• 37032

     •  

         

                            KORENINY

       

      Žáková

      ..............................................................................

      PIATOK - 16. 4. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 12. 20 HOD.

       

                                TUKY

       

      Žáková

      .........................................................................................

      PIATOK - 9. 4. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

                 MÚČNÉ JEDLÁ

      - na prípravu múčnikov používame najčastejšie pšeničnú múku, lebo z nej bude

        biele pečivo a pri správnom spôsobe kyprenia aj ľahké

      - pšenica obsahuje značné množstvo lepku, od ktorého zavisí pórovitosť

        pečiva

      - môžeme ju miešať aj s múkou z iných obilnín, záleží od pečiva

       

      Hladká pšeničná múka

      - hodí sa takmer na všetky druhy ciest, ktoré rozlične kypríme

       

      Polohrubá pšeničná múka

      - používa sa menej často, prípadne sa kombinuje s hladkou múkou

       

      Hrubá pšeničná múka

      - je najvhodnejšia na prípravu múčnych jedál, ktoré varíme

      - knedle si tak udržia pekný tvar, sú ľahké a kypré

       

      Krupica

      - jemná dehydrovaná, detská alebo pšeničná krupica hrubá je vhodná ako

        závarka do polievok, ale hlavne na prípravu kaše pre malé deti

       

      Celozrnná múka

      - získavame ju pomletím celého zrna

      - má vysokú biologickú hodnotu, lebo obsahuje nielen škrob, ale aj pšeničný

        klíček a ďalšie cenné látky nachádzajúce sa v plevách

       

      POZNÁMKY SI OPÍŠTE DO ZOŠITA.

       

      Žáková

      .....................................................................................................

      PIATOK - 26. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      KULTÚRA STOLOVANIA

           POHÁRE

       

      - ukladáme ich vedľa seba nad príbor vpravo

      - bližšie k tanieru pohár, ktorý použijeme ako prvý

      - môžeme ich ukladať aj do tvaru trojuholníka/dole najnižšie,

         hore najvyššie, aby sme ich nerozbili/

      - pohár pri prípitku držíme za stopku

      - pred pitím si utrieme ústa/kvôli odtlačkom/

      - poháre vyberáme podľa podávaného nápoja

       

      Žáková

      .....................................................................................

       

       

      PIATOK - 19. 3. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

      POŠLI RECEPT VEĽKONOČNÉHO JEDLA DO NASLEDUJÚCEJ HODINY.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------

       

      PIATOK - 12. 3. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 12. 20 HOD.      

                   KULTÚRA STOLOVANIA

                Príprava slávnostného stola

       

      - základom je obrus, ideálne biely, vyžehlený

      pod neho sa môže dať MOLTON/tlmiaca a protišmyková podložka pod obrus

      - na spestrenie do stredu farebný obrúsok menších rozmerov

      - podkladový tanier - leží na stole počas celého stolovania, dávame naň

        servítku, až potom taniere/každý osobitne po každom jedle/

      - 1. tanierik na predjedlo

      - 2. hlboký tanier na polievku

      - 3. plytký tanier na hlavné jedlo

      - 4. tanierik na dezert

      Rozloženie príborov

      - každý chod má mať vlastný vyleštený príbor

      - umiestňuje sa v poradí, v akom sa budú podávať chody

      - VPRAVO,  najďalej od taniera kladieme nôž na predjedlo

      - bližšie k tanieru lyžicu na polievku

      - nakoniec nôž na hlavné jedlo

      - VĽAVO, ďalej od taniera kladieme vidličku na predjedlo

      - bližšie k tanieru vidličku na hlavný chod

      - nad tanier dávame dezertný príbor/malá vidlička a lyžička/

       

      POZNÁMKY DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------

       

       

      PIATOK 5. 3. 2021 - úlohy na webe

       

      1. Aké elektrospotrebiče využívate vo vašej domácnosti?

      2. Navrhnite možné riešenia úspory elektrickej energie vo vašej domácnosti.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO NASLEDUJÚCEJ HODINY.

       

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 19. 2. 2021 ONLINE HODINA

                        ČAS: 12. 20 HOD.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 12. 2. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      PRIPRAVTE JEDNODUCHÉ MASITÉ JEDLO, POŠLITE FOTOGRAFIU.

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 5. 2. 2021 - ONLINE HODINA

                        ČAS: 12. 20 HOD. 

       

      INŠTITÚCIE ZAMESTNÁVANIA

       

      Trh práce netvoria iba zamestnávatelia so svojimi ponukami práce a fyzické osoby ako 

      uchádzači o ponúkanú prácu.

