• Jana Varcholová

     •  

      link pre 8.B. na piatok 29.9. link

      porovnávanie teploty cvičenie

      porovnávanie celých čísel, aj absolútne hodnoty cvičenie

      domino absolútna hodnota domino

      celé čísla sčítanie, odčítanie aj zátvorky    cvičenie 

      celé čísla súcet a rozdiel viacerých  cele čísla 2
       

      Aký význam malo myslenie Tálesa Tales.mp4

      hranoly - jednoduché ulohy

      úvod a jednoduché úlohy na viki

      siete hranolov v programe geogebra (voľná licencia - link na inštalačný súbor)

      trojboký  s podstavou pravouhlý trojuholník  siet_trojb_hranol.ggb

      štvorboký s podstavou rovnobežník  siet_kosodlznik.ggb

      päťboký pravidelný hranol siet_patuholnik.ggb

      objem hranola - youtube

      výrazy

      opakovanie z 8r

      vyraz s premennou  zápis textu   https://www.youtube.com/watch?v=Uj5xGtY7SZI

      pocitanie s vyrazmi   https://www.youtube.com/watch?v=_wPl42Igo3M

      scitanie vyrazov s premennou   https://www.youtube.com/watch?v=kSh0Z21hj9U

      vyníémanie pred zatvorku   https://www.youtube.com/watch?v=ruRDwO0wjC4

      odcitanie vyrazov s premennou    https://www.youtube.com/watch?v=TQ5TGxhNkfQ

      vyjadrenie neznámej zo vzorca  https://www.youtube.com/watch?v=RHusxvBYeWM

      vyjadrenie neznamej zo vzorca   https://www.youtube.com/watch?v=b9fZUzKtld8

       

       

       

       

       

       

       

       

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

      I. vlna corona epidémie ( marec-jun 2020 všetko nižšie) :

      úlohy 14. týždeň (15.6. - 19.6.2020):   

       úlohy na tento týždeň vyhlasujem za dobrovoľné

      PO : PZ 77/9, 78

      ST: PZ projekt cudzie jazyky PZ 79

      PI : PZ projekt cudzie jazyky PZ 79

      úlohy 13. týždeň (8.6 - 12.6.2020):

      PO:  posledná tohtoročná téma: Štatistika poznámky ružové políčka v uč. str 69,70,71,

      videá na vysvetlenie:

      https://www.youtube.com/watch?v=Ev0-Q5jg2Yg&list=PLl4TDB61Yk3AKIsRj9cTGaJzC7uzeY-iA&index=7

      https://www.youtube.com/watch?v=XyVd4mx8U7M&list=PLl4TDB61Yk3AKIsRj9cTGaJzC7uzeY-iA&index=8

      PZ 66, 67/3,5

      ST: PZ 68, 69

      PI: PZ 71, 73/2,3, 74/4,  76

      úlohy 12. týždeň (1.6 - 5.6.2020):

      PO:  PZ 60, 61

      ST: PZ 62, 63

      PI: PZ      73/2,3 74/4,6 76 77/9

      úlohy 11. týždeň (25.5 - 29.5.2020): po dohode s triednou uč. úlohy nezadávam

      úlohy 10. týždeň (18.5 - 22.5.2020): 

      PO : uč. teória 65,66 - relatívna početnosť udalosti a teória pravdepodobnosť udalosti úlohy k tomu 65/1,2 porovnávanie 65/2,3 a relatívna početnosť 65/1,2 66/4

      ST : PZ 56, 57

      PI : PZ 58,59

      úlohy 9. týždeň (11.5 - 15.5.2020): 

      POZOR ZMENA: poprosím posielat vsetky úlohy spolu za cely tyzden naraz kvôli zjednodušeniu kontroly

      PO : PZ 53 - projekt pyramídy spracujte prosím do prezentácie mozete aj spolupracovať v dvojiciach, ak chcete.

      ST : Preštudovať teóriu o Pravdepodobnosti v učebnici str 64 a 65 - základné pojmy, porovnávanie pravdepodobnosti,

      PI : PZ strany 54 a 55

      úlohy 8.týždeň (4.5 - 8.5.2020):  

      PO : PZ 49/7,8 50/10 + 49/9- dobrovoľná úloha (body naviac)

      ST : PZ 50/11,12, 51/13 +  51/14,15 -dobrovoľná úloha

      ŠT : PZ 51/17  + pridávam 2 slovné úlohy:

      U1: 183/8  Povrchy dvoch kociek, z ktorých jedna má hranu o 5 cm dlhšiu ako druhá sa odlišujú o 450cm2. Vypočítajte dĺžku hrán oboch kociek.

      U2: 183/9 Kocka má hranu s dĺžkou 5cm a druhá kocka má hranu ľ-krát dlhšiu. V akom pomere sú ich povrchy a objemy?

