• Novinky

      • Všetkovedko 2017

      • 30. novembra 2017 sa v školskej jedálni na našej škole uskutočnil 9. ročník súťaže Všetkovedko. Veľkého súboja najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnilo 60 žiakov.

       Súťažilo sa v štyroch samostatných kategóriách:

       • VŠETKOVEDKO 2 – druháci,
       • VŠETKOVEDKO 3 – tretiaci,
       • VŠETKOVEDKO 4 – štvrtáci,
       • VŠETKOVEDKO 5 – piataci.

       Súťažný test pre druhákov mal 24 otázok, súťažný test pre tretiakov, štvrtákov a piatakov 30 otázok. Na jeho vyriešenie mali všetci 40 minút.

       Najmúdrejší z najbystrejších sa môžu tešiť na zaujímavé vecné ceny.

       Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Ak sa žiak prebojuje medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov, získava titul VŠETKOVEDKO. Ak sa mu to nepodarí, stane sa VŠETKOVEDKOVÝM UČŇOM.

       Všetci súťažiaci si môžu vyhodnotenie svojich odpovedí podrobne skontrolovať už 21. decembra 2017 na stránke www.vsetkovedko.sk v časti Tvoj Všetkovedko/ Získal si titul Všetkovedko? Potrebujú na to kód, pod ktorým súťažili. Majú ho nalepený vo svojich žiackych knižkách.

       Všetkým súťažiacim držíme palce, aby dosiahli čo najlepšie výsledky.

       Mgr. Andrea Senajová, koordinátorka matematických súťaží

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Dňa 30.11.2017 sa na našej škole uskutočnila celoslovenská súťaž Expert Geniality Show, ktorej sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. 

       Súťažiaci si mohli si vybrať dve z týchto tém: Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Dejiny, umenia a kultúra, Do you speak English? a Góly, body, sekundy. Žiaci si overovali svoje vedomosti a zručnosti 60 minút, čo bol veľmi krátky čas na 50 úloh /25 na každú tému/, napriek tomu mnohí test odovzdali ešte pred uplynutím časového limitu. Dúfame, že sa naši žiaci umiestnia na popredných miestach. Držíme im palce a tešíme sa na vyhodnotenie.

       Mgr. Zdenka Šinaľová

      • Poznávací zájazd do Talianska

      • (pre zamestnancov, rodičov a žiakov našej školy)

       Termín: 25. február – 2. marec 2018 (jarné prázdniny)

       Cena: 265€ (doprava, služby sprievodcu, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, 4 x večera, vstupné, loď)

       Program:

       1. deň: odchod z Bardejova o 18.00 hod. Tranzit cez Slovensko a Rakúsko.
       2. deň: príchod do Punta Sabioni okolo 9.00 hod,  plavba loďou do Benátok, prehliadka Benátok – Námestie sv. Marka, Katedrála sv. Marka, Dóžov palác, Canal Grande, most Ponte di Rialto, Most vzdychov,  večera, ubytovanie v Mestre, noc 1
       3. deň: raňajky v hoteli, presun do Ríma, cestou prehliadka mesta Orvieto – historické mesto na skale, príchod do Ríma vo večerných hodinách, večera, ubytovanie, noc 2
       4. deň: raňajky v hoteli, prehliadka Vatikánu – Námestie sv. Petra, Bazilika sv. Petra, pápežské baziliky, Piaza Navona, Fontána di Trevi, večera, ubytovanie, noc 3
       5. deň: raňajky v hoteli, prehliadka Ríma –  Koloseum, Forum Romanum, Circus maximus, Anjelský hrad, Španielske námestie, Španielske schody, večera,  odchod domov
       6. deň: príchod do Bardejova vo večerných hodinách

       Bližšie informácie: Mgr. Frančáková, 054/472 23 83

       Zálohu 50€ je potrebné zaplatiť do 10. 12. 2017, zvyšok do 10. 2. 2018.
       Potrebný občiansky preukaz alebo cestovný pas, európsky preukaz poistenca

      • Návšteva folklóristu

      • 29. novembra sme na našu školu pozvali ľudového umelca, hudobníka, zberateľa ľudových piesní, spolupracovníka STV a rozhlasu – pána Antona Budinského z Očovej.

