• Novinky

     • Predĺžený zber papiera - APRÍL-MÁJ 2018
      • Predĺžený zber papiera - APRÍL-MÁJ 2018

      • ZBER PAPIERA

       16. 4. - 7. 5. 2018

       Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

       Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

       Väčšie množstvo môžete odviezť individuálne do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a prineste kópiu potvrdenia na sekretariát školy.

      • TAJOMSTVO STROMU

      • Strom je symbolom planéty, spoločníkom ľudského života a domovom pre mnoho živočíchov. Predstavuje jedinečný komplex symbiotických vzťahov a nazývame ho aj dychom Zeme. Svojimi koreňmi je pevne prichytený k zemi, z ktorej vyrástol, silný a pružný kmeň ho dvíha k oblohe a jeho koruna prináša kyslík, ale aj plody a skrášľuje okolité prostredie.

       Každoročne si 20. októbra pripomíname Deň stromov. Pôvodcom myšlienky bol americký politik a guvernér štátu Nebraska v 19. storočí Julius Sterling Morton. Bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje celkovú klímu, aj pôdne vlastnosti a tieto informácie šíril prostredníctvom novín aj medzi širokú verejnosť. Postupne sa myšlienka Dňa stromov rozšírila do celého sveta a v stredoeurópskych krajinách bol za dátum Národného dňa stromov ustanovený práve  20. október.

       Aj žiaci 3.-4.ročníka si pripomenuli tento deň výtvarnou súťažou, v ktorej ich úlohou bolo stvárniť majestátnosť stromu, jeho krásu, dôležitosť, jeho odhodlanie rásť, ale najmä jeho tajomstvá. V úvode súťaže sa žiak 3.A Krištof Baldovič predstavil so svojou prezentáciou o 800 ročnom dube v Dubinnom a vyzval súťažiacich, aby sa niekedy cestou okolo pri ňom pristavili. Potom už nasledovala samostatná tvorivá práca. Ocenenia získali títo žiaci: Daniela Lešková zo 4.C, Nina Krjaková zo 4.B, Vivien Kelemenová z 3.A a Emma Jacenková z 3.C. Blahoželáme!

       Mgr. Darina Marcinčová a Mgr. Oľga Lišivková

       TAJOMSTVO STROMU - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • ŠPORTUJEME, ŠPORTUJEME, ŠPORTUJEME!

      • Pri príležitosti 40. výročia založenia školy sa dňa 19. 10. 2017 stretli žiaci, rodičia i starí rodičia, aby si v posledné teplé jesenné dni spoločne zacvičili. Vonkajší fitpark získava u detí stále väčšiu obľubu a tak bolo zábavné sledovať ako súperia s dospelými. Ľahké a zábavné cvičenia zaujali všetkých a motivovali ich do ďalších športových aktivít. Chlapci vyzvali svojich rodičov na súboj vo futbale. Najprv sa darilo viac dospelým, ale kondička je kondička... Chlapci vyrovnali. V druhom polčase už nastúpili aj mamky a dievčatá. Bojovalo sa o každú loptu. Víťaza neurčili ani pokutové kopy a tak zápas skončil nerozhodne. Všetci získali zlatú medailu a sladkú odmenu. Tou najväčšou odmenou však bolo spoločne prežité popoludnie.

       ŠPORTUJEME, ŠPORTUJEME, ŠPORTUJEME! - Obrázok 1
       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

      • EXKURZIA V SOLIVARE A PLANETÁRIU

      • Dňa 13.10. 2017 sa žiaci štvrtého ročníka pod vedením triednych učiteliek zúčastnili dvoch exkurzii v Prešove. Najprv sme navštívili Solivar – národnú kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické objekty na Slovensku. Je to unikátny komplex na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory), kováčske dielne a klopačka (turňa). Absolvovali sme profesionálny výklad skúsenej inštruktorky a v dobrej nálade sme sa po prehliadke presunuli do Prešovskej hvezdárne a planetária. Naša Zem, hviezdy a iné planéty nás veľmi zaujímajú, preto sme sa na túto návštevu tešili. Formou audiovizuálnych programov pod umelou hviezdnou oblohou planetária a v prednáškovej sále, krátkou prednáškou, pútavým filmom, sme mali možnosť vidieť zaujímavé a netradičné pohľady na vesmír, hviezdnu oblohu a našu Zem. Domov sme sa vrátili nadšení a obohatení o nezabudnuteľný zážitok.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

