• Novinky

      • Geografická olympiáda - Krajské kolo

      • Dňa 12.4.2018 sa v Prešove uskutočnilo krajské kolo  „Geografickej olympiády“. 

       Našu školu reprezentovali  žiaci za kat. F:
       Dominika Paľuvová  7.A – umiestnila sa na 2. mieste
       Oliver Tomko zo  7.A – umiestnil sa  na 4. mieste

       Srdečne  blahoželáme!

      • Radšej raz vidieť ako stokrát počuť, alebo Deň Zeme žiakov 2.D

      • 22.apríla si pripomíname sviatok našej matky živiteľky – našej Zeme. V tomto čase sa akosi viac aktivizujeme v činnostiach súvisiacich s jej nápravou, pri ktorej realizácii sme už dávno minuli povestnú dvanástu. Žiaci z intelektovo-nadanej triedy zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove preto v rámci svojich triednych možností už druhý rok poctivo separujú odpad a v rámci týždenníckych služieb koše pravidelne vynášajú do zberných nádob na triedenie. Aj keď tento proces je im už dôverne známy, ďalšia cesta vytriedeného odpadu ostáva už len v rovine abstrakcie. A preto sme si ju priamo v Zbernom dvore EKOBARD a.s. skonkretizovali. Pokračovanie článku TU.

       Foto: Kamila Romanová, Andrea Tribusová

      • RETRO VÝSTAVA, alebo plynutie času...

      • Čas panuje nad svetom, spôsobuje radosť, ale aj bolesť, smútok, ale aj šťastie, je prospešný, ale aj nepotrebný. Takto sa určite zamysleli tí starší, ktorí sa pozastavili pred retro výstavou vo vestibule našej školy. Rodičia, starí rodičia si pospomínali na svoje detstvo a pri pohľade na školské tašky a šlabikáre aj  na roky strávené v škole. Možnože prežité aj na našej škole, pretože práve v tomto školskom roku oslavujeme 40 výročie jej založenia. A to bolo práve inšpiráciou pre pani vychovávateľky ŠKD, ktoré už  od začiatku školského roka  usilovne zbierali hračky, knihy, školské tašky a iné predmety z minulých storočí, aby nakoniec urobili výstavku vo vestibule školy.

       Všetkým vychovávateľkám patrí veľká vďaka za ich snahu, aby sme si my ostatní mohli pozrieť veľmi pekné a zachovalé predmety a vlastne sme sa presvedčili, ako rýchlo čas beží a ako ide pokrok míľovými krokmi dopredu.

       Vedúca vychovávateľka Bc. Darina Kostárová

      • DEŇ ZEME

      • Deň Zeme si pripomíname aj preto, aby sme si raz do roka (ak už nie častejšie) uvedomili svoju závislosť na cenných daroch, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme poskytované.

       Zároveň, aby sme si čoraz hlbšie uvedomovali, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká. To motivovalo aj nás urobiť výtvarnú aktivitu  pre deti ŠKD. Každé oddelenie mohlo výtvarne zobraziť, čo znamená v ich predstavách  Zem. Deti pracovali v skupinkách a ich výtvarnou plochou bol školský dvor, na ktorom každé oddelenie malo svoje pracovné miesto. Obrazy Zeme boli nápadité a originálne. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo pripomenúť deťom, že obdivom a pokornou túžbou je potrebné učiť sa o Zemi a  chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov.    

       Vychovávateľka Bc. Darina Kostárová

      • Medzníky 2. svetovej vojny

      • Dňa 13.apríla 2018 sa v Seniorcentre  v Bardejove uskutočnilo okresné kolo súťaže „Medzníky 2. svetovej vojny“ ,ktorú pre žiakov základných škôl zorganizoval oblastný výbor SZPB a Mestský úrad v Bardejove.

       Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení:  M. Kaščáková/ 8.D, K. Hersteková/ 9.D a K . Bardiovská/ 9.A. Umiestnili sa na 3. mieste.