      Na trhu práce sa zúčastňuje aj národný úrad práce a obvodné úrady práce, Sociálna poisťovňa

      a jej pobočky, zdravotné poisťovne so svojimi pobočkami.

      Tieto ustanovizne sú dôležité pre riešenie záležitostí, ktoré nie sú v kompetencii 

      zamestnávateľov. Je to zabezpečenie ľudí v prípade, že si nenájdu prácu, sú nezamestnaní, 

      potrebujú hmotné zabezpečenie v prípade choroby, staroby a v iných životných situáciách.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO KONCA TÝŽDŇA.

       

      Žáková

      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 22. 1. 2021 - ÚLOHY NA WEBE

       

      ČLOVEK A TRH PRÁCE

      Čo robiť, ak si na trhu práce hľadáme vhodnú prácu.

      1. Zistiť aké sú ponuky práce/ pracovný portál, webová stránka firiem, známi.../

      2  Vypracovať svoj štruktúrovaný životopis.

      3. Pripraviť sa na pracovný pohovor.

       

      VYHĽADAJTE NA INTERNETE PORTÁL www.profesia.sk a NÁJDITE 3 VHODNÉ

       PRACOVNÉ MIESTA, O KTORÉ SA CHCETE UCHÁDZAŤ.

       

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 15. 1. 2021 - ONLINE HODINA

                       ČAS: 12. 20 HOD.         

      CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

      Skončením školy sa vzdelávanie človeka nekončí.

      Ukončené vzdelanie v inštitucionálnej forme/ získanie vysvedčenia, diplomu, certifikátu/

       je len základom budovania celoživotnej profesionálnej kariéry, vytvára sa len pevný

      bod pre ďalší rozvoj a zdokonaľovanie predpokladov pre úspech v práci a spoločnosti.

      Celoživotné vzdelávanie neznamená len získanie ďalších titulov, je to sústavné

      prehlbovanie a zdokonaľovanie získaných vedomostí, schopností a zručností.

      Jeho úlohou je rozvoj osobnosti v takej miere, ako je ľudská bytosť schopná dosiahnuť.

      Napíšte, čo by ste chceli v živote dosiahnuť.

       

      ÚLOHY POŠLITE DO 15. 1. 2021.

       

       

      Žáková

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 18. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                     ČAS: 12. 20 HOD. 

      Žáková

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 11. 12. 2020 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 12. 20 HOD.

       

      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE!

      Žáková

       

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

       

       

      PIATOK - 4. 12. 2020 - ÚLOHY NA WEBE

      Pripravte vianočné pečivo.

      FOTOGRAFIE S RECEPTOM POŠLITE DO BUDÚCEHO PIATKU.

      Žáková

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      !PIATOK - 27. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      PRIPRAVTE PREDJEDLO, FOTOGRAFIU POŠLITE NA EMAIL.DO NASLEDUJÚCEJ HODINY.

      S POZDRAVOM Žáková.

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      PIATOK - 20. 11. 2020 - ÚLOHY NA WEB STRÁNKE

      OPÍŠTE SI POZNÁMKY DO ZOŠITA.

      ÚLOHY POŠLITE DO 22. 11. 2020

       

      INŠTALÁCIA V BÝVANÍ

      Bytové inštalácie sú jednou z najdôležitejších vecí v domácnosti, prúdi nimi energia k spotrebičom, 

      ktoré sa v danom objekte nachádzajú.

      Patrí k nim: 1. elektroinštalácia

                            2. vodoinštalácia a kanalizácia

                            3. plynoinštalácia   

                            4. kúrenie

                             5. telefónne, internetové prípojky

                             6. televízne a satelitné rozvody

                             7. inštalácie slnečných kolektorov

                             8. inštalácie klimatizácie

       

      KTO MI EŠTE NEPOSLAL PROJEKT, NECH TAK UROBÍ.

       

      Žáková

      ________________________________________________________________________________

       

       

      PIATOK - 13. 11. 2020 - ONLINE HODINA

                      ČAS: 12. 20 HOD:

      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE S VAMI!

      ŽÁKOVÁ

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
      PIATOK - 23. 10 2020 - ONLINE HODINA
       
                        ČAS: 12. 20 HOD.
       
      PO PRIHLÁSENÍ SA NA ŠKOLSKÝ EMAIL, KLIKNITE NA LINK:https://meet.google.com/fhz-iefh-tir
       
      TEŠÍM SA NA STRETNUTIE S VAMI!
       
      ŽÁKOVÁ