• Novinky

     • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov
      • Voľnočasové aktivity CVČ pri ZŠ Komenského 23, Bardejov

      • V školskom roku 2018/19 plánujeme zriadiť nasledovné záujmove útvary:

       (Ďalšie záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané,ako aj rušené, podľa záujmu detí)

        

        

        

       • Názov krúžku (ročník) - Meno vedúceho  
       1. Biblický krúžok (1. - 4.) - Mgr. Mária Delejová
       2. Počítač hrou 1 (2. - 4.) - Mgr. Marek Petnuch
       3. Učíme sa hravo (1. - 4.) - Mgr. Ingrid Masicová
       4. Florbal (1. - 4.) - Mgr. Alena Gefertová
       5. Hravé fit drums a flauty (1. - 4.) - Mgr. Alena Matiašová
       6. Badmintonový krúžok 1 (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
       7. Výtvarný krúžok (1. - 4.) - Mgr. Ľudmila Kurimská
       8. DSF Prvosienka (Podľa výberu) - Bc.  Darina Kostárová, 
        PaedDr.  Viera Remetová
       9. Moderná gymnastika a balet (Podľa výberu) - Bc. Stanislava Bajusová
       10. Malý kuchárik (2. - 4.) - Mgr. Ľubica Sabolová
       11. Čitateľský krúžok (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
       12. Moderný tanec (1. - 9.) - Bc. Darina Kostárová,
       13. Šikovné ruky (1. - 4.) - PaedDr. Jana Paľuvová
       14. Pohybové hry (1. - 4.) - Mgr. Alena Gefertová
       15. Stolný tenis (2. - 5.) - Mgr. Marek Petnuch
       16. Hry a hlavolamy (1. - 4.) - Mgr. Darina Marcinčová
       17. Bystré hlavičky (1. - 4.) - Mgr. Anna Kostárová
       18. Nemčina pre začiatočníkov (1.ročník) - Mgr. Oľga Lišivková
       19. Strelecký krúžok (Podľa výberu) - Mgr. Ľudmila Frančáková
       20. Francúzština hrou (3.D, 4.B) - Mgr. Anna Fabianová
       21. Postavy z biblie (1. - 5.) - Mgr. Tatiana Tipulová
       22. Šachový krúžok (1. - 9.) - Mgr. Stanislav Škerlík
       23. Hravá konverzácia vo FRJ (5. -  9.) - Mgr. Anna Fabianová
       24. Stolnotenisový krúžok (5. -  9.) - Mgr. Adriána Hudáková
       25. Ruština hrou (5. -  6.) - PhDr. Milena Žáková
       26. Debatný krúžok - ANJ (6. - 9. ) - Mgr. Jana Baranová
       27. Hravá matematika (9.) - Mgr. Alena Zavacká
       28. Volejbal (7.  - 9.) - Mgr. Alena Zavacká
       29. Počítačový (7.  - 9.) - Mgr. Jana Varcholová
       30. Matematický - Už to viem (5. - 8. ) - Mgr. Jana Varcholová
       31. Kreatívny krúžok (5. -  9.) - Mgr. Tatiana Tipulová
       32. Potulky s bibliou (5. -  9.) - Mgr. Mária Delejová
       33. Stolný tenis (5. -  9.) - Mgr. Róbert Senčák
       34. Skok o žrdi (Športové triedy) - Mgr. Róbert Senčák
       35. Divadelný krúžok (5. - 9.) - Mgr. Viktória  Vasilegová, 
        Mgr.Jarmila Dzambová
       36. Hravá slovenčina (7.) - Mgr. Viktória  Vasilegová
       37. Chemický krúžok (5. - 9.) - RNDr. Dana Ellerová
       38. Bedmintonový krúžok (5. - 9.) - Mgr. Tatiana Vavreková
       39. Hravá matematika (5.) - PaedDr. Viera Remetová
       40. Školská televízia (4. - 9.) - Mgr. Mária Peláková
       41. Florbalový krúžok (5.-9. Chlapci) Mgr. Andrej Pečeňuk
       42. Plavecký krúžok (5.-9.Chlapci a dievčatá) - Mgr. A. Pečeňuk
        Piatok (14,00-16,00h)
       43. Loptové hry (5.-9. Dievčatá) - Mgr. Zoran Kollárovič
        Piatok (14,00-16,00h)
       44. Matematický krúžok (8. - 9. ročník) - PaedDr. Ľudmila Glittová

        

      • Otvorenie nového školského roka 2018/2019

      • Riaditeľstvo ZŠ Komenského 23, Bardejov oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2018/2019 sa bude konať 
       3. septembra 2018 (pondelok) o
        8:00 hodine
       v jednotlivých triedach.

       Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka (a novoprijatých žiakov) bude vyvesené v deň nástupu na vstupných dverách školy. O tom, kde sa nachádzajú jednotlivé triedy Vás budú informovať poverení zamestnanci vo vestibule školy.

       Školský klub a školská jedáleň začína fungovať od 4.9.2018. Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

       Tešíme sa na vás!

      • Letný denný tábor 2018

      • V dňoch 9. až 13. júla, aj keď boli prázdniny už v plnom prúde, na našej škole panoval čulý ruch. Postarali sa oň účastníci letného denného tábora pod vedením svojich učiteliek, vychovávateliek a  asistentiek. Program, tak ako sme si ho naplánovali, bol splnený, aj keď počasie nebolo vždy na našej strane. Všade panovala dobrá nálada a pohoda. Deti sa prostredníctvom rôznych zábavných, kreatívnych hier, aktivít a výletov veľa naučili a príjemne strávili začiatok prázdnin medzi kamarátmi. Pekné bolo zistenie, že sa starší pomáhali mladším, starali sa o nich, „brali ich do partie“.  Spolu sa hrali na Indiánov, maľovali a tvorili totemy, plnili úlohy s Červenou čiapočkou, prostredníctvom zaujímavých aktivít sa zdokonaľovali v angličtine, navštívili drevené kostolíky v Hervartove aj Tročanoch, šantili v bazénoch  na kúpalisku, oboznámili sa s novými výtvarnými technikami, športovali... O výbornú stravu a pitný režim sa po celý pobyt postarli naše kuchárky na čele s vedúcou školskej jedálne.  Na záver nechýbali grilovné špekáčiky a pekné odmeny pre všetkých. Okrem toho si domov odniesli aj mnoho pekných prázdninových zážitkov. Poďakovanie za ne patrí všetkým vedúcim letného tábora aj jeho veselým účastníkom. https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/fa5/1.5/16/1f642.png

       Mgr. Mária Peláková