       V súťaží jednotlivcov sa na 3. mieste umiestnila K .Bardiovská.  Srdečne blahoželáme!

      • Čo budeme jesť?

      • Piatok popoludní. Pre väčšinu ľudí čas, kedy sa už radšej ponáhľajú domov a užívajú si začínajúci víkend. Ak sa ale nájde nápad, pár ľudí, čo majú radi svoju prácu a deti, ktoré Vás nakazia svojou húževnatosťou , tak ani piatok popoludní nie je prekážka.  Presne tak to dopadlo aj v piatok 13.4., keď sa jeden z rodičov – profesionálny kuchár podujal navariť pre triedu, do ktorej chodí jeho syn. Pán Šinaľ vymyslel, čo budeme variť, deti priniesli ingrediencie a mohlo sa začať s prípravami v školskej cvičnej kuchynke.  Každý dostal nejakú úlohu. Hlavný kuchár pripravil cesto, dievčatá plnili a tvarovali guľky, chlapci pripravovali strúhanku na obalenie guliek. Kým sa guľky uvarili pod dohľadom pána kuchára, prestreli sme si stôl a umyli riad. Keď už boli guľky uvarené, poctivo obalené v sladkej strúhanke, mohli sme si sadnúť a vychutnať výsledok spoločnej práce. Všetkým veľmi chutilo (a aspoň na tú chvíľu bolo v kuchynke ticho :-) ) a potom nasledovala menej obľúbená činnosť – upratovanie a umývanie riadu. Ale aj toto sme spoločne zvládli a s plným bruchom a novými skúsenosťami  sme sa pobrali domov zaslúžene oddychovať. Srdečná vďaka patrí pánovi Šinaľovi za to, že si našiel čas a chuť ukázať deťom, že aj varenie môže byť zábavné. Už teraz sa tešíme na  ďalšie spoločné varenie!

       Mgr.E.Baldovičová, tr.uč.6.A

      • Deti deťom!

      • Žiaci 6.A sa v rámci krúžku rozhodli pripraviť zábavno-súťažné popoludnie pre svojich mladších spolužiakov z 2.D. Obe triedy sú pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V ponuke bolo päť kvízov z rôznych oblastí. Žiaci si prevetrali svoje vedomosti v oblasti športu, rozprávok, miest Európy a počítačových hier. Niekomu sa zdali ľahšie otázky zo športu, niekto poznal mestá, iný zas postavičky z rozprávky. Ale určite si všetci dobre zasúťažili, a hoci v športe víťazom nemôže byť každý, tu to neplatilo. Každý si odniesol malú pozornosť za vynaložené úsilie, a tí s najvyšším počtom bodov sa potešili o trošku väčšej odmene.

       Poďakovanie patrí  žiakom T. Valíčekovi, E. Nachtmannovej, R. Kollárovičovi a A. Bučkovi za precízne spracované a uvedené kvízy a aj ich pomocníkom. A týmto sa to nekončí, pretože šiestaci majú v pláne ešte jednu zábavnú aktivitu, takže nechajte sa prekvapiť!

       Mgr. Erika Baldovičová, tr. uč. 6.A

      • Logická olympiáda

      • 11. apríla sa už po šiesty krát na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Z bardejovských škôl sa do finále prebojovali iba žiaci z našej školy. Teší nás ich pekné umiestnenie.

       Vynikajúci  výsledok dosiahol  v kategórii 5.- 9. ročníka Jerguš Jančík z 8.C, ktorý sa umiestnil na 8. mieste.

       Simona Kurimská zo 7. A obsadila  46. miesto.

       V kategórii 1. – 4. ročníka sa  Matúš Gašparík zo 4.D umiestnil na peknom 24. mieste.

       Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 11 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska.

       Našim reprezentantom BLAHOŽELÁME!

