• Novinky

     • Testovanie 5-2017: Opäť najlepší v meste
      • Testovanie 5-2017: Opäť najlepší v meste

      • O kvalitnej práci našich pedagógov svedčia aj výsledky testovania žiakov 5.ročníka T5-2017, v ktorom naša škola mala opäť najlepšie výsledky v porovnaní s ostatnými školami v meste.

       Aj v  rámci  Slovenska sme dosiahli nadpriemerné výsledky.

      • Celoslovenská literárna súťaž Báseň 2017

      • Tento školský rok  prebehol v poradí už štrnásty ročník celoslovenskej literárnej súťaže Báseň 2017, ktorú vyhlásilo vydavateľstvo DAXE a redakcia časopisu Maxík. Keďže žiaci 2.D sa dobrovoľne a podľa záujmu radi zapájajú do rôznych súťaží, aj v tejto literárnej sme mali svojich zástupcov. Šťastie sa usmialo na Michala Hüblera, ktorému vďaka básni Sneh udelila porota 2. miesto v I. kategórii (1.-2. ročník). Porota zvlášť ocenila aj aktívny prístup niektorých škôl pri vyhľadávaní literárne nadaných detí, medzi ktoré zaradila aj našu ZŠ na Komenského ulici 23 v Bardejove.

       Všetkým umelcom teda prajeme veľa tvorivých síl a na inšpiráciu pripájame aj Miškovu víťaznú báseň.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

        

       SNEH

       Len čo Miško ráno vstal,

       z obloka hneď pozeral.

        

       Snehu všade kopa je,

       sánkovať sa  dnes bude.

        

       Vybral sánky aj lyže,

       na kopci sa už aj kĺže.

        

       Z kopca sa valí dáka guľa,

       do kríkov sa zakotúľa.

        

       Marko kričí: „Ach jáj, beda!“

       Nič sa však už robiť nedá.

        

       Domov prišiel celý biely,

       čajík s medom vypil celý.

        Michal Hübler, 2.D

      • Február 2018 v znamení pobytu našich siedmakov na lyžiarskom kurze.

      • Skoro 80-ka siedmakov sa vo februári zúčastnila v malebnom prostredí lyžiarskeho strediska Gugel, ktoré sa nachádza v katastri obce Mlynky, lyžiarskeho výcviku v dvoch turnusoch. Pohostinné prostredie penziónu Salamander spolu s bohatou nádielkou snehu boli zárukou , že podujatie môže byť vcelku vydarenou akciou, čo sa nakoniec aj preukázalo. Snaha a ochota našich žiakov z radov začiatočníkov aj pokročilých zdokonaliť sa v oblasti zjazdového lyžovania bola príkladná, výsledky práce pod odborným vedením inštruktorov boli deťmi prezentované v záverečnom preteku v slalome, ktorého vyhodnotenie prebehlo pri spoločenskom posedení pred záverečným dňom kurzu. Obavy z prepukajúcej epidémie chrípky zažehnali naši zdravotníci p. Katarína Čepigová a p. Mikuláš Matej, ktorým patri naše úprimne poďakovanie. Ďakujem kolegom, menovite Mgr. Alene Závackej, Mgr. Róbertovi Senčákovi, Mgr. Zoranovi Kollárovičovi, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi za dobre odvedenú prácu pri plnení úloh vyplývajúcich  z plánov kurzu. Ďakujem vedeniu školy za pomoc a ústretovosť pri procese od zámeru až po uskutočnenie tejto akcie. Na záver vyjadrujem vieru v to, že sme spoločne položili pevné základy pre vytvorenie kladného vzťahu  k pohybovým aktivitám na snehu u začiatočníkov, a zároveň prehĺbili úroveň lyžiarskych schopnosti u pokročilých lyžiarov. Prajem všetkým bezúrazové radovánky na lyžiach , príjemné strávene chvíle pri športe, relax, oddych a pohodu!!!

       ved. kurzu Mgr. Sergej Kravec

      • Okresné kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 6.2.2018 sa konal 46. ročník okresného kola Geografickej olympiády. Už tradične ho organizovala naša škola. Táto olympiáda je medzi žiakmi ZŠ veľmi obľúbená o čom svedčí fakt, že sa jej zúčastnilo 73 žiakov z 12 škôl nášho okresu. Súťažiaci bojovali o víťazstvo v troch kategóriach.