       Žiakom 3. a 4. ročníka predviedol  originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje : fujara, píšťala, handrárska píšťalka, trombita, gajdy, drumbľa, heligónka a iné.

       Koncert sa niesol v zábavnom duchu.  Okrem toho, že sme sa veľa naučili o pastierskych hudobných nástrojoch, dozvedeli sme sa aj zaujímavosti  o  detvianskom  kroji, ktorý mal pán Budinský oblečený. V závere  veselého koncertu sme si s ním ( deti aj učiteľky) spoločne zaspievali a aj zatancovali. 

     • Upozornenie pre rodičov
      • Upozornenie pre rodičov

      • Konzultačné hodiny (30.11.2017) 
       z dôvodu odstávky vody

       ZRUŠENÉ!

       Náhradný termín bude určený.

      • MO v stolnom tenise

      • Dňa 15.11.2017 sa v telocvični ZŠ Pod Papierňou uskutočnili majstrovstvá okresu žiačok a žiakov v stolnom tenise družstiev. V súťaži žiačok si naše dievčatá vybojovali bronzové medaily v zložení Hlavinková, Olejárová, Baranková. Chlapci v zložení Vateha, Petrišák, Baldovič napriek veľkej snahe nepostúpili zo skupiny a napokon obsadili konečné 4. - 6. miesto. Tešíme sa na Vianočný turnaj žiakov a žiačok, ktorý sa uskutoční dňa 14.12. 2017 na ZŠ Komenského.

      • Triedny projekt 2.D: Čím sú Tvoji rodičia?

      •             Druháci z triedy pre intelektovo nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ul. 23 v Bardejove v tomto školskom roku začali spoznávať zamestnania svojich rodičov. Vedia už aká fyzicky namáhavá dokáže byť práca a začínajú si uvedomovať  koľko úsilia vynaložia rodičia pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

                   Ani druhé zo zamestnaní ktoré sme navštívili nie je ľahké. No o čosi viac než fyzicky, je toto povolanie náročné na psychickú stránku človeka, pretože v tomto zamestnaní ide neraz o sekundy. Asi už tušíte, že ide o prácu záchranára. Zákutiami tohto, skôr poslania než povolania, nás previedol pán Seipel, ocko nášho druhého Filipka. A tak sme sa zo školských lavíc za pár minút ocitli v priestoroch bardejovskej nemocnice.

                   Vozidlá záchrannej služby možno vídame pomerne často, no pravdepodobne iba v rýchlosti. My sme však mali to privilégium prezrieť si ich dôkladne aj zvnútra. Pán Seipel nám podrobne vysvetlil, ako defibrilátor pomáha v prípade srdcovej slabosti či odkiaľ pacientovi steká infúzny roztok. Zistili sme, že fixačné goliere slúžia ranenému pri fixácii krku a hlavy počas prevozu. Už máme predstavu  prečo má v záchranke každá jedna zdravotná pomôcka od nosidiel až po kanyly svoje miesto. Pre istotu sme si zopakovali aj číslo rýchlej zdravotnej služby 155. A ak by ste ho už museli využiť, nezabudnite nadiktovať najprv adresu až potom opis úrazu. Ako nás poučil pán záchranár, neraz sa stane, že zlyhá signál či batéria, no záchranári však už poznajú miesto, kam majú vyraziť.

                   Čo však robiť, keď sú záchranári na ceste a nám pri postihnutom človeku plynú drahocenné minúty? Práve spôsob ako poskytnúť prvú pomoc sa naši druháci naučili v rámci najprínosnejšej praktickej časti nášho projektu. Na figuríne s diagnostickým prístrojom stavu postupovali presne podľa pokynov. Uvoľnili dýchacie cesty zaklonením hlavy a otvorením úst a začali oboma rukami stláčať hrudník tridsiatimi rýchlymi stlačeniami.  Hneď na to nasledovali dva vdychy. Rad-radom si tak druháci vyskúšali ako v boji s časom a nepriazňou zdravotného stavu zabojovať o život človeka.

                   O tom ako túto prácu zvláda aj náš pán záchranár, nám priblížil prostredníctvom podrobných odpovedí na zaujímavé otázky žiakov. Druháci sa dozvedeli, že resuscitácia môže trvať aj 40 minút, že záchranári pracujú pod stresom, nielen kvôli času, ale hlavne nutnosti okamžite určiť správnu diagnózu a prispôsobiť jej ďalší postup. Vedeli ste, že najviac úrazov detí prichádza v čase letných prázdnin?  Alebo že v mnohých prípadoch je najlepším liekom humor a čas venovaný našim blízkym? Niekedy si ani neuvedomíme, že mnohými prípadmi žije nejeden záchranár v myšlienkach aj ďalšie roky. No na druhej strane, napriek svojej náročnosti, je na tejto práci, podľa pána Seipela, najkrajšie to, že môže denno-denne pomáhať druhým.

                   Nech tieto riadky teda pretlmočia poďakovanie všetkých zachránených, pre ktorých sa záchranári stali na krátku, ale podstatnú chvíľu dôležitou súčasťou tým, že im zachránili to najcennejšie – život.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. ZŠ na Komenského 23, Bardejov

       Foto: Andrea Tribusová

       Text: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia? tentokrát spoznávali neraz náročné, no obdivuhodné povolanie záchranára.

      • Poľsko 2017

      • Dňa 7.11.2017- sa 28 vybraných žiakov z 9.ročníka zúčastnilo Exkurzie KRAKOW-OSVIENČIM , ktorú organizovalo Oddelenie školstva a telesnej kultúry – MÚ v Bardejove.

       Skoro ráno sme mali zraz pri športovej hale a potom sme spoločne vyrazili autobusom na celkom dlhú cestu do Poľska. Okolo obeda sme dorazili do mesta Krakow. Tam sme si obzreli krásnu historickú časť, ktorá upútala nejedno oko. Neskôr sme si dali rozchod na námestí a po krásne strávenej hodinke obdivovaním ,,krakowských“ uličiek mesta sme pokračovali v ceste do Osvienčimu. Všetci sme tŕpli zvedavosťou, čo nás tam môže čakať, pretože je to častokrát  spomínané miesto. Po vystúpení z autobusu, naše pocity boli celkom kladné, keďže to na prvý dojem bolo celkom obyčajné mestečko. Po príchode našej veľmi príjemnej a šikovnej sprievodkyne sme vstúpili do brán časti Auschwitz. Po jej slovách, ktoré sme počúvali zo slúchadiel nám až prebehoval  mráz po chrbte. A v tom sa to celé zvrtlo. Bolo to neskutočné, ba až dokonca nepredstaviteľné, ako tí ľudia museli trpieť. Bolo zvláštne, ako to miesto poznačené trápením a množstvom úmrtí dokáže vplývať na ľudskú bytosť.       