      úlohy 7.týždeň (27.4 - 1.5.2020):  

      PO : 63/5,6,7,8

      ST : PZ 46/7,8,9 47/1, 2

      ŠT : PZ 47/3 48/4,5,6

      úlohy 6.týždeň (20.4 - 24.4.2020):

      PO: poznámy k novému učivu objem hranolov: str 61/ zelená tabuľa - prečítať a preštudovať, zapísať informácie z ružovej časti do zošita, odpovedať na otázky, prepísať a preštudovať ako sa počíta objem hranolov (obr. nižšie). vypočítať úlohy 61/7,8 a 62/9,10,11

      video k novému učivu: objem hranola, prípadne objem hranola II

      Ak by bol záujem video hodina/konzultácie sú možné vo virtuálnej triede: https://meet.google.com/pnr-koxn-bbu?pli=1&authuser=2

      v utorok o 10.00 hod, (vysvetlenie učiva, postup riešenia a komentáre k úlohám) treba sa vopred dohodnúť cez messenger, ak bude treba aj vo štvrtok v rovnakom čase. (výhoda pre vás, rýchlejšie porozumiete, rýchlejšie urobíte zadanie, netrápte sa zbytočne sami)

      Zadané úlohy posielajte priebežne, po ich vypracovaní, najneskôr však do piatku 18.00 hod.

      ST: opakovanie: PZ 43/3, nové učivo 44/4, 45/5,6

      PI: upevňujeme učivo: učebnica str. 62 - celá, odpovedzte na otázky Mislyteľa, a zamyslieť sa nad časťou už vieš. Z časti krížom krážom úlohy 63/1,2,3,4
      Zadané úlohy posielajte priebežne, po ich vypracovaní, najneskôr však do piatku 18.00 hod.

      ********************************************************************************************************************

      úlohy 4. a 5. týždeň (6.4 - 17.4.2020):

      Projekt  na tému " Veľká noc", fantázii sa medze nekladú, ideálne kombinácia vedomostí a zručností z viacerých predmetov, podľa zadania na hlavnej stránke školy, teším sa ako využijete vedomosti z MAT a INF.

      *********************************************************************************************************************

      úlohy 3.týždeň (30.3 - 3.4.2020):

      PO: učebnica 58/4,5,6, Siete hranolov do zošita:  siet_hranolov_poznamky.docx  PZ 40 a 41/7,8

      sieť hranolov: video ukážky: (video - trojboký siet_trojboky_hranol.mp4, štvorboký siet_stvorboky.mp4, päťboký pravidelný siet_patboky_hranol.mp4 hranol)

      siete hranolov - dobrovoľná úloha na Platene Vedomostí

      STučebnica 59/8, 9, 10. Povrch hranolov poznámky  do zošita:  povrch_hranola_poznamky(1).docx

            učebnica 60/1 (rozdelime sa podla poradoveho cisla v hárku 1-5 urobia trojboky, 6-10- štvorboký a 11-15 päťboký,         možete  sa po dohode vymeniť.)

      PI:   Virtuálna hodina o 10,00, link na virtuálnu triedu, kde stačí kliknúť a pripojíte sa do virt. triedy na PC, je dobré, ak máte gmail účet, ak budete prihlásení.  Keď by ste sa pripájali cez mobil, treba si nainštalovať apikáciu HANGOUTS MEET Budete vyzvaní, udeľte povolenie zariadeniu pre kameru a mikrofón, kameru si môžete potom vypnúť. Odporúčam používať slúchadlá. Nie je potrebné sa nijak registrovať ani mať Google účet.

      obchod play- MEET:    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings

      apple store: https://apps.apple.com/sk/app/hangouts-meet-by-google/id1013231476?l=sk

      • na virtualnej hodine skusime spolu urobit 60/5,6
      • učebnica 60/2,3,4  PZ 42,43/1,2,  (42/1c máte ako vzorovú ulohu v poznámkach)

      úlohy 2.týždeň (23.3 - 27.3.2020):

      PO:  opakujeme známe vzorce vypracovaním úloh v  uč. str 56/úlohy 6-14.

      UT:  opakovanie zo 7.r voľné rovnobežné premietanie v  uč. str 56/úlohy 15,16 ; 57/17-20.

      ST:  Zopakujte si vedomosti o kružnici a kruhu, testík  je už pripravený tu na tejto stránke už ste si to v minulosti skúšali. Budú úlohy na teóriu aj výpočty. Kontrolná práca bude hodnotená riadne ak vsetko dobre pojde. Súbor na precvičenie vo Worde (úlohy prevzaté od p. učiteľa Kázika) precvicenie_pred_KP_kruznica.docx 

      ŠT:  Prosím všetkých, aby vo štvrtok v čase od 9,00-10,00 vypracovali test, ktorý som vám pridelila. Ak niekto nemôže v tomto termíne, rodičia ma prosím kontaktujte na messengeri "jana varcholova ZSkom" alebo inak (sms, )

      PI:  Nové učivo HRANOLY - teória poznámky : Hranoly_poznamky.docx   

      k tomu vypracujte úlohy v knihe 57/1,2,3 PZ 38-39/3,4,5,6

      videá na podrobnejšie vysvetlenie

      typy hranolov  ( 9 min)

      hranoly vrchol, hrana stena (9 min)

      úlohy 1.týždeň (16.3 - 20.3.2020):

      postupne učebnica: 53, 54/ úlohy 8-10, 1-9, 4,5

      v PZ od strany 30/ 3,4...37/2,3

      Všetci ktorí ste posielali poctivo úlohy ste SUPEEER

      dokončili sme talesovu kružnicu a stihli sme si zopakovať premenu jednotiek objemu

      *****************************************************************************************************

      príprava na komparo - precvičovanie cez chrípkové prázdniny

      (vypracovať do zosita z mat) :  M8-_priprava_na_Komparo.doc