• Novinky

      • Otvorenie nového školského roka 2019/2020

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že otvorenie nového školského roka 2019/2020 sa bude konať 
       2. septembra 2019 (pondelok) o
        8:00 hodine
       na školskom dvore.

       Zadelenie žiakov do tried 1. a 5. ročníka (a novoprijatých žiakov) bude vyhlásené po skončení slávnostného otvorenia

       Školský klub a školská jedáleň začína fungovať od 3.9.2019.
       Ďalšie dni v škole budú prebiehať podľa pokynov triednych učiteľov.

       Tešíme sa na vás!