• Novinky

      • Škola v prírode

      • Žiaci našej základnej školy prežili nezabudnuteľné chvíle v krásnom prostredí  Vysokých Tatier v  škole v prírode.

       Žiaci 1.stupňa pravidelne absolvujú školu v prírode. Tak tomu bolo aj tento školský rok. V dňoch 11. až 15. júna  sa naši  štvrtáci zúčastnili vytúženej školy v prírode. Konala sa v malebnom prostredí Tatranskej Štrby v hoteli Rysy. 

       Počasie nám síce neprialo, ale aj tak nám to neubralo na dobrej nálade. Žiaci spoznávali prírodu, orientáciu a určovanie svetových strán v lese, získavali poznatky o Tatrách  počas krásnych dní. Učili sme sa aj v lese, aj na hoteli.  Navštívili sme hrad v Starej Ľubovni  a pripomenuli si jeho niekdajšiu slávu. Jeden celý deň sme venovali utuženiu plaveckých schopností a absolvovali pobyt v AquaCity Poprad. Navštívili sme vodopád Skok, Štrbské pleso, Popradské pleso aj Beliansku jaskyňu. Naše večery v škole v prírode sme si spríjemňovali súťažami, zábavnými hrami. Posledný večer nechýbalo opekanie, diskotéka a vyhodnotenie celého týždňa.

       Prežili sme krásny týždeň v náručí tatranských lesov, dýchali sme čerstvý vzduch, smiali sa, plávali, dobre sa bavili a učili. Plný zážitkov sme sa v piatok vracali späť do Bardejova. Môžete si pozrieť fotky a tak byť aspoň na chvíľu s nami.

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Úspechy vo výtvarných súťažiach

      • Počas celého školského roka sa žiaci 2. A triedy a výtvarného krúžku zapájali do rôznych výtvarných súťaží. Za najväčší úspech považujeme ceny z medzinárodnej súťaže „ Včela“ vyhlásenej veľvyslanectvom Slovinskej republiky a v celoslovenskej súťaži „Každý deň je deň zeme“. Veľmi sa potešili výhre v kreslení komiksov v krajskej  súťaži , vyhlásenej DJZ v Prešove. Ocenení boli aj v okresných súťažiach: Hasiči, Jablko a Deň zeme. K týmto úspechom srdečne blahoželáme! Mgr. Ľ. Kurimská

      • IHRISKO PRE SÍDLISKO

      • Starostlivosť o zdravý rast našich detí a mládeže je dôležitou úlohou pre celú našu spoločnosť. Aj naše Občianske združenie Priatelia Základnej školy Komenského ul. 23 v Bardejove si dalo za cieľ budovať pri škole ihriská a športoviská, ktoré budú slúžiť nielen žiakom školy, ale aj obyvateľom celého sídliska.  Aktívne sa zapájame do rôznych grantových výziev.

       Vďaka podpore ČSOB nadácie sme tento rok získali grant vo výške 3 000 eur na dobudovanie detského ihriska pred školou. Ciele projektu boli splnené. Pri exteriérových cvičiacich zariadeniach boli dobudované bezpečné dopadové plochy, zrealizované terénne úpravy na ihrisku. Na dorovnanie jeho plochy bola navozená hlina a následne vysiata tráva. Pri prácach nám pomáhali členky Únie žien Slovenska, ktoré aj vysadili okrasné rastliny v parku a v okolí budovy školy. Do brigád sa zapojili aj naši žiaci, učitelia a ochotní rodičia. Vysadili sme vyše 120 okrasných kríkov a rastlín. Pre najmenších sme osadili kryté pieskovisko. Po okraji ihriska boli inštalované lavičky na sedenie, ktoré využívajú hlavne mamičky s malými deťmi. Celé ihrisko bolo oplotené, aby sme zabezpečili ochranu zatrávnených plôch a okrasných parčíkov. Zakúpili a osadili sme novú hraciu zostavu, kde si môžu deti rozvíjať svoje pohybové schopnosti. Jej súčasťou je lezecká stena, lanové rebríky, hojdačky, lano na šplhanie, dve vežičky premostené balančným mostíkom, logická hra-„Piškvorky“. V rámci výchovno-vyučovacieho procesu tu škola realizuje podujatia športového charakteru. Ihrisko slúži všetkým žiakom školy, školského klubu, navštevujú ho aj deti z patronátnej materskej školy, obyvatelia nášho sídliska - od malých detí po dôchodcov. Je využívané počas pracovného týždňa a rovnako intenzívne aj cez víkendy a prázdniny, keď tu aktívne trávia voľný čas športuchtiví návštevníci.

       Veríme, že nové ihrisko bude slúžiť všetkým a že si ho jeho používatelia budú chrániť pred poškodením, aby bolo bezpečné a  slúžilo čo najdlhšie.

       Mgr. Mária Peláková

      • Finále triedneho projektu 2.D Čím sú Tvoji rodičia?: Hasič

      •          Posledná cesta putovania druhákov zo ZŠ na Komenského ul. v Bardejove za poznávaním povolaní svojich rodičov dala definitívnu bodku za triednym projektom  s názvom Čím sú Tvoji rodičia?, ktorý sme celý rok 2017/2018 realizovali.

                   Preto sme sa, zákonite, za povolaním hasič, vybrali najďalej, konkrétne do Moldavy nad Bodvou, kde svoje obdivuhodné, no aj nebezpečné  zamestnanie vykonáva Jakubkov otec, pán Ľuboslav Roman. Pre porovnanie práce hasiča kedysi a dnes nám najprv ukázal historické hasiace stroje zapriahnuté koňmi, prilby, ale i trúbku, ktorou sa kedysi požiar ohlasoval. Už pri historických prilbách druháci usúdili, že majú svoju váhu, pričom ešte neokúsili komplet výstroj príslušníka hasičskej jednotky, v ktorej musí byť v prípade potreby oblečený v priebehu sekúnd. Okrem váhy je to aj teplota, ktorá sa požiarom či vonkajšou teplotou ešte znásobí. A použitie výstroja neospravedlní ani druh zásahu. Ten sme  rozlíšili na dispečingu. Podľa melódie signálu, ktorý vyšle dispečer, hasiči vedia či ide o dopravnú nehodu alebo o požiar, podľa čoho, okrem iného, volia aj príslušné hasičské vozidlo. Pokračovanie článku TU.