       A tu sú naši najúspešnejší.

       Kategória G (5.ročník)       

       • 1.miesto:  Ján Vrabec  5.D

       Kategória F (6.-7.ročník) 

       • 1.miesto:  Oliver Tomko  7.A
       • 2.miesto:  Dominika Paľuvová 7.A

       Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu!

      • Valentín, Svätý Valentín...

      • Každý z nás potrebuje k životu prejavy lásky a priateľstva, ktoré v každom z nás prebúdzajú tie najkrajšie pocity. Neplatí to len u dospelých, ale aj tí najmenší sa tešia z maličkostí a skromných prejavov priateľstva. Preto sa pani učiteľky prvých ročníkov rozhodli, (že všetci prváci v tento sviatok budú obdarovaní valentínskymi mafinkami, ktoré vytvorili za pomoci niekoľkých  žiakov prváckych tried. Viesť žiakov k vzájomnému prejavovaniu pozitívnych citov medzi sebou je dôležitou úlohou dneška. Prečo teda aspoň jeden deň v roku neprežívať lásku a priateľstvo ešte intenzívnejšie?

      • Súťažné popoludnie v anglickom jazyku: Piati proti piatim

      • Iste aj vy poznáte známu reláciu „Piati proti piatim“. Súťažia v nej dva tímy, ktoré sa snažia čo najpresnejšie odpovedať na rôzne otázky s cieľom priblížiť sa čo najfrekventovanejšej odpovedi, zodpovedanej opýtanými Slovákmi. V tomto duchu sa nieslo aj januárové zábavné popoludnie, realizované pre žiakov prvého stupňa.

       Hlavným rozdielom však bol však počet tímov, ktorý sa vyšplhal k číslu štyri a anglický jazyk, v ktorom sa prvý ročník tejto súťaže odohrával. Osemčlenné tímy, tak boli postavené pred úlohu popasovať sa s dvadsiatimi otázkami na ktorých odpovedi sa bolo potrebné  v časovom limite dvadsiatich sekúnd  zhodnúť a napísať na tabuľku. Odpoveď však bola, pre zaujímavosť súťaže a spoluprácu skupiny, často nejednoznačná a preto sa hralo o čas i súhru skupiny. Tak schválne: What has got windows? Čo má okná?. Ak je vaša odpoveď, ako v prípade našich súťažiacich, building/ budova, ste na omyle. Správna odpoveď, podľa sto opýtaných respondentov bola: house/dom. A čo tak otázka Who gives us meat?/ Kto nám dáva mäso? Ak ste si tipli cow/ krava, pripočítať si môžete bod.  A takto by sme mohli pokračovať ďalej. My však len skonštatujeme, že súťaž potvrdila výbornú aktívnu a pasívnu slovnú zásobu všetkých zástupcov tried od prvého až po štvrtý ročník. S malým rozdielom bodov a o čosi väčším šťastím však prvú priečku obsadili Áčkari a Béčkari, druhé miesto si vybojovali Céčkari a na treťom mieste skončili zástupcovia Déčiek. Za asistenciu úspešnej premiéry je však potrebné poďakovať nielen súťažiacim, ale aj pomocníkom zo 6.A, ktorí ochotne celé popoludnie spolurežírovali. Aj vďaka nim táto akcia splnila svoje prioritné ciele – uplatniť anglický jazyk i zabaviť. 

