• Novinky

     • Zber papiera Apríl 2019
      • Zber papiera Apríl 2019

      • ZBER PAPIERA

       8. 4. - 30. 4. 2019.
       Pondelok až piatok od 7:30 do 16:00.

       Papier je potrebné nosiť separovaný (kartón osobitne) zviazaný v balíkoch s hmotnosťou najviac 15 kg.

        

       Väčšie množstvo prosíme odviezť do zberných surovín pod Vinbargom (Lidl). Tam nahláste názov školy a kópiu potvrdenia prineste na sekretariát školy. 

       Víťazná trieda bude odmenená prekvapením.
       Najlepší jednotlivci budú odmenení vecnými cenami.

      • RIADITEĽSKÉ VOĽNO 29.10.2018 (pondelok)

      • OZNAM

       Riaditeľstvo školy oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) dňa 29.10.2018 (PONDELOK) udeľuje 
       riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

       V prevádzke v tento deň nebude ŠKD ani školská jedáleň.

      • Deň sporenia 31.10.

      • Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

       V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sa aj na základnej škole snažíme sprostredkovať žiakom základné poznatky, rozvíjať v nich zručnosť a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti.

       Pri príležitosti Dňa sporenia 31.10. pripravila pracovníčka VÚB  Ing. Monika Purdešová pre žiakov 4. roč. zaujímavú , veku primeranú prezentáciu, doplnenú besedou   a milými darčekmi .

       V závere mohli žiaci nakresliť obrázok svojho sna, na ktorý určite bude treba sporiť.

      • Zážitkové učenie na farme

      • Ak chceme u detí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode a zvieratám,   potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu zaujímavé situácie. Vyučovanie na čerstvom vzduchu prináša zážitky, ovplyvňuje náladu, zlepšuje schopnosť myslieť, sústrediť sa, odstraňuje stereotyp vo vyučovaní, zmenšuje únavu, regeneruje organizmus. Učenie priamo v prírode „mimo školských lavíc“ je zážitková forma učenia.

       Svetový deň zvierat, ktorý je 4. októbra, mali  naši prváci takéto zážitkové vyučovanie v podobe exkurzie na farme Busov v Gaboltove. Dozvedeli sa, ako to chodí  na pravom gazdovskom dvore, mali priamy kontakt so zvieratami a zažili pravú vidiecku atmosféru. Týmto dňom sme si spravili zo svojho vyučovania zážitok.

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov

      • Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl, Na našej škole sa uskutočnilo za pomoci učiteľov telesnej výchovy, asistentov učiteľov a  starších spolužiakov - deviatakov 19. októbra. Deti boli testované v 9 športových disciplínach.  Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. 

       Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru .

       Vďaka dobrej organizácii a vzájomnej spolupráci organizátorov sme všetko zvládli za jedno dopoludnie. Ako to v našich telocvičniach vyzeralo si môžete pozrieť vo fotogalérii.

      • Školské kolo Olympiády zo SJL

      • Prvou predmetovou olympiádou je každoročne OSJL a jej školské kolo sa uskutočnilo 23. októbra 2018. Zúčastnilo sa ho 37 žiakov 8. a 9. ročníka a až 20 z nich dosiahlo v troch náročných kolách  viac ako 39 bodov a stali  sa tak úspešnými riešiteľmi. Porotu tvorili vyučujúce SJL: Mgr. Viktória Vasilegová, Mgr. Jarmila Gubová, Mgr. Jarmila Dzambová.

       Naši víťazi:

       1. Magdaléna Kuzmová - 9. D

       2. Alena Soroková - 9. B

       3. Dominika Laktičová - 9. E, Alexandra Valková -  9. D

      • 16.10. – Svetový deň výživy

      • 16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Svetový deň výživy vyzýva k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Ako pomôcka pri zdravom a správnom stravovaní nám môže poslúžiť tzv. potravinová pyramída. Podľa nej by 40% nášho denného príjmu mali tvoriť potraviny zo skupiny obilniny, chlieb, ryža a cestoviny, 35%  ovocie a zelenina, 20% mlieko, mliečne výrobky, mäso, hydina, ryby, strukoviny a orechy, 5% tuky, oleje a sladkosti. Samozrejme nesmieme zabúdať ani na dostatočný príjem tekutín.

       Dôležité je aj správne rozloženie celodenného príjmu stravy. Základom sú tri hlavné jedlá- raňajky, obed a večera a 1-2 menšie porcie medzi hlavnými jedlami – desiata, olovrant. Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení.

