• Novinky

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční

       2. septembra 2021 (ŠTVRTOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.
       Po príhovore riaditeľa školy sa odoberú spolu s triednymi učiteľmi do svojich tried.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.

       ► Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (tlačivo).
       Žiaci vchádzajú do školy s rúškom na tvári a bez sprievodu rodičov / zák. zástupcov.
       Rodičia žiakov 1. ročníka budú môcť do tried vstúpiť, podmienkou je rúško/respirátor.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. 9. 2021 (piatok).

      • Vyhlásenie o bezpríznakovosti a zmena v distribúcii Ag testov

      • Vážení rodičia.

       Pre nástup žiakov do školy dňa 2.9.2021 (rovnako aj po každom ďalšom prerušení dochádzky trvajúcom 3 a viac po sebe nasledujúcich dní) je potrebné predložiť 

       vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. 

       Urobiť tak môžete prostredníctvom Elektronickej žiadosti/vyhlásenia cez rodičovské konta Edupage - (stručný návod na elektronické podanie vyhlásenia nájdete TU) alebo žiak fyzicky odovzdá vyplnené a rodičom podpísané tlačivo svojmu triednemu učiteľovi ihneď po nástupe do školy.
       Tlačivo na stiahnutie tu: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf.

       Zároveň Vás informujeme, že vzhľadom na nedostatočný počet naskladnených antigénových testov pre Prešovský kraj, sa distrubúcia 31.8.2021 sa konať nebude. O novom termíne distribúcie Ag testov Vás budeme informovať hneď, ako sa situácia zmení. 

      • Oznam školskej jedálne - STRAVNÉ na mesiac SEPTEMBER 2021

      • Oznamujem rodičom, že STRAVNÉ na mesiac SEPTEMBER 2021 si môžete zakúpiť

       v dňoch 30.08. , 31.8. a  02.09.2021
       v čase od 7:00 do 14:30 hod.

       1.stupeň 23,85 € (stravné 21,85 eur + réžia 2,00 eur)
       2.stupeň 25,37 € (stravné 23,37 eur + režia 2,00 eur)

       Platba za mesiac September 2021 bude prebiehať len v hotovosti. O iných možnostiach platby na ďalšie mesiace Vás budem informovať osobne pri zakúpení stravného.

       Preplatky zálohovej platby a réžie z mesiaca JÚN 2021 budú vrátené pri zakúpení stravných lístkov. Žiakom, ktorí sa nebudú v novom školskom roku stravovať (a majú preplatky z mesiaca JÚN 2021) budú preplatky vyplácane v tom istom termíne.

       Pri zakúpení stravného je potrebné vyplniť Zápisný lístok stravníka
       (vopred si ho môžete stiahnuť a vytlačiť TU(.pdf) alebo TU(.docx) )

       Odhlášku zo stravy nájdete TU(.pdf) a TU(.doc).

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