• Novinky

      • Oznam vedúcej ŠJ - vyhlasovanie na mesiac FEBRUÁR

      • Nakoľko v posledných dňoch nastal technický problém s odhlasovaním sa zo stravy (konkrétne pre prvé tri dni mesiaca február) žiadam rodičov, aby si stav odhlásenia skontrolovali v aplikácií a prípadne ho spravili ešte raz ak nebol zaznamenaný. V prípade problémov prosím kontaktujte vedúcu ŠJ na adamikova@zskombj.sk.

       Za pochopenie ďakujeme. ŠJ

      • Dopoludnie s Infomajkom

      • Počas 1. polroka sa žiaci I. a II. stupňa venovali informatike s Infomajkom na svojich poobedňajších krúžkoch. Včerajšie pondelkové dopoludnie bolo opäť venované zábavnej informatike. Starší spolužiaci si pre malých Infomajkov z  1.-4.ročníka pripravili súťaže, hry a zábavné programovanie v učebniach informatiky. Počas celého dopoludnia malí Infomajkovia zbierali Infodukáty, ktoré na záver po vyhodnotení použili na nákup cien v Infomajkovom obchode.  „Pracovná atmosféra“ nás všetkých dosť vyčerpala, no ostal v nás pocit, že informatika vie byť zaujímavá aj zábavná. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave a organizácii Dopoludnia s Infomajkom podieľali.

      • Naši strelci na okresných majstrovstvách

      • V piatok 27. januára 2023 sa konalo 1. kolo okresnej streleckej ligy, ktoré bolo zároveň okresnými majstrovstvami v streľbe zo vzduchovej pušky. Našu školu reprezentovali siedmi žiaci, ktorí podali skvelý výkon a všetci uspeli. 

       Naše výsledky:

       ● v kategórií starších žiačok zvíťazila Michaela Kašperová (8.D) a na druhom mieste sa umiestnila Ema Moravcová (9.B).

       ● v kategórií starších žiakov zvíťazil Adrián Hanko (9.A) a Martin Gajdoš (9.C) s rozdielom dvoch bodov skončil druhý.

       ● v kategórií  mladších žiakov  sme obsadili všetky stupne víťazov – 1. miesto Filip Stach (5.C), 2. miesto Michal Hanko (6.C), 3. miesto Miroslav Hanko (5.C).

       Všetkým srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách.

       Mgr. Ľudmila Frančáková

      • NAŠE  ATLETICKÉ ŠT  SÚ NAJLEPŠIE NA SLOVENSKU

      • Každý rok Slovenský atletický zväz vyhodnocuje prácu Útvarov talentovanej mládeže(UTM), ktorých je na Slovensku 49, z toho športových tried so zameraním na atletiku je 10 a prípraviek zväzovej podpory mládeže (PZPM), ktoré pracujú pri atletických oddieloch, je 39.Hodnotenie sa skladá z dvoch zložiek:  žiaci navštevujúci ŠT v danom roku  sú hodnotení v súťažiach organizovaných SAZ, konkrétne majstrovstvami VsAZ a Slovenska a nomináciu do reprezentácie U 16.Nevýhodou je, že žiaci  9.ročníka, ktorým zle vychádzajú roky, sú už hodnotení ako bývalí žiaci ŠT. Druhá zložka hodnotenia sú bývalí žiaci ŠT, ktorí sú hodnotení  iba za M-SR a účasť na vrcholnom podujatí ME,MS. Veľmi nás teší ,že v hodnotení obidvoch týchto kritérií sme získali približne rovnaký počet bodov 338, respektíve 310, čo v súčte dalo 648bodov a vynieslo nás na 1.miesto medzi ŠT a v celkovom hodnotení ÚTM na 2.miesto za PZPM TJ Slávia ŠG Trenčín. Poďakovanie patrí riaditeľstvu ZŠ Komenského za podporu ŠT, trénerom v ŠT Mgr. Andrej Pečeňukovi, Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Zoranovi Kollárovičovi za kvalitnú prípravu žiakov, žiakom ŠT a ich rodičom za spoluprácu a podporu, a bývalým žiakom, ktorí pokračujú v atletike a robia dobré meno našemu mestu a škole. Veľké poďakovanie patrí  hlavne účastníčke ME v kategórii dospelých  Veronike Kaňúchovej a Samuelovi Šimovi,  účastníkovi ME U18.

