• Novinky

      • Letný tábor 2018 - informácie pre rodičov a program

      • PROGRAM LETNÉHO TÁBORA: (kliknite na tabuľky)

       8:00 – 12:00 – dopoludňajší program

       12:00 – 12:30 – obed,

       12:30 – 13:00 – poobedňajší oddych
       (oddychová činnosť) hry v átriovom ihrisku, deti si môžu nosiť vlastné hry (hračky)

       13:00 – 15:45 – popoludňajšia činnosť

       15:45 – 16:00 – vyhodnotenie dňa, odovzdanie detí rodičom

      • Hostili sme zasadnutie výkonného výboru Slovenského atletického zväzu

      • Dňa 16. mája rokoval na pôde našej školy výkonný výbor Slovenského atletického zväzu, ktorý sa zaoberal aj možnosťami rozvoja atletiky v našom regióne. Viac o tejto udalosti sa môžte dočítať v článku v tomto odkaze

       Pozrieť si môžte aj priloženú reportáž Bardejovskej televízie.

       O tom, že sme hostiteľskú úlohu zvládli úspešne, svedčí aj ďakovný list vedenia SAZ.

      • Po stopách literárnych velikánov – Literárna exkurzia 16.5.2018

      • Bola streda   5:20 ráno a my všetci šťastní, že ideme na výlet...Cesta nám trvala 3 hodiny na ďalekú Oravu s jednou jedinou prestávkou pod majestátnymi Tatrami- na Štrbe.

       Cca 8:30 sme dorazili do Jasenovej, kde sa pýšil dom spisovateľa, lekára, učiteľa, publicistu... Martina Kukučína s jeho nadrozmernou sochou v parku.

       Pokračovanie článku TU.

      • Čítam, čítaš, čítame

      • V pondelok  21. mája  na našej škole prebiehal druhý ročník Čitateľského maratónu. Jeho cieľom bolo podporiť  čítanie u detí na 1. aj 2. stupni.  

       Pre rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, podporuje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť v ohraničenom čase na identifikovanie sa s postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou, relaxovať.

       Do čítania sa v dopoludňajších hodinách zapojilo spolu 230  žiakov.

       Mladší žiaci čítali Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Jozefa Čapka, Už ho vezú od Ľudmily Podjavorinskej a starší čítali knihu Leny Riečanskej Sladkých štrnásť s horkou príchuťou. 

       Ďakujeme knihám a ich autorom, že nám neustále otvárajú dvere do čarovného sveta fantázie.

      • Triedny projekt 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Policajt

      • Väčšina chlapcov má už v najútlejšom veku v otázke budúceho povolania jasno. Ak to nie je smetiar, s istotou vedia, že budú policajtmi.  V ich predstavách dominuje zastavovanie áut alebo prenasledovanie zlodejov. Možno aj žiaci zo ZŠ na Komenského 23 by toto zamestnanie podobne zovšeobecnili. Avšak vďaka ďalšiemu z ochotných rodičov v rámci triedneho projektu Čím sú tvoji rodičia? odhalili novú dimenziu tohto povolania, v priestoroch Okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove.

                   Vďaka Miškovmu ockovi, pánovi Vladislavovi Hüblerovi, rolu učiteľa tohto netradičného vyučovania prebral pes. Spolu so svojimi psovodmi, teda policajtmi určenými na výcvik a vedenie služobného policajného psa, nám objasnili prácu, ktorú možno iba povrchne poznáme z nadnesených situácii televíznych seriálov. Pokračovanie článku TU.

      • Prezentácie druhákov na tému Vesmír

      • V našich triedach , ktoré navštevujú intelektovo nadaní žiaci sa už tradične konajú pred koncom školského roka prezentácie ročníkových prác. V rámci predmetu Obohatenie sa hlbšie oboznamujú s témami nad rámec učebných osnov.  V prvom ročníku to bývajú dinosaury a terajší druháci sa celý rok zaoberali otázkami, ktoré sa týkajú vesmíru. Je to nekonečná téma, tak ako je v našom ponímaní chápaný nekonečný vesmír. Je to zároveň fascinujúca téma, tak ako nás fascinuje všetko, čo nedokážeme dokonale spoznať a pochopiť.

       Osemročné deti zaujalo rozprávanie, filmy, knihy, informácie o vesmíre. Načreli sme do rôznych „súdkov“ informácií. Od kníh, časopisov po internetové zdroje. Oboznamovali sme sa s rôznymi teóriami o vzniku vesmíru, o jeho  prvých bádateľoch, prieskumníkoch, kozmonautoch, astronautoch, na pretras prišli aj obľúbení mimozemšťania.