       EXKURZIA V SOLIVARE A PLANETÁRIU - Obrázok 1

      • SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY

      • Téma zdravej výživy snáď nikdy nerezonovala tak intenzívne, ako je tomu v súčasnosti. Veď to, čo denno-denne konzumujeme, ovplyvňuje náš výkon, úspech a najmä zdravie. 

       Aj na ZŠ na Komenského 23 v Bardejove  sa žiaci v týždni od 16. do 20. októbra 2017 naplno venovali tejto problematike. Žiaci sa naučili, ktoré potraviny sú na základni potravinovej pyramídy, sú teda veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Naopak, dozvedeli sa aj to, ktoré potraviny škodia nášmu organizmu a teda tvoria vrch pyramídy. Žiaci sa opätovne dozvedeli základné informácie o význame telesnej výchovy, dôležitosti odpočinku i striedaní pasívneho a aktívneho oddychu. Diskutovali o vyhýbaní sa stresu, o význame spánku ako aj o pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu. Hneď v úvode týždňa učiteľky a vychovávateľky spolu s vedúcou školskej jedálne Bc. Jankou Adamíkovou pripravili výstavku žiackych výrobkov z ovocia a zeleniny priamo v školskej jedálni, pod názvom Svetový deň zdravej výživy – Výzva k zdravému stravovaniu. Tejto tematike bola adekvátne prispôsobená aj strava v školskej jedálni a žiaci tak ochutnávali rôzne zdravé delikatesy. V tento týždeň nechýbala ani rozhlasová relácia o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle, ktorú pripravila PaedDr. Ľudmila Glittová.  Pani učiteľky na prvom stupni počas hodín prvouky a prírodovedy pripravovali zdravé nátierky, chlebíčky, zeleninové a ovocné šaláty. Na jednotlivých hodinách žiaci prezentovali projekty zamerané na mliečne výrobky, zdravú výživu i význam ovocia a zeleniny v každodennej strave. Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov si dokonca adoptovali kravičku o ktorú sa  starajú nákupom slovenských mliečnych výrobkov. Aj na hodinách výtvarnej výchovy žiaci rôznou technikou  zhotovovali výkresy na tému zdravej výživy. Ich výsledok možno obdivovať vo forme žiackej výstavky vo vestibule školy.

       Veríme, že týmito aktivitami, ktoré v rôznych obmenách pravidelne organizujeme, prispejeme k uplatňovaniu zásad zdravého životného štýlu a prevencii civilizačných chorôb.

       Bc. Janka Adamíková, Mgr. Ľudmila Kurimská
       ZŠ na Komenského 23 v Bardejove

       SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY - Obrázok 1
       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

       Žiaci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove si význam zdravej stravy pripomenuli mnohými aktivitami, ako aj výstavkou žiackych prác.

     • FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT
      • FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT

      • Dňa 19. 10. sa dievčatá 1. – 4. ročníka zúčastnili svojho prvého futbalového turnaja, ktorý zorganizoval Slovenský futbalový zväz v spolupráci s CFT Academy Slovakia a Partizánom Bardejov. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev. Naše „futbalistky“  si vybojovali 1. miesto. Dievčatám srdečne blahoželáme!

       FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT - Obrázok 1
       FUTBALOVÝ TURNAJ DIEVČAT - Obrázok 2

      • JESENNÁ AKCIA DETÍ ŠKD PRI PRÍLEŽITOSTI 40-TEHO VÝROČIA NAŠEJ ŠKOLY

      • A máme tu jeseň. Obdobie, kedy sa príroda oblieka do šatstva rôznych farieb a ukazuje sa nám v celej svojej kráse. To všetko a ešte aj super počasie babieho leta si dnes vychutnali  všetky deti  z oddelení ŠKD pri zábavnej aktivite ,,40 odtieňov jesene,,. Úlohou žiakov bolo využiť všetko, čo nám  príroda ponúka – listy, gaštany, konáriky, šišky.... a zhotoviť obraz na tému škola a všetko, čo so školou súvisí. . Žiaci preukázali svoj talent a kreativitu.  Myslím si, že sa im to podarilo. Veď posúďte sami.    

       vych. Martina Škvareková

       JESENNÁ AKCIA DETÍ ŠKD PRI PRÍLEŽITOSTI 40-TEHO VÝROČIA NAŠEJ ŠKOLY - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • PLÁNOVANÁ BRIGÁDA ZRUŠENÁ

      • PLÁNOVANÁ BRIGÁDA ZRUŠENÁ - Obrázok 1
       Plánovaná piatková brigáda bola
       z technických dôvodov
       ZRUŠENÁ.

     • Všetkovedko
      • Všetkovedko

      • Súťaž VŠETKOVEDKO je určená žiakom od druhého do piateho ročníka ZŠ. Medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi je z roka na rok populárnejšia. V minulom školskom roku zabojovalo o titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími rekordných 17 574 detí zo 697 škôl.

       Na stránke vsetkovedko.sk nájdete všetky informácie o súťaži, reakcie učiteľov i žiakov, ktorí oceňujú široký záber súťaže a inšpiratívne úlohy, ako aj fotografie, zachytávajúce atmosféru súťaže. Bojovať o titul VŠETKOVEDKO sa bude 30. novembra 2017. Už odteraz si môžu žiaci na stránke bezplatne vyskúšať, ako by zvládli úlohy z vlaňajšej súťaže. V prípade Všetkovedka sa môžu zapojiť aj do bezplatnej prípravnej súťaže Vezmi rozum do hrsti.

       V prípade záujmu sa prosím na 1. stupni nahlásiť triednej učiteľke. V piatom ročníku u p. uč. matematiky Mgr. Jany Varcholovej.

       Andrea Senajová, koordinátor matematických súťaží

      • TEPLÁKOVÝ DEŇ

      • V rámci osláv 40. výročia otvorenia našej školy sa organizujú rôzne sprievodné akcie. Žiacky parlament organizuje ,,bláznivé dni" počas ktorých sa budeme tematicky obliekať. Dnes sme mali TEPLÁKOVÝ  DEŇ!

       TEPLÁKOVÝ DEŇ - Obrázok 1
       TEPLÁKOVÝ DEŇ - Obrázok 2

      • eTwinningová oslava cudzieho jazyka i jubilea školy

      • Európsky deň cudzích jazykov je už tradične  príležitosťou na podčiarknutie významu jazyka aj na ZŠ na Komenského 23 v Bardejove.  Keďže žiaci našej školy spoznávajú anglický, francúzsky i nemecký  jazyk  vo vyučovaní i formou záujmových útvarov už od prvého ročníka,  aj tento rok si priblížili jeho dôležitosť v našich životoch. Mnohí z nich ho už okúsili na dovolenkách, pri pozeraní cudzojazyčných rozprávok, kníh či prostredníctvom počítačových hier. My dospelí zase vieme, ako jazyková zručnosť otvára možnosti mnohým  profesiám. Okrem našich žiakov si dôležitosť cudzieho jazyka pripomenuli v týždni od 26. septembra 2017 aj ďalšie školy v Európe, v rámci medzinárodného projektu eTwinning s názvom European Day of  Languages.  Žiaci v Španielsku, Francúzsku, Poľsku, Taliansku, Grécku, Chorvátsku i Česku vytvárali spolu s tými našimi pohľadnice s pozdravmi v rodnom i cudzom jazyku podľa svojej fantázie. My sme našimi výtvormi oslavovali hneď dvakrát. Nielen sviatok  jazykov, ale aj okrúhle výročie našej školy. Na pohľadniciach teda nechýba bilingválny pozdrav,  jedinečný obrázok našej školy a vyobrazenie toho, čo v nej naši žiaci majú najradšej. Podľa mnohých milých obrázkov tak teda môžeme usúdiť, že ani s pribúdajúcim vekom naša škola nestráca na svojej atraktivite. Práve naopak. Vo svojom veku má stále čo ponúknuť skrz všetkých našich učiteľov,  kráčajúcich s dobou a inováciami, zacielenými na individualitu žiakov, ich záujmy i talent.  Za sebou má mnohých úspešných absolventov, zaujímavých akcií, zorganizovaných podujatí, ocenení, zdolaných prekážok, no najmä stovky príbehov, ktoré píše už jubilejný štyridsiaty rok...

