• Novinky

      • Pokračovanie dištančného vyučovania + polročné výpisy

      • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a oznámenia ministra školstva budú

       od 1. februára 2021 základné školy pokračovať vo vyučovaní tak ako v súčasnosti - t.j. formou dištančného vyučovania. 

       O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

       Taktiež Vás chceme informovať, že 29.1.2021 sme pre rodičovské a žiacke edupage kontá zverejnili polročné výpisy z klasifikácie žiakov vo forme PDF dokumentu. Polročné známky boli taktiež zverejnené v internetovej žiackej knižke. Prostredníctvom rodičovského konta môžete tento PDF výpis podpísať, čím dáte triednemu učiteľovi vedieť, že ste s obsahom dokumentu uzrozumení. Žiacke kontá si môžu výpis len prezrieť.

       Nemáte prístup k rodičovskému edupage kontu?

       V prípade, že nemáte prístup k rodičovskému edupage kontu, alebo ste zabudli jeho heslo, kliknite vpravo hore na Prihlásenie a kliknite na Neviem prihlasovacie meno alebo heslo. Zadajte email ktorý používate, resp. ktorý ste už zadali škole a postupujte ďalej podľa zobrazenej odpovede:

       a) ak vám webstránka odpovie: Email bol odoslaný.... Skontrolujte si svoju emailovú schránku a postupujte podľa inštrukcií doručenom v emaile.

       b) ak vám webstránka odpovie: Zadané prihlasovacie meno / email sa nenašlo zašlite svoju emailovú adresu triednemu učiteľovi vášho dieťaťa. Následne po overení, vám bude školou zaslaný registračný email s prihlasovacími údajmi.

       Rodičovské konto má oproti žiackemu viacero výhod:
       ● vrámci jedného rodičovského konta môžete sledovať viacero vašich detí, 
       ● učiteľ vie, že komunikuje s rodičom a nie so žiakom, ktorý sa vydáva za rodiča,
       ● rodič môže podpisovať známky, poznámky a dokumenty,
       môže podávať podpísané žiadosti cez edupage,
       ● overená účasť v hlasovaniach a anketách o záležitostiach školy a triedy,
       ● v budúcnosti sa by sa mali dať zadávať aj elektronické ospravedlenky a mnoho ďalšieho.

      • Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

      • Po úspechu na školskom kole v Olympiáde v anglickom jazyku nás víťazi v oboch kategóriách reprezentovali na okresnom kole. Obe žiačky naplno využili svoje vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku a potešili nás svojim umiestnením. 

       V kategórii 1A sa Vivien Selmani (7.A) umiestnila na 1. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára.

       V kategórii 1B sa Tamara Guľová (8.C) umiestnila na výbornom 2. mieste

       Obom blahoželáme a prajeme ešte veľa chuti do získavania ďalších vedomostí. Zároveň Vivien želáme veľa šťastia na krajskom kole.

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Úspešný projekt  „Čítame radi“

      • Napriek tomu, že zatiaľ do 25. januára zostávajú školy kvôli pretrvávajúcej epidemiologickej situácii zatvorené, neznamená to, že sa v škole nič nedeje.

                 Vyučovanie a všetky aktivity sa premiestnili do virtuálneho sveta, kde sa všetci činíme a snažíme, aby sme toho zameškali čo najmenej. Príkladom našich aktivít je aj ďalší úspešný projekt.

       Ešte v decembri Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu pre školy na podávanie žiadostí o rozvojový projekt „Čítame radi“, do ktorého sme sa zapojili. Cieľom projektu je, aby deti čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru.

       Na základe rozhodnutia výberovej komisie vymenovanej ministrom školstva bol náš projekt úspešný a získali sme príspevok 800 € na obnovu školskej knižnice  pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a získavanie nových vedomostí a poznatkov našich žiakov.

       Lebo stále platí, že: „Knihy sú nemí učitelia.“ ako to už na začiatku minulého tisícročia povedal  Aulus Gellius, latinský autor a gramatik.

       M.Peláková