       Hodnotenie ŠT (10):

       1. ZŠ Komenského Bardejov        648b

       2. ZŠ Nábrežie mládeže Nitra      278b

       3. ZŠ Považská Bystrica                 209b

       Hodnotenie ÚTM (49)

       1.TJ Slávia ŠG Trenčín                    868b

       2. ZŠ Komenského BJ                    648b

       3. AŠK Slávia Trnava                      554b

      • Opäť sme plesali! - Ples žiakov 2023

      • Po dvoch rokoch sa nám podarilo obnoviť tradíciu žiackych plesov na našej škole. A tak sme sa v piatok 27.1. podvečer vyobliekali a s dobrou náladou prišli do školskej jedálne, ktorá sa zmenila na plesovú sálu. Zábava, jedlo, tombola - všetko bolo úžasné. Zlatým klincom plesu bola voľba kráľa a kráľovnej plesu. Ako to všetko dopadlo, si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

       Ďakujeme žiakom z 8.C za pomoc pri organizácii. 

       Dovidenia o rok:-)  ŽP

      • SNEHULIAK

      • Urobím si snehuliaka na najbližšom brehu.
       Urobím si snehuliaka z bielučkého snehu.
       Jedna guľa, druhá guľa, tretiu na vrch dám
       a už stojí snehuliačik a už stojí tam.

       Piatkové popoludnie sme si v oddelení ŠKD spríjemnili výrobou snehuliakov, ktorí sa nám neroztopia. Ako na to?

       Potrebujeme bielu ponožku, napr. takú, ktorá záhadne po vybratí z práčky nemá pár :-), ryžu, špagát alebo niť, čiernu fixu, lepiacu pištoľ alebo lepidlo a rôzny dekoračný materiál.

       V tomto premenlivom počasí nám tento snehuliak skrášli oddelenie a aspoň takto vyčarí úsmev na tvárach našich detí. Vďaka patrí všetkým detičkám z oddelení ŠKD a ich vychovávateľkám pri zabezpečení materiálov.

       Vychovávateľka Mgr. Jozefína Džundová

      • Florbalový turnaj

      • Zdravá škola je projekt na podporu zdravia a výchovy k zdravému spôsobu života. Jej cieľom je aktívne  zapájať   žiakov  do  aktivít  a  programov,  ktoré  podporujú  ich zdravie. Aj žiaci 1. stupňa si uvedomujú, že starostlivosť  o zdravie je dôležité a preto sa snažia dodržiavať zásady zdravého životného štýlu a aktívne sa venujú pohybovým aktivitám, či už v škole alebo mimo nej.                                                           

       Dňa 18. 1. 2023 sme zorganizovali  florbalový turnaj žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Svoju zanietenosť k športu a bojovnosť  mali možnosť ukázať štyri družstvá, ktorým šlo nie len o vytúžené víťazstvo, ale aj priateľské vzťahy, čo sa prejavilo vo vzájomnom mohutnom povzbudzovaní a fair play hre.

        

       Výsledky:

       1. miesto: 3.C

       2. miesto: 4.A          

       3. miesto: 4.B a 4.C

      • V spojení s pätnástimi školami Európy

      • Spolupráca s rôznymi školami Európy prostredníctvom platformy eTwinning je na našej škole už tradíciou. Keďže umožňuje vytvárať partnerstvá a vzájomne participovať na mnohých spoločných projektoch, aj tento rok sme sa aktívne zapojili. Dokonca v rekordnom počte pätnástich škôl Európy z Poľska, Francúzska, Talianska, Grécka, Srbska i Turecka. A tak sa v decembri naprieč celým kontinentom rozbehli eTwinningové vianočné dielničky. Žiaci kreovali rôznorodé vianočné pohľadnice a dopĺňali ich želaniami v angličtine i rodnom jazyku. Koncom decembra vianočné želania putovali poštou do všetkých zúčastnených škôl a v súčasnosti sú už v plných počtoch vystavené i rozdané ich príjemcom.  V rámci tohto medzinárodného projektu pod názvom Christmas cards však paralelne prebiehali aj nahrávky vianočných piesní v materinskom jazyku, zdieľané vo webovom priestore Padlet. Aj naša najmilšia vianočná pieseň v podaní tretiakov tak podala zvesť o našej krajine a naopak, my sme si tiež vypočuli koledy v gréčtine, poľštine, taliančine či turečtine. No najmä, opätovne sme sa utvrdili, že cudzí jazyk nie je iba školský predmet, ale prostredníctvom jeho znalostí možno spojiť  ľudí i celé národy. 