       Nuž teda, Happy birthday! Joyeux Anniversaire! Alles gute!... alebo všetko najlepšie k štyridsiatke, škola naša!

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       eTwinningová oslava cudzieho jazyka i jubilea školy - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

       Text k foto: Žiaci na primárnom stupni vzdelávania oslavovali hneď dvakrát. Pohľadnicami s vyobrazením školy v rámci medzinárodného projektu eTwinning s názvom European Day of Languages, si pripomenuli význam cudzieho jazyka, ale aj okrúhle jubileum našej školy.

      • IHRISKO PRE VŠETKÝCH       

      • Občianske združenie Priatelia Základnej školy na Komenského ulici v Bardejove  sa snaží byť nápomocné škole pri organizácii a propagácii aktivít podporujúcich zdravie, ekologickú výchovu a aktívnu ochranu životného prostredia. Aktívne sa zapája do rôznych výziev na podporu projektov s týmto zameraním. V minulom školskom roku sa nám podarilo vybudovať átriové ihrisko. Ani tento rok sme nezaháľali. S finančnou podporou z grantu Nadácie VÚB v programe Pomôžte svojej komunite 2017 sme na ihrisko zakúpili a osadili šesť exteriérových cvičiacich strojov. Nadácia Tesco, kde sme získali grant v programe Vy rozhodujete, my pomáhame 2017, nám prispela na zakúpenie worautovej cvičiacej zostavy. Vďaka sponzorskej pomoci firmy Bardterm s.r.o. sme mohli zakúpiť ďalšie cvičiace stroje. Ostatné zariadenia a terénne úpravy sme hradili z vlastných zdrojov.

       Snažíme sa spoločnými silami dobudovať pred školou ihrisko, ktoré bude slúžiť nielen žiakom školy, ale aj obyvateľom nášho sídliska. Jeho dokončenie prospeje všetkým, ktorí chcú cvičiť a upevňovať si svoje zdravie a zároveň prispeje k celkovému skrášleniu a skultúrneniu prostredia na  sídlisku. Veríme, že naša snaha nevyjde nazmar, že nám novovybudované ihrisko nebudú  návštevníci ničiť a znečisťovať. Naopak, pomôžu nám ho chrániť a budú nápomocní aj pri ďalších brigádach zameraných na jeho zveľaďovanie.

       Mária Peláková

       IHRISKO PRE VŠETKÝCH        - Obrázok 1
       IHRISKO PRE VŠETKÝCH        - Obrázok 2

      • KRESLI S NAMI ZVIERATKO

      • 4.október  je v kalendári významných dní  označovaný ako Svetový deň zvierat.  V tento deň je dôvod prehodnotiť vzťah ľudí ku zvieratám, najmä ich zaobchádzanie s nimi. Pôsobením rôznych faktorov,  napríklad aj klimatickými zmenami, mnoho živočíšnych druhov vymiera. V dnešnej dobe stále  nepoznáme množstvo živočíchov, ktoré žijú na Zemi, pritom môžu byť potravou pre iné živočíchy a tie pre ďalšie. Keď vyničíme napríklad dravce, premnožia sa tie živočíchy, ktoré boli ich potravou a spôsobia škody napríklad na rastlinách. Všetko je prepojené, vyhynutím jedného druhu sa naruší biologický reťazec, väzby medzi nimi a dnes ešte človek nevie posúdiť, čo to bude znamenať v budúcnosti.