       Množstvo osobných vecí, či už oblečenie, topánky , kefky, hrebene, hrnce, okuliare, ale taktiež prišli niektorí väzni aj o vlasy. Toľko odstrihnutých vlasov nakope ste snáď ešte nevideli. Bola to hrôza. Dokonca ich využívali na výrobu textilu. Bolo jedno, aké bolo počasie či mráz alebo horúčavy, stále museli pracovať. A odev mali len jeden, boli to tenké pruhované pyžamá. Boli radi keď vôbec dostali kúsok chleba. Veľmi smutné bolo aj to, ako naša sprievodkyňa nám rozprávala, ako väzňov posielali s mydlom a uterákom do ,,sprchy.“ Pritom ich posielali na smrť do plynových komôr. Neskôr sme sa presunuli do časti Birkenau, kde sme sa dozvedeli tiež množstvo informácií a nepríjemností. Pýtate sa prečo pátrame, zisťujeme a pripomíname si o minulosti koncentračných táborov? Aby sme sa poučili a zabránili podobným katastrofám, ktoré snáď dúfajme nikdy neprídu.

      • Olympiáda v Anglickom jazyku

      • Žiaci si aj tento rok zmerali svoje jazykové vedomosti a zručnosti v gramtike, slovnej zásobe, čítaní a počúvaní s porozumením. Po vyhodnotení písomnej časti si tí, ktorí dosiahli stanovený počet bodov, otestovali svoje rečnícke schopnosti. Pred trojčlennou komisiou mali vymyslieť krátky príbeh k obrázku a tiež promptne reagovať na danú rolovú úlohu. Už tradične to bol veľmi tesný súboj, ale zvíťazili tí najlepší. 

       Kategória 1A

       1. miesto - Dárius POPÍK

       2. miesto - Linda HLAVINKOVÁ

       3. miesto - Sofia BILOVESKÁ

       Kategória 1B

       1. miesto - Kristína BOGDANOVÁ

       2. miesto - Jakub Šimon ŠTOFANÍK

       3. miesto - Juraj MAJDÁK

       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole!

      • Prezentácie ročníkových prác 2017

      • Vo štvrtok 16. novembra 2017 sa v podvečerných hodinách uskutočnila vo výstavnej sieni  Poľsko–slovenského domu Prezentácia najlepších ročníkových prác žiakov z intelektovo nadaných tried ZŠ na Komenského ulici v Bardejove.

       So svojimi prezentáciami vystúpili:

       • siedmak Oliver Tomko demonštroval Meteorológiu a počasie,
       • druhák Samuel Švec sprístupnil Plávajúce dinosaury,
       • šiestaci: Radan Kollárovič osvetlil Barcelonu a
       • Karolína Chomová ukázala Holandsko,
       • siedmaci: Gregor Bujda priblížil Expo a
       • Simona Kurimská ozrejmila tému UNESCO.

       Výstavná sieň bola plná. Okrem spolužiakov a triednych učiteliek nadaných tried si prišli vypočuť a pozrieť na prezentácie i ďalší zvedavci či príbuzní. Tohto roku sme privítali aj psychologičku Mgr. M. Kuchtovú z bardejovského CPPPaP, Mgr. I. Storinskú, učiteľku nadaných žiakov zo ZŠ Šmeralova 25 v Prešove, Ing. J. Černického, stredoškolského učiteľa nadaných a Mgr. Ľ. Lukáča, učiteľa a špeciálneho pedagóga zo sabinovského CPPPaP. Pán Lukáč je človek, ktorý sa dlhých 14 rokov venuje práci s nadanými, autor a spolurealizátor Logickej olympiády a iných projektov, je to garant nadaných žiakov prešovskom kraji.         

       Už pohľad na témy ročníkových prác všetkých prítomných presvedčil, že budú  sledovať  zaujímavé námety , ktoré  spracovali žiaci z nadaných tried.
       Výstupy boli prehliadkou toho najlepšieho. Talentovaní žiaci ohromili vedomosťami, ktorými nedisponujú ani mnohí dospelí. Všetci  vystupovali smelo, svojím príspevkom zaujali.

       Prezentácia je skvelým nástrojom na zlepšenie prezentačných zručností žiakov, ktorí si tak už od prvého ročníka precvičujú vystupovanie pred publikom. Okrem toho sa žiaci učia vyhľadávať a zhromažďovať informácie, ktoré nenájdu v žiadnych učebných osnovách. K veľkej interaktivite prispeli i vynikajúco spracované power pointové prezentácie či vlastnoručne zhotovené pomôcky.

