• Novinky

      • Distribúcia ďalších AG TESTOV Štvrtok-piatok

      • Oznamujeme rodičom, že ďalšiu sadu 5-tich AG testov, budeme rodičom distribuovať

       v dňoch 30.9. (ŠTVRTOK) v čase od 13.00 do 17:00 hod. 
       a  1.10. (PIATOK) od 7:00 do 17:00 hod. na vrátnici školy.

       Odporúčame Vám, aby ste testy žiakom vykonávali pravidelne v STREDU a v NEDEĽU a v prípade pozitívneho výsledku Vášho dieťaťa o tom bezodkladne informovali triedneho učiteľa.

        To, ako vykonať testovanie nájdete v tomto návode - Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf alebo v tomto videu - https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc
        Testy je možné vydať iba zákonnému zástupcovi proti podpisu. (vydať testy žiakom nie je možné)
       ► Pri vyzdvihovanie testov v areáli školy prosím dodržujte všetky hygienické opatrenia 

      • Oznam ŠJ - pre bezhotovostné platby

      • OZNAM PRE STRAVNÍKOV, ktorí POUŽIVAJÚ bezhotovostné platby za stravu:

       Žiadame rodičov stravníkov, aby pre zjednodušenie spracovania platieb
       uskutočnovali svoje bezhotovostné platby

       len v období od 1. do 15. dňa v danom mesiaci
       za stravu na nasledovný mesiac. Napríklad:

       Stravné 25€ za mesiac NOVEMBER 2021 - platbu realizujte od 1. do 15. októbra 2021.
       Stravné 25€ za mesiac DECEMBER 2021 - platbu realizujte od 1. do 15. novembra 2021.
       Stravné 25€ za mesiac JANUÁR 2022 - platbu realizujte od 1. do 15. decembra 2021.
       Stravné 25€ za mesiac FEBRUÁR 2022 - platbu realizujte od 1. do 15. januára 2022

       ............ obdobne v ďalších mesiacoch

       Posledná platba by mala byť realizovaná od 1. do 15. mája 2022 na mesiac JÚN 2022.
       Vzninuté preplatky Vám budú vrátené v mesiaci JÚN 2022.

       Zároveň Vás žiadame, aby ste venovali pozornosť zadávaniu správneho variabilného symbolu, pretože ho používame na spárovanie platieb so stravníkmi. Taktiež do správy pre príjímateľa zadávajte meno a priezvisko žiaka spolu s triedou. 

       PLATOBNÉ ÚDAJE
       Číslo účtu: SK34 5600 0000 0036 4367 1004
       Suma: 25€ (paušálne každý mesiac)
       Variabilný symbol: je uvedený na lístku s prihlasovacími údajmi, ktorý stravník obdržal pri podaní zápisného lístka (6 až 7 miestne číslo, začínajúce číslom 9).
       Do správy pre prijímateľa môžete uviesť meno, priezvisko a triedu. (napr.: Peter Novak 7A)

      • Oznam ŠJ - platba v hotovosti na mesiac OKTÓBER

      • STRAVNÉ na mesiac OKTÓBER 2021 pre stravníkov,
       ktorí NEUSKUTOČNILI bezhotovostné platenie, si môžete zakúpiť dňa

       29.09.2021 a 30.09.2021 v čase od 7:00 do 14:30 hod.

       1. stupeň - 23,85 eur (stravné 21,85 eur + réžia 2,00 eur)
       2. stupeň - 25,37 eur (stravné 23,37 eur + režia 2,00 eur)

       Predaj stravného bude prebiehať vo vestibule školy za dodržania všetkých hygienických opatrení.

      • Vyzdvihnutie Ag testov PIATOK 17.9.

      • Oznamujeme rodičom, že AGtesty, o ktoré ste prejavili záujem, bude potrebné si vyzdvihnúť

       zajtra (t.j. PIATOK 17.9.) v čase od 7:00 do 18:00 hod.
       na vrátnici školy.

       Následne Vás žiadame, aby ste test vykonali v priebehu tohto víkendu a v prípade pozitívneho výsledku Vášho dieťaťa o tom bezodkladne informovali triedneho učiteľa

       To, ako vykonať testovanie nájdete v tomto návode - Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf alebo v tomto videu - https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc
       Pre všetkých žiakov 1. ročníka a novoprijatých žiakov sú testy zabezpečené automaticky aj bez objednania.
       Testy je možné vydať iba zákonnému zástupcovi proti podpisu. (vydať testy žiakom nie je možné)
        Náhradný termín pre vyzdvihnutie testov bude PONDELOK 20.9. od 7:30 do 16:00 hod.

      • Riaditeľské voľno

      • Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe odporúčania zdriadovateľa ZŠ mesta Bardejov, udeľuje v zmysle § 150 ods. 5 šk. zákona

       RIADITEĽSKÉ VOĽNO DŇA 14.9.2021 (utorok)

       v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku.

       ŠKD ani ŠJ nebudú v prevádzke. Stravníci budú z obedov automaticky odhlásení. 

      • Informácia k bezhotovostnej platbe za stravu

      • Ak ste si vybrali platbu za stravu bankovým prevodom na účet, preddavok na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (na mesiac OKTÓBER do 10.9.2021).

       PLATOBNÉ ÚDAJE
       Číslo účtu: SK34 5600 0000 0036 4367 1004
       Suma: 25€ (paušálne každý mesiac)
       Variabilný symbol: je uvedený na lístku s prihlasovacími údajmi, ktorý stravník obdržal pri podaní zápisného lístka (6 až 7 miestne číslo, začínajúce číslom 9).
       Do správy pre prijímateľa môžete uviesť meno, priezvisko a triedu. (napr.: Peter Novak 7A)

       Prosím venujte zvýšenú pozornosť pri zadávaní variabilného symbolu pri platbe, pretože prostredníctvom neho párujeme platby stravníkom. V prípade, že neviete váš VS, napíšte email na adamikova@zskombj.sk a uveďte meno, priezvisko a triedu stravníka. Suma 25€ je preddavok a je potrebné ho uhrádzať každý mesiac paušálne. Vzniknuté preplatky budú stravníkom vrátené na konci mesiacov DECEMBER a JÚN.

       Termín platieb v hotovosti bude zverejňovaný na stránke školy a na dverách do vestibulu školy.