formou dištančného vyučovania. 

       O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

       Taktiež Vás chceme informovať, že 29.1.2021 sme pre rodičovské a žiacke edupage kontá zverejnili polročné výpisy z klasifikácie žiakov vo forme PDF dokumentu. Polročné známky boli taktiež zverejnené v internetovej žiackej knižke. Prostredníctvom rodičovského konta môžete tento PDF výpis podpísať, čím dáte triednemu učiteľovi vedieť, že ste s obsahom dokumentu uzrozumení. Žiacke kontá si môžu výpis len prezrieť.

       Nemáte prístup k rodičovskému edupage kontu?

       V prípade, že nemáte prístup k rodičovskému edupage kontu, alebo ste zabudli jeho heslo, kliknite vpravo hore na Prihlásenie a kliknite na Neviem prihlasovacie meno alebo heslo. Zadajte email ktorý používate, resp. ktorý ste už zadali škole a postupujte ďalej podľa zobrazenej odpovede:

       a) ak vám webstránka odpovie: Email bol odoslaný.... Skontrolujte si svoju emailovú schránku a postupujte podľa inštrukcií doručenom v emaile.

       b) ak vám webstránka odpovie: Zadané prihlasovacie meno / email sa nenašlo zašlite svoju emailovú adresu triednemu učiteľovi vášho dieťaťa. Následne po overení, vám bude školou zaslaný registračný email s prihlasovacími údajmi.

       Rodičovské konto má oproti žiackemu viacero výhod:
       ● vrámci jedného rodičovského konta môžete sledovať viacero vašich detí, 
       ● učiteľ vie, že komunikuje s rodičom a nie so žiakom, ktorý sa vydáva za rodiča,
       ● rodič môže podpisovať známky, poznámky a dokumenty,
       môže podávať podpísané žiadosti cez edupage,
       ● overená účasť v hlasovaniach a anketách o záležitostiach školy a triedy,
       ● v budúcnosti sa by sa mali dať zadávať aj elektronické ospravedlenky a mnoho ďalšieho.

      • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      • Po úspechu na školskom kole v Olympiáde v anglickom jazyku nás víťazi v oboch kategóriách reprezentovali na okresnom kole. Obe žiačky naplno využili svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku a potešili nás svojim umiestnením. 

       V kategórii 1A sa Vivien Selmani (7.A) umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára.

       V kategórii 1B sa Tamara Guľová (8.C) umiestnila na výbornom 2. mieste

       Obom blahoželáme a prajeme ešte veľa chuti do získavania ďalších vedomostí. Zároveň Vivien želáme veľa šťastia na krajskom kole.

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Úspešný projekt  „Čítame radi“

      • Napriek tomu, že zatiaľ do 25. januára zostávajú školy kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii zatvorené, neznamená to, že sa v škole nič nedeje.

                 Vyučovanie a všetky aktivity sa premiestnili do virtuálneho sveta, kde sa všetci činíme a snažíme, aby sme toho zameškali čo najmenej. Príkladom našich aktivít je aj ďalší úspešný projekt.

       Ešte v decembri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu pre školy na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

       Na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva bol náš projekt úspešný a získali sme príspevok 800 € na obnovu školskej knižnice  pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a získavanie nových vedomostí a poznatkov našich žiakov.

       Lebo stále platí, že: „Knihy sú nemí učitelia.“ ako to už na začiatku minulého tisícročia povedal  Aulus Gellius, latinský autor a gramatik.

       M.Peláková

      • Vianočné prázdniny + pozdrav

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Prajeme Vám krásne sviatky a hlavne veľa zdravia.

      • Súťaž i-Bobor

      • V mesiaci november sa aj žiaci našej školy zapojili  do 14.ročníka  informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 74 žiakov 1. stupňa a 82 žiakov 2. stupňa našej školy. Boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 91 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach sú zverejnení v nasledujúcej štatistike. 

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Školské kolo Pytagoriády 2020/21

      • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo  42. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Žiaci prvého stupňa riešili súťažné úlohy v škole, žiaci druhého stupňa riešili tento rok súťaž online formou.

       Na druhom stupni sa do súťaže sa zapojilo 108 žiakov, až 65 z nich bolo aj úspešnými riešiteľmi.

       Úspešní riešitelia boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh správne. Vo výslednom umiestnení rozhodovala aj rýchlosť riešenia týchto úloh.

       Tí najúspešnejší  postupujú na okresné kolo, ktoré bude v marci nasledujúceho roka. Veríme, že sa im podarí  úspešne reprezentovať našu školu.

       Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom.

      • Rozhodnutie krízového štábu - žiaci 2. stupňa

      •    Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených , identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu   infikovaných, ale aj na základe nízkeho záujmu, bude  II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

          Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II.stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

          Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.                                                                                                       

        Krízový štáb Mesta Bardejov

      • Mikuláš 2020

      • Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
       zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov svojich trošku,
       či koníčka medového, či koláčka makového,
       veď ty, strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...

       Takto zvykli naše deti vítať v triedach Mikuláša.

       Tohoročný Mikuláš prišiel k deťom, ale  tentoraz len cez video.

       Poprosil triedne učiteľky, aby rozdali darčeky za neho, keďže aj on musí dodržiavať prísne opatrenia.

       Nevadí. Deti ho videli v životnej veľkosti na interaktívnych tabuliach, potešili sa darčekom a spolu vytvorili v škole peknú sviatočnú atmosféru.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame, sme našli spôsob, ako uskutočniť školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Záujem bol už tradične veľký, čo svedčí o popularite tohto cudzieho jazyka. Žiaci absolvovali test online formou, no tentoraz sme vynechali ústnu časť. Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že nás budú skvele reprezentovať na okresnom kole.

       KATEGÓRIA 1A

       1. Selmani Vivien (7.A)
       2. Semková Simona (7.B)
       3. Guľa Róbert (6.C), Krjaková Nina (7.A)

        

       KATEGÓRIA 1B

       1. Guľová Tamara (8.C)
       2. Dinis Sophia (9.A), Eštočinová Ella (8.C)
       3. Cifra Alex (8.A), Maňková Tara (9.E)

        

       Úspešní riešitelia

       KATEGÓRIA 1A: Čejka Martin (7.C), Pavlišin Rastislav (7.C), Šmida Teo (7.C), Vaňo Peter (7.A)

       KATEGÓRIA 1B: Biath Filip (9.D), Čepigová Ema (8.C), Humeník Adam (9.A), Jackaninová Michaela (8.B), Kuľka Daniel (8.C), Priščák Viliam (8.D), Vargová Viktória (8.C), Vrabec Ján (8.D)

        

       Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • Olympiáda zo SJL je už tradične prvou predmetovou olympiádou v  školskom roku.

       V tejto výnimočnej situácii mala inú podobu, ale napriek tomu o ňu prejavilo záujem 46 žiakov 8. a 9.  ročníka, čo nás veľmi teší. Súťažiaci v presne určenom čase pracovali na online teste, na ktorý mali 60 minút. O tom, že napriek zložitému vyučovaniu na diaľku, naši žiaci ovládajú SJL, svedčí fakt, že väčšina z ich sa stala úspešnými riešiteľmi.

       Víťazkou s plným počtom bodov sa stala žiačka 8.C Dominika Balentová, ktorá nás bude už tento piatok  27.11.2020 reprezentovať v online okresnom kole.

       Výsledky:

       1. miesto - Dominika Balentová - 8.C
       2. miesto - Alexandra Voľanská - 9.C, Ema Čepigová - 8.C
       3. miesto - Adam Humeník - 9.A, Radan Kollárovič - 9.A,
                          Patrik Kapec - 9.B, Tomáš Vaľko - 9.E

       Ďalší úspešní riešitelia:

       Ivo Varchol - 8.C, Tamara Guľová - 8.C, Erika Nachtmanová - 9.A, Lenka Jašeková - 9.E, Tamara Gefertová - 9.E, Alex Cifra - 8.A, Dominika Kašperová - 9.D, Gabriela Vantová - 9.C, Denisa Vyskočová - 9.E, Ella Eštočinová - 8.C, Marek Mank - 9.A, Sofia Voľanská - 9.E, Samuel Potičný - 8.B, Aneta Geletková - 8.A, Karin Müllerová - 8.C, Rebeka Boďová - 8.C, Alexandra Klimová - 9.A, Petra Gracová - 9.C

       Všetkým srdečne blahoželáme!

       Mária Ovšonková - ved. PK SJL

      • Ako sme oslobodili princeznú Elu

      • „Pani učiteľka, černokňažník uväznil princeznú! Mohli by sme ju na hodine prvouky  vyslobodiť?“ opýtala sa cez prestávku Elka.

       „A ako si to predstavuješ?“

       „Máme päť zmyslov, preto musíme splniť päť úloh.“

       Dohodli sme sa, že to skúsime. Elka poprosila mamku o pomoc,  pripravila úlohy, premenila sa na princeznú a verila, že ju spolužiaci vyslobodia. Museli splniť 5 úloh.