      • Triedny projekt 2.D „Čím sú Tvoji rodičia?“: Operátor výroby

      • V súčasnosti, kedy je možné kúpiť už naozaj všetko, mnohé deti nemajú ani predstavu ako ten-ktorý výrobok vzniká a aká mravenčia ľudská práca je potrebná na jeho vznik.  Počas svojho šiesteho výjazdu do vyučovania v teréne, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?, preto intelektovo-nadaní druháci zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove spoznávali proces výroby od jednotlivých súčiastok až po hotový výrobok, konkrétne výrobu antén.

       Vďaka Janíkovej mamke, pani Beáte Duľovej a vedeniu firmy 2J Antennas, s.r.o., no najmä ochotnej HR manažérke, ktorá nás celou výrobou sprevádzala, sme  takúto prácu priamo zažili. Najprv sme však absolvovali teoretickú časť, priamo v sídle firmy. Dozvedeli sme sa, že firma 2J Antennas, s.r.o. vyrába rôzne typy antén, či už do rádií, áut, lodí, lietadiel. Na trhu je už vyše dvadsiatich rokov a hoci začínali skromne, vďaka svojej pracovitosti sa firma rozrástla, pričom svoje sídlo majú v Bardejove a svoje pobočky vo Veľkej Británii a Spojených štátoch amerických. V súčasnosti je  spoločnosť vďaka svojmu sortimentu známa nielen na Slovensku, ale na celom svete a svojich zákazníkov má na piatich kontinentoch sveta. Pokračovanie článku TU.

       Foto: Andrea Tribusová

       Text k foto: Druháci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove v sídle firmy 2J Antennas, s.r.o. spoznávali proces výroby antén od najzákladnejšieho komponentu až po hotový výrobok, v rámci triedneho projektu Čím sú Tvoji rodičia?

      • Matematické súťaže

      • Matematická olympiáda

       Okresné kolo Matematickej olympiády sa konalo na ZŠ Bartolomeja Krpelca. Zo školského kola postúpili viacerí žiaci. Na okresom kole dosiahli naši žiaci výborné výsledky. Obsadili 1. a 2. miesto v kategórii P5 . Sofia Kovaľová z 5.B skončila na 1.mieste a Martin Krajňák z 5.A na 2.mieste. Gratulujeme!

       Pytagoriáda

       Zo školského kola Pytagoriády postúpili úspešní riešitelia na okresné kolo, ktoré sa konalo na ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove. Naši žiaci obsadili krásne miesta v kategórii P5 – 3.miesto Sofia Kovaľová z 5.B triedy  a v kategórii P8 2.miesto Jerguš Jančík z 8.C triedy. Gratulujeme!

      • Ámosáčik 02-2017/18

      • Vyšlo nové číslo
       školského časopisu 

       ÁMOSÁČIK

        

       Spolu so staršími číslami časopisu, si ho môžte pozrieť v tomto odkaze:

       Časopis Ámosáčik (ODKAZ).

     • Srdečne blahoželáme k oceneniu
      • Srdečne blahoželáme k oceneniu

      • Primátor mesta Bardejov MUDr. Boris Hanuščak ocenil pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov. 

       Srdečne blahoželáme našej milej kolegyni k oceneniu.

       Za pedagógov - dôchodcov  : Mgr. Anna Varholová

       Ocenenie navrhlo Riaditeľstvo Základnej školy za celoživotnú pedagogickú prácu v školských službách.