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Distribúcia AG testov

      • Oznamujeme rodičom, že sadu AG testov si rodičia môžu vyzdvihnúť

       na vrátnici školy v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 16:30 hod.

      • DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA K POSKYTNUTIU DOTÁCIÍ NA STRAVU

      • Oznamujeme všetkým rodičom, ktorí nepoberajú daňový bonus na dieťa, aby priniesli podklady potvrdzujúce oprávnenosť detí na poskytnutie dotácie na stravu, najneskôr do 25. januára 2023 na sekretariát školy

       Čestné vyhlásenie o neuplatnení si daňového bonusu je možné si stiahnuť TU.

       V prípade, že tak neurobia do daného termínu, dieťa nebude mať nárok na stravu zadarmo.

      • Darujte nám 2% z dane

      • Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

       Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       Finančné prostriedky OZ sme doteraz použili na :

       • detské ihriská ( hracie veže a zostavy pred školou),
       • cvičiace stroje,
       • gumová plocha pod vežou na detskom ihrisku,
       • sadenice stromčekov a okrasných rastlín v átriách a okolí školy,
       • dotykový chodník a ihrisko v átriu školy,
       • nákup cien na rôzne súťaže a podujatia : Rozprávkový les,  školský karneval ,  besedy so spisovateľmi a iné výchovno-vzdelávacie aktivity.

       Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.  To ako postupovať nájdete v tomto odkaze.

      • ŠALIANSKY MAŤKO

      • ZŠ na Komenského ulici usporiadala dňa 17.1. 2023 školské  kolo 28. ročníka súťaže Šaliansky Maťko aj pre najmladších recitátorov. Súťaž sa každoročne organizuje na počesť známeho slovenského spisovateľa a autora mnohých povestí Jozefa Cígera Hronského. Žiaci svojím tvorivým prednesom navodili príjemnú atmosféru a my veríme, že si zo súťaže odniesli krásny umelecký zážitok.

       V 1. kategórií boli ocenení títo žiaci:

       1. miesto: Ela Čukanová
       1. miesto: Rebeka Šellong
       2. miesto: Patrícia Banasová
       3. miesto: Alex Salamon

       Cena poroty: Nina Mihoková, Sebastián Špak

       Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa úspechov.

      • Nový rok so šálkou čaju

      • Deviataci stoja tento rok pred dôležitými výzvami. Čaká ich Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy. Zároveň končia 5-ročný kurz angličtiny na 2. stupni ZŠ.  Čas plynie rýchlo a my sme sa počas nespočetných hodín okrem gramatiky zoznamovali aj s kultúrou anglicky hovoriacich krajín. K Spojenému kráľovstvu  neodmysliteľne patrí práve anglický čaj.

       Prvú novoročnú hodinu angličtiny sme preto strávili posedením pri anglickom čaji. Žiakom sme ponúkli tradičný anglický čierny čaj, ktorý je už ľahko dostupný aj v našich obchodoch či na internete. Prvý dúšok bol pravdepodobne prekvapením, no mnohým aj zachutil, a preto sa vrátili pre ďalšiu šálku. Spolu so šálkou zlatej tekutiny sme si pochutnali aj na drobných cukrovinkách. V závere môžeme skonštatovať, že sa nám všetkým posedenie veľmi páčilo. Veď čo môže byť krajšie, než dobrý rozhovor s kamarátmi pri šálke čaju, s ktorými sme už čo-to prežili... A čo vy? Ochutnali ste už anglický čaj pripravený  podľa tradičnej receptúry? Ten pravý sa varí spolu s mliekom a cukrom. Dá sa, samozrejme, pripraviť aj jednoduchším spôsobom: šálku s vreckom čierneho čaju zalejeme vriacou vodou a necháme vylúhovať. Podľa chuti pridáme plnotučné mlieko a cukor. Skúste! Možno si ho obľúbite rovnako ako my.

       Touto cestou chceme zároveň vyjadriť poďakovanie našim kuchárkam a vyučujúcim cudzích jazykov, ktorí pomohli toto milé posedenie pripraviť.

      • Al-Chorezmí na hodine matematiky v 8.C a 8.D alebo kde sa vzali arabské číslice ?

      • V matematike 8.ročníka sa žiaci ponárajú do tajomstiev algebry. Zapisujú výrazy, robia s nimi rôzne matematické operácie, riešia rovnice s jednou neznámou. Vôbec netušia, že matematické postupy, ktoré pritom používajú sú staré viac ako 1000 rokov a ich prameňom je matematik Muhammad al Chorezmí. Jeho tajomstvá sme poodkryli trochu iným spôsobom ako zvyčajne.