        Pozitívny vzťah ľudí k zvieratám je potrebné budovať už od útleho veku detí. V súvislosti s týmto sviatkom zvierat sme so žiakmi 1.a 2. ročníka usporiadali výtvarnú súťaž Kresli s nami zvieratko. Po rozhovore s nimi  o ich vzťahu a starostlivosti o zvieratká  kreslilo 16 žiakov  svoje obľúbené  a  4 najlepšie  práce sme ocenili vecnými cenami a diplomami.  

       Mgr. Darina Marcinčová a Mgr. Oľga Lišivková

       KRESLI S NAMI ZVIERATKO - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

     • ÁMOSÁČIK MEDZI NAJLEPŠÍMI
      • ÁMOSÁČIK MEDZI NAJLEPŠÍMI

      • Koncom septembra sa redakčná rada časopisu Ámosáčik zúčastnila vyhodnotenia súťaže školských časopisov Prešovského a Košického samosprávneho kraja s názvom Podtatranský školák, ktoré bolo spojené so seminárom s porotcami.

       Už od skorého rána sme cestovali vlakom až do Popradu. Tam nás privítali v ich krásnej Podtatranskej knižnici, kde sme už napäto vyčkávali na vyhodnotenie. Čakanie sme si spríjemnili čajom, no taktiež sme mali možnosť zalistovať si v časopisoch našej konkurencie. Bolo ich 24 a všetky mali vysokú úroveň, takže porota mala naozaj z čoho vyberať.  

       Najlepším časopisom sa už druhýkrát stal časopis Strapček z Novej Ľubovne a hneď za ním s rozdielom jedného bodu sme sa umiestnili my - s naším školským časopisom Ámosáčik. Prežívali sme veľkú radosť, pretože sme v kútiku duše túžili prebojovať sa medzi najlepších a to sa nám aj podarilo. Získali sme hodnotné ceny a k tomu aj veľký kúsok torty. Hneď po vyhodnotení nás čakal seminár s porotcami, na ktorom sme sa dozvedeli veľa užitočných rád k tvorbe školských časopisov. Po všetkých nadobudnutých skúsenostiach nám už len ostáva dúfať, že na budúci rok obhájime druhé miesto a pokúsime sa zaútočiť aj na to prvé. Sofia Biloveská

       Reportáž TV POPRAD o súťaži si môžte pozrieť v tomto odkaze.
       https://www.youtube.com/watch?v=LI-Xb_ne3kc

       ÁMOSÁČIK MEDZI NAJLEPŠÍMI - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

      • STRETNUTIE VO VLAKU ALEBO BESEDA V KUPÉ

      • September je pre všetkých školákov začiatkom školského roka, pre nás - redaktorov časopisu Ámosáčik  bol aj mesiacom, ktorý nám priniesol radosť z milého stretnutia.

       Cestou z Popradu, kde sme boli na vyhlásení výsledkov súťaže školských časopisov s názvom Podtatranský školák,  nás milo prekvapila nečakaná spoločnosť vo vlakovom kupé - bola ňou známa slovenská spisovateľka  Lena Riečanská, autorka  kníh pre dospelých,  ale hlavne pre deti a mládež. Počas spoločnej hodinky v jednom kupé  nám pani spisovateľka  ochotne predstavila všetky svoje knihy pre mladých:  Ach, tá Zoja!, Soňa, čo sa deje?, Monika to roztočí, Som, aká som!, Trojlístok z internátnej izby. Taktiež nám ukázala svoju  najnovšiu knihu Sladkých štrnásť s horkou príchuťou. Táto kniha bola pre nás výnimočná, lebo sme ju ako prví videli len pár hodín po jej vydaní. Pani Riečanská nám prezradila, že ju okrem nás  ešte nikto okrem jej najbližších nevidel. Dovolila nám prezrieť si túto novú knihu a  prečítala  nám z nej krátky úryvok. Vďaka  tomuto krásnemu stretnutiu nám cesta ubehla veľmi rýchlo.