       Pani učiteľka Mgr. Anna Varholová pracuje v školských službách od roku 1977, keď ukončila štúdium na PdF v Prešove odbor matematika – chémia. Jej prvým pôsobiskom sa stala ZŠ v Hertníku, kde učila do roku 1990. Potom prestúpila na Základnú školu na Komenského ul. v Bardejove, kde v rokoch 1995 – 2014, kým nezahájila dôchodok, vykonávala funkciu zástupkyne riaditeľa školy pre 2. stupeň. Počas pedagogickej praxe rozdávala svoju múdrosť, láskavosť a učiteľské majstrovstvo žiakom, ktorým pomáhala objavovať tajomstvá matematiky. Mnohí z jej žiakov úspešne reprezentovali školu na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach  v Matematickej olympiáde a Pytagoriáde. Niektorí z jej odchovancov kráčajú v jej šľapajách ako učitelia matematiky na iných školách. K svojim zverencom si trpezlivo, oddane hľadala cestu. Učiteľské povolanie bolo zmyslom jej života, nadovšetko ju napĺňalo. Dôkazom toho je aj skutočnosť, že aj keď zahájila dôchodok, zostala naďalej učiť. Čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému sú u nej na prvom mieste. Vďaka týmto vlastnostiam bola a je v kolektíve obľúbená. Bola zakladateľkou tradície plesov v škole a zapájala sa aktívne aj do rôznych mimoškolských aktivít. Veľkou mierou sa podieľa na vytváraní vhodnej sociálno-emocionálnej klímy a dobrých medziľudských vzťahov. 

      • ÚSPECH  MALEJ  UMELKYNE

      • V poľskom mestečku Lublin sa konal tohto roku už  11. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pod názvom „Pejzaže mistyczne“. Súťaž je určená pre žiakov základných škôl v Poľsku i zahraničí. Architektúra  Lublinu a jeho okolia je nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie. Historickými pamiatkami mestečka Lublin sa inšpirovala aj naša žiačka Alexandra Anina Klebanová z 3. A triedy, ktorá v tejto súťaži získala so svojim pekným výtvarným dielom v kategórii žiakov do 9. rokov 1. miesto.

       Z úspechu  malej umelkyne máme veľkú radosť a srdečne jej blahoželáme.

      • Slávnostný zápis prvákov + fotogaléria

      • 4. apríl 2018 bol na našej škole výnimočný. Privítali sme našich predškolákov a ich rodičov, ktorí ich prišli zapísať do prvého ročníka. Pri tej príležitosti sme pre nich pripravili slávnosť . Vystúpil na nej náš DFS Prvosienka aj malá recitátorka Alžbetka Lojdlová. Všetkým prítomným sa prihovoril riaditeľ školy PhDr. Ján Mika a naša špeciálna pedagogička PaedDr. Emília Petková. Učiteľky pripravili pre deti množstvo zaujímavých aktivít, ktoré boli zamerané na zisťovanie pripravenosti na školu a zoznamovanie sa detí s ich učiteľkami, vychovávateľkami, aj medzi sebou navzájom.

       Na záver dostali predškoláci mnoho pekných darčekov a pamätný list -  ako spomienku na tento ich významný deň.

      • Biblická olympiáda

      • Dňa 22. 03. 2018 sme sa zúčastnili na okresnom kole biblickej súťaže a olympiády v Bardejove. Začali sme modlitbou v gréckokatolíckom chráme sv. Petra a Pavla a posilnený sv. Duchom sme sa premiestnili na CZŠ  sv. Egídia. Každé družstvo súťažilo vo svojej kategórii. Žiaci z 2.D Martin Matiaš, Jakub Roman a Michal Hübler v kategórii A. sa umiestnili na 2. mieste, žiaci z 3.B Patrik Lenart, Tamara Petrišáková a Klaudia Gorunová v kategórii B. sa umiestnili na 5 mieste. V biblickej olympiáde nás reprezentovali žiačky Sofia Kovaľová z 5.B, Božidara Macečková z 5.D a Kristiána Sarah Klebanová zo 6.C. Dievčatá skončili na 3. mieste. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa Božích milostí a požehania. 
       Mgr. Slávka Rusnáková

      • Majstrovstvá ZŠ Komenského v šachu

      • V utorok 27. marca 2018 sa popoludní v priestoroch našej školy uskutočnil šachový turnaj žiakov ZŠ Komenského v spolupráci so šachovým klubom ŠK BLS Bardejov. Turnaja sa zúčastnilo 16 žiakov, ktorí odohrali po 5 partií. Hralo sa švajčiarskym systémom so šachovými hodinami s tempom 2 x 10 minút pre každého hráča.

