• Novinky

      • Vianočné prázdniny + pozdrav

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva sa Vianočné prázdniny v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021. Prajeme Vám krásne sviatky a hlavne veľa zdravia.

      • Súťaž i-Bobor

      • V mesiaci november sa aj žiaci našej školy zapojili  do 14.ročníka  informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 74 žiakov 1. stupňa a 82 žiakov 2. stupňa našej školy. Boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 91 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach sú zverejnení v nasledujúcej štatistike. 

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Školské kolo Pytagoriády 2020/21

      • V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo  42. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. Žiaci 3. – 8. ročníka riešili 15 úloh v jednotlivých kategóriách. Žiaci prvého stupňa riešili súťažné úlohy v škole, žiaci druhého stupňa riešili tento rok súťaž online formou.

       Na druhom stupni sa do súťaže sa zapojilo 108 žiakov, až 65 z nich bolo aj úspešnými riešiteľmi.

       Úspešní riešitelia boli tí, ktorí vyriešili aspoň 10 úloh správne. Vo výslednom umiestnení rozhodovala aj rýchlosť riešenia týchto úloh.

       Tí najúspešnejší  postupujú na okresné kolo, ktoré bude v marci nasledujúceho roka. Veríme, že sa im podarí  úspešne reprezentovať našu školu.

       Srdečne blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom.

      • Rozhodnutie krízového štábu - žiaci 2. stupňa

      •    Na základe vykonaného prieskumu o záujme rodičov o možnosť otvorenia prezenčného vyučovania žiakov druhého stupňa základných škôl, na základe uznesenia vlády , rozhodnutia ministra školstva a stanovených podmienok Úradom verejného zdravotníctva, kedy názor vyslovilo 40% z celkového počtu oslovených rodičov, ako aj na základe každým dňom narastajúceho počtu nakazených , identifikovaných PCR a antigénovými testami, po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, vzhľadom k tomu, že samospráva nemá možnosť zabezpečiť 2500 antigénových testov na pretestovanie všetkých žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov druhého stupňa, vrátane obslužného personálu, napriek obrovskej snahe, pristúpil krízový štáb k rozhodnutiu (po dvojdňovom rokovaní), že základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta, z dôvodu nemožnosti technicko-organizačného zabezpečenia testovania, nárastu počtu   infikovaných, ale aj na základe nízkeho záujmu, bude  II. stupeň ZŠ naďalej - do doby zimných prázdnin - pokračovať v dištančnej forme vyučovania.

          Všetko úsilie od tejto chvíle budeme venovať prípravám na nástup žiakov II.stupňa ZŠ po zimných prázdninách, aj keď dodnes nie sú stanovené podmienky. Budeme vychádzať z doposiaľ dostupných informácii, ale najmä budeme sa riadiť pravidlami, ktoré budú veríme, že čoskoro, zverejnené, aby sme mali k dispozícii primeranú dobu na prípravu.

          Aj toto rozhodnutie smeruje k tomu, aby Bardejovčania mohli prežiť pokojné Vianoce a v januári sa deti mohli bezpečne vrátiť do školských lavíc.                                                                                                       

        Krízový štáb Mesta Bardejov

      • Mikuláš 2020

      • Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku,
       zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov svojich trošku,
       či koníčka medového, či koláčka makového,
       veď ty, strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...

       Takto zvykli naše deti vítať v triedach Mikuláša.

       Tohoročný Mikuláš prišiel k deťom, ale  tentoraz len cez video.

       Poprosil triedne učiteľky, aby rozdali darčeky za neho, keďže aj on musí dodržiavať prísne opatrenia.

       Nevadí. Deti ho videli v životnej veľkosti na interaktívnych tabuliach, potešili sa darčekom a spolu vytvorili v škole peknú sviatočnú atmosféru.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Aj napriek zložitej situácii, v ktorej sa nachádzame, sme našli spôsob, ako uskutočniť školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Záujem bol už tradične veľký, čo svedčí o popularite tohto cudzieho jazyka. Žiaci absolvovali test online formou, no tentoraz sme vynechali ústnu časť. Víťazom srdečne gratulujeme a veríme, že nás budú skvele reprezentovať na okresnom kole.

       KATEGÓRIA 1A

       1. Selmani Vivien (7.A)
       2. Semková Simona (7.B)
       3. Guľa Róbert (6.C), Krjaková Nina (7.A)

        

       KATEGÓRIA 1B

       1. Guľová Tamara (8.C)
       2. Dinis Sophia (9.A), Eštočinová Ella (8.C)
       3. Cifra Alex (8.A), Maňková Tara (9.E)

        

       Úspešní riešitelia

       KATEGÓRIA 1A: Čejka Martin (7.C), Pavlišin Rastislav (7.C), Šmida Teo (7.C), Vaňo Peter (7.A)

       KATEGÓRIA 1B: Biath Filip (9.D), Čepigová Ema (8.C), Humeník Adam (9.A), Jackaninová Michaela (8.B), Kuľka Daniel (8.C), Priščák Viliam (8.D), Vargová Viktória (8.C), Vrabec Ján (8.D)

        

       Mgr. Erika Baldovičová, PK CJ