       Po príchode do Kysaku sme sa srdečne rozlúčili a popriali pani spisovateľke krásne zážitky na akcii Prešov číta rád, na ktorú sa veľmi tešila. Na toto  nečakané stretnutie budeme ešte dlho spomínať a meno Lena Riečanská  ostane navždy zapísané v našich spomienkach. Alexandra Kvarteková

       STRETNUTIE VO VLAKU ALEBO BESEDA V KUPÉ - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok.

        

      • Návšteva Tučniačika a Dráčika u prvákov a druhákov

      • Návšteva Tučniačika a Dráčika u prvákov a druhákov - Obrázok 1
       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na obrázok.

      • HISTORICKÝ ÚSPECH DRUŽSTVA DORASTENCOV ŠŠK J. A. KOMENSKÉHO NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA.

      • Na konci septembra sa v termíne 24.9.2017 v Bratislave uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev dorastencov v atletike. Dlhodobá práca športových tried so zameraním na atletiku pri ZŠ na Komenského ulici v Bardejove prináša množstvo úspechov na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni v súťažiach žiactva, chýba však kontinuita po odchode žiakov na stredné školy, keď mnohí s aktívnou činnosťou končia. Zdá sa, že zanietená práca spolu z ochotou študentov, ktorých aj naďalej zastrešuje náš klub, prináša prvé plody. Historický prvý úspech pretavený do bronzových medailí na majstrovstvách Slovenska je prvou lastovičkou v histórii nášho klubu a všetci veríme, že nie poslednou. Zásluhu na umiestnení majú títo chlapci: Marek Herstek, Patrik Helmanovský, Marek Olejár, Radoslav Voľanský, Dávid Petreň, Samuel Dzurišin, Adam Baláž, Peter Kaliňák, Marko Hvišč, Artim Fabián, Jozef Kniš, Oliver Olejár, Miroslav Vanek, Marek Vašičkanin, Samuel Gajdoš, tréneri Mgr. Kollárovič a Mgr. Pečeňuk. Medaile boli odovzdávané, kvôli časovej tiesni v Bratislave, pred OM v cezpoľnom behu/viď.foto/, ešte raz blahoželáme.

       Mgr. Sergej Kravec

       HISTORICKÝ ÚSPECH DRUŽSTVA DORASTENCOV ŠŠK J. A. KOMENSKÉHO NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA. - Obrázok 1
       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • Jazyky sú stále "IN"

      •      Každý z nás veľmi dobre vie, že ovládať niektorý cudzí jazyk, je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou, či už si chceme nájsť dobré zamestnanie, pozrieť zaujímavý film, kúpiť suvenír na dovolenke, alebo sa porozprávať s príbuznými a známymi v zahraničí. Bezpochyby najpoužívanejším jazykom je angličtina, ale aj nemčina, ruština a francúzština sa stávajú čoraz atraktívnejšími jazykmi. Práve tieto jazyky sa vyučujú na ZŠ na Komenského ulici a pri príležitosti Európskeho dňa cudzích jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, pripravili na tejto škole zaujímavé aktivity. Dopoludnia mali žiaci možnosť zažiť vyučovaciu hodinu anglického jazyka s lektorkou Biancou, ktorá pochádza z Kanady a pracuje na Slovensku v projekte EnglishOne. Do tohto projektu sa zapojili aj vyučujúce AJ na tejto škole a žiakom zadávali online cvičenia, ktoré vypracovávali doma. Najaktívnejšie sa do projektu zapojila Mgr. Zdenka Šinaľová, ktorá zadala žiakom najviac úloh a vďaka nej škola získala možnosť mať rodeného hovoriaceho na jeden deň.

