• Jana Varcholová

     • ŠKOLA  DOMA

      Keď niečomu nerozumieš, kontaktuješ ma ešte pred termínom odovzdania úloh!

      19.4. - 23.4.2021

      VIDÍME SA V ŠKOLE wink

      12.4. - 16.4.2021

      PO: online PZ 21

      UT:  onlinePZ 22

      ST: PZ 20/

      ŠT : online uč.  48,49 - Guľa

      PI : T9 - slovné úlohy

      7.4. - 9.4.2021

      ST: zošit T9 povrch

      ŠT: zošit T9 pravdepodobnosť III. ú + otazky z témy povrch

      PI:  uč. 48/1-5 ...kužeľ

      29.3. - 31.3.2021

      PO: zošit T9 obvod

      UT:  T9 percentá

      ST: T9 pomer

      22.3. - 26.3.2021

      PO: online monitor 2017 + ulohy z monitora 2018 ktore treba vysvetlit. (obidve hodiny)

      UT:  PZ17,18,

      ST: PZ 19,

      ŠT : online uč 46,47/1-5 - kužeľ

      PI : kontrola a posielanie úloh

      15.3. - 19.3.2021

      PO:  online ihlan uč. 44/1-5

      UT:  online bezkriedy KP- slovne ulohy na pohyb, + Monitor 9 2017 (zones)

      ST: uč 45/3,4,5,7,8

      ŠT : online uč 46/9,10,11,12

      PI : projekt k úlohe uč. 46/6

      8.3. - 12.3.2021

      PO:  Testovanie  T9 2018 (zo stranky zones)

      UT:  online KP bezkriedy- slovne ulohy na rovnice, PZ testovanie - téma rovnice

      ST: PZ 14,15

      ŠT : online PZ 16, 

      PI : kotrola a posielanie uloh

      1.3. - 5.3.2021

      PO: pracovný zošit Testovanie9, téma lineárne nerovnice

      UT:  online T9, nerovnice ú3, opakovanie uč.40/4, 41/7a, 8b, 9d, 10, 11a,15

      ST: online KP bezkriedy

      ŠT : online PZ 12, 13/1

      PI : online Povrch a objem valca - úvod

      15. - 19.2.2021

      ulohy na precvičenie priprav sa na skúšanie a kontrolný test

      slovné úlohy na riešenie pomocou LR

      uloha1,   uloha2, úloha3, úloha4, úloha5, úloha6

      šesť tipov ako správne riešiť LR

      slovné úlohy na pohyb 

      uloha1,  uloha2 , úloha3, SÚ pohyb za sebou 1, SÚ pohyb za sebou2, SÚ pohyb proti sebe 1 , SÚ pohyb proti sebe 2web- riešené úlohy,  úlohy extra.

      slovné úlohy na spoločnú prácu

      spoločná práca1, spoločná práca2, spolocna praca3,  spoločná práca4, spolocna praca 5 , ,   

      všetko spolu: riešené úlohy rovnice, nerovnice, slovné úlohy pre 9r  - web II,

      PO: online Zhrnutie nového učiva o neznámych v menovateli, LR s neznámou v menovateli, 38 a 37 - slovné úlohy na nerovnice.

      UT: online  PZ2  2,3,4

      ST: PZ2  5,6,7,

      ŠT : online PZ2 8,10

      PI : online PZ2  9, 11

      8.1. - 12.1.2021

      úvod slovné úlohy na pohyb ,  

      PO: online uč 34/15,17,18, PZ 68 - úlohy o pohybe

      UT:  online slovné úlohy na spoločnú prácu uč35/20,21, PZ69,70

      ST: PZ 79,

      ŠT : online PZ 71

      PI : preštudujte si text v učebnici str 36 - poznámky a pozrite si 3 videá z témy lomený výraz a lineárna rovnica s neznámou v menovateli. Až potom vypracujte zadané cvičenia

      uč 38/ 1bcd 2,bc, 3 // LR s neznámou v menovateli 38/1

      čo je to? LV, podmienky  kedy má LV zmysel?  ako riešiť LR s neznámou v menovateli?

      1. - 5.2.2021

      PO: uč 36/7- 37/14 priebežne si zapiste aj poznamky k nerovniciam (ružove políčka plus zavery z niektorych uloh ak zistite nieco zaujimave)

      UT:  online PZ72, sami  PZ 66,67

      nerovnice obor riešenia  https://www.youtube.com/watch?v=-XdHPfkljvM

      ST: PZ 73, 74

      ŠT : online PZ 75,76

      PI : PZ 77,78

      25. - 29.1.21

      online individuálne podľa dohody

      PO: PZ 64, 65

      UT : online uč 34/13-17, PZ 66 , priebežne dalsiu temu z testovania 9 do piatku

      ST :  vyjadrenie premennej zo vzorca uč32/4, PZ 58/3,4, 5bc,6bd,7bd,8

      ŠT : nerovnice uč 35/1- 36/6 + poznámky pomocne videa na vysvetlenie učiva

      videá k téme nerovnice:

      video 1 uvod intervaly, video 2 uvodvideo 3 jednoduche video 4zatvorky , video 5 zlomky

      PI:  učivo prekladám na pondelok,

      18. - 22.1.21

      online individuálne podľa dohody

      PO: online  testík na bezkriedy, PZ 53,54

      UT : online uč 34/ 7, 9-13,  T9 objem

      ST :  testovanie monitor 2019  https://monitor9.zones.sk/materialy/testy/2019/T9-2019_Mat_v_SJ.pdf