       Potom prišla na rad práca na prezentáciách. Pokračovanie článku TU.

      • Retro deň

      • Spomienky sú jediným bohatstvom, ktoré nám už nikto nemôže vziať. Každý si rád pripomenie príjemné chvíle svojho života z minulosti. Niekedy nám peknú spomienku privanie vôňa, pieseň, pohľad na známe miesto v prírode, v meste... a niekedy aj oblečenie, ktoré je veľmi dôležitou súčasťou nášho života. Vždy odzrkadľovalo dobu, v ktorej ľudia žili.

       Naša škola si tento rok pripomína 40. výročie svojho vzniku. Je  40 rokov veľa, či málo? Mnoho vecí sa za ten čas zmenilo. Od metód výchovy a vyučovania až po oblečenie. My, ktorí máme mladší rok narodenia si uvedomujeme, že v obliekaní sa móda občas vracia a to, čo sa dnešným teenagerom zdá ako absolútna novinka – to tu už niekedy bolo.

       Preto sme sa rozhodli, že si v škole pripravíme spomienkový RETRO deň. Pokračovanie článku TU.

       Kompletnú fotogalériu si môžte pozrieť v tomto odkaze:
       https://photos.app.goo.gl/5HmM9tkQHWqZpFn8A

      • IQ olympiáda

      • Po zacvičení mozgových závitov v školskom kole postúpili do regionálneho kola Prešovského a Košického kraja J. Jančík, J. Štofanik , G. Bujda. V piatok 11.5.2018 sme poriadne držali prsty a s napätím očakávali návrat súťažiacich z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Radosť bola napokon obrovská  do celoštátneho finále na krásnom Smolenickom zámku postúpili až dvaja žiaci J. Jančík postupuje z 5.miesta  a J.Štofanik z 13.miesta. Opakovane budeme držať palce 28.5.2018. GRATULUJEME !

      • Exkurzia v SteelParku

      • V stredu 18. mája 2018  si 46 intelektovo nadaných žiakov našej školy nielen rozšírilo vedomosti z viacerých oblastí, ale sa aj zabavilo.  V podnecujúcom prostredí kreatívnej fabriky v košickom SteelParku  absolvovali pod vedením lektorov tvorivé aktivity.

       Žiaci 1. stupňa si na  Matematike hrou hravou a zábavnou formou rozvíjali matematické  a experimentálne zručnosti i logické myslenie. Dve skupiny žiakov z druhého stupňa experimentovali v bádateľských prírodovedných laboratóriách. Aktívne poznávali vybrané fyzikálne i prírodné javy a rozvíjali si tak svoje experimentálne zručnosti.

       Na svoje si prišli aj priaznivci z oblasti informatiky a programovania. Záhadný svet Arduino im prakticky ukázal, ako pracujú elektronické zariadenia, a takto upevnil ich záujem o mikroprocesorovú techniku a programovanie.

       Po aktivitách s lektormi sa žiaci venovali vedeckej hračke. Hračky, ako napr. hlavolamy, žiakom jednoduchým a  nenásilným spôsobom priblížili alebo využili nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav.

       Na záver ešte prehliadka exponátov. Návšteva kreatívnej fabriky sa skončila.

       Pevne veríme, že žiakom sa chvíle v  SteelParku, v parku vedy a zábavy, páčili a radosť zo spoznávania v nich bude pretrvávať veľmi dlho...

       Mgr. Andrea Senajová, vedúca MZ pre intelektovo nadaných žiakov

      • Deň Slnka očami detí

      • Mesiac máj je bezpochyby jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu. Záhrady a lúky sú posiate všetkými farbami, čo je nádherná pastva pre naše oči. Krása prírody má svoje čaro. Na rozkvitnutých stromoch poletujú včely, ktoré svojou usilovnosťou prinášajú úžitok hlavne pre nás.

