• Školský klub detí

     • Rozdelenie oddelení v ŠKD

     • Štruktúra ŠKD v školskom roku 2017/2018

       

      V školskom roku 2017/2018 je zriadených 9 oddelení ŠKD s celkovým počtom 283 detí.

      V jednotlivých oddeleniach pracuje 9 kvalifikovaných vychovávateliek.

       

      Vychovávateľky

      Oddelenia

      Rozdelenie tried

       v ŠKD

      Bc. Darina Kostárová

      vedúca vychovávateľka

      I.

      2.C – 3.D

      Mgr. Katarína Grocká

      II.

      2.A – 3.D

      Mgr. Jozefína Džundová

      III.

      3.B - 3.C

      Jana Petričová

      IV.

      4.D – 2.B

      Zita Seifertová

      V.

      3.A – 3.C

      Ľuboslava Brejníková

      VI.

      1.D – 4.B

      Mgr. Eva Pergerová

      VII.

      1.B – 2. D

      Bc. Zlata Kendrová

      VIII.

      1.C – 4.C

      Martina Škvareková

      IX.

      1.A – 1.C – 4.B