• Novinky

     • Oznam vedúcej ŠJ
      • Oznam vedúcej ŠJ

      • Oznamujem rodičom, že preplatky zálohovej platby a preplatky réžie budú vrátené v mesiaci September 2021

       Bc. Janka Adamíková, vedúca školskej jedálne.

      • Ročníkové práce prvákov úspešne obhájené

      • V týchto mesiacoch prebiehajú rôzne skúšky i obhajoby záverečných prác.  Mohlo by sa zdať, že sú iba výsadou vysokých škôl. No pravdou je, že svoje prvé ročníkové práce odprezentovali aj prváčikovia z 1.A. Ide o triedu s integrovanými intelektovo-nadanými žiakmi, kde prezentácie ročníkových prác boli donedávna v rámci špecializovaných tried ich špecifikom. Voľba teda padla v prospech zachovania tejto tradície. A oplatilo sa.


        Všetci žiaci počas celého školského roka pracovali na triednom projekte „Potulky prírodu“. Počas hodín prvouky a výtvarnej výchovy spoznávali rôzne zákutia rastlinnej a živočíšnej ríše. Napokon jednu z tém, srdcu najbližšiu, na vyučovaní spracovali  do formy  ročníkovej práce a výsledok slávnostne odprezentovali vo výstavnej sieni Poľsko-slovenského domu v Bardejove. A sledovať erudovaný výklad malých prvákov bol jednoznačne zážitkom. Dovolíme si tvrdiť, že spracovanými poznatkami by obohatili aj rozhľad dospelého. Vedeli ste napríklad, že hlavaňa je korytnačka, ktorej hlava sa nezmestí pod jej pancier? Alebo to, že charakteristickým areálom výskytu nášho kamzíka tatranského sú oblasti nad pásmom kosodreviny? Dozvedeli by ste sa aj mená svetových rekordérov medzi stromami, pýšiacimi sa titulmi najvyšší, najmohutnejší či najhrubší. Naopak, najrýchlejší rekordér zo zvieracej ríše je zároveň aj najmenší vtáčik – kolibrík. Iste sa však nevie zamaskovať tak, ako to dokáže tiger, ktorý loví za súmraku.  No ochrana sa netýka len jeho poddruhov, ktorých počet závratne klesá, ale rovnako tak aj hmyzu. Ako je to teda s včelami? Najvýstižnejšie sme to mali vysvetlené na výroku Alberta Einsteina, ktorý nám po ich vyhynutí predpovedá štyri roky života.  A ich benefity sa ani zďaleka netýkajú iba zdravotných účinkov medu,  materskej kašičky či propolisu, ktoré nám žiaci priblížili. Pre ekosystém planéty môže mať hynutie hmyzu výrazne negatívny dopad. Ak bojujete s voškami, nesiahajte preto po chemických prostriedkoch, ale nechajte to na lienky, ktoré ich pomáhajú udržať pod prahom väčšej škodlivosti. A popri ich práci sa pokochajte krásou motýľov, najmä tých denných, typických svojou farebnosťou. Ak zvažujete kúpu psa, informácie od ich chovateľov by ste mali z pravej ruky aj s odporúčaním, ktorý je najvhodnejší k deťom. Menej náročná na chov je určite mačka, z ktorej tváre možno vyčítať emócie podobné človeku, no pozor, ani pes, ani mačka, nie je hračka. Hračkou by však mohol byť zber  listov brezy, či kvetov púpavy a ďalších bylín ako prírodných liekov pri mnohých ťažkostiach. Ak pri nich budete počuť pískavý zvuk, vedzte, že ste v poriadku a zrejme ste práve započuli krídla letiacej labute. Rovnako správny je aj fakt, že u emu hnedého je to práve samec, ktorý sedí na vajciach počas inkubácie a následne ich mnohému učí. 


        A s istotou môžeme potvrdiť, že mnohému sme sa priučili aj my. Okrem zaujímavostí podaných z uhla pohľadu šikovných prvákov aj prezentačným zručnostiam, schopnostiam zaujať, pýtať sa, odpovedať. No veríme, že za najväčší prínos môžeme považovať zvýšenie povedomia dôležitosti a ochrany prírody skrz získané vedomostí našich prváčeniec. A to nielen počas slávnostnej obhajoby, ale najmä pre ich budúce životy.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Druhé miesto v celoslovenskej súťaži Čitateľské oriešky

      • Aj napriek nepriaznivému školskému roku sa naši žiaci zapájali do mnohých súťaží. Jednou z najvýznamnejších celoslovenských literárno-výtvarných súťaží je Čitateľský oriešok.  U žiakov pomáha podporovať vzťah ku knihám a zároveň si preveria, či čítanému textu naozaj rozumejú. Žiaci sa navyše prenesú do krajiny  fantázie, nielen v literárnej, ale aj vo výtvarnej časti.  Do finále sa dostalo päť výtvarných prác žiakov  1.A a dve práce žiačok 2.C. Najväčšie prekvapenie však prišlo počas slávnostného online vyhlásenia výsledkov, keď herec Juraj Kemka oznámil druhé miesto v kategórii ocenenie verejnosti. Jedinečné umiestnenie spomedzi stoviek iných súťažiacich v rámci prvákov získala naša žiačka Dominika Makhlynets. V histórii školy sa tak stala prvou víťazkou, ktorá sa prelúskaním príbehov dopracovala v silnej konkurencii až k celoslovenskému oceneniu nakladateľstva RAABE. Dominike srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy. Prajeme všetkým žiakom, nech je pre nich kniha verným spoločníkom a priateľom nielen počas nadchádzajúcich prázdnin.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Perfektný záver skrátenej sezóny.

      • V Košiciach , 26.6.2021, sa konali Majstrovstvá Východoslovenského Atletického Zväzu mladších a najmladších žiakov a žiačok v súťažiach jednotlivcov, na ktorých bola aj výprava našich športovcov a reprezentovala nadmieru úspešne. Z výsledkovej listiny vyberáme pódiové umiestnenia:

       Mladší žiaci a žiačky

       Beh na 60m   -    1. miesto   Tomáš Kvočák  ,   Beh na 150 m  -   2. miesto     Tomáš Kvočák,  Beh na 600m -  3. miesto    Peter Labanc,   Beh na 60 m prekážky   -  1. miesto  Patrik Lenárt,  3. miesto – Dominik Križák, 3. miesto - Alexandra Stachová,   skok do výšky – 1. miesto  Peter Labanc, Katarína Zajacová,  skok do diaľky – 3. miesto  Marko Jurčišin,  vrh guľou – 1. miesto  Bruno Čech-Gut, Tímea Haneková, 3. miesto – Lea Milá, hod kriketovou loptičkou – 1. miesto  Tímea Haneková, 3. miesto – Peter Labanc, Liana Guláková, štafeta 4X60m – 1. miesto – Čejka, Lenárt, Kotik, Kvočák, 2. miesto – Križáková, Udičová, Senčáková, Stachová   3. miesto – Prokopovič, Sokol, Poláček, Vasilega a Jacenková, Milá, Šimová, Vasilišinová.

       Najmladší žiaci a žiačky

       Beh na 60m – 1. miesto  Oliver Paľuv, 2. miesto – Amanda  Nyongoni,  beh na 150m – 2. miesto  Oliver Paľuv, beh na 600 m – 2. miesto  Filip Poláček, skok do výšky -  1. miesto  Oliver Paľuv, Karin Grohoľová,  skok do diaľky – 1. miesto  Nyongoni Amanda, 2. miesto  Tomáš Hribík, vrh guľou – 1. miesto  Richard Prokopovič, 2. miesto  Filip Sokol, 3. miesto  Quido Kravec,  hod kriketovou loptičkou – 1. miesto Tomáš Hribik, Amanda Nyongoni.

       Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy , klubu a nášho mesta. Ďakujeme!

       V Bardejove , 27.6. 2021
       Mgr. Sergej Kravec

      • Výborné výsledky našich atlétov v Prešove.

      • V piatok 18.6.2021 sa v Prešove v areáli ZŠ Šmeralova uskutočnil 29. ročník súťaže v skoku do výšky Memoriál Štefana Stanislaya. Našu školu reprezentovala malá výprava 12 pretekárov/ok, ktorá bola veľmi úspešná. Polovica z nich sa umiestnila v prvej trojke a aj výkony boli veľmi kvalitné.   
       Najhodnotnejší výkon dosiahol Peter Labanc v kategórii ml. žiakov, ktorú vyhral výkonom 150cm, čo zároveň znamenalo vytvorenie nového rekordu mítingu v tejto vekovej kategórii. Prvé miesto získala aj Karin Grohoľová medzi najml. žiačkami výkonom 120cm, čím vyrovnala rekord mítingu v tejto kategórii. Kategóriu st. žiačok vyhrala Miriam Mačejovská výkonom v osobnom rekorde 140cm a kategóriu najml. žiakov vyhral tiež v osobnom výkone 125cm Oliver Paľuv. 
       Na druhom mieste skončila v kategórii najml. žiačky Karolína Kendrová v osobnom rekorde 115cm a v kategórii st. žiaci Daniel Smoleň výkonom 160cm. Ďalším našim pretekárom/am unikli medailové pozície o kúsok, ale výkony ktoré podali znamenali osobné rekordy, čím potešili nielen seba, ale aj svojich trénerov. Súťažilo sa za veľmi horúceho počasia. 
       Chcel by som všetkých pretekárov pochváliť za správanie, prístup,  vzájomné povzbudzovanie a príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili. Nebolo nás veľa, ale bolo nás počuť a svojimi výkonmi všetci potvrdili svoj nesporný talent a kvalitnú prípravu, pod trénerskou taktovkou Mgr. Zorana Kollároviča a Mgr. Andreja Pečeňuka.

                                                                                                                         Mgr. Zoran Kollárovič
        

      • Hviezdoslavov Kubín 2021 - 1. stupeň

      • Školské kolo

       I napriek  zložitej situácii pre pandémiu sa v našej škole aj v tomto školskom roku uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci sa svedomito pripravovali. Bolo nám ľúto, že niektorí žiaci museli zostať doma v karanténe a tak sa súťaže nemohli zúčastniť. Veríme, že sa im to podarí v budúcom školskom roku.

       Porota  si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1. kategória (2. - 4. ročník)

       Poézia:                                                             

       1. miesto: Katarína  Kopačková    3. A   
       2. miesto: Miriam  Mihalčinová    3. B
       3. miesto: Sarah Anna Miková      2. A                   

        

       Próza:

       1. miesto: Natália Tomečková    2. A
       2. miesto: Samuel Sobek           3. A

        

       Okresné  kolo 67. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 pre detských recitátorov v I. až III. kategórii, uskutočnilo Hornošarišské osvetové stredisko  dňa 28. 5. 2021. Tohtoročná súťaž prebehla trošku netradične – online formou. Odborná porota hodnotila prednes na základe videonahrávok, ktoré zaslali prihlásení súťažiaci do osvetového strediska.

       Na peknom 3. mieste sa v okresnom kole umiestnila žiačka 2. A triedy Natália Tomečková.  Samuel Sobek z 3. A  si odniesol Cenu poroty.

       Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.