       1. Nájsť na obrázkoch 6 rozdielov.
       2. Rozoznať zvuky.
       3. Vybrať z peračníka pomocou hmatu školské pomôcky.
       4. Ochutnať ovocie, zeleninu, sladkosti, určiť ich chuť a vytvoriť prirovnania.
       5. Ovoňať jabĺčka, hrušky a vypočítať voňavé slovné úlohy.

       Princezná Ela zistila, že ma veľmi šikovných spolužiakov. Všetky úlohy splnili a čarovným zaklínadlom ju z rúk černokňažníka vyslobodili. Odmenila ich malou sladkosťou. Za svoje vedomosti o zmysloch a chuť pomáhať dostali žiaci aj diplom a veľkú pochvalu.

       Učiť sa pomocou rozprávok je super! Ďakujeme Elka!

       Žiaci 1.C tr.

      • 1. stupeň - obnovenie školského prezenčného vyučovania

      • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov, na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu a na základe odporúčania RÚVZ

       obnovuje školské prezenčné vyučovanie pre žiakov
       1. stupňa ZŠ
       (1. až 4. ročník) ku dňu 4. 11. 2020 (STREDA)

       a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení (povinné rúško, ranný filter ...).

       Zároveň je zákonný zástupca žiaka POVINNÝ PREDLOŽIŤ pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy po celoplošnom testovaní Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Tlačivo na stiahnutie TU.

       Vyučovania sa NESMIE zúčastniť žiak, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola nariadená 10-dňová povinná karanténa v súvislosti s celoplošným testovaním na Covid-19.

       V tento deň (4.11.) bude fungovať už aj školský klub detí a školská jedáleň. 
       Žiaci 1. stupňa, ktorí odoberajú stravu, budú na obed príhlásení automaticky. Tých žiakov 1. stupňa, ktorí sa vyučovania nezúčastnia, musia rodičia na tieto dni odhlásiť prostredníctvom Aplikácie jedáleň, Jedálneho lístka na stránke školy, prípadne môžu tiež napísať email vedúcej ŠJ na janka.adamikova@gmail.com 
       (uveďte meno a priezvisko žiaka, triedu a dni, na ktoré má byť odhlásený) .

       Výuka žiakov 2. stupňa (5. až 9. ročník) ostáva aj naďalej vo forme
       dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

       Taktiež pripomíname, že rozhodnutím ministra školstva sa JESENNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

       Ďalšie podrobnosti budeme postupne zverejňovať na stránke školy a na facebooku.

       Prečítajte si dokument - Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 4.11.2020

      • Prerušenie vyučovacieho procesu dňa 29.10.2020 + Jesenné prázdniny

      • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove, Kuzmányho 18, v Bardejove zo dňa 28.10.2020 z dôvodu pretrvávajúceho ochorenia na COVID-19 v Bardejove

       prerušuje vyučovací proces pre žiakov v prvom až štvrtom ročníku
       základných škôl v meste Bardejov dňa 29.10.2020
       .

       Prevádzka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov opäť začne najskôr 03.11.2020. 

       Výuka žiakov 2. stupňa ostane aj naďalej vo forme dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií. O prípadných zmenách vo forme vzdelávania žiakov 1. stupňa Vás budeme včas informovať na stránke školy alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

       Taktiež pripomíname, že rozhodnutím ministra školstva sa JESENNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020

      • Zber papiera - zberné suroviny pri Lidli.

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že do 20. novembra 2020
       prebieha ZBER PAPIERA. 

       Kontajner z epidemiologických dôvodov pri škole nebude. Papier je potrebné odviezť do zberných surovín pri Lidli. Upozorňujeme, že sa vykupuje len papier, kartón nevykupujú. Prosíme, nemiešajte papier s kartónom.
       Pri odovzdaní v zberných surovinách nahláste meno žiaka a triedu.
       Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenené.

      • Dôležitý oznam - predlženie uzavretia školy

      • Na základe odporúčania ÚVZ v Bardejove a rozhodnutia krízového štábu mesta Bardejov 

       sa z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie v okrese Bardejov
       predlžuje uzavretie školy do 28.10.2020
       .

       Výuka všetkých žiakov ostáva naďalej vo forme dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

       Predpokladaný najskorší dátum nástupu do školy je 2.11.2020. Všetky ďalšie informácie budú zverejnované na stránke školy, resp. prostredníctvom triednych učiteľov.

