• Novinky

      • Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      • Olympiáda zo SJL je už tradične prvou predmetovou olympiádou v  školskom roku.

       V tejto výnimočnej situácii mala inú podobu, ale napriek tomu o ňu prejavilo záujem 46 žiakov 8. a 9.  ročníka, čo nás veľmi teší. Súťažiaci v presne určenom čase pracovali na online teste, na ktorý mali 60 minút. O tom, že napriek zložitému vyučovaniu na diaľku, naši žiaci ovládajú SJL, svedčí fakt, že väčšina z ich sa stala úspešnými riešiteľmi.

       Víťazkou s plným počtom bodov sa stala žiačka 8.C Dominika Balentová, ktorá nás bude už tento piatok  27.11.2020 reprezentovať v online okresnom kole.

       Výsledky:

       1. miesto - Dominika Balentová - 8.C
       2. miesto - Alexandra Voľanská - 9.C, Ema Čepigová - 8.C
       3. miesto - Adam Humeník - 9.A, Radan Kollárovič - 9.A,
                          Patrik Kapec - 9.B, Tomáš Vaľko - 9.E

       Ďalší úspešní riešitelia:

       Ivo Varchol - 8.C, Tamara Guľová - 8.C, Erika Nachtmanová - 9.A, Lenka Jašeková - 9.E, Tamara Gefertová - 9.E, Alex Cifra - 8.A, Dominika Kašperová - 9.D, Gabriela Vantová - 9.C, Denisa Vyskočová - 9.E, Ella Eštočinová - 8.C, Marek Mank - 9.A, Sofia Voľanská - 9.E, Samuel Potičný - 8.B, Aneta Geletková - 8.A, Karin Müllerová - 8.C, Rebeka Boďová - 8.C, Alexandra Klimová - 9.A, Petra Gracová - 9.C

       Všetkým srdečne blahoželáme!

       Mária Ovšonková - ved. PK SJL

      • Ako sme oslobodili princeznú Elu

      • „Pani učiteľka, černokňažník uväznil princeznú! Mohli by sme ju na hodine prvouky  vyslobodiť?“ opýtala sa cez prestávku Elka.

       „A ako si to predstavuješ?“

       „Máme päť zmyslov, preto musíme splniť päť úloh.“

       Dohodli sme sa, že to skúsime. Elka poprosila mamku o pomoc,  pripravila úlohy, premenila sa na princeznú a verila, že ju spolužiaci vyslobodia. Museli splniť 5 úloh.

       1. Nájsť na obrázkoch 6 rozdielov.
       2. Rozoznať zvuky.
       3. Vybrať z peračníka pomocou hmatu školské pomôcky.
       4. Ochutnať ovocie, zeleninu, sladkosti, určiť ich chuť a vytvoriť prirovnania.
       5. Ovoňať jabĺčka, hrušky a vypočítať voňavé slovné úlohy.

       Princezná Ela zistila, že ma veľmi šikovných spolužiakov. Všetky úlohy splnili a čarovným zaklínadlom ju z rúk černokňažníka vyslobodili. Odmenila ich malou sladkosťou. Za svoje vedomosti o zmysloch a chuť pomáhať dostali žiaci aj diplom a veľkú pochvalu.

       Učiť sa pomocou rozprávok je super! Ďakujeme Elka!

       Žiaci 1.C tr.

      • 1. stupeň - obnovenie školského prezenčného vyučovania

      • Mesto Bardejov, ako zriaďovateľ základných škôl v meste Bardejov, na základe rozhodnutia Mestského krízového štábu a na základe odporúčania RÚVZ

       obnovuje školské prezenčné vyučovanie pre žiakov
       1. stupňa ZŠ
       (1. až 4. ročník) ku dňu 4. 11. 2020 (STREDA)

       a to pri dodržaní všetkých povinných hygienických opatrení (povinné rúško, ranný filter ...).

       Zároveň je zákonný zástupca žiaka POVINNÝ PREDLOŽIŤ pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy po celoplošnom testovaní Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - Tlačivo na stiahnutie TU.

       Vyučovania sa NESMIE zúčastniť žiak, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola nariadená 10-dňová povinná karanténa v súvislosti s celoplošným testovaním na Covid-19.

       V tento deň (4.11.) bude fungovať už aj školský klub detí a školská jedáleň. 
       Žiaci 1. stupňa, ktorí odoberajú stravu, budú na obed príhlásení automaticky. Tých žiakov 1. stupňa, ktorí sa vyučovania nezúčastnia, musia rodičia na tieto dni odhlásiť prostredníctvom Aplikácie jedáleň, Jedálneho lístka na stránke školy, prípadne môžu tiež napísať email vedúcej ŠJ na janka.adamikova@gmail.com 
       (uveďte meno a priezvisko žiaka, triedu a dni, na ktoré má byť odhlásený) .

       Výuka žiakov 2. stupňa (5. až 9. ročník) ostáva aj naďalej vo forme
       dištančného vzdelávania prostredníctvom informačných technológií.

       Taktiež pripomíname, že rozhodnutím ministra školstva sa JESENNÉ PRÁZDNINY v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

       Ďalšie podrobnosti budeme postupne zverejňovať na stránke školy a na facebooku.

       Prečítajte si dokument - Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 4.11.2020