      ŠT : PZ 55,56

      PI: slovné úlohy na LR video , PZ62,63

      https://www.youtube.com/watch?v=TDFOmzKJvmg

      11. - 15.1.21

      online individuálne podľa dohody

      PO: online 4. hod podľa dohody  uč. 31/1 PZ49

      UT : T9 lineárne rovnice

      ST :  PZ 50

      ŠT : PZ 51, T9 mierka

      PI:  PZ 52

      14. - 18.12..20

      PO: T9 Kombinatorika

      UT : T9 kruhový diagram 

      ST :  PZ 43, 44, nezabudnite vždy urobiť skúšku správnosti

      ŠT : PZ 47, nezabudnite vždy urobiť skúšku správnosti

      PI:  PZ 48 nezabudnite vždy urobiť skúšku správnosti

      7. - 11.12..20

      PO: online uč 25/2,6,7,8, PZ40, T9-ďalšia téma deliteľnosť do konca týždňa

      UT :  uč 28,29 / 3, 4, 6, 9 ku kazdej ulohe urobte 4 ľubovolné  pri 6 ulohe 4 z a) aj 4 z b)  a

      • všetky ekvivalentné úpravy si vypíšte do zošita k poznámkam aj na str 30 je jedna,
      • pisomne do zošita odpovedajte na otázky v úlohe 5,7,8,10

      ST :  PZ 41

      ŠT :  uč str 30

      PI: online PZ 42

      30.11. - 4.12..20

      PO: online test - pytagorova veta 4. hodine zosit testovanie (T), téma číselný výraz do soboty

      UT : - online test pytagorova veta v úlohách PZ 36

      ST :  PZ krížom krážom 38,39

      ŠT :  uč téma lineárne rovnice opakovanie 23/ 7,8,10, 11,13,14

      PI: uč 24/15, 16 a,b,c,d, 18, 19bc, 20bc + poznámky str25 všetky ružové karticky

      23. - 27.11.20

      PO: PZ 33 - online (33/11) na 4. hodine zosit testovanie (T), téma aritmetický priemer I. úroven ústne, II. písomne vypracovat

      UT : PZ 34, zopakujte si mocniny a zapis čísel v tvare a . 10pre 0 < a < 10, na test

      ST :  online (test mocniny, odmocniny)

      ŠT : PZ 35

      PI: PZ 36 + T9  aritmeticky priemer III.uroven

      16. - 20.11.20

      PO: kontrola úloh podla dokumentu - pozrite si školský mail

      UT: štátny sviatok

      ST: uč. 20/22,23

      ŠT: uč 20/24- online  PZ 31

      PI: PZ 32

      9. - 13.11.20

      PO: prázdniny

      UT: PZ str 27

      ST: PZ 28

      ŠT: PZ 29

      PI: PZ 30

      2. - 6.11.20

      PO: prázdniny

      UT: online uč. 19/ 19,20,  20/21

      ST: PZ 24, 25

      ŠT: PZ 26

      PI: PRÁZDNINY

      26. - 30.10.20

      PO: online uč.19/ 12,13,14,15,16

      UT: online uč. str. 19/ 17,18,

      ST: PZ 20, 21

      ŠT: PZ 22 ,23

      PI: PRÁZDNINY


      19. - 23.10.20

      PO: PZ 15, projekt obsah štvorca v PZ

      UT: Milá žiačka, žiačik...zhrnutie

      Od stredy prebieha riadne vyučovanie podľa platného rozvrhu, virtuálna hodina bude v čase riadnej hodiny. Na hodine nájdeme riešenie úloh, vysvetlíme si princíp a dopočítate ak bude treba poobede.

      ST: online  7.50 - 8.35  Pytagorova veta, uč. 17 - napísať poznámky a nakresliť obrázok z ružovej časti. plus ulohy str. 18/zelená časť - napísať do zošita, úlohy v učebnici str. 18 - začneme

      ŠT: dištančne 9.40-10.25  pozrieť si video o PV, (varcholová-mat-9.r.)

      PI: online 9.40-10,25 riešime úlohy na str. 18


      12. - 16.10.20

      PO: PZ 10,11

      UT: virtuálna hodina utorok 11.00 - pred hodinou si pozrieť 3ks videá ! povinne!

      mocniny č. 10, zapis cisel v tvare a.10 na n-tu, alebo videá (ak bude stacit),

      ulohy z ucebnice10/4,5   11/7,8,9

              1.         https://www.youtube.com/watch?v=y4wvsXHmCdM    -mocniny cisla 10

              2.         https://www.youtube.com/watch?v=twCberjPitM

              3.         https://cs.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-exponents-radicals/pre-algebra-scientific-notation/v/scientific-notation

                       http://testokazi.hol.es/riesene-priklady-na-zapis-velkych-cisel.html    -riešené úlohy kto by potreboval konkrétne riešenia

       a testík:    http://megym.wbl.sk/zapis_cisla.htm   odfoťtte výsledoksmiley

      ST: PZ  12,13,14.

      ak budete potrebovat pomoc s riesenim dohodneme sa a stretneme vo virtualnej triedesmiley

      ulohy posielajte do piatku obeda - ďakujem


      5. - 9.10.20

      videá o MOCNINÁCH   

      https://www.youtube.com/watch?v=RHpywUVpniA   -definícia

      https://www.youtube.com/watch?v=VCmyK2nZPaU   - bez kalkulačky

      https://www.youtube.com/watch?v=6uqGw7hmk7o  - mocniny zlomkov

       

      Z ucebnice M9 str 8/ 15,16,17. zkompletizovat poznámky z mocnin a odmocnín - pomôžte si knihou a tým čo ste sa naučili pri riešeni úloh. PZ strany 5,6,7,8, 9 - pozor v úlohách kde je to dané, poctivo urobte NAJSKôR odhad az potom počítajte. Dôležité je dobre určiť rád mocniny a to či je kladná alebo záporná. Je to doležité, trénujete si letmú kontrolu vašich výsledkov.