       Ale všetko toto by sa v prírode neudialo bez Slnka. Preto je 3.máj právom Dňom Slnka. Tento deň sme si pripomenuli z hľadiska dôležitosti Slnka pre život na Zemi, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia. Jeho dôležitosť zobrazili žiaci 2.- 4. ročníka na svojich plagátoch a veru bolo ťažké vybrať najkrajšie práce. Preto ocenených žiakov bolo niekoľko a to: Nina Krjaková a Radka Prokopovičová zo 4.B, Kajka Kendrová a Paťka Udičová z 2.C, Karin Grohoľová a Viki Bohunická z 2.C, Lea Milá a Vivien Bohinská z 3.D, Nina Hríbiková a Danka Lešková zo 4.C, Saška Stachová a Barborka Sobeková z 3.C. Oceneným žiakom blahoželáme a všetky plagáty sú vystavené na chodbe 1. stupňa.

       Mgr. D. Marcinčová a Mgr. O.Lišivková

      • BEH 40 

      • Dňa 3. 5. 2018 sa deti zapojili do športovej súťaže pod názvom " BEH 40". Celá súťaž sa niesla v duchu osláv 40. výročia  našej školy.  A tak symbolicky štyri deti z každého oddelenia súťažili v štyroch disciplínach. Ich hlavnou úlohou bolo splniť štyri podmienky "Štvorlístok " - vytrvalosť, kolektívnosť, rešpektovanie športových pravidiel a spolupráca. 

       Na záver každé oddelenie dostalo diplom a súťažiaci sladkú odmenu.
       Ďakujem všetkým zúčastneným za krásne a aktívne prežité popoludnie.

       Vych. Mgr. Katarína Grocká 
        

      • „40 POKLADOV ŠKOLY“

      •  Pri príležitosti 40. výročia založenia našej školy, sme sa s deťmi rozhodli v jedno príjemne popoludnie si spolu zasúťažiť. Do súťaže sa zapojili deti zo všetkých oddelení ŠKD. Ich úlohou bolo získať v čo najkratšom čase, čo najviac pokladov. Deti hádzali kockou a postupovali po vyznačených súťažných poliach. Snažili sa hodiť vysoké číslo, aby sa čo najskôr dostali k pokladu. Museli pritom využiť nielen svoju obratnosť a rýchlosť, ale potrebovali aj kúsok šťastia pri hádzaní kockou. Pani vychovávateľke Mgr. Eve Pergerovej pomáhali šikovné dievčatá z 5. ročníka športovej triedy.

        

       Podľa množstva nazbieraného pokladu, boli deti ocenené diplomami a sladkosťami. Prvé tri miesta obsadili tieto oddelenia:

       1. miesto - VI. oddelenie
       2. miesto - VII. oddelenie
       3. miesto – II. oddelenie

       Ďakujem pani vychovávateľkám a deťom za skvelú atmosféru a povzbudzovanie! :-)

       Mgr. Eva Pergerová

      • Deň Zeme žiakov 1.ročníka

      • Ľudia citlivo reagujúci na zhoršujúcu sa situáciu a na zmeny v životnom prostredí už dávno poukazovali na fakt, že Zem čoraz viac ohrozuje činnosť človeka. Aktivisti a ekológovia tak od roku 1970 spustili kampane a výzvy na spoločné úsilie - na záchranu planéty. Aktivity na záchranu Zeme aj v súčasnosti stále pokračujú.

       Aj prváci v našej škole, v piatok 4.mája, k tomu prispeli malou aktivitou, keď spolu s rodičmi z 1.B a z 1.C triedy a učiteľkami 1.ročníka zasadili po štyri okrasné stromčeky v parku pred školou, o ktoré sa budú starať nasledujúcich 8 rokov. Tie sa im za starostlivosť  odvďačia krásnymi kvetmi a navyše  obohatia našu Zem o vzácny kyslík.

       Učiteľky 1. ročníka

      • Biologická olympáda - Okresné kolo

      • Dňa 25.4.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii D. Našu školu reprezentovala žiačka Kristiána- Sarah Klebanová, ktorá sa umiestnila na 1. mieste.

       Srdečne blahoželáme!

      • Výber do športových tried.

