• Novinky

      • Učíme sa hrou a motýle

      • Poznávanie fyzikálnych javov na našej škole , sa snažíme učiť formou pokusov a poznávania javov zážitkovou formou. Žiakov 6. ročníka sme zobrali do Vedecko-technického centra v Košiciach, kde počas dvoch hodín mohli vyskúšať rôzne zariadenia pracujúce na fyzikálnych princípoch ako sú gyroskop,  kladky, naklonená.   Pozorovali optické klamy vytvorené zrkadlami a odrazmi svetla,  vznik pohybu zo statických obrázkov. Zisťovali svoje reakčné a pozorovacie schopnosti . 

       Starší žiaci, ktorí už poznajú mnohé fyzikálne javy potom predvádzajú nadobudnuté schopnosti  a vedomosti mladším žiakom, kde musia daný fyzikálny jav aj popísať a vysvetliť . túto akciu voláme Záhady 3. poschodia a k fyzike sa pridáva ja chémia a biológia. Na chémii sú žiakom predvádzané pokusy a ukážky ako sa chémia využíva napr. v kozmetike.  V učebni biológie žiaci pozorujú mikroskopom rôzne preparáty , merajú si tlak a učia sa podávať prvú pomoc.

       Ing. Mária Onuščáková

       Motýle

       Žijeme v krásnom meste obklopenom prírodou a snáď už ani nevnímame  tú krásu čo okolo nás prelietava a vonia, pre umocnenie týchto pocitov sme žiakov 6. ročníka previedli botanickou záhradou v Košiciach, kde si  mohli pozreli exotické rastliny,  vnímať ich vôňu farbu a vidieť rasť plody. No najzaujímavejší bol pavilón, v ktorom boli motýle krásnych farieb a rôznych veľkosti, sedeli na leknách a rastlinách a občas preleteli okolo nás. škoda že v ten deň pršalo lebo niektoré sedeli ukryté a len dobrý pozorovateľ  ich zbadal.

       Vo vestibule Prírodovedeckej fakulty v Košiciach si žiaci pozreli, žiaľ už neživú,  veľkú zbierku motýľov,  pavúkov a rôzneho hmyzu.

       M.Onuščáková

      • Angličtina trochu inak

      • Žiaci našej školy si v máji pod vedením p. učiteľky Šinaľovej vyskúšali osvojovanie si novej slovnej zásoby v anglickom jazyku trochu iným spôsobom, a to pomocou aplikácie „Wocabee“.  Je to nová, jednoduchá a zároveň efektívna online aplikácia, ktorá výrazne uľahčuje žiakom zvládnutie slovnej zásoby v cudzom jazyku, vrátane výslovnosti. Žiaci zároveň zbierajú „wocabody“,  a teda sú zaradení do súťaže o hodnotné ceny. Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili, držíme palce.

       Odporúčame túto aplikáciu všetkým, ktorí sa chcú učiť cudzie jazyky a nebaví ich učiť sa „slovíčka“ tradičným spôsobom.

       Mgr. Z. Šinaľová

      • Čitateľský maratón

      • Vo štvrtok 30. mája patrila naša multimediálna učebňa knihe ChymerosStopy vedú do temnoty. Jej autorom je slovenský spisovateľ Daniel Hevier, a zároveň aj náš sprievodca v projekte Tvoríme s D. Hevierom .                                                                                                                Zapojili sme sa do čitateľského maratónu pre deti Čítajme si 2019, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tento projekt vznikol pred dvanástimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, ale aj poukázať na význam literatúry pre život dieťaťa. Každoročne počas čitateľského maratónu na Slovensku číta okolo 40 000 detí. U nás sa maratónu zúčastnilo 105 žiakov 5. – 9. ročníka.

      • Štvrtáci v Žiarskej doline

      • 13.5. vyštartoval spred školy autobus smerom do Západných Tatier. Štvrtáci sa rozhodli vymeniť učenie sa v škole za školu v prírode.