       Využitím zážitkovej metódy sa stane matematika zábavnou a pre žiakov zaujímavou. Takto získané vedomosti sú trvácnejšie a pri ich získavaní si žiaci trénujú mnoho tzv. softskills. Pracujú v tíme, prezentujú, zlepšujú svoju kreativitu a komunikáciu. Úloha pre žiakov na dnešnú hodinu teda znela: vyhľadať doma informácie o mene Muhammad al Chorezmí a do školy doniesť rekvizity, ktoré použijú pri vlastných skupinových prezentáciách o diele tohto významného matematika.

       Bolo zábavné, ako sa žiaci ešte cez prestávku pred hodinou matematiky zmenili na fúzatých mužov odetých v arabskom štýle. Vyrobili plagáty s arabskými číslami, písmená X v rôznych podobách, v rukách mali predmety ako ďalekohľad, glóbus, mapy, počítadlo, kocky, šeky či kalendáre. Všetky tieto predmety názorne odrážali prácu učenca al-Chorezmího. Vrcholom bol čerstvo urobený indický čaj, z ktorého som dostal aj ja ochutnať (Ďakujem, Sofia).

       Videli sme a navzájom sme ohodnotili  mnoho pekných predstavení, ktoré žiaci pripravili v pracovných skupinách o diele zakladateľa algebry Muhammada al-Chorezmího. Hodina matematiky ubehla veľmi rýchlo, ale najlepšie na nej bolo to, že aktivitu prevzali žiaci a učiteľ sa iba prizeral :-) Ozaj, kde sa v Európe vzali arabské číslice ?

       Mgr. Martin German

      • S dobrým pocitom do nového roka

      • Vianoce v nás pomaly doznievajú, darčeky už majú svoje pevné miesto, spomienky postupne prekrývajú tie nové. No u mnohých našich žiakov aj naďalej pretrváva predvianočný pocit pomoci a spolupatričnosti, keďže sa na prvom stupni opätovne zapojili do celoslovenskej výzvy pomoci seniorom pod názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?  Spolu s rodičmi, pani učiteľkami a vychovávateľkami vytvorili balíčky naplnené nielen milými pozornosťami, ale aj vlastnými prianiami, zhmotnenými prejavmi empatie a dobrosrdečnosti.  Rovnako silným zážitkom bola pre tretiakov materiálna zbierka pre opustené zvieratká z OZ Druhá šanca, ktorú pri príležitosti Svetového dňa dobročinnosti iniciovali a zorganizovali. Pod stromčekom tak zvieratká našli balíky plné krmiva, obojkov, prikrývok, pelieškov a najmä obojstrannej radosti a poznania, že myslieť na tých najzraniteľnejších napĺňa najviac. Dobrý pocit ešte znásobili aj samotné zvieratká, predstavitelia i maskot organizácie, ktorí sa žiakom do školy prišli osobne poďakovať. Aj tieto momenty sú dôkazom, že zmysel pre dobro a ľudskosť stojí nad každým vzdelávacím cieľom.  A zároveň, že svet sa nezmení našim názorom, ale je veľká šanca pozorovať zmeny k lepšiemu, ak ideme vlastným príkladom.

        PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Oznam ŠKD

      • Vedúca ŠKD oznamuje, že na základe Čl. V schváleného VZN č. 185/2020
       o príspevkoch v školách a školských zariadeniach (
       na stiahnutie VZN_c._185-2020.PDF)

       sa od 1.1.2023 sa zvyšuje poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD na 15€.

       MsZ výšku príspevku schválilo VZN 15.12.2022 s účinnosťou od 1.1. 2023.

      • Sekcia Straty a nálezy

      • Na podstránke https://zskombj.edupage.org/lost/ a v aplikácii Edupage sme aktivovali sekciu STRATY a NÁLEZY.

       V tejto sekcii budeme zverejňovať nájdené predmety, prípadne zverejnovať výzvy na vrátenie stratených vecí. Pri drahších veciach (mobily, hodinky, peňaženky...) budeme rozosielať aj upozornenia na aplikáciu, ale odporúčame rodičom a žiakom pravidelne kontrolovať túto sekciu, aby sa stratené veci vrátili späť svojim majiteľom.

       V edupage nájdete sekciu STRATY a NÁLEZY v bočnom menu v podsekcii INÉ. (viď obrázok). Jednotlivé predmety potom môžte v aplikácii označiť za svoje a pozrieť si, kde a u koho sa nachádza.

       Administrátor