       Prečítajte si aj vyhlásenie Mgr. Reného Semanišina, vedúceho odboru školstva a kultúry, k dôvodom predĺženia uzavretia škôl: Opatrenie-predlzenia-uzavretia-skol.pdf

        

       Vážení rodičia,

       Milí žiaci,

       rozhodnutie o prechode základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, od 5. – 16. októbra na dištančné vyučovanie,  sa ukázalo ako prezieravé, zodpovedné, zmysluplné a správne. Aj vďaka tomuto opatreniu sa podarilo výrazne zamedziť výraznejšiemu šíreniu nákazy Covid – 19, ktorá má v našom meste a okrese výrazne narastajúcu tendenciu. Z hľadiska epidemiologických štatistík, počtu nakazených na počet obyvateľov, napriek prijatým opatreniam,  sa dnes nachádzame v okrese a meste Bardejov na úrovni Českej republiky, kde je situácia mimoriadne vážna, to len pre porovnanie. Na Slovensku sme v tejto štatistike na prvom mieste a to rozhodne nie je nič pozitívne. Plne si uvedomujeme, že najmä pre rodičov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí musia zostať  pri svojich  deťoch,  je toto opatrenie výrazne obmedzujúce. V plnom rozsahu si uvedomujeme aj obmedzenia, ktoré sa týkajú najmä prvákov pri vyučovaní základných  návykov a zručností v oblasti písania a matematiky . Včera do nočných hodín sme telefonicky konzultovali ďalší postup a dnes sme museli prijať rozhodnutie. Po zvážení všetkých okolností, zvážení argumentov pre a proti, vzhľadom k rekordným číslam pribúdania nákazy na dennej báze, šíreniu ochorenia najmä v rodinách, aj v jednotlivých obciach odkiaľ prichádzajú žiaci na vyučovanie, v záujme eliminovania rizík šírenia nákazy, na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, na základe všeobecne prijatých opatrení, sme prijali rozhodnutie o pokračovaní dištančného vyučovania všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov do začiatku jesenných prázdnin 28.10. 2020. Napokon takéto rozhodnutie prijali aj iní zriaďovatelia, s ktorými sme v kontakte. V záujme ochrany zdravia žiakov, v záujme zvrátenia negatívneho vývoja pandemickej situácie COVID -19. V záujme ochrany zdravia Vás všetkých, aby sme sa čoskoro mohli vrátiť do normálneho chodu života. Je to pre nás všetkých veľmi dôležité. Ešte raz výzva. Toto nie sú klasické prázdniny. Preto prosíme žiakov , v plnom rozsahu rešpektujte pokyny svojich škôl a učiteľov a zúčastňujte sa dištančného vyučovania. Rovnako sa prosím nestretávajte so svojimi spolužiakmi, je to forma karantény, aby sa ochorenie ďalej nešírilo. Neohrozujte seba, svojich rodičov a blízkych.  Aj doma buďte všetci zodpovední a obozretní iba takto majú tieto opatrenia význam. Materské školy zatiaľ zostávajú v normálnom režime, aj keď v prísnom a niektoré i obmedzenom režime, keďže aj tam evidujeme prípady nákazy a niektoré triedy museli byť uvedené do domácej karantény.

       Prijmite to prosím s pochopením, buďme zodpovední. Hlavne dávajme na seba pozor, buďme zodpovední voči sebe aj ostatným , jedzme vitamíny, aby sme takéto rozhodnutia už nemuseli prijímať.

        

                                                                                                                             Mgr. René Semanišin

                                                                                                                      vedúci odboru školstva a kultúry

      • Dobrá rada pre používateľov MEETu

      • Po kliknutí odkazu na meet miestnosť, (keď budete v tzv. predsieni) pred kliknutím na tlačidlo PRIPOJIŤ SA sa pohľadom vpravo hore VŽDY presvečte, že ste prihlásený pod školským účtom (@1zsbardejov.sk). Ak tam svieti váš súkromný email (@gmail.com) kliknite na tlačidlo  PREPNÚŤ ÚČET (viď obrázok) a zvoľte si váš školský účet. Prípadne sa do neho prihláste.

       So školským gmailovým účtom (@1zsbardejov.sk) funguje pripojenie do MEET miestnosti lepšie, pretože nemusíte čakať, kým Vám učiteľ povolí vstup do miestnosť, ale pripojíte sa priamo.

       V prípade problémov s prihlásením sa do školského emailového účtu prosím kontaktujte zskombj@gmail.com