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na 1. stupni

      • VALENTÍNSKA POŠTA

      • Na našej škole aj tento rok sa rozosielala VALENTÍNSKA POŠTA. Naše ôsmačky-Valentínky rozdávali lístočky a pozdravy, odkazy a vyznania žiakom a učiteľom. Navzájom sme si v nich vyznali priateľstvo, uznanie, záujem...možno aj lásku:-)     KRÁSNY VALENTÍN!!!! Žiacky parlament

      • UPOZORNENIE - skorší predaj stravných lístkov na mesiac MAREC 2018

      • Stravné lístky na mesiac MAREC 2018 si môžete zakúpiť v dňoch
       21.02.2018 až 23.02.2018 v čase od 7:30 do 14:30 hod.

       Skorší termín predaja lístkov jezvolený z dôvodu jarných prázdnin,
       kedy sa stravné lístky predávať nebudú.

       OBED
       1. stupeň (6-11 rokov) –17,10 €+1,80 € réžia spolu 18,90€ (cena 1 strav. lístka 0,95€ )
       2. stupeň (11-15 rokov) – 18,18 €+ 1,80 € réžia spolu 19,98 €(cena 1 strav. lístka 1,01€ )

       DESIATA
       1. stupeň (6-11 rokov) –5,40 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )
       2. stupeň (11-15 rokov) – 5,40 € (cena 1 strav. lístka 0,30€ )

       Prosím o dodržiavanie termínu!!! Po termíne len v čase prestávok ďakujem.
       Telefónne číslo školskej jedálne - 054 / 472 46 65

      • Okresné majstrovstvá vo volejbale - fotogaléria

      • Vyhodnotenie súťaže Expert Geniality Show

      • Dňa 30. 11. 2017 sa konala celoslovenská súťaž Expert Geniality Show. Zapojilo sa viac ako 10 000 žiakov z 478 škôl. Za našu školu súťažilo 40 žiakov v rôznych kategóriách.

       TOP EXPERTMI, ktorí sa umiestnili na prvom mieste sú:

       Linda Šinaľová 6.C v kategórii – Dejiny, udalosti a umenieTajomstvá prírody

       Markéta Ondošová 7.A v kategórii – MozgolamySvetobežník

       TOP EXPERTMI, ktorí obsadili ďalšie popredné miesta sú:

       Dávid Čech-Gut 6.A
       Marek Mank 6.A
       Radan Kollárovič 6.A
       Soňa Sidorjáková 6.C
       Marián Barančík 6.C
       Dominika Paľuvová 7.A
       Diana Šinaľová 8.C
       Alexandra Valková 8.D

       Všetci súťažiaci získali diplomy a ceruzky s logom „Súťažím s Talentídou“ a  TOP EXPERTI obdržali aj hodnotné vecné ceny. Všetkým zúčastneným blahoželáme a veríme, že všetci tí, ktorí tento rok uspeli, sa na budúci rok pokúsia obhájiť dobré výsledky, a tí ktorým sa darilo menej, sa pokúsia zabojovať o lepší výsledok.  

       Mgr. Zdenka Šinaľová

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Vedúca predajne

      • Čas opäť pokročil a druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove uzavreli prvú štvoricu zamestnaní svojich rodičov, po ktorých neúnavne mesiac čo mesiac pátrajú a v rámci integrovaného vyučovania spracúvajú do formy náučných tabúľ.

       Tentokrát sme na ceste za poznaním absolvovali dlhú cestu, keďže sme sa vybrali až do nákupného centra Kaufland. Našim cieľom bolo spoznať Pekáreň Šandal - obľúbenú útulnú cukráreň s kaviarničkou, či lepšie povedané povinnosti mamky nášho Samka, ktorá je vedúcou tejto predajne.

        Ako „VIP zákazníci“ sme vošli zadným vchodom, kde sme si prezreli chladiace boxy, kde čaká cesto na koláčiky. Privážajú ho denne z pekárne Šandal a dôležitou informáciou je, že nejde o mrazené, neskôr dopekané cesto, ale čerstvé, pripravené na podkysnutie a pečenie.  V útulných priestoroch si ho žiaci mali možnosť aj vychutnať a cez mnohé otázky spoznať prácu, ktorá na prvý pohľad môže vyvolať dojem vcelku nenáročnej.