      • Z cieľom pokračovania v dlhoročnej tradícii športových tried zameraných na atletiku na našej škole sa 25. apríla uskutočnil výber zo žiakov 4. ročníka, ktorého absolventi, po splnení podmienok, by mali v 5. ročníku navštevovať športovú triedu. Za pekného počasia a za početnej účasti rodičov zúčastnených žiakov sa malí športovci prezentovali svojou výkonnosťou v skoku do diaľky z miesta, v hode plnou loptou s poza hlavy/ 1kg/, v behu na 50 a na 500 metrov. Prvá časť odohrávajúca sa v priestoroch telocvične bola podporená projekciou tréningového procesu a úspechmi, ktorými sa pýšime počas dlhoročnej existencie športových tried na našej škole. Emocionálne vyvrcholenie a súťaživosť sa prejavila na plno v bežeckých disciplínach na dráhe, keď mnohí adepti si siahli až na dno svojich síl a preukázali bojového ducha a vôľu hodnú mladých športovcov. Výberu sa zúčastnilo 25 chlapcov a dievčat, organizačne všetko, vďaka kolegom , prebiehalo plynule a bez  problémov. Ostáva nám len veriť, že tradícia bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku, keď uchádzači z tohto výberu naplnia športovú triedu. Tešíme sa na Vás !

       V Bardejove  7. mája 2018     Mgr. Sergej Kravec

      • Úspech našich žiakov na Krajských majstrovstvách v basketbale.

      • V piatok 4. mája sa v Levoči uskutočnili Majstrovstvá kraja v basketbale žiakov, na ktorých ako víťazi okresného kola sa zúčastnili naši chlapci. Za účasti 10 mužstiev v dvoch skupinách naši žiaci vstúpili do turnaja úspešne a postupne si poradili z družstvom Sniny, Levoče, Prešova. Po prehre z Popradom, ktorý sa stal celkovým víťazom, postúpili do boja o tretie miesto, kde deklasovali družstvo Humenného a vybojovali bronzové medaily. Srdečne blahoželám chlapcom za výnimočný úspech a vzornú reprezentáciu školy, ďakujem kolegom za prípravu, zvlášť Mgr. Pečeňukovi, po ktorom som družstvo prevzal v príprave na krajské kolo. Turnaj naši chlapci odohrali v tejto zostave: Nikolas Koreň, Jozef Kanaloš, Timotej Petrišák, Miroslav Vanek, Samuel Zavacký, Jonáš Draganovský, Patrik Jackanin, Gabriel Majda, Adrián Kurtíš.

       Výsledky v skupine: Bardejov : Snina 16:7, Bardejov : Prešov 16:6, Bardejov : Levoča 18:8, Bardejov : Poprad 4:21. O 3. miesto : Bardejov : Humenné 21:4.

       Mgr. Sergej Kravec

      • Rozprávkové dopoludnie mladých spisovateľov s predškolákmi

      • Hovorí sa, že knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta. Skrz rôzne príbehy a hlavné postavy prežijeme na krídlach fantázie tisícky životov. Aj žiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove prežívajú rôzne príbehy cez knihy i školské časopisy, ktoré čítajú. Tentokrát sa však z malých čitateľov stali spisovatelia.

       Počas hodín slovenského jazyka tvorili svoje prvé rozprávkové knihy. A hádajte, čoho sa týkala hlavná myšlienka príbehov mladých debutantov, keď naša škola oslavuje svoje krásne jubileum? Samozrejme, podmienka príbehu spočívala v akomkoľvek prepojení so školou. A ako sa hovorí, koľko hláv, toľko rozumu, v našom prípade koľko hláv, toľko fantázie. Spod priam dymiacich sa pier súbežne vznikali tie najmilšie koncepty. Žiaci do nich zapracovali napätie, témy priateľstva, poučenie i nadprirodzené javy. Postupne sme tak spoznali dinosaura Šaňa, ktorý sa nechcel učiť, strašidelnú školu upírov a duchov, šikovného študenta, ktorý vymyslel ako sa stať neviditeľným i to, čo škole môže spôsobiť vírus v počítači. Pokračovanie článku TU.

       Foto: Andrea Tribusová

       Text: Druháci z triedy pre intelektovo-nadané deti zo ZŠ na Komenského 23 v Bardejove, pri príležitosti 40-teho výročia školy, predstavili svoje knižné debuty šikovným predškolákom z MŠ na Komenského 24, kvízovou formou v čitateľskom i hudobnom kole.

      • Hlasujte za O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

      • Pomôžte vyhrať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha pre našu školu.

       Hlasujte za ňu na:
       https://www.dobravec.o2.sk/o2-sportova-akademia-mateja-totha/3205

       Hlasovať môžete jedenkrát každý deň až do 29.júna 2018.

       Škola, ktorá získa najviac hlasov vyhrá jednu zo 40 O2 Športových akadémií Mateja Tótha na celý rok zadarmo. Je to kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu.

       Hlasujte denne a pomôžte našej škole získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha

       V mene žiakov našej školy vám ďakujeme.