       Hneď po príchode do hotela Spojár v Žiarskej doline  sme nadšene pozerali okolo seba. Príroda nášho prechodného domova bola jednoducho prekrásna. Rýchle ubytovanie sa, vybalenie kufrov a dobrodružstvo sa mohlo začať.

       Cez deň sme navštevovali okolie. Salaš Žiar, ktorý sa nachádza hneď pri vstupe do Žiarskej doliny. Najdlhšiu štôlňu v masíve Západných Tatier – Medvediu štôlňu. Táto štôlňa je jediné verejnosti sprístupnené banské dielo na Liptove. Veľmi pútavým spôsobom sme sa tam zoznámili s tajuplnými podzemnými priestormi a odhalili tajomstvá banskej práce. Celodenná túra ku kaskádovitému ľadovcovému vodopádu, tzv. Šarafiovému vodopádu nám ukázala, že keď sa chce, tak sa dá. Takmer 14 km otestovalo našu výdrž a posunulo naše limity.

       Učili sme sa menej, aby sme boli čo najviac v lese, na prechádzkach, pri hre.

       Pozreli sme si aj  jedinečný park miniatúr vybraných slovenských kultúrnych pamiatok v Liptovskom Jáne. Život mince sme prežili v podzemí pod vežami v Mincovníčkove.

       Poludňajšie aktivity tvorili chvíle pod vedením animátorov z Boborlandu ale aj aktívny oddych s učiteľkami a vychovávateľkami. Ako správni národovci, nezabudli sme podporiť hokejistov Slovenska na MS.

       Večery vypĺňala hudba a kvízy.

       Počas nášho týždňa v Žiarskej doline sa vystriedalo počasie všetkých ročných období. Od sneženia cez dážď, až po dni zaliate slnkom. Aj napriek tomu, nám počasie náš program neprekazilo. Strávili sme nádherný týždeň, v ktorom sme sa všetci oveľa lepšie spoznali. Domov sme sa vrátili zdraví, šťastní a plní zážitkov. Za bezpečnosť a naše zdravie ďakujeme aj zdravotníkovi p. Dušanovi Nachtmanovi.

       Učiteľky a vychovávateľky 4.ročníka

      • Cesta  za významným úspechom našich futbalistiek.

      • Cesta  za úspechom našich dievčat začala na okresnom kole, na ktoré sme išli pripravené zabojovať o popredné umiestnenie v turnaji, nakoniec naše futbalistky, ako víťazky ,prešli turnajom bez inkasovaného gólu a zaslúžene vybojovali postup medzi krajskú elitu. Krajské majstrovstvá sa konali 22. mája v Kežmarku za účasti 11 družstiev, víťazov jednotlivých okresov. V skupine si naše dievčatá postupne poradili zo súperkami z Kračunoviec, Humenného a Popradu, skupinu vyhrali a postúpili do bojov o medaily. Po víťazstve nad výborne hrajúcim Prešovom našli v turnaji jediného premožiteľa, ktorým bola Futbalová akadémia z Vranova, dievčatá tohto výberu z prehľadom vyhrali turnaj a prevyšovali ostatných na všetkých postoch. Medzi najlepšie hráčky, ak nie najlepšia, patrila naša Linda Hlavinková, okolo ktorej ostatné dievčatá svojou bojovnosťou a nasadením prispeli k výsledku, ktorý považujem za významný úspech. Zostava našich: Džambová Lea, Geffertová Tamara, Havrišová Veronika, Hlavinková Linda, Chomová Lúcia, Kukľová Kvetoslava, Lešičková Marianna, Ščerbatá Laura, Vantová Gabriela, Verlichajová Timea a Brehuvová Karolína. Srdečne blahoželám futbalistkám k úspechu a ďakujem za vzornú reprezentáciu školy.

       Mgr. Sergej Kravec

      • Nie je graffiti, ako graffiti

      • Sprejom popísané múry , betónové plochy pod diaľničnými mostami, vagóny vlakov, steny nákupných centier, často aj proti vôli vlastníkov podobným spôsobom znehodnotené  súkromné priestory. Takto je niekedy  graffiti vnímané verejnosťou. Ide o osobitý spôsob anonymného vyjadrenia, ktoré bolo pôvodne umeleckým zámerom, no dnes v mnohých prípadoch prerástlo do vandalizmu. Grafitista zanecháva na stene  - svojom podklade istý odkaz či reakciu na momentálne dianie. Keďže je graffiti  nezriedka kritizované, pozrime sa na tento prejav aj z inej stránky – z tej umeleckej. Na graffiti nás môže zaujať štýl písma, prepojenie textu a obrazu, farebné prevedenie. Tak, ako v každom umení,  aj tento  prejav  by mal zohľadňovať etické princípy. Nemal by škodiť, a ak chce na niečo upozorniť, tak určite legálnym spôsobom a na vopred určených miestach. Na hodinách výtvarnej výchovy si túto populárnu techniku vyskúšali aj žiaci z tried 7.B a 7.D. Baliaci papier im poskytol dostatočne veľkú plochu na sebarealizáciu.  Sprej bol nahradený zvýrazňovačmi, fixkami, farebným pastelom, suchým pastelom a temperami. Hotové plagáty boli nainštalované v priestoroch chodby. Veríme, že tieto diela zaujmú mnohých.    

       PaedDr. Zuzana Kramárová

      • Ľúbim Ťa, mamička...

      • Nie je nič váženejšie ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľmi často náročné, niekedy i bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosťou všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali.  Preto sa deti z 1.A  rozhodli svojim mamičkám vyjadriť city a potešiť ich srdiečka pekným vystúpením. Slávnosť sa konala v utorok  14.5.2019 v triede 1.A. Mamy, staré mamy, či dokonca i oteckovia prichádzali s veľkým očakávaním a úsmevom na perách. Ich ratolesti sa na tento okamih tiež veľmi tešili. Pre svoje mamičky si pripravili pásmo básni i tancov. 

       V závere  nechýbalo ani vrúcne objatie a odovzdanie vlastnoručne vyrobeného darčeka. Na tvárach mamičiek sa zaligotali i slzičky šťastia, ktoré svedčili o tom, že to všetko malo veľký význam.                                                   

       Ďakujem Ti mamička a veľmi Ťa ľúbim.

       Mgr. Zuzana Hanobiková

      • ENGLISH STAR  po prvýkrát aj na našej škole!

      • Naša škola  je jazykovými talentami známa. Šikovných žiakov v anglickom jazyku možno nájsť ako na prvom, tak aj na druhom stupni. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli po prvýkrát usporiadať medzinárodnú súťaž v anglickom jazyku pod názvom ENGLISH STAR aj na našej škole. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých úloh. Súťaž umožňuje žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Pre učiteľov je to skvelý prostriedok vyhľadávania ďalších jazykových talentov. Tie spomedzi 44 žiakov našej školy, od prvého až po ôsmy ročník, spoznáme už 10. júna. Tak teda:  Good luck boys and girls!  

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD., Mgr. Erika Baldovičová

       PK CJ pre 1. a 2. stupeň

      • Krajské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 11.4.2019 sa v Prešove uskutočnilo KK GO, ktorého sa zúčastnili 4 žiaci našej školy.

       Najúspešnejší boli :

       Marek Mank ( kat.F) - 1. miesto

       Dominika Paľuvová   (kat. E) - 4.miesto a postup na celoštátne kolo v Ružomberku

       Alexandra Valková 9.D a Radan Kollárovič 7.A sa stali úspešnými riešiteľmi svojich kategórií.

       Všetkým srdečne blahoželáme!

      • Tri prasiatka- Les trois petits cochons

      • Je máj a to je opäť čas na rozprávku. Tento krát to bola o prasiatkach. V slovenčine túto rozprávku poznáme, ale vo francúzštine sme si najprv nacvičili nové slová podľa obrázkov a potom vo veselej pesničke Les trois petits cochons sme si ich upevňovali. Pracovným listom sme si zopakovali aj farby. Žiaci sú veľmi šikovní a patrí im pochvala. Na budúce sa tešíme aj na tých, ktorí chýbali. Fabianová

      • Úspech na biologickej olympáde

      • Dňa 25. 04. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórií D. Našu školu reprezentovali dve žiačky, Ema Čepigová zo VI.C a Kristiána Sarah Klebanová zo VII.C. Žiačka Ema Čepigová súťažila v teoreticko - praktickej časti, umiestnila sa na 7. mieste. Žiačka Kristiána Sarah Klebanová súťažila v projektovej časti, kde získala 1. miesto. Za dosiahnuté úspechy im srdečne blahoželáme!

       Mgr. Tomečková E.

      • Účasť na medzinárodnej výstave

      • Srdečne blahoželáme Charlotte Križákovej, žiačke 3.A triedy za účasť v Medzinárodnej výtvarnej súťaži "Naši susedia". Jej práca bude vystavená v Dome kultúry v Rzeszove v Poľskej republike.

      • Majsterky okresu vo vybíjanej

      • Dňa 30. apríla 2019 sa priestoroch ZŠ Vinbarg uskutočnili majstrovstvá okresu základných škôl vo vybíjanej mladších žiačok. Do turnaja sa prihlásilo 9 družstiev za účasti mestských ako aj obecných škôl. Družstvá boli rozdelené do 3 skupín na základe umiestnenia podľa minuloročných výsledkov. Víťazi skupín postúpili do 3-člennej finálovej skupiny, kde sa už hralo o konečné medailové umiestnenie. Po množstve vynikajúcich zápasov v skupinách sa napokon do finále dostali družstvá ZŠ Komenského, ZŠ B. Krpelca a ZŠ Marhaň. Najviac sa darilo dievčatám zo ZŠ Komenského Bardejov, ktoré prešli celým turnajom bez jedinej prehry. Dievčatám blahoželáme za úspešnú reprezentáciu našej školy a zároveň im budeme držať prsty na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 17.mája v Humennom.

       Skupina A

       ZŠ a MŠ bl. Zefyrína - ZŠ a MŠ Pod Vinbargom 13:7

       ZŠ Komenského - ZŠ a MŠ Pod Vinbargom 19:13

       ZŠ Komenského - ZŠ a MŠ bl. Zefyrína 16:9

       Finálová skupina

       ZŠ Komenského - ZŠ Marhaň 18:10

       ZŠ B. Krpelca - ZŠ Marhaň 18:15

       ZŠ Komenského - ZŠ B. Krpelca 14:13

       Konečné poradie:

       1.ZŠ Komenského

       2. ZŠ B. Krpelca

       3. ZŠ Marhaň

       4.-6. ZŠ a MŠ bl.Zefyrína, ZŠ s MŠ Hertník, ZŠ Vinbarg

       7.-9. ZŠ Kurima, ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, ZŠ Raslavice

        

       Víťazne družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení:

       Bartková Soňa, Geffertová Tamara, Haneková Tamara, Hlavinková Linda, Juročková Kristína, Kocurová Lea,  Kožlejová Miroslava, Kožlejová Michaela, Lešičková Marianna, Nemcová Linda, Olčáková Sarah, Zajacová Zuzana.

        Mgr. Róbert Senčák

      • Eko aktivity 3.D:  Starostlivosť o zvieratká

      • Mesiac apríl žiaci z triedy pre intelektovo-nadaných žiakov zo ZŠ na Komenského 23 v  Bardejove poňali ekologicky. Vyrobili si ekologický prací prostriedok a navrhli svoj vlastný Eko magazín, aby do neho zaznamenali zaujímavé aktivity, ktoré v súvislosti s Dňom Zeme realizujeme. Ďalšia z nich bola zameraná na zvieratká, ktoré sú súčasťou našich domácností alebo po spoločnosti ktorej naše deti túžia.  Dokážeme sa však o ne náležite postarať? Vieme čo obnáša každodenná starostlivosť o psíka či papagája? Pre lepšiu  predstavu sme si ich  preto priniesli priamo do našej triedy. A tak nám piatkové, posledné aprílové vyučovanie obohatili psíci Lili a Viki, papagáj Lori, ktorý bol s nami online a kalifornské dážďovky.