        Každá práca má však svoje výhody i nevýhody. Kým my sme sedeli, Samkova mamka obsluhovala, blokovala, roznášala, čiže mohli sme postrehnúť, že je na nohách celú svoju šichtu, konkrétne pred sviatkami až štrnásť hodín. V porovnaní s inými zamestnaniami pracuje aj cez víkendy, čo je z hľadiska rodiny značná nevýhoda. Samkova mamka však najviac oceňuje, že pracuje v kolektíve zamestnancov, s ktorými je práca potešenie. Prvýkrát sme zaznamenali aj pojem „práca s ľuďmi“. Tí, ktorých pracovná náplň je založená na kontakte s ľuďmi tušia, čo takáto práca obnáša. Malým prieskumníkom bolo vysvetlené, že ľudia sú rôzni. Sú nespokojní, nevďační, jednoducho neovládajú základné pravidlá slušného správania.  Je však zrejmé, že prevládajú milí a spokojní zákazníci, ktorí sa do tejto predajne  radi vracajú, keďže z roka na rok sa predáva čoraz viac pečiva a koláčikov.

       S istotou ale môžeme konštatovať, že to nie je len kvôli chutným maškrtám, ale aj príjemnej obsluhe. Ako potvrdzuje aj Samko, mamku mnohokrát ľudia spoznajú a pozdravia jej. Svojim úsmevom, pozitívnym prístupom a ochotou je totiž tou najlepšou reklamou svojej práce a príkladom pre svoje deti.                            

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD. ZŠ na Komenského 23 v Bardejove   

       Foto: Andrea Tribusová

       Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove v rámci triedneho projektu „Čím sú Tvoji rodičia“ zistili, čo obnáša práca vedúcej predajne a aj to, aký dôležitý je v tomto zamestnaní pozitívny prístup.

      • Čo vieš o meste Bardejov ?

      • V tomto šk.roku sa žiaci I.stupňa  v rámci vyučovacích hodín zoznamujú aj so svojim regiónom – mestom Bardejov. Formou aktivít a pracovných listov získavajú informácie o regióne, minulosti obce, významných osobnostiach obce, historických pamiatkach.   

       Pri príležitosti oslobodenia mesta Bardejov /19.1./ žiaci mali možnosť výtvarne vyjadriť svoje poznatky o meste. Najkrajšie práce boli ocenené vecnými cenami - Nela Vantová 2.A, Alexandra Stachová 3.C, Nina Krjaková 4.B, Šimon Hnatko 1.A, Lívia Eliášová 3.C, Melánia Kelemenová 1.B.  

       Získané poznatky si  mohli žiaci overiť aj formou triedneho kvízu – tajničky, ktorú mali samostatne vylúštiť. Najšikovnejší – najregionálnejší  žiak z každej triedy bol ocenený sladkou odmenou. Uplatňovaním regionálnych prvkov vo vyučovaní  žiaci získavajú zaujímavé informácie zo svojho okolia, spoznávajú svoje mesto, jeho históriu a tým sa  pestuje  pozitívny vzťah k rodisku, regiónu, vlasti.       

       Mgr. Alena Matiašová

      • Všetkovedko

      • Vo štvrtok 30. novembra 2017 sa v školskej jedálni na našej škole uskutočnil 9. ročník súťaže Všetkovedko. Veľkého  súboja najmúdrejšieho medzi najbystrejšími sa u nás zúčastnilo 61 žiakov. Do tejto populárnej súťaže sa zapojilo na celom Slovensku 20 470 detí.

