• Novinky

      • 16. REPREZENTAČNÝ ŠKOLSKÝ PLES

      • Pre zväčšenie kliknite na obrázok.
       Predaj lístkov bude prebiehať u p. Frančákovej na sekretariáte školy od 10.1.2018.

      • Vianočná besiedka 3.D

      • Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, spokojnosti a vzájomného porozumenia.  Vždy sa na nich tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné.

       Vo štvrtok 21. decembra bola v našej triede, 3.D,  sviatočná nálada. V radostnej atmosfére sme si uctili najkrajšie sviatky v roku – Vianoce.

       Po úvodnom privítaní triednej učiteľky nás Baška Uhriňáková s básňou December vianočne pozdravila a pozvala na spoločné prežitie krásy chvíle vianočnej. Nasledoval príhovor Mišky Kašperovej.

       Celá besiedka sa niesla v duchu príbehu, v ktorom žiaci pomáhajú svojej pani učiteľke s vianočným programom. Deťom pomáhali aj vianoční škriatkovia.

       Do programu sa tak dostali vianočné piesne, básne, hra na keyborde, vianočné koledy, moderný tanec, dokonca vystúpili  deti z Anglicka s piesňou o vianočnom stromčeku. V príbehu O anjeloch sme si len potvrdili, že konať dobro sa oplatí. Počuli sme i úprimné priania od samotných aktérov pre rodičov aj hostí. Milými a úprimnými slovami, aby boli  tieto sviatky nie len pre deti, ale i pre rodičov aj starých rodičov naplnené šťastím, pokojom a radosťou, sa so všetkými na záver vystúpenia rozlúčil Paťko Šuľa.

                   Nezabudli sme ani na vzájomné obdarovanie sa. Na detských tvárach úsmevy, očká žiaria šťastím. Teší nás, že sme urobili radosť všetkým, ktorých máme radi a ktorí majú radi nás!

       Šťastné a veselé Vianoce prajeme!

       Mgr. Andrea Senajová

      • Vianočná pohľadnica

      • Predvianočný čas je obdobím príprav na najkrajšie sviatky roka. Prajeme si navzájom všetko len to najlepšie a svoje priania posielame čoraz častejšie virtuálnou cestou - prostredníctvom internetu. Na našej škole sa už stalo zvykom, že posielame netradičné pohľadnice tradičným spôsobom. V čom spočíva netradičnosť našich pozdravov? Sú ručne maľované a každá z nich je originálna. To, že sú naozaj krásne môžete posúdiť sami v priloženej fotogalérii.

       V tomto školskom roku sme sa rozhodli tie najkrajšie oceniť.

       Výsledky súťaže:

       Kategória 1. – 4. ročník:

       1. miesto : Lívia Šuťáková - 3.B, Patrícia Udičová - 2.C
       2. miesto: Lukáš Kotik - 2.C, Zuzana Poláková - 2.C, Liliana Mogišová - 1.A
       3. miesto: Tamara Petrišáková - 3.B, Kristína Sobeková - 4.D

       Kategória 5. – 9. ročník:

       1. miesto: Dominika Paľuvová - 7.A
       2. miesto: Kristína Bardiovská - 9.A
       3. miesto: Aneta Mihalčinová - 7.A, Jaroslava Oravcová - 7.C, Matúš Pavúk - 9.A

      • Vianočná slávnosť pre starkých

      •  

       V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne. Minú sa roky uprostred starostí i radostí. Až jedného dňa je tu staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu. A práve v tomto čase radosti, zázrakov a prianí sa v mysli starkých roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Áno – sú to VIANOCE, opäť je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

       Opäť nám nežne klopú na dvere najkrajšie sviatky v roku, preto si intelektovo nadaní žiaci 2.D a 4.B s radosťou a potešením  pripravili malú slávnosť pre starkých s triednymi učiteľkami Andreou Tribusovou a Gabrielou Voľanskou. Naším prianím bolo, aby starkí z Centra sociálnych služieb na Wolkerovej 11 v Bardejove s nami strávili príjemnú chvíľku a mali radosť a potešenie v tomto vzácnom predvianočnom čase.