       Na popredných miestach sa umiestnili:

       1. stupeň - dievčatá: 1. Karolína Kapcová

       1. stupeň - chlapci:    1. Jakub Roman, 2. Ronald Fedoročko, 3. Sameuel Švec

       2. stupeň - dievčatá:  1. Denisa Vyskočová, 2. Ella Olejárová

       2. stupeň -  chlapci:   1. Kristián Kapec, 2. Oliver Vaľko, 3. Matej Krumlovský

       Na záver sa chceme poďakovať pánovi Mariánovi Jurovi predsedovi ŠK BLS Bardejov za organizáciu krásneho podujatia na našej škole a zároveň sa tešíme na ďalší turnaj.

      • 3.ročník halových majstrovstiev ZŠ Komenského žiakov 3. - 4.ročníka v atletike

      • Dňa 20.3.2018 sa uskutočnil v ŠH Mier 3.ročník halových majstrovstiev ZŠ Komenského žiakov 3.-4.ročníka v atletike. Tento rok sa zapojila do súťaže aj 2.C trieda, ktorá dostala výnimku vzhľadom na to, že sú to naši malí športovci. Súťažilo sa v štyroch individuálnych  disciplínach a v zmiešanej štafete. Atletické disciplíny, v ktorých žiaci súťažili boli nasledovné: beh na 30m ,kde z rozbehov postupovali štyria najlepší do finále, hod plnou loptou 1kg, skok do diaľky z miesta, beh na 200m poradie sa spravilo na základe dosiahnutých časov a zmiešaná štafeta tried na 4x1kolo.Deti  preukázali obrovskú dávku talentu, ale aj chuť pobiť sa o čo najlepšie umiestnenie. Odmenou pre najlepších troch v jednotlivých kategóriách boli medaily a diplomy. Ďakujeme organizátorom Mgr. Andrejovi Pečeňukovi, Mgr. Sergejovi Kravcovi,  Mgr. Zoranovi Kollárovičovi a bývalým žiakom školy, ktorí pomáhali pri meraní časov a takisto žiakom 7.D športovej triedy za organizáciu a pekne strávené predveľkonočné doobedie. Organizátori  ďakujú učiteľkám prvého stupňa za súčinnosť počas súťaže a prípravu svojich žiakov  a vedeniu školy za zakúpenie medailí a diplomov pre najlepších. Veríme, že o rok sa stretneme znova pri 4. ročníku halových majstrovstiev ZŠ Komenského žiakov 3.-4.ročníka v atletike. 

       Kompletné výsledky si môžte pozrieť v tomto odkaze.

      • ENGLISH LIBRARY - ANGLICKÁ KNIŽNICA

      • Pozor novinka!  Rád čítaš? Máš rád angličtinu?

       Chceš sa v angličtine zdokonaliť?

       Práve pre Teba je tu anglická knižnica!

       V kabinete anglického jazyka si môžeš požičať knihy z rôznych oblastí. Máš k dispozícii rozprávky, romantické, dobrodružné aj napínavé príbehy, náučné brožúrky, encyklopédie, gramatické knihy.

       Prísť môžeš kedykoľvek počas prestávok, ohlás sa u pani učiteľky Mgr. Z. Šinaľovej a môžeš čítať! Zoznam kníh si budeš môcť čoskoro pozrieť v TOMTO ODKAZE.

       Čakáme Ťa a tešíme sa na Teba!

       Špeciálna akcia! Za každú prečítanú knihu (overíme si, či si ju naozaj prečítal!) dostaneš do žiackej knižky nálepku a za tri nálepky dostaneš od svojej pani učiteľky jednotku!