• Novinky

      • SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH

      • V týždni od 25. - 29. septembra sme si na ZŠ Komenského 23, v Bardejove pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. 

       Učiteľky spoločne so žiakmi využili rôzne obalové materiály z mliečnych výrobkov, z ktorých vyrobili jednoduché priestorové práce. Na hodinách výtvarnej výchovy namaľovali a nakreslili pekné obrázky k danej téme. V školskej jedálni sa podávali taktiež mliečne produkty. Vo vestibule školy bola urobená výstavka žiackych prác.

       Touto akciou sme chceli upozorniť na dôležitosť pitia mlieka a na jeho prínos pre zdravie. Mgr. Ľudmila Kurimská

       SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • Čaro prírody a histórie

      • Čarom prírody a histórie sa začiatkom tohto školského roku nechali viesť žiaci 4.B a 4.C, ktorí navštívili Zborovský hrad. Výstup historickým chodníkom z Dlhej Lúky nie je veľmi strmý, zabral 40 minút. Cesta viedla malebným lesom s množstvom zaujímavých prírodných úkazov. Kultúrna pamiatka a jej okolie sú dnes atraktívnym turistickým objektom s krásnym výhľadom do okolia. Vďaka bohatej histórii sa o hrade zachovalo pomerne veľa informácií. Na hrade sú rozmiestnené tabuľky, ktoré nám poskytli informácie o histórii hradu a o tom, ako to tam vyzeralo v minulosti. Bola to vydarená exkurzia, počas ktorej sme si vychutnali ako čaro prírody, tak aj magickú prítomnosť histórie. PaedDr. Gabriela Voľanská

       Čaro prírody a histórie - Obrázok 1
       Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na obrázok.

      • PASOVANIE PIATAKOV

      • 22. september 2017- bežný školský deň, zvláštny len tým, že to bol piatok- hurá víkend!

       Pre našich piatačikov to však bol výnimočný deň. V to popoludnie sa totiž uskutočnilo PASOVANIE- prijímanie piatakov na druhý stupeň. Celé sa to nieslo v duchu MICKEY MOUSA s množstvom zábavných a súťažných disciplín. Úspešným víťazom sa stala trieda V.D, ktorá ako cenu získala 20 bodov do celoročného bodovania tried. Na záver súťažného popoludnia si piataci povedali SĽUB a triedni učitelia ich PASOVALI za žiakov 2. stupňa. VITAJTE MEDZI NAMI!!!

       Monika & Martina, VIII.D

       PASOVANIE PIATAKOV - Obrázok 1
       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

      • Svetové dedičstvo očami detí

      • V roku 1995 sa pri príležitosti zápisu mesta Banská Štiavnica do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zrodila myšlienka výtvarnej súťaže pre deti všetkých miest svetového dedičstva sveta. Každoročne prichádzajú do Banskej Štiavnice množstvá detských umeleckých diel vo formáte pohľadníc, ktorých obsahom je výtvarné zobrazenie mesta či lokality svetového dedičstva.

       V tomto ročníku z doručených 2 052 kresieb z viac ako 90 škôl z 13 krajín /ČR, Lotyšsko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Bosna Hercegovina, Rusko, Turecko, Malajzia, Taliansko a Slovensko/ určila porota víťazné práce.

       V kategórii do 9 rokov  získala 2. miesto naša žiačka Karolína Kendrová z 2.C triedy, ktorá na svojej pohľadnici zobrazila drevený kostolík v Andrejovej.

       Čestné uznanie získala aj ZŠ na Komenského ulici v Bardejove, ktorá do súťaže zaslala vo  všetkých kategóriách niekoľko veľmi zaujímavých  výtvarných prác.  

       Ocenenej Karolínke srdečne blahoželáme! Mgr. Alena Geffertová

       Svetové dedičstvo očami detí - Obrázok 1 Svetové dedičstvo očami detí - Obrázok 2

      • Ukážky bojových umení, sebaobrany a juda

      • Hneď v prvom školskom týždni mali žiaci prvého a druhého ročníka našej školy možnosť vidieť ukážky bojových umení, sebaobrany a juda, ktoré predviedli členovia JUDO CLUBu Bardejov pod vedením pána Jána Arendáča. Ukážky žiakov zaujali, o čom svedčia aj tieto fotografie.

       Ukážky bojových umení, sebaobrany a juda - Obrázok 1
       Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na obrázok.

     • Otvorenie šk. roka - príhovor + fotogaléria
      • Otvorenie šk. roka - príhovor + fotogaléria

      • Vážený pedagogický zbor, milí žiaci.

       Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt a úcta i uvedomenie si prvoradých povinností.

       Zaželajme si v tomto školskom roku veľa úspechov, aby bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Veríme, že v našej škole vždy nájdete človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola, tak ako doteraz, fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Prajem vám všetkým zdravie, pohodový a úspešný školský rok.

        Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

       Vám vážené kolegyne a kolegovia chcem zaželať veľa trpezlivosti, úspechov v práci i osobnom živote. Odvahu a chuť priniesť do vyučovacieho procesu nové metódy a prístupy k vzdelávaniu tak, aby sa škola pre žiakov stala ešte vyhľadávanejšou Mekkou vzdelávania a aby sme všetci- učitelia aj  žiaci  chodili do nej radi.