       Veríme, že aj naše skromné vystúpenie  sa svojim obsahom stalo aspoň malým darčekom, ktorý zahrial srdcia i pohladil dušu starkých.

       Zo srdca Vám všetkým prajeme krásne Vianočné sviatky, plné zdravia, pokoja, pohody  a radosti  z toho, že za tichej, svätej noci sa narodilo dieťatko – nebeský dar...

       Ešte raz, šťastné a veselé vianočné sviatky Vám prajeme!  PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Vianočná besiedka

      • Žiaci  2, A triedy pripravili pre rodičov vianočnú besiedku uvitú z básní, kolied, scénok a vinšovačiek.

       Snažili sa prezentovať svoju šikovnosť a talent. Spolu s rodičmi a hosťami  si zaspievali vianočné koledy pod vianočným stromčekom. Šanteniu, veselej nálade a malému pohosteniu sme sa potešili všetci spoločne.

      • Vianočný florbalový turnaj žiakov 5-6. ročníkov

      • Dňa sa 21.12.2017 v priestoroch telocvične ZŠ Komenského uskutočnil Vianočný florbalový turnaj žiakov 5-6 ročníkov. Do súťaže sa zapojilo 8 družstiev. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, kde sa hralo sysstémom každý s každým. Vo finále na seba narazili ved družstvá zo šiesteho ročníka. Napokon  6.D zvíťazila nad 6.E "A" triedou 3:1. V súboji o tretie miesto suverénne zvíťazila 5.D "A" nad 5.C triedou 3:0.

       Konečné poradie:

       1. miesto - 6.D
       2. miesto - 6.E "A"
       3. miesto - 5.D "A"
       4. miesto - 5.C
       5. miesto - 6.A
       6. miesto - 5.D "B"
       7. miesto - 5.B
       8. miesto - 6.E "B"

       Všetkým zúčastneným družstvám ďakujem za účať v turnaji a prajem príjemné vianoce. Mgr. Andrej Pečeňuk
        

      • Výsledky školského kola  geografickej olympiády

      • Dňa 12. 12. 2017 sa uskutočnilo školské kolo geografickej olympiády. Najúspešnejší z každej kategórie nás budú reprezentovať na okresnom kole  6. 2. 2018.

       Kat. G – 5.ročník

       1. Ján Vrabec
       2. Ivo Varchol
       3. Alexandra Poperníková

       Kat. F – 6.- 7.ročník

       1. Dominika Paľuvová
       2. Oliver Tomko
       3. Marián Barančík

       Kat. E – 8.- 9.ročník

       1. Richard Vasilega
       2. Alexandra Valková
       3. Magdaléna Kuzmová

      • Posedenie pri francúzskej rozprávke.

      • ,Tradične , už niekoľko rokov, si žiaci z krúžku Francúzština hrou skrášľujú predvianočné obdobie posedením pri vianočnej rozprávke  a vždy novej kolede. Tento rok sme sa stretli 19. a 20.12. pri  rozprávke LA FAMILLE GLOBULE a vianočnej piesni  MON BEAU SAPIN . Žiaci 2.ročníka mali rozprávku prispôsobenú svojej úrovni slovnej zásoby a 3. ročník pracoval s pôvodnou verziou. Tretiaci  pomáhali vyrábať aj pomôcky. Celý príbeh, podľa počúvania nahrávky k jednotlivým  obrázkom, vymaľovali žiaci na pripravený pracovný list. Pri takejto aktívnej , zábavnej a družnej práci nám čas veľmi rýchlo ubehol. Deti pracovali úžasne , čo ma veľmi teší. Odchádzali veselé a s úsmevom. Mgr. Anna Fabianová

      • Vyhodnotenie výtvarných súťaží

      • Dňa 1.decembra 2017 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže Ochranárik 112, kde naši žiaci vyhrali pekné 2 a 3 miesto a ich práce postúpili na celoslovenskú súťaž. Sú to žiaci Daniel Kukľa a Alexandra Hajtolová, obidvaja pod vedením p.uč. Vavrekovej. 