       Počas SDV v školskej jedálni sa celý týždeň nesie v znamení výzvy k zdravému stravovaniu, v rámci ktorej budú podávané jedlá z nových MSN 2018. Počas Týždňa zdravej výživy budú v jednotlivých triedach na 1. stupniaj výstavky ovocie a zeleniny, hodiny zamerané na prípravu zdravých šalátov z plodov ovocie a zeleniny a ich ochutnávka, ako aj besedy ozdravej výžive a zdravom životnom štýle. Týždeň ZV by sme chceli začať zdravo a preto 17.10.vyhlasujeme na našej škole deň bez sladkosti.

       Veríme, že v tento deň si doprajete a prinesiete namiesto sladkosti nejaké ovocie alebo sladký úsmev.

      • Naša malá umelkyňa opäť zožala úspech

      • V poľskom mestečku Gorlice sa konal tohto roku už 19. ročník medzinárodnej umeleckej súťaže pod názvom „Piękno Beskidów i Bieszczadów”. Do súťaže sa zapojilo 837 detí a mladých ľudí z  Poľska, Slovenska a Ukrajiny. Porota pozostávajúca z predsedu - sochára Zdzislawa Tohla, grafika Bartlomieja Belniaka a grafika Mareka Kretowicza udelila 57 cien. Jednu z nich udelili našej žiačke Alexandre Anine Klebanovej  zo 4. A triedy. Alexandra sa inšpirovala  historickými pamiatkami nášho mesta. Jeho krásu stvárnila vo svojom umeleckom diele.

       Srdečne blahoželáme!

      • Pasovanie piatakov - fotogaléria

      • Dňa 11.10.2018 sa na našej škole uskutočnilo PASOVANIE PIATAKOV. Bolo to zábavno-súťažné popoludnie s množstvom sladkých odmien. Medzi nás žiakov druhého stupňa sme prijali žiakov z troch piatackých tried. Po 4 súťažných disciplínach, ktoré vyhrala V.C a získala putovný pohár, piataci slávnostne vyslovili SĽUB PIATAKA  a triedni učitelia ich symbolicky pasovali veľkou ceruzou .

       TAK TEDA, VITAJTE PIATACI!!!

        Monika Kmecová, IX.D

      • Šťastný život zvierat

      • 4.október  je v kalendári významných dní  označovaný ako Svetový deň zvierat, ktorý bol vyhlásený na konferencii ekológov vo Florencii v roku 1931. Tento deň je zároveň sviatkom svätého Františka z Assisi, patróna zvierat, kedy  je dôvod prehodnotiť vzťah ľudí k zvieratám, najmä ich zaobchádzanie s nimi. Nech aj zvieratká zažívajú spokojné a šťastné dni v spoločnosti svojich majiteľov.  Slovensko sa prijatím novely zákona zaraďuje medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažuje zviera za vec, ale za živú, cítiacu bytosť. 

        Pozitívny vzťah ľudí k zvieratám je potrebné budovať už od útleho veku detí. V súvislosti s týmto sviatkom  sme so žiakmi  2. , 3. a 4.ročníka usporiadali výtvarnú súťaž Šťastný život zvierat. Po rozhovore s nimi  o ich vzťahu a starostlivosti o zvieratká  kreslilo 24 žiakov  svoje obľúbené  a 7 najlepších  prác sme ocenili vecnými cenami a diplomami.  

       Mgr. Darina Marcinčová a Mgr. Oľga Lišivková

      • Magic night – Noc v škole

      • Dňa 5. 9. 2018 sa časť našej školy zmenila na kúzelnú. Žiaci 2.A, 2.B a 2. C triedy so svojimi triednymi učiteľkami I. Masicovou, Ľ. Sabolovou, J. Paľuvovou a pani vychovávateľkou E. Pergerovou prišli prežiť „ Noc v škole.“  Po príprave svojich „ čarovných postieľok “ si deti zašportovali na školskom dvore a poprechádzali sa s baterkami po tmavých chodbách našej školy. Až nastal očakávaný okamih „Návšteva kúzelníka Bobra“ a jeho asistentky Simony.  Čakalo nás predstavenie plné kúzel, nečakaných zvratov, smiechu a veselej zábavy, po ktorom deti so žiarou v očiach a baterkami v rukách absolvovali prehliadku večerným mestom. Prezreli si krásne vysvietenú fontánu a čarokrásne historické centrum, ktoré hýrilo rôznymi farbami.

       Po večernej rozprávke sa deti uložili do spacákov a plní zážitkov, spokojní a šťastní  všetci zaspali.

       Všetkým sa nám to veľmi páčilo a tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

       Pani učiteľky Ľ. Sabolová, J. Paľuvová. I. Masicová

      • DNI MESTA - OSLAVY 777. VÝROČIA

      • V piatok a sobotu 28. a 29. septembra  vyvrcholili v našom  meste OSLAVY PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O BARDEJOVE. Tá sa v Ipatijevskej kronike objavila v roku 1241. Odvtedy ubehlo presne 777 rokov.