       Bez problémov sa svojej úlohy predviesť sa, zhostila Lili a jej kamarát Miško. Vysvetlil, že tento Maltézsky psík je vhodný do rodín s deťmi, je prítulný a hravý. Aj keď časť dňa prespí, samozrejmosťou sú pravidelné prechádzky a zo zdravotného hľadiska očkovanie.  Je možné ho aj vycvičiť, pričom svoje kúsky ako podanie labky či poprosenie ukázal nielen svojmu pánovi, ale aj vybraným spolužiakom z publika tretiakov a prváčikov. Samozrejme, Lili neodišla bez odmeny v podobe špeciálnych piškót. Štvornohého domáceho miláčika vystriedal papagáj Lori a jeho „pán“ Samko. Zaujal hneď v úvode a to prostredníctvom videí, kde papagáj nazývaný žako, mimochodom jeden z najinteligentnejších vtákov našej planéty, napodobňuje reč svojich majiteľov. Lori nám zaspieval Kukulienku, poslal hlasnú pusu a predstavil nám svoj papagájí slovník. Samko nám vysvetlil, že sa dožíva až 60 rokov. Jeho domovom je Afrika. V podmienkach nového domova u Samka, má k dispozícii zabezpečený balkón a primeranú klietku, v ktorej sa rád hojdá a hrá.   Obľubuje ovocie,  najmä hrozno, ktoré si dokonalo ošúpe. Pozor však na avokádo. Ako sme boli upozornení, pre papagáje je prudko jedovaté. Ktovie, ako by naň zareagoval ďalší zo psíkov a to Viki. Jeho pán - Tibor zo 7.A nás tiež presvedčil, že spoločnosť psíka je pre neho iba prínosom. Jeho štvornohý miláčik, Yorkshirský teriér, je rovnako ďalším adeptom do rodín s deťmi. Ako správny pes, obľubuje mäso, granule mu veľmi nevoňajú. Tibor sa o neho príkladne stará a jeho Viki sa mu odvďačuje prítulnosťou a spokojnosťou, ktorú sme odpozerali aj počas vyučovania. Problém môže nastať iba v prítomnosti iných psov, kde treba byť stále v strehu. Žiadne starosti vám však nehrozia v prípade posledného, takmer ideálneho domáceho spoločníka či skôr spoločníkov, ktorých nám predstavil náš triedny priekopník v bio trendoch – Jakubko. Ak hľadáte tiché a  nenápadné, navyše prínosné zvieratko, ktoré nespôsobuje alergie, Jakubko vám všetkými desiatimi odporúča kalifornské dážďovky. Ich hlavnou výhodou je práca na vermikomposte a teda získavanie tuhého i kvapalného hnojiva, ktoré využijete vo svojej záhradke. Starosti nech vám nerobí ani potrava, zjedia len to, čo by ste nevyužili vy. Popri šupkách z ovocia a zeleniny si hravo poradia aj so suchým chlebom,  použitými čajovými vrecúškami či kávovými filtrami. Denne skonzumujú až 500 gramov potravy, ktorá by inak skončila v koši. Ťažkosti môže privodiť iba voľba ich mien.

       Nuž taká bola ďalšia z  praktických, zážitkových hodín v našej triede. Pre žiakov plná nových poznatkov, ozvláštnená priamym kontaktom so zvieratkami. Pre nás učiteľov však potvrdzujúca, že vďaku za všetky dary našej Zeme jej aspoň čiastočne, v rámci možností, vraciame. Nie však teoretizovaním, ale formovaním citu a potreby ochrany voči týmto úžasným nemým tváram,  skrz naše deti.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.                                                                                                                        

      • Biblická olympiáda

      • Dňa 26.3. 2019 sa konalo školské kolo Biblickej olympiády. Žiaci súťažili v troch kategóriách. Tí najlepší z nich postúpili na seniorálne kolo, ktoré sa konalo 12.4.2019 v Evanjelickej spojenej škole v Prešove. Martin Gajdoš získal 2. miesto v 2. kategórii. Gratulujeme aj ostatným, ktorí sa umiestnili v prevej desiatke!