       Dňa 7. decembra 2017 v Šarišskom múzeu bolo vyhodnotenie súťaže Najkrajšia vianočná pohľadnica, kde žiačky 7.A pod vedením p.uč. Vavrekovej boli vyhodnotené ako jedny z najlepších. Sú to žiačky Sofia Kapsdorferová a Sofia Biloveská.

       Srdečne blahoželáme.

      • Florbalový turnaj

      • V mesiaci december sa  pri príležitosti 40. výročia založenia školy konal florbalový turnaj žiakov druhého a tretieho ročníka. Výbornú atmosféru oboch turnajov  dotvárala skvelá divácka podpora  spolužiakov i spoluhráčov. Víťazným družstvom medzi tretiami sa stalo družstvo 3.D a a medzi druhákmi družstvo 2. C triedy. Víťazom srdečne blahoželáme!

       Konečné poradie 2. ročník
       1. miesto: 2.C /A/      2.C /B/
       2. miesto: 2.A             2.B
       3. miesto: 2.D

       Konečné poradie 3. ročník
       1. miesto: 3.D
       2. miesto: 3.C             3.B
       3. miesto: 3.A

      • Školské kolo Pytagoriády

      • Aj v tomto roku tradične začiatkom decembra  sme zorganizovali

       školské kolo Pytagoriády.

       V stredu  13.decembra 2017 kategória P3-P5 a vo štvrtok 14.decembra  súťažili starší žiaci v kategóriách P6-P8. O najlepšie umiestnenie zabojovalo           150 žiakov.

       Tu sú celkové výsledky v jednotlivých kategóriách:

       Všetkým úspešným gratulujeme a prajeme veľa síl do ďalších súťaží. Mgr. Varcholová

      • Vianočná burza!

      • Aj tento rok sa v  adventnom období uskutočnila na našej škole vianočná burza. Deti priniesli, čo už nepotrebovali a za symbolickú sumu si kúpili drobný darček. Podarilo sa nám vyzbierať krásnych 245 eur, ktoré opäť pomôžu niekomu z nás. Veľmi pekne vám všetkým ďakujeme a prajeme krásne Vianoce!  
       Žiacky parlament

      • Šaliansky Maťko

      • „Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

       Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

       že som sa narodil v Šali.“

       Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí. Na našej škole sa teší od samého začiatku veľkej obľube. Do 25. ročníka školského kola, ktoré sa konalo 14. 12. 2017  a 18.12.2017 sa v prvej kategórii (žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ) zapojilo až  20 recitátorov a v druhej (žiaci 4.-5.ročníka ZŠ) a v tretej kategórii (žiaci 6.-7.ročníka ZŠ) 13 recitátorov.  Súťažiaci predniesli zaujímavé slovenské povesti a snažili sa o čo najlepší výkon. Porota to nemala ľahké. V silnej konkurencii recitátorov porota udelila ocenenia týmto žiakom:

       I. kategória:

       1. miesto:  Katarína Kútiková, III.A
       2. miesto:  Simona  Senčáková, II.C
       3. miesto:  Martin Matiaš, II.D

             Cena poroty: Samuel Švec, II.D

       II. kategória:

             1.miesto: Daniel Kuľka, V.C

             2.miesto: Kristína Sobeková, IV.D

             3.miesto: Veronika Tyššová, IV.C

       III. kategória:

            1. miesto: Miroslava Kožlejová, VI.E

            1. miesto: Michaela Kožlejová, VI.E

        

       Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ostatným účastníkom želáme veľa elánu do ďalších ročníkov.

      • VODA PRE ŽIVOT- ŽIVOT PRE VODU 2017

      • 3. miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

                Druhák Martin Matiaš z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov rád píše, kreslí, maľuje, vystrihuje, píše si knižky, jednoducho tvorí. Práve jeho literárny talent si všimla aj porota v celoslovenskej súťaži VODA PRE ŽIVOT – ŽIVOT PRE VODU, neziskovej organizácie KVAPKA, n.o.  Za svoju prácu v kategórii poézie získal ocenenie v podobe tretieho miesta. Martinkovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších, nielen literárnych, úspechov.