       S prianím všetkého dobrého PhDr. Ján Mika, riaditeľ školy

       Otvorenie šk. roka - príhovor + fotogaléria - Obrázok 1
       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

     • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov
      • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov

      • V školskom roku 2017/18 na budú našej škole pôsobiť nasledovné záujmove útvary:

       Č. Názov Vedúci krúžku Poznámka
       1. Angličtina hrou Mgr. Ingrid Masicová 3. – 4. roč.
       2. Bedminton Mgr. Tatiana Vavreková 5. – 8. roč.
       3. Bedmintonový krúžok Mgr. Anna Kostárová 1. – 4. roč.
       4. Bystré hlavičky Mgr. Anna Kostárová 1. – 4. roč.
       5. Debatný krúžok Mgr. Jana Baranová 6. – 8. roč.
       6. DFS Prvosienka Bc. Kostárová,
       PaedDr. Remetová
       1. – 9. roč.
       7. Drevorezba Mgr. Róbert Senčák 5. - 9. roč.
       8. Florbal Mgr. Alena Gefertová 1. – 4. roč.
       9. Florbalový krúžok Mgr. Andrej Pečeňuk 5. – 9. roč. /chlapci
       Štvrtok 14:00-15:30
       10. Francúzština hrou Mgr. Anna Fabianová 2. D a 3. B
       11. Hádzaná, futbal Mgr. Sergej Kravec 5. – 9. roč.
       12. Hlavolamy a logické hry Mgr. Darina Marcinčová 1. – 4. roč.
       13. Hravá flauta Mgr. Alena Matiašová 1. – 4. roč.
       14. Hravá ruština PhDr. Milena Žáková 5. – 6. roč.
       15. Chemické pokusy RNDr. Dana Ellerová 5. – 9. roč.
       16. Tvorivá dielnička PaedDr. Gabriela Voľanská 3. – 4. roč.
       17. Krúžok ml. priateľov prírody Mgr. Ľudmila Frančáková 1. – 8. roč.
       18. Loptové hry Mgr. Zoran Kollárovič 5. – 9. roč. /dievčatá
       19. Malý kuchárik Mgr. Ľubica Sabolová 3. – 4. roč.
       20. Máme radi volejbal Mgr. Alena Zavacká 5. – 9. roč.
       21. Matematika hrou Mgr. Jana Varcholová 7. roč.
       22. Matematika nás baví PaedDr. Ľudmila Glittová 7. – 8. roč.
       23. Multimediálny krúžok Ing. Mária Onuščáková 6. – 9. roč.
       24. Nemčina pre začiatočníkov Mgr. Oľga Lišivková 4. C
       25. Počítač hrou Mgr. Marek Petnuch 1. – 4. roč.
       26. Počítač nielen na hranie Mgr. Jana Varcholová 5. – 9. roč.
       27. Pohybové hry Mgr. Alena Gefertová 1. – 4. roč.
       28. Potulky s bibliou Mgr. Mária Delejová 1. – 4. roč.
       5. – 9. roč.
       29. Príprava na T9 z MAT PaedDr. Viera Remetová 9. roč.
       30. S francúzštinou hravo Mgr. Silvia Novotná 5. – 8. roč.
       31. Stolnotenisový krúžok Mgr. Róbert Senčák 5. – 9. roč.
       32. Stolný tenis Mgr. Marek Petnuch 1. – 4. roč.
       33. Strelecký krúžok Mgr. Ľudmila Frančáková 3. – 8. roč.
       34. Šikovné ruky a kreat. nápady PaedDr. Jana Paľuvová 1. – 4. roč.
       35. Trápime sa s matematikou Mgr. Alena Zavacká 7. – 9. roč.
       36. Triedne projekty Mgr. Erika Baldovičová 6. A
       37. Tvorivé dielne Mgr. Marta Tkáčová 1. – 9. roč.
       38. Varím, varíš, varíme PhDr. Milena Žáková 5. – 6. roč.
       39. Výtvarný krúžok Mgr. Ľudmila Kurimská 1. – 4. roč.
       40. Zdravotnícky krúžok Mgr. Adriana Hudáková 1. – 9. roč.
       41. Divadelný krúžok Mgr. Petra Peláková 4. – 8. roč.
       42. Učíme sa hravo Mgr. Ingrid Masicová 1. – 4. roč.
       43. Triedne projekty Mgr. Zdenka Šinaľová 7. A
       44. Moderná gymnastika a balet Bc. Stanislava Bajusová 1. – 5. roč.
       45. Moderný tanec Stela Bajusová 5. – 9. roč.
       46. Dievčenská hádzaná 1. st. Bc. Róbert Žemlička 2. – 4. roč.
       47. Dievčenská hádzaná 2. st. Bc. Róbert Žemlička 5. – 9. roč.


       Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,
       ako aj rušené, podľa záujmu detí.

      • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

      • Oznamujem stravníkom, že stravné lístky na mesiac OKTÓBER 2017

       si môžu zakúpiť v dňoch

       27.9.2017 až 29.9.2017

       v čase od 7.30 do 14.30 hod.

       1. stupeň: 21,00 eur (cena 1 lístka 0,95€ + 0,10€ réžia)

       2. stupeň: 22,20 eur (cena 1 lístka 1,01€ + 0,10€ réžia)

       Desiata: 6,00 eur (cena 1 lístka 0,30€)