       Na  prezentácii sa predstavili najlepší z najlepších. Ale víťazmi sú všetci zúčastnení. Preto všetkých, čo vypracovali a prezentovali svoje ročníkové práce, čakala na konci malá odmena.

       Všetkým žiakom, ktorí   nás niečo nové naučili, srdečne ďakujeme a želáme úspechy v ich ďalšej práci. 

       Mgr. Andrea Senajová

      • Pasovanie prvákov 2017

      • Od začiatku školského roka už ubehol celý štvrťrok a naši prváci nesedeli počas tohto obdobia v školských laviciach zbytočne. Dokázali to na milej slávnosti vo štvrtok popoludní, keď sa rodičom a vedeniu školy predstavili množstvom básničiek a pesničiek a zároveň sľúbili, že sa budú vzorne učiť a poslúchať. Pán riaditeľ PhDr. Ján Mika ich za to pasoval na ozajstných prvákov školy. Učiteľky 1.ročníka

      • Testovanie T5 - 2017

      • Dňa 22.11.2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5 - 2017. Bližšie informácie sa dozviete v tomto odkaze.

      • Okresné kolo v bedmintone

      • Dňa 13. 11. 2017 sa uskutočnílo okresné kolo žiakov a žiačok v bedmintone. Chlapci obhájili 2. miesto z minulého roka v zostave Lukáš Kostár - 9.A, Matúš Vateha - 6.E, Matúš Pavuk - 9.A a dievčatá obhájili 2. miesto v zostave Michaela Kožlejová, Miroslava Kožlejová, Linda Hlavinková a to pod vedením vedúcej krúžku Tatiany Vavrekovej. Srdečne blahoželáme.

      • Technická olympiáda

      • Píliť, brúsiť, presne merať a napokon vyrobiť výrobok je jednou z úloh, ktoré musia splniť žiaci v školskom kole Technickej olympiády. Predmet Technika  dnes ide do popredia,  preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradilo medzi olympiády aj túto olympiádu. Na našej škole sme v tomto školskom kole urobili 1. ročník. Technická olympiáda má dve kola: vedomostné a praktické. Vedomostné kolo obsahuje otázky z učiva techniky, environmentálnej výchovy, biológie a fyziky. 

       V praktickej časti, žiaci musia preukázať zručnosť a presnosť pri výrobe výrobku.

       Po sčítaní bodov za obidve kolá sa v kategórií B úspešným riešiteľom bol Timotej Šoltés zo 6.B a

       v kategórii  A sa úspešnými riešiteľmi  stali  žiaci :

       1. Adam Šinaľ          9.A
       2. Daniel Šinaľ         9.A
       3. Dávid  Mihalčin    9.A
       4. Patrik Pangrác       8.A
       5. Patrik Tarcala        8.B
       6. Šimon Baldovič     8.C          

       Aj v časoch elektroniky platí staré známe príslovie „ Dvakrát meraj a raz rež“, dúfame, že v budúcom školskom roku budeme mať viac úspešných riešiteľov. Kolektív PK Fyziky a Techniky

      • Pasovanie prvákov

      • POZVÁNKA

       Vážení rodičia žiakov 1.ročníka, pozývame vás na slávnostné
       Pasovanie prvákov,
       ktoré sa uskutoční 16.11.2017  o 15,30
       v jedálni školy.

       Tešíme sa na spoločné stretnutie.

      • Záložka do knihy spája školy

      • Naším partnerom v 8. ročníku česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy bola ZŠ Sídlisko II. Vo Vranove nad Topľou, ktorá si pripomína 45 rokov od otvorenia svojich brán.