       Titul Všetkovedko získali 19-ti žiaci:

       2.C: Samuel Kaliňák(123)

       2.D: Martin Matiaš(147) , Jakub Roman(126), Filip Seipel(126),

              Samuel Švec (140)

       3.A: Róbert Guľa(147), Alžbeta Lojdlová(147), Alexandra Vasilišinová(154)

       3.B: Patrik Lenart(168), Katarína Šinaľová(147)

       3.D: Lea Milá(154), Jakub Tribus(175), Patrik Šuľa(154)

       4.B: Lívia Šoltésová(154)

       4.C: Peter Vaňo(151)

       4.D: Matúš Gašparik(163)

       5.A: Tereza Božíková(175), Matúš Terjék(161)

       5.C: Tamara Guľová(161)

        

       Prváci a druháci mohli získať maximálne 168 bodov a tretiaci so štvrtákmi 210 bodov.

       Všetkovedkovia získali odmenu nafukovaciu loptu alebo hru Frutti di Mare. Ostatní získali diplom s titulom Všetkovedkov učeň.

       Každý súťažiaci, bez ohľadu na umiestnenie získal ceruzu „Súťažím s Talentídou“.

       Titul Všetkovedko školy získal súťažiaci, ktorý v rámci školy dosiahol najväčší percentil. Je to žiak, ktorý predbehol vo svojej kategórii najväčšie percento súťažiacich.

       V tomto školskom roku získal titul Všetkovedka školy žiak 3.D triedy Jakub Tribus.

       Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme, že sa zapojili do súťaže. Mali tak možnosť ukázať svetu, čo všetko už vedia a získať titul Všetkovedka.

       Veríme, že sa do tejto súťaže zapojíte aj v budúcom školskom roku.

       Všetci súťažiaci si môžu vyhodnotenie svojich odpovedí podrobne skontrolovať na stránke www.vsetkovedko.sk v časti Tvoj Všetkovedko/ Získal si titul Všetkovedko? Potrebujú na to kód, pod ktorým súťažili. Majú ho nalepený vo svojich žiackych knižkách.

       Koordinátorka matematickách súťaží Mgr. Andrea Senajová

        

      • Oslobodenie Bardejova v podaní našich žiakov

      • Slovo dalo slovo, nápad vystriedal ďalší, jeden doplnil myšlienku, druhý poopravil repliku a zrazu z najprv bláznivého nápadu vznikol zaujímavý projekt, ktorý si pripravili žiaci 6.A pre svojich mladších spolužiakov z 2.D. Rekonštrukcia bojov oslobodenia nášho krásneho mesta, ktorá sa už tradične odohráva koncom januára, inšpirovala žiakov z triedy pre intelektovo nadaných žiakov, aby nacvičili vlastnú predstavu o tom, ako asi boje o oslobodenie prebiehali. Réžiu si vzala na starosť Erika Nachtmannová, dievčatá pripravili scénu a rekvizity a chlapci sa podujali zaobstarať zbrane a všetko, čo sa týkalo bojov. Pani učiteľka dejepisu, p. Skreptáčová, pomohla s potrebnými informáciami,  a triedna učiteľka, p. Baldovičová dozerala na pokojný priebeh nacvičovania. Po niekoľkých perných dňoch príprav a skúšania, sme boli pripravení „ísť s kožou na trh“. Postavili sme scénu, obliekli si kostýmy, „nabili“ zbrane a šou sa mohla začať. Všetko sa zdalo až príliš reálne, výbuchy granátov, strely zo zbraní, fujavica i pokriky slovenských, ruských a nemeckých vojakov. Keď už bol zajatý posledný nemecký vojak, pozostalí sa postarali o to, aby sa na obetavých vojakov nezabudlo a postavili im pamätník. Veta „Bez minulosti by nebolo prítomnosti“, ktorou sme krátke predstavenie ukončili, by  mala byť mementom pre nás všetkých. Totiž nič z toho, čo máme, a ani nikto z nás by tu nebol nebyť minulosti – a tá nebola vždy len pokojná. Preto by sme si  mali vážiť všetko, čo pre nás naši predkovia urobili a zároveň byť pripravení s láskou sa obetovať pre budúcnosť.

       Mgr. E. Baldovičová