• Novinky

      • Oznam školskej jedálne - preplatky zálohovej platby

      • Oznamujeme stravníkom, že z dôvodov mimoriadnej situácie budú preplatky zálohovej platby a réžie za šk.rok 2019/20 prevedené na školský rok 2020/21.

       O aktuálnom stave vášho zostatku sa môžete informovať u vedúcej  ŠJ v dátume od 3.7. do 17.7. na t.č. 0908 998 396 do 12:00h. V mesiaci august bude rodičom prevedený zostatok oznámený pri odovzdávaní zápisného lístka na nový školský rok.

       Žiakom, ktorí končia štúdium na našej škole (hlavne žiaci 8. a 9. ročníka) bude preplatok vyplatený osobne triednym učiteľom pri odovzdávaní vysvedčenia 30.6. voči podpisu. 

       V prípade ďalších otázok prosím kontaktujte vedúcu ŠJ.

      • Dôležitý oznam pre žiakov 6.-9. ročníka a ich rodičov

      • Vážení rodičia, milí žiaci,              

       v súlade s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva, v zmysle Usmernenia ministerstva školstva o obnovení vyučovania v 6.-9. ročníku a na základe spoločného záveru porady  riaditeľov základných škôl, ktorej predmetom bolo posúdenie organizačných a prevádzkových možností jednotlivých škôl, pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel, v záujme ochrany zdravia žiakov, nastúpia žiaci týchto ročníkov do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov  v termíne 29.-30. júna. O organizácii vyučovania v týchto dňoch získate informáciu na stránkach jednotlivých základných škôl.

       Mgr. René Semanišin, vedúci odboru  školstva a kultúry

       Organizácia vyučovania na našej škole:

       ► PONDELOK 29.6.2020 - Odovzdávanie a preberanie učebníc

       ► UTOROK 30.6.2020 - Preberanie koncoročných vysvedčení

       Účasť žiakov v škole je počas týchto dvoch dní povinná.

       Na školské obedy počas týchto 2 dní budú žiaci prihlásení automaticky. V prípade odberu obedov Vám bude zo zálohy automaticky stiahnutý mesačný režijný poplatok vo výške 2€. Preto ak nemáte záujem o tieto obedy, je možné ich odhlásiť do piatku 26.6.2020 do 14.00 hod. prostredníctvom aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke Jedálneho lístku a 2€ poplatok Vám nebude stiahnutý.

      • Oznam pre rodičov

      • Oznamujeme rodičom, že od 15. júna sa zjemňujú prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré vláda prijala proti šíreniu ochorenia Covid-19.

       Ako to bude vyzerať v našej škole?

       1. Rozvrh hodín na 1. stupni a v ŠKD bude rovnaký ako pred 12.3. 2020.
       2. Naďalej sa nebude vyučovať len náboženská výchova a nebude pokračovať záujmová činnosť (krúžky) v CVČ pri ZŠ.
       3. Režim školskej jedálne je podľa pôvodných pravidiel.
       4. Do školy môžu nastúpiť všetci žiaci, vrátia sa do svojich pôvodných tried a skupín v ŠKD.
       5. Rušia sa limity počtov detí v triedach.
       6. Prevádzka školy bude stanovená z pôvodných 9 na maximálne 10 hodín.
       7. Ruší sa povinné meranie teploty – po novom je to formou odporúčania a bude náhodné.
       8. Ruší sa zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií (budú sa riadiť aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR).
       9. V nevyhnutných prípadoch je povolený vstup rodičov do budovy školy. Odporúčame však minimalizovať čas ich zotrvania.
       10. Zrušené je organizovanie osôb pred školou.

       Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk.

       Informácie o nástupe žiakov 2. stupňa do školy budú aktualizované v najbližšom čase.

      • Ocenení žiaci

      • Ďalší dôkaz, že naša škola dobre vedie  a pripravuje svojich žiakov, že ma vynikajúcich učiteľov.

       Napriek tomu, že bola zatvorená a vyučovanie prebiehalo cez internet, nezaháľali sme. Svedčia o tom tieto dva skvelé výsledky našich žiakov. 

       Za 1. miesto v celoslovenskej výtvarne súťaži „Vojaci očami detí“, ktorú organizovalo Ministerstvo obrany SR blahoželáme žiačke 1.C triedy Sáre Miháľovej pod vedením p.uč. Mgr. Aleny Matiašovej.

       Za cenu v celoslovenskom kole Logickej olympiády srdečne blahoželáme Martinovi Matiašovi, žiakovi 4. D triedy.

       Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným zverejnila testy logických úloh pre nadané deti. Zasúťažiť si mohli všetky deti. Spomedzi tisícky súťažiacich  vyžrebovali osem riešiteľov, ktorých odmení.

       Viac sa dočítate TU.

      • Ako sme sa pripravili

      • Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých z hygienických opatrení, ktoré sme pred návratom do školských lavíc realizovali na našej škole.

       1. Zavedenie ranného filtra - meranie teploty a dezinfekcia rúk pred vstupom do školy
       2. Montáž zásobníkov jednorázových utierok do všetkých používaných WC
       3. Písomná evidencia dezinfekcie každého používaného priestoru
       4. Povinná dezinfekcia rúk pred vstupom do priestorov jedálne
       5. Rozdelenie priestorov školskej jedálne na sektory podľa skupín
       6. Balenie príborov do hygienického obalu
       7. Používanie jednorázových nádob pre vydávanie školských obedov chýbajúcich žiakov
       8. Oddelenie používaných priestorov zábranami od nepoužívanej časti školy