• Novinky

      • Úspech na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • Aj tento rok sa víťazi školského kola Olympiády v anglickom jazyku zúčastnili okresného kola, kde sa im opäť darilo výborne.

       V kategórii 1B (8.-9.ročník) sa na 1.mieste umiestnila Linda HLAVINKOVÁ (9.C)

       V kategórii 1A (5.-7.ročník) sa na 3.mieste umiestnila Ella EŠTOČINOVÁ (7.C)

       Srdečne blahoželáme a Linde prajeme veľa úspechov na krajskom kole!

      • Oznam ŠJ - informácia o pôvode mäsa

      • Od 14.12.2019 vstúpila do platnosti nová povinnosť pre všetky zariadenia spoločného stravovania, a to zverejňovať informácie o pôvode mäsa vo vydávaných hotových pokrmov.

       V našom zariadení  krajina pôvodu mäsa (KPM) bude vyznačená číslom v zátvorke pri každom hotovom mäsovom jedle.
       Viď aktuálny jedálny lístok: 
       https://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen

       Krajina pôvodu mäsa:
       (1) - Slovensko; (2) - Poľsko; (3) - Rakúsko; (4) - Česko 

      • Projekt eTwinning: We wish you a Merry Christmas

      • Pred Vianocami moji synovia dostali pohľadnice so želaním krásnych sviatkov od svojich bratrancov. Tieto pozdravy si neustále prezerali a tešili sa slovám, ktoré im boli adresované. Radosť z reálnej pohľadnice bola nenahraditeľná. Hoci od tradície písania pohľadníc sa vplyvom technológií upúšťa, u žiakov našej školy tento zvyk už roky dodržiavame. Naše pohľadnice sú navyše písané v anglickom jazyku. Počas týchto Vianoc boli adresované žiakom z európskych škôl, konkrétne z Poľska a Srbska, v rámci schváleného eTwinningového projektu s názvom We wish you a Merry Christmas/ Želáme Vám veselé Vianoce. Tentokrát náš spoločný projekt prebiehal v dvoch úrovniach. Počas prvej sme vytvorili a navzájom si vymenili powerpointontové prezentácie s informáciami o našich krajinách a vianočných sviatkoch. Prehľad o našej krajine pripravili žiaci 8.A. Ôsmaci Radan Kollárovič, Marek Mank a Tibor Šinaľ pod dohľadom p. učiteľky Mgr. Eriky Baldovičovej ozrejmili žiakom zo základnej školy vo Varšave naše zvyky a tradície. Zároveň im priblížili štedrovečerné menu, či obľúbené vianočné rozprávky. Naopak naši žiaci spoznali Varšavu, jej najznámejšie miesta a zistili, že Vianoce v týchto susedných štátoch sú v mnohom podobné. V druhej etape už štvrtáci pripravovali „hand-made“ pohľadnice s milými obrázkami a anglicky písanými želaniami. No tá najočakávanejšia fáza nášho eTwinningového projektu  bola predsa len tá posledná, v ktorej už štvrtáci obdržali očakávane pozdravy. Prekvapenie, pozitívne emócie a radosť len potvrdili, že stará dobrá pohľadnica ešte stále nestratila na svojom čare a hodnote.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Triedny projekt 4.D „ Nauč nás, čo vieš “ : Spoločenský tanec

      • Počas vianočnej besiedky sme sa opäť naučili niečo nové. Samo a Soňka nás učili o tanci. Ich obľúbený  tanec je jive, lebo do neho musíte dať veľa energie. Samo tancuje od štyroch rokov. Najťažšie je pre neho skúšať nové zostavy. Ukázal nám i valčík. Po ukážkach nasledovala súťaž, ktorá sa skladala zo semifinále a finále. Vidieť, že Samo je na tanec odborník. Počas tejto hodiny nás veľa naučil.

                                                                                          Ján Duľa, 4.D

       Posledný deň v škole pred Vianocami nám naši spolužiaci Soňa a Samko spríjemnili tancom.

       Tanec je ich záľubou a venujú sa mu v SZUŠ Kesel. Tu sa učia rôzne tance a poviem vám, že je to drina. V triede nám predviedli ukážku tancov, ktoré majú najradšej. Boli to JIVE (čítaj džajf) a SAMBA. Ukázali nám aj tanec WALTZ (čo je druh valčíka), ktorý sa nás pokúsili aj naučiť.  Háčikom bolo, že v triede je nás 10 chlapcov a len jedno dievča, teda Soňa, ktorá nás tancu učila. No museli sme samozrejme trochu improvizovať. Po lekcii tanca nasledovala súťaž v už spomínanom WALTZI. Porota, v zložení Soňa a Samko, si pozorne všímala naše kroky a správne držanie tela. Upozornili nás na chyby, ktoré sme robili. Za najlepšieho tanečníka triedy vybrali Martina, ktorého tanečný výkon sladko odmenili.

       Ďakujeme našim spolužiakom, že aj oni rozšírili naše obzory a slová ako JIVE, SAMBA a WALTZ už môžeme zaradiť do svojho slovníka.

       Michal Hübler, IV. D

      • Oznam vedúcej ŠJ - zostatok zálohovej platby

      • Oznamujem rodičom stravníkov, že v najbližších dňoch budete informovaní o aktuálnom stave zostatku zálohovej platby za stravu k 1.1.2020 (30 eur, ktoré ste uhradili v septembri 2019). Suma aktuálneho zostatku bude zapísaná triednym učiteľom do žiackej knižky Vášho dieťaťa.

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