       Pre tých, ktorí hľadajú inšpiráciu a rovnako pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť vody, ponúkame Martinkove víťazné verše. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       Zdravá voda

       Voda, voda, vodička,
       má Ťa rada Anička.
       Keď sa jej raz napije,
       srdiečko jej ožije.

       Je to liek pre zvieratká,
       pre ľudí aj rastlinky.
       Môj psík ju má stále v miske
       a je zdravý, to viem iste.
       S vodou je vždy kamarát,
       žralok, ryba ba i rak.

       Ak chceš stále zdravý byť,
       musíš čistú vodu piť.

                                                       Martin Matiaš, 2.D

      • Vianočné pečenie

      • Blikajúce svetielka, stromček, darčeky, veľa láskavých slov, chutné jedlá, sladké dobroty, to všetko charakterizuje najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Aj my sme sa rozhodli , že umocníme  túto krásnu predvianočnú atmosféru a rozvoniame našu školu vôňou vianočného pečiva. Obyčajné popoludnie v ŠKD  sme si netradične spríjemnili. Na pomoc sme si zavolali tie najpovolanejšie pomocníčky - babičky našich detí a nesmela pri nás chýbať ani naša pani učiteľka Alenka Geffertová. Priniesli nám úsmev, lásku, trpezlivosť a mnoho dobrých rád. Všetci sme pracovali ako včeličky, samozrejme pod ich vedením. Deti si vyskúšali pečenie naozajstných koláčikov. Po chvíli sa začala šíriť omamná vôňa, ktorá navodila  sviatočnú vianočnú atmosféru. Keď sa nám koláčiky upiekli, nastala chvíľa ochutnávania. Boli výborné, rýchlo míňali. Samozrejme, pri odchode domov, sme dali ochutnať aj rodičom. Našim spoločným dielom bol veľký koláčik, ktorý sme  vytvarovali a ozdobili. Ten zobrazuje číslo 40 - okrúhle výročie založenia našej školy. Všetci sme mali dobrý pocit a radosť z výsledku nášho spoločného snaženia. Aj toto zábavné pečenie je dôkazom, že naša škola pripravuje deti pre reálny život.

       Prajeme všetkým pekné Vianoce, krásne sviatky pokoja, mieru a spolupatričnosti. Využime ich na darovanie aj takých duchovných darov, aké sme dopriali zažiť naším deťom z 2.C triedy. Chceli sme im takto ukázať, aby mali srdiečka otvorené a v tomto nádhernom čase vnímali tiché šeptanie radosti. Bc. D. Kostárová

      • Učíme sa s Kozmixom

      •          Francúzske príslovie hovorí, že byť učiteľom sa nemá odvážiť ten, kto pozná len jednu pieseň. V prípade žiakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov to platí nielen v oblasti obsahu, ale aj v metódach  a formách výučby. Ich príjemnú zmenu nám priniesol náš kamarát Kozmix z obľúbeného vzdelávacieho portálu, ktorého interaktívne úlohy začleňujeme do výučby už druhý školský rok. Kým minulý školský rok žiaci lúskali jeho úlohy nesúťažne, vo voľnom čase a na základe dobrovoľnosti, tentokrát sme sa zapojili aj do jeho Hviezdnej súťaže. Druháci jeho úlohy riešili v škole i pohodlí domova. Za vyriešené interaktívne úlohy získavali nálepky na hracie karty, spolu s ostatnými zapojenými žiakmi z celého Slovenska, vrátane žiakov z 3.D, ktorí s bývalou 4.D pracovali a zabojovali o kozmixové ceny už minulý školský rok. Aj tento školský rok sa na našu školu usmialo šťastie a tak si Hviezdny set odnáša Kozmixov verný kamarát Miško Hübler z 2.D a Dominik Križák z 3.D.

       Aj v tomto prípade však platí, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa, pretože žiaci svojou účasťou získali  chuť do učenia  touto modernou a zábavnou formou.

       Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov pri zdolávaní zaujímavých úloh vzdelávacieho portálu Kozmix. PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • iBobor na ZŠ Komenského Bardejov

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili do on-line súťaže iBobor. Garantom medzinárodnej súťaže na Slovensku je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.  Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie, posmeliť žiakov v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní  moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa môže zúčastniť každý žiak od druhého ročníka. Súťažné úlohy sa líšia svojím zameraním, náročnosťou aj spôsobom riešenia. Niektoré úlohy majú formu otázky s výberom odpovede, iné sú interaktívne – presúvanie, usporiadanie a dopĺňanie riešenia.

