• Novinky

      • Pozor zmena! Nástup detí do škôl. 1.st. v pondelok ešte dištančne.

      • V súvislosti s negatívnym vývojom počtu nakazených vírusom Covid v meste a okrese Bardejov, na základe konzultácie s regionálnym epidemiológom, záverov dnešného krízového štábu Mesta Bardejov,

       bude vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta prebiehať v pondelok 1.3.2021 dištančnou formou.

       Po vyhodnotení dát z víkendového testovania, resp. po dnes avizovanom rozhodnutí vlády vás o ďalšom postupe budeme informovať.

       Plne si uvedomujeme, so všetkou zodpovednosťou potrebu a nevyhnutnosť vzdelávania najmä detí na prvom stupni prezenčnou formou, je to aj náš  záujem a priorita , ale musíme dbať predovšetkým na ochranu ich zdravia, ochranu zdravia pedagógov a rodičov. Bardejov je dnes v bordovej fáze a všetky doterajšie rozhodnutia mestského krízového štábu sa ukázali ako rozumné a obozretné. Boli prínosom pre zvrátenie negatívneho vývoja pandemickej situácie v meste. O ďalšom postupe vás budeme aktuálne informovať. Materské školy budú zatiaľ od pondelka 1.3.2021 fungovať v režime , ktorý vyžaduje aktuálne platný „školský semafor“ .

       Ďakujeme za pochopenie. Je to v záujme nás všetkých.

       Mgr. René Semanišin
       vedúci odboru školstva a kultúry

      • POZOR ZMENA! Nástup do školy po jarných prázdninách pre žiakov 1. stupňa

      • POZOR ZMENA. Vyučovanie žiakov prvého stupňa ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta v pondelok 1.3.2021 prebiehať ešte dištančnou formou.  
       O dátume nástupu na prezenčnú formu Vás budeme informovať.

       Nástup žiakov do školy bude opäť podmienený negatívnym testom na covid-19 minimálne jedného zo zákonných zástupcov žiaka. (Zo skúsenosti z predošlých testovaní však odporúčame sa otestovať obom rodičom).

       Zriaďovateľ školy - Mesto Bardejov prehodnotilo svoje rozhodnutie o testovaní na školách a v sobotu 27.2. BUDE na našej škole zriadené jedno odberné miesto na rezerváciu, prednostne pre rodičov žiakov a zamestnancov škôl. Viac sa o možnosti rezervácie sa dozviete v správe, ktorú sme Vám zaslali na rodičovské Edupage konto rodičov žiakov 1. stupňa. Využiť môžete aj dostupné Mobilné odberové miesta v Bardejove a okolí. Odberové miesto s možnosťou rezervácie môžete vyhľadať v tomto odkaze https://korona.zzz.sk/.

       Podmienkou nástupu žiakov do školy bude opäť aj vyplnenie čestného vyhlásenia zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19. (tlačivo: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdfa zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľkám Vašich detí na ich email (priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete. (Test v deň nástupu do školy nesmie byť starší ako 7 dní)

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu(Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.) 

      • Dejepisná olympiáda – okresné kolo.

      • 17. decembra 2020 vedúca PK dejepisu zrealizovala online školské kolo DO. Súťažilo v ňom spolu 34 žiakov v štyroch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie (tzn. 8 žiakov) postúpili do online okresného kola, ktoré sa uskutočnilo 11.februára 2021 a tu je ich umiestnenie:

       kategória C
       3.miesto – Radan Kollárovič / 9.A
       4.miesto – Marek Mank / 9.A

       kategória D
       3.miesto – Ján Vrabec / 8.D
       5.miesto – Tamara Guľová / 8.C

       kategória E
       2. miesto – Nina  Krjaková / 7.A
       3.miesto – Veronika Tyššová / 7.A

       kategória F
       1.miesto – Patrik Lenárt / 6.D
                         Alexandra Stachová / 6.D
       pre technické problémy olympiádu nedokončila

       Všetkým súťažiacim chcem poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a zaželať im veľa ďalších osobných i študijných úspechov.

       Do krajského kola postupujú opäť len prví dvaja z kategórii C, D, E. Kategória F končí okresným kolom. Nás bude reprezentovať v krajskom kole Nina Krjaková a my jej prajeme úspešnú reprezentáciu a držíme palce.

       Beáta  Skreptáčová

      • Geografická olympiáda – okresné kolo

      • 5. februára sa konalo okresné kolo GO, na ktorom nás reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku sme boli úspešní.

       Najúspešnejší :

       Kat. E    
       1. miesto – Radan Kollárovič  9.A
       3. miesto – Marek Mank  9.A

       Kat. F    
       1. miesto – Patrik Lenart  6.D

       Kat. G    
       1.miesto – Martin Matiaš  5.A
       2. miesto – Jakub Vasilega  5.D

       Blahoželáme a postupujúcim z kat. E a F držíme palce v krajskom kole.

       V. Packová

      • Dôležitý oznam - opätovný prechod na dištančné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ a mestského krízového štábu

       prechádzajú žiaci 1. stupňa (1. až 4. ročník) opätovne na dištančnú formu vzdelávania a to od pondelka 15.2.2021 (vrátane).

       Dôvodom je zvýšený výskyt ochorení na Covid 19 medzi rodičmi našich žiakov, ktorý bol zistený po víkendovom testovaní.

       Stravníci sú zo stravy vyhlásení automaticky.

      • Prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. stupňa od utorka 9.2.2021

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ a mestského krízového štábu sa

       od utorka 9. 2. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie 
       pre žiakov 1. stupňa
       (1. až 4. ročník) na našej škole.

       Podmienkou nástupu žiakov do školy je vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o negatívnom výsledku testu na Covid 19. Tlačivo si môžete stiahnuť tu: Vyhlásenie o bezinfekčnosti.pdf.

       Taktiež Vás žiadame o zaslanie kópie (screenshot SMS, fotografia, naskenované potvrdenie) potvrdenia o negatívnom výsledku testu na Covid 19 alebo potvrdenie o výnimke triednym učiteľkám Vašich detí na ich email (priezvisko@zskombj.sk), prípadne formou, ktorou s nimi komunikujete.

       Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti spolu s prílohou je možné podať aj elektronicky prostredníctvom rodičovského konta edupage: návod pre web aj mobilnú aplikáciu tu.
       (Ak nemáte prístup k rodičovskému kontu, postupujte podľa tohto návodu.)

       V prevádzke bude aj školská jedáleň. Všetci stravníci 1. až 4. ročníka budú na stravu prihlásení automaticky. Prosíme rodičov, ktorých žiaci sa na prezenčnom vyučovaní nezúčastnia, aby obed vyhlásili prostredníctvom mobilnej aplikácie JEDÁLEŇ alebo jedálneho lístka na webe do 14:00 hod, prípadne kontaktovali vedúcu ŠJ na email janka.adamikova@gmail.com alebo na 0908998396. (poznámka: strava pre žiakov je aj naďalej bezplatná)

       Školský klub detí (ŠKD) bude v prevádzke len do 16:00 h. Kvôli zlej pandemickej situácii bude fungovať v obmedzenom režime. Preto Vás žiadame, aby ste zvážili pobyt dieťaťa v ŠKD a to hlavne ak máte možnosť vybrať si dieťa zo školy hneď po vyučovaní, prípadne môže byť popoludní v doma v starostlivosti staršieho súrodenca.

       Správu priebežne dopĺňame.