       Cieľom projektu je nadviazanie kontaktov medzi základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci Základnej školy na Komenského ul. 23 v Bardejove  pod vedením vyučujúcich 1. stupňa a vyučujúcich slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy  vytvorili záložky do knihy, na ktorých ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ich s partnerskou školou vo Vranove nad Topľou.

        Záložky, ktoré si žiaci vymenili boli originálne, každá bola niečím výnimočná a bolo z nich cítiť radosť, s ktorou ich žiaci vyrábali. Už teraz sa tešíme  na  ďalší ročník a spoluprácu s novou partnerskou školou.

       Mgr. M. Ovšonková

      • Športové turnaje

      • V rámci osláv 40.výročia školy sa uskutočnili športové turnaje, kde si žiaci 5.-7. ročníkov zmerali svoje sily.

       20.10. 2017 - Vybíjaná 7. ročníkov:

       1. miesto VII.D zmiešané družstvo
       2. miesto VII.D chlapci
       3. miesto VII.A

       25.10.2017 - Prehadzovaná 6.ročníkov:

       1. miesto VI.E dievčatá
       2. miesto VI.E chlapci
       3. miesto VI.A

       3.11.2017- Prehadzovaná 5.ročníkov:

       1. miesto V.D chlapci
       2. miesto V.B
       3. miesto V.D dievčatá

       Výhercovia dostali sladkú odmenu a tiež získali body do celoročného bodovania.

       Veľmi pekne sa chceme poďakovať p. Kollárovičovi a p. Senčákovi za spoluprácu. V. Vasilegová

       Športu zdar!

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • Stalo sa tradíciou, že maratón predmetových olympiád otvára jedna z najnáročnejších - Olympiáda zo SJL. V tomto roku sa jej školské kolo uskutočnilo 25. októbra a zúčastnilo sa  ho 24 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka. Porota v zložení Mgr. Mária Ovšonková, Mgr. Dana Skalová a Mgr. František Chudík hodnotila tri časti súťaže: prácu s textom, transformáciu textu a ústny prejav. 

       Najlepšie si počínala Alexandra Valková z 8. D, ktorá nazbierala najviac bodov v práci s textom a tak sa umiestnila na 1. mieste a bude našu školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré bude 29. 11. 2017. 2. miesto patrí Denise Grichovej z 9. A a 3. miesto obsadila Tamara Ševcová z 9. C.

       Úspešní riešitelia: Magda Kuzmová, Kristína Bogdanová, Matúš Mihalčin, Martina Kaščáková, Richard Vasilega a Tamara Kaputová.

      • Triedny projekt 2.D: Čím sú Tvoji rodičia?

      • Aj vám sa čoraz častejšie zdá, že naše deti, v porovnaní s našim detstvom, žijú v obklopení neúmerného  množstva  hračiek a rôznych vychytávok doby? Že majú k dispozícii neporovnateľne viac? Ba, že  občas sú takí zahltení, že si hodnotu vecí, ktoré majú ani nevážia. Neuvedomujú si, že na mnohé veci, po ktorých túžia,  je potrebná ľudská práca, čas a úsilie, ktoré ich rodičia vynaložia pri zabezpečovaní základných životných potrieb.

       Práve z tohto dôvodu – uvedomenia si hodnoty ľudskej práce a hodnotovej orientácie k peniazom sa druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov vydali na cestu pátrania po povolaniach svojich rodičov v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia? V priebehu nasledujúcich mesiacov ich tak čaká mnoho zaujímavých exkurzií priamo do zamestnaní svojich rodičov, ale aj spoločná tvorivá práca na hodinách slovenského jazyka, aby zvýšili nielen svoju finančnú gramotnosť.

       Prvým zamestnaním, ktoré sme navštívili v októbri, bola práca automechanika – pána Sokola,  ocka nášho Filipka. Pokračovanie článku TU.

       Pre zobrazenie kompletnej fotogalérie kliknite na TENTO ODKAZ.