       Aktivity k Európskemu dňu cudzích jazykov pokračovali aj popoludní, kedy žiaci mohli prísť do Cinemaxu a pozrieť si film v niektorom zo štyroch cudzích jazykov, ktoré sa na škole vyučujú. Tak ako minulý, tak aj teraz sa žiaci zúčastnili v hojnom počte a odniesli si zážitok podobný tomu v reálnom kine, iba s tým rozdielom, že vstupné bol úsmev a dobrá nálada.

       Vďaka učiteľom, ktorým záleží na tom, aby mali žiaci pozitívny vzťah k cudzím jazykom, sa podarilo pripraviť zaujímavý a motivujúci deň a verme, že aj zapáliť iskru záujmu k učeniu sa jazykov. Mgr. Erika Baldovičová

       Jazyky sú stále "IN" - Obrázok 1

      • FOTOGALÉRIE - Košice 29.9.2017

      • Botanická záhrada
       FOTOGALÉRIE - Košice 29.9.2017 - Obrázok 1
       Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na obrázok

       Každý deň používame elektrické spotrebiče, počítače, notebooky alebo mobily, na ktorých vykonávame prácu alebo sa jednoducho zabávame. No uvedomili ste si niekedy ako tieto stroje fungujú ? Odpoveď na túto otázku ste mohli zistiť na podujatí Noc výskumníkov, ktoré sa konalo posledný septembrový piatok v priestoroch Atrium Optima Košice. Na tomto festivale za zúčastnili žiaci šiesteho a siedmeho ročníka. Avšak ešte pred samotnou akciou sme navštívili Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach, ktorá nám okrem rozmanitých druhov rastlín, ponúkla aj výstavu jesenných plodov. Z botanickej záhrady sme mali už rovno namierené už rovno do Optimy. Toto vedecké podujatie nám priblížilo najzaujímavejšie témy od oblasti plazov a obojživelníkov, cez mikroorganizmy a vírusy, až po otázku prečo nie sme všetci rovnakí. Na svoje si prišli aj tí, ktorí majú radšej teórie o kozme a chcú poznať odpoveď na otázku či sme vo vesmíre sami. V priestore Atrium Optima sme mohli vidieť 66 prezentácii a stánkov, s rôznymi vedeckými pokusmi alebo kvízmi s otázkami, na ktoré odpovedať nebolo až také ľahké ako sa zdalo a niektorí z našej školy získali aj vecné ceny.  Pomocou rôznych prednášok sme sa  mohli dozvedieť o kostiach, z ktorých sa naše telo skladá alebo o telesách, ktoré sú až také malé, že vaše oči by Vám na ich zbadanie nestačili. Z podujatia Noc výskumníkov sme odchádzali vyšťavení ale zasa s dobrým pocitom, že sme o niečo múdrejší.

       Noc výskumníkov 2017
       FOTOGALÉRIE - Košice 29.9.2017 - Obrázok 2
       Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na obrázok

      • PRVÁCI CHCÚ MAŤ ČISTÝ VZDUCH

      • 22.september  ako Európsky deň bez áut sa oslavuje už od roku 2000. Ľudia sú každodenne vystavení hluku a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, verejná, cyklistická doprava a upozorniť na znečistené životné prostredie automobilmi a následne škodlivé dopady na ľudské zdravie.  Dôležité je viesť k tomu ľudí už od malička.

       Aj našim prvákom išlo práve o to, aby si zajazdili aj ovzdušie zostalo čisté. Preto si na školský dvor vytiahli kolobežky. Najprv si pripomenuli dopravné značky, ktoré je potrebné pri jazde dodržiavať, potom sa zahrali na autá s uplatňovaním pravidiel a to hlavne  jazdy po pravej strane. Napokon prišli na rad kolobežky, ktorých ovládanie nebolo pre všetkých prvákov až také jednoduché. No napokon to  zvládli a verím, že aj takýto ekologický spôsob dopravy si deti osvoja a budú ho využívať na presun na kratšie vzdialenosti. Fotogaléria TU.

       Učiteľky 1.ročníka

       PRVÁCI CHCÚ MAŤ ČISTÝ VZDUCH - Obrázok 1