       Program sa začal v piatok od 1000 hodiny vystúpením žiakov materských a základných škôl na Radničnom námestí. Pochvala patrí žiakom  4.A a 4.B triedy, ktorí pri tejto príležitosti prispeli  milým  programom.

      • Ámosáčik obhájil 2. miesto a získal Cenu za najlepšiu titulku

      • Vo 4. ročníku súťaže školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického  kraja Podtatranský školák sa náš školský časopis Ámosáčik umiestnil na 2. mieste a okrem toho prevzal Cenu za najlepšiu titulnú stranu.

       Patronát nad touto súťažou prevzala Veronika Fitzeková – hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja, ktorá súťaž zhodnotila takto: „Už to nie je len o nejakých slohoch, výsledkoch súťaží, ale časopisy naozaj mapujú život na škole, robia ankety, rozhovory, reportáže a podobne. Deti by určite mali tvoriť školské časopisy, pretože je to príprava na život. Mali by si všímať veci, čo sa okolo nich dejú, aby sa naučili vytvoriť si na ne názor, aby sa naučili priniesť o niečom informáciu, zaujať postoj, stanovisko, aby sa naučili komunikovať s verejnosťou, učiteľmi i spolužiakmi.“

       Porota v zložení: V. Fitzeková, I. Janigová, redaktorka TASR, A. Hudecová, V. Labuda z reklamného grafického štúdia VL Grafik hodnotili 6. kategórií: obsah, štylistiku a náročnosť, grafiku, fotografie, titulku a kreativitu.

       Redaktorom nášho časopisu blahoželáme a prajeme im veľa dobrých nápadov.

       Reportáž z tejto súťaže si môžte pozrieť v priloženom videou Popradskej Televízie (obsahuje aj rozhovor s našimi žiakmi a Mgr. Ovšonkovou.)

       Hodnotené čísla časopisu Ámosáčik môžte nájst v tomto odkaze https://zskombj.edupage.org/text77/?

      • Šarkaniáda

      • V posledný septembrový piatok sa na školskom ihrisku našej školy odohralo pestrofarebné divadlo. Všetky deti z ŠKD privítali jeseň šarkaniádou. Na oblohe lietali rôzne draky, rozprávkové postavy, ako aj zvieratá. Počasie bolo krásne, slnečné a do toho nám pofukoval priaznivý vietor.

       Spoločne sme prežili príjemné popoludnie plné zábavy a nakoniec každé dieťa dostalo sladkú odmenu.

       Bc. M. Škvareková

      • Európsky deň jazykov 2018 na 1. stupni

      •          Európsky deň jazykov, vyhlásený Radou Európy, už od roku 2001 poukazuje na dôležitosť učenia sa cudzích jazykov a zároveň podporuje viacjazyčnosť, jazykovú a kultúrnu rozmanitosť i interkultúrne porozumenie. Touto aktivitou už tradične 26. septembra ožíva aj naša škola, teda ZŠ na Komenského 23 v Bardejove.

       Aby si žiaci prvého stupňa uvedomili jazyk v kontexte konkrétnej krajiny, nielen ako vyučovací predmet, zorganizovali sme pre ne popoludnie, kde tímovo spracovávali informácie o krajine aj o cudzom jazyku, vyučovanom na 1. stupni našej školy. Vybraní žiaci anglického jazyka pracovali v troch tímoch, štvrtý tím zastupovali francúzštinári, ktorých jazyku sa darí najmä vďaka prístupu a metódam pani učiteľky Mgr. Anny Fabiánovej. Úlohou žiakov bolo vyhľadať a zaznamenať informácie o anglickom a francúzskom jazyku z pohľadu základných údajov o krajine i spracovať okruhy určenej slovnej zásoby ilustračne i popisom. Žiaci svojou kooperáciou postupne vypracovali plagáty, ktoré už budú slúžiť na propagáciu jazyka i uvedomenie si ich významu v dnešnom svete. Potvrdili, že základy jazyka im nie sú cudzie a s neznámymi informáciami si vedia pomôcť slovníkmi i internetom. Popritom obdivuhodne kooperovali a napomáhali si v rovnocenných skupinách.  Keďže aj v tomto prípade ide o medzinárodný  projekt eTwinning, súbežne s nami na svojich plagátoch  pracovali aj žiaci zo školy Agrupamento de Escolas Alexandre Herculano v Portugalsku.

        Nuž, prajeme všetkým, nech je pre ne cudzí jazyk nielen nástrojom dorozumievania, ale aj prostriedkom spoznávania iných kultúr,  ktoré sú rozvojom medziľudskej  tolerancie  hlavným pilierom dosiahnutia cieľov multikultúrnej výchovy.                                                                                   

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania