• Novinky

      • Deň mlieka - výstavka prác

      • Pri príležitosti "Dňa mlieka", ktorý  tohto roku pripadol na 26. septembra pripravili žiaci 1.- 5. ročníka vo vestibule školy výstavku žiackych výkresov a výrobkov z obalov mliečnych produktov.  Tieto aktivity boli spojené s propagáciou mlieka v školskej jedálni prostredníctvom mliečnej desiaty alebo obeda. Veľmi poučná bola  aj rozhlasová relácia  na tému mliečna výživa. Dúfajme, že  tieto všetky aktivity budú ešte viac  motivovať našich žiakov ku konzumácii tohto pre zdravie prospešného nápoja.  

      • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníkov

      • Pozrite si aktualizovaný Harmonogram k prijímaniu uchádzačov so základným vzdelaním na denné štúdium stredných škôl pre školský rok 2018/2019 v sekcii Výchovný poradca - Dôležité termíny (ODKAZ)

      • Otvorenie nového šk. roka - Prvý deň v škole 2018-19