       Najlepší  v kategórii Drobci:

       1. miesto: Patrik Šuľa 3.D
       2. miesto: Vivien Bohinská 3.D
       3. miesto: Jakub Tribus D

       Najlepší v kategórii Bobrík:

       1. miesto: Michal Čorba 4.B a Veronika Tyššová 3.C
       2. miesto: Nina Krjaková 4.B a Terézia Paľuvová 4.B
       3. miesto: Diana Baranková 4.D

       Ďalší žiaci, ktorí sú ocenení diplomom za úspešné riešenie : Jakub Vasilega 2.C, Karolína Bajusová 2.A, Oliver Pillár 2.C, Filip Seipel 2.D, Roland Fedoročko 2.D, Simona Senčáková 2.C, Lea Milá 3.D, Michaela Kašperová 3.D, Adela Harničarová 3.A, Vivien Kelemenová 3.A, Tobias Novák 3.C, Eliáš Balovič 3.A, Róbert Guľa 3.A, František Paľuv 3.C, Diana Beloveská 4.D, Dávid Mika 4.B, Martin Čejka 4.C, Liana Guláková 4.D, Emma Guthová 4.B, Sebastián Kviatkovský 4.D, Emma Seipelová 4.B, Teo Šmida 4.C, Dávid Vaxmanský 4.C, Tamara Humeníková 4.D

       Darilo sa aj žiakom II. stupňa v kategóriách :

       Bobrík  

       1. Martin Krajňák 5.A a Benjamín Švaro 5.A,
       2. Rebeka Boďová, Daniel Kuľka, Matej Žižak, všetci z 5.C

       Benjamín

       1. Marián Barančík 6.C
       2. Gregor Bujda 7.A
       3. Dominik Žofčin 7.D

       Kadet

       1. Lukáš Kostár 9.A
       2. Jakub Štofanik 8.C
       3. Richard Vasilega 8.E 

       Ďalších 55 žiakov získalo za úspešné riešenie súťažných úloh pekný diplom. Úlohy to neboli jednoduché, pri  niektorých sa veru bolo treba poriadne zamyslieť. Všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

       Ak máte záujem o bližšie informácie o súťaži, prípadne si chcete vyskúšať svoje vedomosti, vyhľadajte si na internete stránku iBobor. Konkrétne úlohy z minulých ročníkov nájdete v archíve úloh. Hlavne vy menej úspešní, nevzdávajte sa! Trénujte a uvidíte, že budúci rok budete o niečo lepší. Držíme palce! G. Voľanská a J.Varcholová

      • VIANOČNÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ

      • V rámci osláv 40. výročia našej školy sa v piatok 8.12. 2017 uskutočnil 1.ročník volejbalového turnaja učiteľov, bývalých absolventov a rodičov.    Podarilo sa vytvoriť 5 družstiev. Od začiatku hry vládla v telocvičniach výborná nálada, radosť zo športu a v neposlednom rade aj zo samotného stretnutia týchto nadšencov volejbalu. Víťazom sa stalo družstvo bývalých absolventov, aj keď je jasné, že víťazmi boli v podstate všetci. Po dobrom športovom výkone sa podával ešte lepší guľáš a sladké šišky.    Veríme, že tento 1.ročník volejbalového turnaja sa stane na našej škole tradíciou. Už teraz sa tešíme na 2.ročník.:-)

      • Európsky týždeň boja proti drogám

      • Tento rok je boj proti drogám zameraný hlavne na problematiku legálnej drogy – alkoholu.  Alkohol je najpoužívanejšou legálnou drogou na svete s hlbokými tradíciami. 

       Slovensko malo tradične problémy s alkoholovou závislosťou. Dôvody sú jednoznačné. Je to predovšetkým základ našich tradícií a kolorit osláv. Alkohol sa stal akousi neodmysliteľnou súčasťou všetkých smútkov a radostí nášho národa – počnúc krstinami, svadbami, narodeninovými oslavami a končiac smrťou človeka. Spoločnosť ho vo veľkej miere toleruje aj napriek skutočnosti, že spôsobuje mnohé problémy -  zdravotné a sociálne.

       Žiaci  na 1. stupni ZŠ vyjadrujú svoj negatívny postoj k drogám vo výtvarnej podobe - kreslením plagátov. Cieľom tejto výtvarnej súťaže je pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja; poukázať na význam primárnej prevencie; predísť užívaniu návykovým látkam; obmedziť – zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, aby sa predišlo poškodeniam telesného a duševného zdravia. Tiež chceme poukázať na tvorivosť, vnímavosť žiakov ako sa pozerajú na súčasnú problematiku legálnych a nelegálnych drog.

       Po prezentácii  o drogách a besede žiaci 3.a 4. ročníkov vytvorili naozaj veľmi pekné práce, tie najlepšie boli ocenené. Ako sa im darilo tohto roku sa môžete presvedčiť  prehliadkou vystavených prác na dlhej chodbe na 1. stupni.

       Mgr. Anna Kostárová – koordinátor prevencie drogových závislostí na 1. stupni 

      • Moje mesto

      • V treťom ročníku je súčasťou učiva predmetu vlastiveda aj prierezová téma Regionálna výchova. Úlohou regionálnej výchovy je prehĺbiť poznanie vlastného regiónu. Poznať históriu a kultúru vlastnej obce. Stretnúť sa s kultúrnym a historickým dedičstvom a formovať úctu k nemu.

        Tak sme sa aj my, tretiaci z 3.D, rozhodli spoznávať naše  mesto. Mesto Bardejov – historicky a kultúrne bohaté mesto, ktoré je považované za jedno z najkrajších slovenských miest.

       Exkurziu sme začali v našej triede. Veľmi sme sa všetci tešili, pretože ako sprievodca sa nám sľúbil odborník na slovo vzatý. Sám pán riaditeľ Poľsko-slovenského domu, Ing. Marcel Tribus.

       Najprv krátke inštrukcie, čo nás čaká. Žiaci dostali mapky mesta Bardejov, kde si podľa výkladu hneď aj dané miesta vyhľadávali.

       Pán Ing. Tribus nás pútavou a zaujímavou formou oboznámil s históriou mesta. Mestské opevnenie, bašty opevnenia, brány... Nasledoval propagačný film o Bardejove od OOCR Šariš Bardejov v Poľsko-slovenskom dome.  Prehliadka mučiarne zaujala všetkých. Nadšené tváre, výkriky, spokojnosť jasná.

       Krátka zastávka pri mestskej studni a fotografia pri soche kata a nasledovala radnica. Informácie o histórii, radných pánoch, či soche Rolanda opäť zaujali detské srdiečka túžiace po poznaní.

       Rýchly beh ku soche Floriána, patróna hasičov a záchranárov a nasledoval návrat do školy.

       Dvojhodinová exkurzia  mestom sa pomaly, ale isto chýlila ku koncu. Všetko sme isto nestihli vidieť, či spomenúť. Spoznávanie nášho mesta sa neskončilo.

       Každý deň nám predsa prináša množstvo chvíľ na bližšie zoznamovanie sa s naším prenádherným mestom.

       Nadobudnuté vedomosti sme spolu s propagačnými materiálmi o Bardejove hneď využili na hodinách pracovnej a výtvarnej výchovy. V skupinách sa žiaci rozhodli spropagovať naše mesto. Každý po svojom. Komunikácia, argumentácia, získavanie informácií z rôznych zdrojov, spolupráca s inými, či riešenie vzniknutých problémov... Samotná záverečná prezentácia... Ale výsledok stál za to. Vytvorené projekty jasne odrážajú hrdosť malých Bardejovčanov na svoje krásne rodné mesto.

       Ďakujeme pánovi Ing. Marcelovi Tribusovi za zaujímavo a pútavo strávené doobedie. Za ochotu podeliť sa s nami o informácie o Bardejove  i za obrovské množstvo propagačných materiálov. Mgr. Andrea Senajová