• Ľudmila Glittová: Web stránka

     • 7.C  geografia

      V prípade nejasností ma kontaktujte na : glittova@zskombj.sk

      22.11.2021

      Z učebnice prečítať str. 26 a 27 - Časti miest a veľkomestá

      V pracovnom zošite vypracovať str.19

       

      26.10.2021

      Opakovanie na slepú mapu:

      ostrovy a polostrovy - Island, Britské o., Korzika, Sardínia, Sicília, Kréta, Baleáry, Škandinávsky p., Jutský p., Apeninský p., Pyrenejský p., Balkánsky p., Kola

      more - Nórske, Severné, Baltské, Stredozemné, Jadranské, Čierne, Egejské, Barentsovo

      záliv - Botnický, Biskajský

      prieliv - Gibraltarský, Kerčský

      pohoria - Škandinávske v. , Pyreneje, Alpy, Karpaty, Dináre, Ural, Apeniny, Kaukaz

      Nížiny - Východoeurópska, Francúzska, Pádska, Severonemecká, Veľká dunajská,

      rieky - Rýn, Dunaj, Temža, Dneper, Volga, Seina, Loira, Ebro, Tajo, Duero, Pád, Labe, Visla, Pečora

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      19.2.2021

      Téma: Ázia

      Opíšte si priložené poznámky: azia_poloha_a_pobrezie_-_poznamky.docx

       

      16.2.2021

      Precvičovanie štátov Afriky: https://online.seterra.com/sk/vgp/3034

      5.2.2021

      Vyhľadajte naj Afriky:  Naj_Afriky.docx

      Pošlite mi to mailom 5.2.

       

      2.2.2021 - 15.2. 2021

      Fyzická mapa AFRIKY : Mapa_Afriky_(1).pdf

      Súbor názvov z Afriky:   Afrika-orientacia_na_mape1.docx

       

      26.1.2021

      Téma: Opakovanie Afriky

      Vypracujte str. 28 v pracovnom zošite - Oblasti Afriky

      Vyriešené úlohy mi zašlite mailom 26.1.

       

      22.1.2021

      Dopíšte si poznámky z Južnej Afriky:Juzna_Afrika_-_poznamky.docx

      Vypracujte si úlohy v PZ str.26 a 27

       

      18.12.2020

      Vypracujte projekt Zaujímavostí Afriky (na výkres A3 -  15 viet textu + obrázky)

      Projekt mi zašlite do 10.1.2021

       

      8.12.2020

      Poznámky k látke Hospodárstvo Afriky:Hospodarstvo_Afriky_-_poznamky.doc

      Vypracujte si úlohy v pracovnom zošite str.20 a 21 (riešenia niektorých úloh sú v tomto súbore-ulohy66.docx)

       

      26.10. - 30.10.2020

      Prikladám poznámky z online hodiny: Povrch_Afriky_-poznamky.docx   pre tých, ktorí sa nezúčastnili na hodine.

       

      19.10. - 23.10.2020

      Téma: Poloha Afriky

       Prečítajte si text v učebnici na stranách 12 a 13.

       Opíšte si poznámky z priloženého súboru do pracovného zošita na strane7 : Poloha_Afriky-poznamky.docx

       Vyriešte úlohy  v pracovnom zošite na stranách 7 a 8. V priloženom súbore nájdu úlohy tí, ktorí nemajú pracovný zošit.   Nájdete v ňom aj riešenia úloh 1 a 4. (ulohy36.docx )

      Pracujte s mapou,  ktorá je vložená do pracovného zošita.  Skúste na nej nájsť všetky názvy, ktoré sú spomenuté v učebnici a poznámkach.

      Poznámky a vyriešené úlohy mi pošlite na kontrolu najneskôr v piatok 23.10.2020

       

      12.10. -16.10.2020

      Téma: Obyvateľstvo (str. 6 - 9 )

      Pozrite si priloženú prezentáciu : SVET_-_Obyvatelstvo.pptx

      Opíšte si poznámky z priloženého súboru. Obyvatelstvo_-_poznamky.docx

       Vypracujte úlohy  v pracovnom zošite na stranách 4 a 5.

      V priloženom súbore nájdu úlohy tí, ktorí nemajú pracovný zošit (ulohy26.docx )

      Naučte sa to.

       

      5. 10.  -  9.10. 2020

      Téma: Osídlenie

      1. Prečítajte si text v učebnici na stranách 3-5.

      2.Opíšte si poznámky z priloženého súboru do pracovného zošita :osidlenie-poznamky.docx

       Vyriešte  úlohy  v pracovnom zošite na stranách 2 a 3.

       Naučte sa to.

      Poznámky a vyriešené úlohy mi pošlite na kontrolu najneskôr v piatok 9.10.2020

       

       

       

       

       

       

       

      2019/2020

      8.6. - 12.6. Pre žiakov , ktorí zostali doma.

      Dokončíme krajiny studeného päsma : Tundry, polárne krajiny a vysoké pohoria.

      Najprv si prečítajte text v tomto súbore: Tundry_a_polarne_krajiny.pdf

      Prepíšte alebo vytlačte priložené poznámky:Tundry_-_poznamky.docx

      Pozrite si priloženú prezentáciu:Tundry_a_pol._krajiny_-_prezentacia(1).pptx

      A na záver si vypracujte úlohy v pracovnom zošite str. 52 a 53.

       

      1.6. - 5.6. Tento týždeň nezadávame učivo . Pokračujete v škole

       

      25.5. - 29.5. Lesy mierneho pásma

      Opäť najprv si prečítajte text v následujúcom súbore: Lesy_mierneho_pasma.pdf

      Aj tieto poznámky si vytlačte a vložte do zošita: Lesy__mierneho_pasma-_poznamky.docx

      Pozrite si aj prezentáciu : Lesy_mierneho_pasma_-_prezentacia.pptx

       

      18.5. - 22.5. Stepi

       Najprv si prečítajte text o stepiach v tomto súbore : Stepi.pdf

      Potom si vytlačte poznámky a vložte do zošita: Stepi_-_poznamky.docx

      Pozrite si aj prezentáciu k danému typu krajiny: Stepi_-_prezentacia.pptx

      Vyskúšaj si čo vieš o subtropických krajinách a stepiach a vypracuj test : PL_-_test.docx

      Vyriešený test mi zašlite do 22.5. 2020 do 18.00

       

      11.5. - 15.5.  Subtropické krajiny

      Tento týždeň si preberieme subtropické krajiny v tomto súbore: Subtropicke_krajiny.pdf

      Poznámky si vytlačte a vložte do pracovného zošita : Subtropicke_krajiny_-poznamky.docx

      Pri učení si pomôžte aj priloženou prezentáciou : Subtropicke_krajiny_-_prezentacia.pptx

       

      4.5. - 8.5.  Púšte

      Ďalším typom krajiny budú polopúšte a púšte, prečítajte si text v tomto súbore : Puste.pdf

      Potom si opíšte poznámky o púšťach: Puste_-_poznamky.docx

      Pozri si aj priloženú prezentáciu, ktorá ti pomôže pri učení : Puste_-_prezentacia.pptx

      A na záver si vyskúšaj svoje vedomosti vypracovaním pracovného listu: PL_-_savany_a_puste.docx

      Vyriešený pracovný list mi zašlite do 8.5. 2020 do 18.00 hodiny

       

      27.4. - 30.4.  Savany

      Najprv si prečítajte text o savanách v tomto súbore: Savany.pdf

      Keďže v pracovnom zošite nasledujúce typy krajín nie sú, poznámky si opíšte alebo vytlačte a vložte do zošita:

      Savany_-_poznamky.docx

      Pozrite si aj priloženú prezentáciu o savanách : Savany_prezentacia.pptx

       

      20.4. - 24.4. Dažďové lesy

      Postupne budeme pokračovať jednotlivými typmi krajín. Tento týždeň prejdeme dažďové lesy.

      Prečítajte si pripojený text : Dazdove_lesy(1).pdf

      Potom si opíšte poznámky do zošita : Dazdove_lesy_-poznamky.docx

      Po osvojení učiva si vypracujte priložený pracovný list: PL_-_dazdove_lesy.docx

      Poznámky a vypracovaný pracovný list mi pošlite najneskôr do 24.4. do 18.00

       

      31.3. - 3.4.  Prechádzame na tému: ROZMANITÉ  KRAJINY  ZEME

      - najprv si preberieme látku : Podnebie  - priložené poznámky si opíšte do PZ  na str.44   ( Podnebie.docx  )

      - doplnite si na túto stranu(str.44) aj ďalší text : Typy_krajin_na_zemi.docx  a naučte sa to.

       

      27.3.  Pracovný list na zopakovanie tematického celku: Stavba Zeme - Vietor

      Opakovanie_-_PL.docx

      Vypracované úlohy z PL mi zašlite na hore uvedený mail do 31.3.2020 

       

      24.3.  Posielam PL na zopakovanie učiva o počasí

      Pocasie_-PL.pdf

       

      21.3. AKÉ BUDE POČASIE ?

      - doplniť poznámky aj z učebnice str. 54 a 55

      - vypracovať úlohy z pracovného zošita

      Ake_bude_pocasie__(1).pptx

       

      17.3. ATMOSFÉRA  - prečítať z učebnice str. 52 - 53

                                        - vypracovať aj úlohy v PZ