• Novinky

      • Vianočná pohľadnica - vyhodnotenie

      • V dnešnej dobe, keď si ľudia zvykli posielať na Vianoce väčšinou iba elektronické pohľadnice a sms-správy,  sme sa rozhodli vrátiť k starým tradíciám. Vyhlásili sme súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. A nie hocijakú, ale ručne maľovanú. Výsledky snaženia našich šikovných žiakov si môžete pozrieť v galérii. Ťažké bolo vybrať tie najkrajšie, ale nakoniec porota vybrala a ocenila týchto kreatívnych tvorcov:

       Alexandra Stachová- 4.C, Tamara Petrišáková – 4.B, Nina Gallová – 4.A, Klaudia Gorunová- 4.B, Karin Verlichajová - 3.A, Martin Matiaš – 3.D, Bruno Ratvaj – 2.B, Emma Vatehová – 2.D, Lilien Achejevová - 2.B, Jaroslava Oravcová – 8.C, Tamara Guľová – 6.C, Klaudia Sabolová – 8.C.

       Pohľadnice všetkých tvorcov sme rozdali predstaviteľom mesta, riaditeľom škôl a zástupcom organizácií, s ktorými škola spolupracuje.

       M. Peláková

      • Pytagoriáda

      • Pytagoriáda je matematická súťaž, ktorej cieľom je umožniť pedagógom s využitím jednej z dominantných vlastností detí daného veku – súťaživosti – motivovať záujem pre matematiku a podchytiť potenciálne talenty na matematiku.V tomto školskom roku sa uskutočňuje už jej 40. ročník. Do školského kola sa zapojilo 50 žiakov 3. a 4. ročníka a 89 žiakov 5.  až 8. ročníka.

       Medzi najúspešnejších patria :

       kategória P3

       Martin Matiaš - 1. miesto
       Ronald Fedoročko - 2. miesto
       Jakub Vasilega - 2. miesto
       Samuel Švec - 2. miesto

       kategória P4

       Róbert Guľa - 1. miesto
       Katarína Šinaľová - 2. miesto
       Vivien Bohinská - 3. miesto
       Michaela Kašperová -  3. miesto

       kategória P5

       Diana Baranková - 1. miesto
       Martin Čejka - 2. miesto
       Matúš Gašparík - 3. miesto

       kategória P6

       Sofia Kovaľová - 1. miesto
       Patrik Kurimský - 2. miesto
       Ema Čepigová - 3. miesto

       kategória P7

       Dávid Čech - Gut - 1. miesto
       Tibor Šinaľ - 2. miesto
       Fili Biath - 3. miesto
       Patrik Kapec - 3. miesto

       kategória P8

       Linda Hlavinková -1. miesto
       Gregor Bujda - 2.miesto
       Dominika Paľuvová - 3.miesto
       Natália Gašparíková - 4. miesto

      • Strelci na okresných majstrovstvách

      • Vo štvrtok 13. decembra 2018 sa konalo 2. kolo streleckej ligy, ktoré bolo zároveň okresnými majstrovstvami v streľbe zo vzduchovej pušky. Našu školu reprezentovali traja žiaci, ktorí obstáli v silnej konkurencii. Magdaléna Kuzmová (9.C) zvíťazila  v kategórií starších žiačok s počtom 260 bodov (z 300 možných), Matúš Nižník (9.C) získal 3. miesto v kategórií starších žiakov (257 bodov) a Adrián Hanko (5.A) v kategórií mladších žiakov obsadil pekné 5. miesto. Blahoželáme a Magdalénke držíme palce na krajských majstrovstvách v Prešove.

       Mgr. Ľudmila Frančáková

      • DETI DEŤOM

      • V tomto predvianočnom čase sa všetci snažíme byť k sebe milší, lepší, pokojnejší,  aby sa čas adventu stal nielen časom nakupovania, upratovania a príprav, ale aby sme si uvedomili hlavnú podstatu Vianoc. A tou je láska, pokora, pokoj a vzájomná úcta. Všetky tieto hodnoty sa akosi lepšie prežívajú v rodine, kde sme obklopení tými, ktorí nás bezprostredne ľúbia a deťom dávajú pocit absolútnej istoty.  Ibaže nie všetky deti na svete majú to šťastie mať rodinu, či už úplnú, alebo nie. Sú tu aj deti v detských domovoch, ktoré tento čas prežívajú ťažšie, ako my ostatní, keďže nemajú pri sebe tých najbližších, s ktorými by sa podelili o radosť a šťastie. Preto sa žiaci 7.A, triedy pre intelektovo nadaných žiakov na Základnej škole na Komenského ulici v Bardejove, rozhodli tohtoročný predaj koláčov a medovníkov venovať práve deťom v Detskom domove na Požiarnickej ulici v Prešove. Ale ich snaha by sa nezaobišla bez ochoty ostatných pomôcť a prispieť svojou troškou. 12. decembra si vo vestibule školy mohli žiaci, rodičia a učitelia kúpiť koláčik, alebo medovníček, ktoré s láskou napiekli deti a ich rodičia. Vďaka všetkým sa podarilo vyzbierať neuveriteľných 300 eur. Žiaci priniesli aj knihy a hračky, ktoré už nepotrebujú, a tie sme spolu s peniazmi odniesli do detského domova. Tam nás milo privítali tety, ktoré nám porozprávali o fungovaní detského domova a odpovedali na naše otázky. Ukázali nám, ako bývajú ich deti a tie nám predviedli ako vedia recitovať, spievať či dokonca robiť karate. Nakoniec nás zaviedli do Snoezelen miestnosti, v ktorej deti relaxujú, ale aj rozvíjajú svoje zmyslové vnímanie. Aj my sme sa v tejto miestnosti cítili veľmi dobre, ale hlavne sme sa dozvedeli, že väčšina zariadenia tu bola zakúpená zo sponzorských peňazí, a aj náš príspevok pomôže dokúpiť niečo užitočné. Uvedomili sme si, že naša snaha nebola zbytočná, pretože sme pomohli tým, ktorí nemajú nikoho, a o to viac si to vážia a tešia sa každej maličkosti. Myslím, že nám všetkým to pomohlo uvedomiť si hodnotu vecí, ktoré považujeme za samozrejmé, a tiež vážiť si tých, ktorých okolo seba máme. Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli a prispeli k príprave a realizácii tejto náročnej akcie, ktorá ale splnila svoj účel a obohatila všetkých zúčastnených. Prajem Vám krásne a požehnané vianočné sviatky v kruhu najbližších, prežite ich naplno a s uvedomením si skutočných hodnôt. Veselé vianoce!

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Majstrovstvá ZŠ Komenského v stolnom tenise 

      • V stredu 19.12.2018 sa v priestoroch našej školy stretlo 16 stolnotenisových nadšencov, aby si preverili svoje stolnotenisové schopnosti a zručnosti. Chlapci boli rozdelení do štyroch skupín, v ktorých hrali systémom každý s každým. Prví dvaja z každej skupiny postúpili do vyraďovacej fázy, v ktorej sa odohrali kvalitné a napínavé zápasy. Dievčatá odohrali svoje zápasy v jednej skupine s rovnakým systémom. Po náročnom popoludní, v ktorom naši žiaci odohrali množstvo zápasov, sme spoznali najlepšiu trojicu u chlapcov ako aj dievčat. Všetci účastníci boli odmenení za svoju účasť na turnaji sladkou odmenou. Tešíme sa na podobné športové podujatie.
        

       1. Kristián Kapec 9.D            
       2. Matúš Vateha 7.E                                
       3. Oliver Tomko 8.A

       1. Ella Olejárová 7.E
       2. Marianna Lešičková 6.C
       3. Natália Bubeníková 7. C

                                                                                                                                        Mgr. Róbert Senčák

      • Vianočná besiedka 2.D triedy

      • Nech čas Vianoc v mysliach našich
       dobrú vôľu vzbudí.
       Rozdať úsmev, prijať úsmev
       všetkých slušných ľudí.

       Vianoce, najkrajšie sviatky roka, sú za dverami. Stačí len otvoriť dvere, aby vstúpili. Prípravy na ne už začali nástupom adventu, keď sme zapálili  prvú sviečku na adventnom venci a toto prvé svetielko navodzuje pomalý príchod Vianoc. Nastáva čas očakávania.

       V tomto adventnom čase žiaci 2.D pripravili pre svojich rodičov a starých rodičov vianočnú besiedku, kde zazneli básne, koledy,  vinše a scénky. V jednej zo scénok nechceli prísť Vianoce. No napokon ľudia v sebe našli lásku a dobrotu a Vianoce sa vrátili.

       Rozlúčili sme sa s prianím prežiť Vianočné sviatky v zdraví,  v radosti a v láske v kruhu najbližších.

       Mgr. Darina Marcinčová

      • Fotogaléria - Mikuláš 2018

      • Dám Vám hádanku: Čo bolo v 6. decembra v roku 1805 ? Neviete? No predsa Mikuláša! Áno. Sviatok svätého Mikuláša je v našich končinách známy už mnoho storočí. Pripomíname si dobré skutky biskupa žijúceho pred viac ako 1700 rokmi, spojené s obdarovávaním chudobných. Na jeho počesť dávame darčeky. Dnes - hlavne našim deťom. Je radosť vidieť iskričky v ich očiach, keď k nim príde Mikuláš. A pretože každé dieťa je nielen anjelik, ale má v sebe aj trošku z toho čertíka, vybrali sme Mikulášovi pomocníkov z radov obidvoch.Toho dobrého je v nás predsa len o trochu viac. Aj náš Mikuláš mal preto viac anjelikov. Čertíci pripomenuli všetkým, že oni darčeky nerozdávajú. Tí čertovsky vystrájali, čiernili líčka, niektorých aj poriadne vystrašili. Darčeky z Mikulášovho vreca rozdávali anjeliky všetkým dobrým deťom. Milé deti, veríme, že tých „čertíkov“ čo sa občas vo vás prejavujú, hravo premôžete a budete viac počúvať "anjelikov", ktorých v sebe máte. Tak si vždy zaslúžite za svoju dobrotu tie najkrajšie darčeky. Napríklad aj od anjelov, ktorí nemusia mať vždy krídla...M.Peláková

      • Štarší učia mladších

      • Dňa 14.12.2018 sa v našom VI. oddelení ŠKD uskutočnila milá akcia. Žiačky piatej triedy Simonka Semková a Emka Seipelová, bývalé moje žiačky na prvom stupni, prišli našim druhákom a prvákom nielen ukázať ale aj ich naučiť servítkovú techniku. Práca im šla šikovne v príjemnej predvianočnej atmosfére.

       vychovávateľka Ľ. Brejníková

      • Vianočné tvorivé dielničky pre najmenších

      • Žiaci 4.C si už druhý rok  pripravujú pred Vianocami vianočné tvorivé dielne. Minulý rok to bolo  pre svojich spolužiakov, no a tento rok sa rozhodli potešiť tých najmenších, škôlkarov. Celá vianočná atmosféra sa niesla v rozprávkovom duchu. Pani Claussová so svojimi škriatkami privítala všetkých škôlkarov na Severnom póle, kde sa vyrábajú všetky hračky pre deti a poprosila ich o pomoc. Tak sa malí škôlkari premenili na maličkých škriatkov a usilovne s pomocou väčších škriatkov vyrábali rôzne vianočné ozdoby. Všetkým sa práca veľmi darila a vyrobili nádherné vianočné stromčeky, snehové vločky, anjelikov i Mikulášov. 

       Po tejto namáhavej práci sa občerstvili chutným vianočným punčom. Spokojní, možno aj unavení, plní vianočných dojmov a s plnou taškou  vianočných ozdôb odchádzali späť do materskej školy.

       Vianočným škriatkom- štvrtákom ďakujeme za ich skvelé vianočné nápady a úžasnú spoluprácu a trpezlivosť s malými „už“ kamarátmi.           

        Všetkým prajeme krásne a veselé Vianoce!

       Mgr. A. Matiašová

      • Vianočné pečenie

      • K Vianociam neodmysliteľne patrí vôňa medovníka, škorice, vanilky či orechov. Aj my sme chceli navodiť takúto vianočnú atmosféru v ŠKD.

       Zorganizovali sme vianočné pečenie s deťmi I. oddelenia ŠKD. Pozvali sme aj detí z ostatných oddelení. Z každého oddelenia sa zúčastnilo jedno dievčatko. Na pomoc sme si zavolali babky našich detí, navštevujúcich školský klub. S veľkou radosťou a s oduševnením sme sa pustili do pečenia. Práca nám išla od ruky, pretože sme boli pod dohľadom skúsených babičiek. Neostali sme iba pri pečení koláčikov, ale sme sa aj oboznámili s pečením vianočných oblátok, ktoré nám prišla ukázať jedna z babičiek pani Ing. Hricová. Po pečení samozrejme nasledovalo ochutnávanie. Každé z dievčat zobralo ochutnať sladké dobroty aj do svojho oddelenia. Spomienky na vianočné pečenie ostávajú neodmysliteľne v nás. Tajne dúfame, že rovnako krásne budú spomienky našich detí. Veľká vďaka patrí naším babičkám a to p. Regrútovej, p. Žákovej, p. Ing. Hricovej a pani učiteľke Mgr. Ľubici Sabolovej. K tým sladkým vianočným dobrotám pridávame aj čarovný úsmev, náladu a želanie prežitia požehnaných a pokojných vianočných sviatkov a šťastný krok do nového roka.                                                                                                           

       Bc. Darina Kostárová
       vedúca vychovávateľka

      • Volejbalový turnaj rodičov a priateľov školy

      • O tom, že žiaci našej školy žijú športom je verejnosti už všeobecne dávno známe. Jedna z najúspešnejších škôl na Slovensku tentokrát s radosťou a nadšením pripravila ďalší, v poradí druhý ročník volejbalového športového podujatia pre rodičov, absolventov a učiteľov našej školy, do ktorého sa zapojilo prvýkrát aj družstvo reprezentujúce Mestský úrad v Bardejove. Turnaj sa konal 13. decembra za účasti 6 družstiev. Hralo sa systémom  každý s každým na dva hrané sety do 15 bodov.

       Druhý ročník turnaja sa nám hodnotí veľmi jednoducho, pretože všetkým účastníkom turnaja išlo predovšetkým o to, aby si v tento deň aktívne oddýchli  v priateľskej predvianočnej atmosfére. Prvé miesto obsadilo družstvo v bielych dresoch, ktoré prešlo celým turnajom pomerne suverénne s jediným miernym zakopnutím proti červenému družstvu, s ktorým prehrali 2:0 na sety. Druhé miesto sa vďaka svojmu entuziazmu podarilo vybojovať družstvu v červených dresoch, ktorého od  prvenstva delili len neuveriteľné 2 lopty v prospech bielych. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo učiteľov našej ZŠ Komenského.

       Podujatie, v ktorom nešlo ani tak o výsledky ako o radosť z pohybu a stretnutie s priateľmi, sme uzavreli príjemným posedením za sprievodu živej hudby a všetci účastníci si mohli za odmenu pochutnať na skvelej kapustnici. Sme veľmi radi, že sa turnaj tešil tak veľkej účasti a popularite. Veríme, že sa v takom hojnom počte so všetkými účastníkmi ako aj ďalšími novými budeme môcť stretnúť opäť o rok. V mene organizátorov podujatia Vám všetkým prajeme veselé Vianoce a šťastný nový rok.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Vlajky sveta

      • Každý z nás má popri svojich každodenných povinnostiach svoje hobby či koníčky. Aspoň by to tak v rámci istej psychohygieny malo byť. Výnimkou nie sú ani deti. Na svojom pracovnom poli zarezávajú v škole a je skvelé ak im popri svojich povinnostiach ostáva stále dostatočný priestor aj na to, čo ich baví a zaujíma. Či sú to už rôzne stavebnice, lietadlá, šach, kreslenie, knihy, tanec, hudba  či šport ako je to aj v prípade našich žiakov. Alebo trebárs také štátne vlajky krajín celého sveta. Práve tie totiž vo svojom voľnom čase študuje aj Samko Švec – tretiak z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov. Jeho obzory v tejto oblasti sú natoľko rozšírené, že sme im dali priestor aj v špeciálnom vydaní zábavnej súťaže Vlajky sveta. Inšpiráciou mu bol kvíz zaujímavostí siedmakov z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov počas nedávneho Logického sústredenia. A tak vo vlastnej réžii pripravil powerpointovú verziu súťaže, vymyslel diplomy a nachystal i ceny pre súťažiacich – žiakov 3.D a 7.A v troch zmiešaných družstvách. Samkova podmienka bola iba vzájomná spolupráca a zábava zo spoluzdieľaného zápolenia. Že sa Samko s nami v rámci výberu absolútne nemaznal dokazovali mnohé, na prvý pohľad, neznáme vlajky štátov rôznych kontinentov. Výsledková listina všetkých troch tímov však odzrkadlila čosi iné. Strata absolútneho minima bodov a tesný výsledok tímov potvrdil, že svet okolo nás vstrebávajú naši veľkí i malí žiaci maximálne vnímavo. Popritom opäť potvrdili, že vedia pracovať nielen individuálne, ale najmä tímovo.

       A navyše, v kontexte témy, možno už len konštatovanie, že aj vlajky sveta  môžu byť postupným schodíkom k objavovaniu iných kultúr a národov. Nie skrz ich odsudzovanie, ale naopak spoznávanie a hľadanie toho, čo naše krajiny nie rozdeľuje, ale toho, čo nás spája. Ako sme to napokon, v rámci kooperatívy, mohli zažiť aj počas tejto prínosnej aktivity.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Šaliansky Maťko

      • Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko, Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto, že som sa narodil v Šali. Súťaž v prednese slovenských povestí nazvali podľa mňa Šaliansky Maťko J. C. Hronského.

       Na tejto tradičnej súťaži sa stretli žiaci 4. - 7.  ročníka v polovici decembra, aby siv ychutnali krásu slovenských povestí a umeleckého slova.  Prinášame vám mená víťazov.
        

       II. kategória:

       1. Alžbeta Lojdlová

       2. Veronika Tyššová

       3. Katarína Kútiková

        

       III. kategória:

       1. Miroslava Kožlejová

       2. Hana Rusinková

       3. Lucia Chomová

       Text: Dominika Paľuvová

        

       Šaliansky Maťko  I. kategória

       1.     Patrícia Udičová

       2.     Martin Matiaš , Samuel Švec

       3.     Simona Senčáková , Charlotte Križáková

       Cena poroty: Bruno Voška - Ratvaj

      • Florbal nás baví…

      • Tento kolektívny šport je v súčasnej dobe na školách veľmi obľúbený. Je to hra s veľkým emočným nábojom. Klade veľký dôraz na pohybové schopnosti a herné myslenie. Rozvíja  intelekt, morálne i vôľové vlastnosti. 

       Naši tretiaci a štvrtáci florbalom žijú a tak sme sa rozhodli usporiadať turnaj. Hráči jednotlivých tímov bojovali naozaj zo všetkých síl a čo si veľmi ceníme dodržiavali pravidlá „fair play.“ 

       A kto sa nakoniec stal víťazom?

       1. miesto  3.C             
       2. miesto  3.A               
       3. miesto 3.B            
       4. miesto  3.D

        

       1. miesto   4.B
       2. miesto   4.D
       3. miesto   4.C

       Blahoželáme všetkým tímom, ktoré si prišli zašportovať a z turnaja odišli s dobrou náladou.

      • Prvý štart našich mladých atlétov v hale Elán počas školského roku 2018/19.

      • Dňa 8.12.2018  v atletickej hale Elán v Bratislave sa konala atletická súťaž pod názvom „ Zo školských lavíc do atletickej haly Elán“, ktorá je podporovaná priamo Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

       V prvom bloku atletických pretekov od 10. Do 14. hod. sa predstavili najmladší a mladší žiaci z ZŠ na Komenského ulici v Bardejove, ktorí pretekali pod hlavičkou nášho klubu ŠŠK J.A. K Bardejov. V kategórii najmladšieho žiactva si výborne počínal Janík Vrabec, ktorý zvíťazil v dvoch disciplínach: beh na 600 m – 1:58,29 min.  a v skoku do diaľky výkonom 398 cm. Jeho klubový kolega Mário Macej obsadil 2. miesto v skoku do diaľky / 393 cm / a v skoku do výšky 3. miesto / 117 cm /.

       Medzi najmladšími žiačkami sa presadila Božidara Macečková , ktorá v skoku do diaľky získala 2. miesto pekným výkonom 400 cm a vo výške 3. miesto výkonom 122 cm. Lucia Chomová v tejto kategórii obsadila 3. miesto v behu na 60 m časom 9,36 s. Veľmi dobre obstali aj mladšie žiačky, Terezka Vaneková suverénne zvíťazila v skoku do výšky v osobnom rekorde 152 cm. Na 1. mieste sa umiestnila aj Petra Čupeľová vo vrhu guľou výkonom 9,55 m, ktorý je jej osobným rekordom. Jana Kníšová zabehla výborný čas v behu na 60 m – 8,36, čo znamenalo 2. miesto, druhá bola aj vo vrhu guľou/ 8,33 m /, oba výkony boli jej osobnými rekordmi. Sofia Voľanská obsadila 2. miesto v skoku do diaľky výkonom 434 cm.

       Prvý štart v sezóne v hale absolvoval Samuel Šíma, v kategórii mladšieho žiactva vo vrhu guľou obsadil 3. miesto osobným rekordom 11,19 m, čim vytvoril nový školský rekord. Doteraz držiteľom školského  rekordu v kategórii mladších žiakov bol Stanislav Poperník z roku 1999 výkonom 10,98 m. Samo sa predstavil aj v druhom bloku pretekov v behu na 60 m prekážok, kde výkonom 9,71 s, obsadil druhú priečku. Úspešnú bodku za výborným výstupom našej výpravy dal Šimon Kovalčin, ktorý jednoznačne zvíťazil v skoku do výšky starších žiakov výkonom znamenajúcom osobné maximum – 175 cm.

       Mladým atlétom zo školského športového klubu ŠŠK JAK Bardejov prajem do Nového roku  2019 pevné zdravie a súper atletickú sezónu.

       Tréner Mgr. Andrej Pečeňuk