• Novinky

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 16.6.2023 (PIATOK)

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5)

       na deň 16.6.2023 (PIATOK) udeľuje riaditeľské voľno

       z dôvodu aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy.

       V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.
       Stravníci sú z obedov vyhlásení automaticky.

      • Beseda so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou

      • V stredu 7. júna do našej školy zavítala pani spisovateľka M. Vrkoslavová - Ševčíková so svojim manželom a kokršpanielom Gordonom na besedu o jej knihách. Spolu ich už napísala sedem: Pes Gordon a jeho priatelia, Šťastná ježibaba, Čokoládový Gordon zo psej lúčky, Život na štyroch labkách, Veľké dobrodružstvá malého havkáča, Pes Gordon, Bombura a záhady spod Kráľovej hole, Abeceda Psa Gordona. Beseda bola hlavne o jej dvoch posledných knihách. Zaujímavosťou je, že bývalá ekonómka začala knihy písať až na dôchodku. Prvú napísala ako spomienku na psíka Gastona, ktorý jej bol 16 rokov nielen spoločníkom, ale aj záchrancom života. Po veľkom úspechu prišli ďalšie knihy, tentoraz o jej súčasnom psovi Gordonovi, ktorý je milý, nevrčí, nešteká, rád chodí do školy a ukáže malým aj veľkým svet svojimi psími očami. A na besedy chodí spolu s autorkou.

       Tretiaci a druháci boli veľmi pozorní poslucháči,  za čo si vyslúžili od pani spisovateľky veľkú pochvalu. Odpovedala na ich všetečné otázky. Z každej jej odpovede vyžarovala láska k slovu, k životu, k deťom a k zvieratám. Celá beseda sa niesla vo veľmi príjemnej a úsmevnej atmosfére.

       Po nej sa všetci vyfotili s hlavným hrdinom jej kníh – psíkom Gordonom.

       M.Peláková

      • VÝLET-ČERVENÝ KLÁŠTOR

      • 2.6 2023 sa žiaci 5.C a 6.D vybrali na školský výlet do Červeného Kláštora. Čakala ich plavba po Dunajci na drevených pltiach. Dozvedeli sa tam rôzne zaujímavosti. Niektorí zo žiakov si na chvíľu mohli vyskúšať prácu pltníka. Cestu naspäť odhodlane zdolali na bicykloch. Potom ich už čakal chutný obed. A po dobrom obede sa vrátili späť domov do Bardejova.

      • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov a žiačok ZŠ

      • Dňa 7. – 8. 6. 2023 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici konali majstrovstvá okresu žiakov a žiačok základných škôl vo volejbale. Do turnaja sa prihlásilo 9 chlapčenských a 6 dievčenských družstiev. Po vyrovnaných výkonoch a v krásnej športovej atmosfére sa napokon najviac darilo žiačkam zo ZŠ na Komenského ulici a žiakom zo ZŠ Gaboltov, ktorí sa stali majstrami okresu pre rok 2022/23.

       Ďakujeme za účasť všetkým účastníkom a víťazom srdečne blahoželáme.

       Konečné poradie:

       kategória žiaci 

       1. ZŠ Gaboltov      
       2. ZŠ Komenského „B“                     
       3. ZŠ s MŠ Pod papierňou  
       4. ZŠ Zborov                
       5. ZŠ Wolkerova              
       6. ZŠ Komenského „A“  
       7. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom
       8. CZŠ sv. Egídia
       9. CZŠ sv. Faustíny Dlhá lúka

       kategória žiačky

       1. ZŠ Komenského
       2. ZŠ Malcov
       3. ZŠ Wolkerova
       4. ZŠ s MŠ Pod papierňou
       5. CZŠ sv. Egídia

       6. ZŠ s MŠ Pod Vinbargom

       Mgr. Róbert Senčák

      • Tretiaci na medovom festivale

      • Naše kráľovské mesto sa prvý júnový piatok premenilo na jeden veľký úľ. V tento deň sa totiž uskutočnil prvý ročník Festivalu Bardejovského medu. Pre žiakov boli nachystané stanovištia na ktorých si nielenže zasúťažili, ale zážitkovou formou sa dozvedeli mnoho poznatkov a zaujímavostí o včelách. Odmenou im bola ochutnávka bardejovského medíka, mimochodom najoceňovanejšieho na svete. Naši tretiaci tak mali vyučovanie prírodovedy, dá sa povedať, z pravej ruky. Okrem toho bola jedna zo žiačok – Dominika Makhlynets z 3.A ocenená vo výtvarnej súťaži, kde získala 3.miesto.

       A tu je niekoľko faktov, priamo od našich včelárov: Bardejovský med patrí k najchutnejším a nepochybne k najlepším na svete, čo potvrdzuje mnoho ocenení získaných každoročne na súťažiach v rámci celého sveta. Vďaka vzácnym ľuďom robí naše mesto ešte viac výnimočným a jedinečným. Pochádza zo zemepisnej oblasti, ktorá je charakteristická súvislými porastmi jedlí a vlhkým a chladnejším podnebím. Všetky tieto ukazovatele vytvárajú vhodné podmienky voškám, ktoré sú hlavným producentom medovice. Vošky sa živia cicaním šťavy z vetvičiek jedlí, alebo listov iných stromov. Niektoré zložky, ktoré ich metabolizmus nedokáže zo šťavy spracovať, vylúčia v podobe sladkých kvapiek. Práve tieto kvapky sú hlavnou zložkou pri tvorbe medu so špecifickou chuťou a hustou konzistenciou, ktorý nielen výborne chutí, ale má aj preukázateľne pozitívne účinky na ľudské zdravie. Nuž, na zdravíčko s bardejovským medíkom!

       triedne učiteľky tretích ročníkov

      • Mamka, ocko, babka, dedko, vy ste ozaj naše všetko!

      • Čo je to rodina? Rodina je, keď ocko jednou rukou chytí brata a druhou mamu. A keď mamička chytí jednou rukou mňa a druhou ocka. Rodina je mamka, ktorá dokáže nahradiť desiatky ľudí, no ju nenahradí nik a aj medzi tisíckou hlasov rozozná ten náš, keď s láskou vyslovíme slovko MAMA. Rodina je otec. Ten, kto chce celý život zabrániť, aby sme robili chyby, no namiesto toho nám umožní nájsť vlastnú cestu, aj keď jeho srdce puká, keď na nej padneme. A bez ohľadu na vek, do obdobia detstva sa vrátime vždy, keď sme so svojimi súrodencami. A kto má srdce na dlani, kto svoje vnúča ako košatý strom pred nebezpečenstvom ochráni?  Mamka, ocko, babka, dedko, vy ste ozaj naše všetko! Predstavujete našu rodinu. No nie rukami, ale srdcom. Vytvárate základy domova, kde aj maličkosti znamenajú každodenné zázraky života, prebolí každá boliestka a kde sa malými krôčikmi tvoria mosty do našej budúcnosti. No každý z nich stojí na pilieroch rodičovskej lásky, pochopení, prijatí, istote. Ak teda chcete robiť veľké veci a meniť svet, choďte domov a milujte svoju rodinu. A akokoľvek už definujete tú svoju, so všetkými nezdarmi i nedokonalosťami, nech v nej neprestajne prebýva tolerancia, rešpekt a pokora.

                  Význam rodiny sa snažili priblížiť a to najlepšie z vďaky za ňu odovzdať aj tretiaci zo ZŠ na Komenského ulici v Bardejove. Vystúpením pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny  pod názvom „Mamka, ocko, babka, dedko, vy ste ozaj naše všetko!“ na Radničnom námestí vyslali odkaz, ako veľa pre nich rodina znamená. Poďakovanie preto patrí dievčatám a chlapcom z tretích ročníkov za skvelé vystúpenie s množstvom pozitívnych ohlasov, pri ktorom zahriali srdcia a privodili nejednu slzičku. Vďaka prináleží aj ich trom pani učiteľkám - druhým mamám, ktoré so žiakmi tento program pripravili  Mgr. Anne Kostárovej, PaedDr. Andrei Tribusovej, PhD. a za umelecký scenár a réžiu Mgr. Alene Geffertovej.  Za úžasnú ukážku folklórnych tradícii prislúcha poďakovanie vedúcim DFS Prvosienka – Bc. Darinke Kostárovej, akordeonistke PaedDr. Vierke Remetovej a ich talentovaným folkloristom. Krásnu spomienku na tento deň vo forme ručne robených srdiečok s odkazom pre mamičky i široké publikum s deťmi pripravili šikovné pani vychovávateľky - Mgr. Katarína Grocká, Bc. Darina Kostárová a Jana Petričová. Poďakovanie za ústretovosť patrí vedeniu našej školy i pánovi riaditeľovi PhDr. Jánovi Mikovi za technickú podporu celého podujatia. Napokon veľká vďaka Mestu Bardejov, ktoré celú akciu finančne podporilo, keďže išlo o jednu z troch navrhovaných a schválených aktivít projektu pod názvom Živý Bardejov. Zrealizovaná aktivita dotovaného projektu bola iniciovaná Okresnou organizáciou Únie žien Slovenska v Bardejove a konkrétne zameraná na oživenie Radničného námestia. 

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       ZŠ na Komenského ul., OO ÚŽS v Bardejove

       Foto: KTC Bardejov

      • Oznam vedúcej ŠJ - odhlasovanie a preplatky

      • Keďže v mesiaci JÚN sa častejšie uskutočňujú školské výlety a iné akcie, pripomínam rodičom stravníkov, aby dbali na odhlasovanie sa zo stravy.

       Odhlasovanie zo stravy bude však možné len do 16. 6. 2023 z dôvodu uzávierky účtovníctva ŠJ.

       Preplatky deviatakom a končiacim žiakom budú vrátené pri odovzdávaní vysvedčení. Preplatky ostatných stravníkov budú vysporiadané pri podávaní zápisných lístkov na stravu na nasledujúci školský rok v mesiaci AUGUST (21. - 30. 8. 2023).

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Medzinárodný deň múzeí 18.5.2023

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie, ktorej súčasťou bola prehliadka stálych expozícií Šarišského múzea, a to expozície Ikony a Slobodné kráľovské mesto Bardejov. Prehliadka spojená s výkladom bola prínosom nielen pre žiakov ale aj pre nás, pedagógov, nakoľko sme si vypočuli množstvo zaujímavých informácií z regionálnych dejín, na ktoré je práve v 7. ročníku kladený dôraz v rámci učebných osnov dejepisu.

       Mgr. Silvia Novotná

      • Čitateľský maratón 2023

      • Minulý týždeň  patrila naša multimediálna učebňa knihám a ich čítaniu.  Zapojili sme sa do celoslovenského čitateľského maratónu pre deti Čítajme si 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tento projekt vznikol  s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, ale aj poukázať na význam literatúry pre život dieťaťa. Každoročne počas čitateľského maratónu na Slovensku čítajú tisíce detí a mládeže.  U nás sa maratónu zúčastnilo 562 čitateľov.

      • Piataci sú vo finále detskej atletiky majstrovstiev SR

      • 19. mája 2023 v Prešove sa konalo krajské kolo atletickej súťaže detská P-T-S 2023. V rámci Prešovského kraja sa do súťaže prihlásilo 13 družstiev. Školský športový klub J.A. Komenského Bardejov reprezentovali žiaci z 5.C športovej triedy v silnej konkurencii naše družstvo ,,A" zvíťazilo a vybojovalo si postup na celoslovenské finále detská P-T-S, ktoré sa bude konať v Dolnom Kubíne 7.6.2023. Výborne si počínalo aj "B" družstvo, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste. Naším najmladším atlétom a atlétkam srdečne blahoželáme a prajeme výborné výsledky na M-SR v Dolnom Kubíne.

       Mgr. Andrej Pečeňuk ​​​​​​​

      • Krajské kolo vo futbale žiakov o pohár SFZ

      • Vo štvrtok 25.5.2023 sa v areáli mestského futbalového štadióna v Sabinove uskutočnilo krajské kolo o pohár SFZ v kategórií mladších žiakov. V konkurencií 11 družstiev sa nestratili ani naši žiaci zo ZŠ Komenského. Vo vyrovnanej skupine sme po dvoch remízach napokon hrali o konečné umiestnenie. Aj napriek žiadnej prehre v turnaji sme obsadili konečné 4. miesto. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie. Reprezentovali nás: Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Filip Poláček, Ján Zuskin, Adam Árendáš , Lukáš Kotik, Milan Vanko, Oliver Paľuv, Alex Valko.

       Zápasy v skupine:

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ s MŠ Jakubany 2:2

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ Stropkov 2:2

       Zápasy o 4. – 6. miesto:

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ s MŠ Šariš. Michaľany  4:4

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ Šrobárova, Prešov  4:0

      • Dorota Saraková víťazka súťaže Talent ZŠ regiónu Šariš

      • 18.mája 2023 sa naši nadaní a talentovaní žiaci: tretiačka Dorota Saraková, štvrtáci  Marko Lenart, Ivana Šverhová, siedmak Martin Matiaš a ôsmaci Patrik LenartPatrik Peniak zúčastnili finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie.

       V náročnom testovaní sa naša škola umiestnila vynikajúco. V kategórii A, prvý stupeň, si prvé miesto vybojovala Dorota Saraková!

       Aj ostatní naši žiaci, spomedzi takmer 100 finalistov z viac ako 1800 registrovaných žiakov, sa vyznamenali znamenitými výsledkami.

       Srdečne ďakujeme za excelentnú reprezentáciu našej školy i mesta.

       Veľmi pekne ďakujeme za rýchlu a bezpečnú dopravu i milú spoločnosť našim šoférom Ing. Petrovi Lenartovi a Ing. Róbertovi Šverhovi.

       http://nadanedieta.sk/su-az-talent-zakladnych-skol-regionu-saris-spoznala-vi-azov.html

       Mgr. Andrea Senajová

      • Mamička, veľmi Ťa ľúbim...

      • Mama je tá, ktorá vie nahradiť všetkých, no ju nedokáže nahradiť nik. Láska medzi mamou a dieťaťom je nekonečná, puto medzi nimi nepretrhnuteľné. Nie je nič vážnejšie ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľmi často náročné, niekedy i bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosťou všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Preto sa aj naši prváci rozhodli svojim mamičkám vyjadriť city a potešiť ich srdiečka. Mamy, staré mamy, či dokonca i oteckovia prichádzali s veľkým očakávaním a úsmevom na perách. Pri kávičke si všetci  zaspomínali na neopakovateľné zážitky od narodenia detí až po ich školský vek a vychutnávali si nádherný spev, tanec i hovorené slovo svojich ratolestí. Deti sa na tento okamih tiež veľmi tešili. V závere nechýbalo ani vrúcne objatie a odovzdanie vlastnoručne vyrobeného darčeka. Ani jedno oko nezostalo suché, taký bol záver vystúpenia. Slzičky šťastia svedčili o tom, že to všetko malo veľký význam. Matka všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa, bez ohľadu na to, aké ono je.

       Ďakujem Ti mamička a veľmi Ťa ľúbim!

      • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

      • Seniorálneho kola Biblickej olympiády sa zúčastnilo na našej škole 12 žiakov, ktorí súťažili  v troch kategóriách. Súťaž sa konala dňa 31.3.2023 online cez program edupage. Siedmi zo zúčastnených získali diplom úspešného riešiteľa : Patrícia Banásová, Rebeka Šellong, Karin Voľanská, Šimon Gajdoš, Ema Tipulová, Martin Gajdoš.

       Barbora Uhriňáková obsadila 1.miesto v seniorálnom kole. Postúpila na celoštátne kolo, ktoré sa konalo 28.4. 2023 na Evanjelickej spojenej škole v Prešove, kde obsadila krásne 1.miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Dejepisná olympiáda – celoštátny úspech.

      • 3. apríla 2023 sa dvaja žiaci našej školy – Barborka Uhriňáková z 8.C a Patrik Lenart z 8.D zúčastnili
       krajského kola DO v Prešove na ZŠ Prostějovská. Obidvaja boli úspešnými riešiteľmi. Barborka
       získala 81 bodov z možných 100 a obsadila ôsme miesto. Patrik s 95 bodmi získal prvenstvo a tým aj
       postup na celoštátne kolo do Bratislavy, ktoré bolo 6.- 8. mája. Patrik tam získal 91bodov (o 2,5 b
       menej ako celkový víťaz) a obsadil vynikajúce druhé miesto.


       My sa tešíme spolu s ním z jeho vynikajúceho úspechu. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy
       a prajeme mu veľa ďalších životných úspechov.


       Mgr. Beáta Skreptáčová

      • Upozornenie od vedúcej ŠJ

      • Pripomínam, že povinnosťou žiaka je pri príchode do školy zaznamenať svoj príchod priložením čipovej karty k čítaciemu zariadeniu vo vestibule školy. Ak žiak jednorázovo zabudne čipovú kartu doma, je potrebné sa nahlásiť na vrátnici pri príchode do školy. 

       Na základe toho je možné v stravovacom systéme zaznamenať dochádzku a následne uplatniť dotáciu na stravu.  Ak toto žiak neurobí, bude stravníkovi odpočítaná suma dotácie od existujúceho preplatku. Ak sa to bude dlhodobo opakovať, môže byť žiak zo stravovania vylúčený

       Nahlasovanie na vrátnici je určené len pre jednorázové prípady. Žiaci, ktorí dlhodobo nemajú funkčnú čipovú kartu  SÚ POVINNÍ si ju zabezpečiť u informatika školy alebo u vedúcej ŠJ.

       Keďže už ubehli 2 týždne od spustenia systému stravy zadarmo (a konkrétni žiaci boli upozornení), žiakom, ktorí dlhodobo zneužívajú zapisovanie sa na vrátnici a nepoužívajú čipové karty, nebudú od budúceho týždňa bez čipovej karty obedy vydávané!

       Prosím rodičov, aby to so svojimi deťmi skonzultovali a zabezpečili dodržiavanie týchto základných pravidiel. Ušetríte tým nie len Váš ako aj náš čas, ale aj Vaše peniaze. 

       Bc. Janka Adamíková - vedúca ŠJ