• Ľudmila Frančáková

     • Matematika 9.D

     • Týždeň 1.2. - 4.2. 2022:

      Utorok: 

      Streda: riešenie lineárnych rovníc z PZ

      Štvrtok: testovanie T9 - téma Obvod a obsah mnohouholníkov

      Piatok: polročné prázdniny

       

      Týždeň 13. 12. - 17.12. 2021:

      Pondelok: opakovanie učiva - Číselný výraz - učebnica str. 22-23 / 1 - 7

      Utorok: Výraz s premennou - učebnica str. 23-24 / 9 - 15

      Streda: Úprava lineárnych výrazov - učebnica str. 24 / 16 - 20

      Štvrtok: testovanie T9 - téma Objem 

      Na domácu úlohu dopočítať zvyšné úlohy /druhá a tretia úroveň - vynechať úlohy na VALEC/.

      Piatok: Prajem vám krásne Vianoce

      Domáca úloha na vianočné prázdniny:

      povinná: 1. testovanie T9 - téma Výrazy s premennou, vzorce - str. 94,

                                                    téma - Zlomky - str. 98

      2. vypočítať test: Pripravny_test_c.1.docx

      Všetko poslať naraz v jednom maily alebo správe do 7. januára 2022.

      nepovinná: vyriešiť úlohy - opakovanie učiva Zbierka_uloh.docx

      Týždeň 6. 12. - 10.12. 2021:

      Pondelok: zhrnutie učiva Pytagorova veta - vypočítať úlohy z PL Slovne_ulohy_PV.docx, poslať do 14:00 hod.

      Utorok: rozbor 1. ŠPP

      Streda: hodina informatiky

      Štvrtok: testovanie T9 - téma Kruh a kružnica

      Piatok: testovanie T9 - téma Mierka

      Na domácu úlohu dopočítať zvyšné úlohy / tretia úroveň/.

      Týždeň 25. 10. - 29.10. 2021:

      Vypočítajte úlohy z PZ Testovanie 9 - téma Číselný výraz str. 6 - 10

      Po jesenných prázdninách kontrolujem PZ (vypočítané úlohy zo strán 2 - 17).

      Týždeň 27. 9. - 1.10. 2021:

      Pondelok, utorok: Vypočítajte si cvičný vstupný test (zhrnutie celého opakovania).

      cvicny_VT.PDF

      Streda: nové učivo Mocnina a odmocnina online hodina

      učebnica str. 3 - 4 / úl. 1, 2, 3

      PZ str. 2 / úl. 1, 2

      Štvrtok: online hodina

      PZ str. 3 / úl. 4, 5, 6, 7

      Piatok: Napíšte si do zošita poučku z učebnice - str. 5 Odmocnina

      a vypracujte úlohy z PZ str. 3 / úl. 8 a 9

      Týždeň 20. 9. - 24. 9. 2021:

      Pondelok, utorok: opakovanie učiva - Kruh a kružnica, Výrazy

      Pre tých, ktorí chýbali v piatok a v pondelok, na zopakovanie:

      PL_opakovanie_-_kruh_kruznica.docx

      PL_opakovanie_-_vyrazy.docx

      Streda, štvrtok: opakovanie učiva - Objem a povrch hranolov

      Napíšte si do zošita vzorce z nasledujúceho prehľadu a potom počítajte úlohy z PL.

      Nemusíte ich dnes posielať, skontrolujeme si výsledky zajtra na online hodine.

      Prehlad_vzorcov.docx

      PL_opakovanie_-_hranoly.docx

      Piatok: opakovanie učiva - Pravdepodobnosť