• Novinky

      • Oznam ŠJ - platba v hotovosti na mesiac DECEMBER

      • STRAVNÉ na mesiac DECEMBER 2021 pre stravníkov,
       ktorí NEUSKUTOČNILI bezhotovostné platenie, si môžete zakúpiť dňa

       26.11.2021 v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       1. stupeň - 20,40 eur (stravné 18,40 eur + réžia 2,00 eur)
       2. stupeň - 21,68 eur (stravné 19,68 eur + režia 2,00 eur)

       Predaj stravného bude prebiehať vo vestibule školy za dodržania všetkých hygienických opatrení.

       Pokyny pre bezhotovostné platenie (na mesiac JANUÁR 2022) nájdete TU.

      • „ Chceme zdravo žiť!“

      • V oblasti osvojovania a posilňovania výchovy žiakov k správnemu životnému štýlu a starostlivosti o svoje zdravie, sme si v rámci plánu Zdravej školy na našej škole pripomenuli Svetový deň mlieka v školách (25.9.). Mlieko a mliečne výrobky sú jednou z najdôležitejších zložiek ľudskej výživy, preto tento deň bol dobrou príležitosťou, aby si žiaci uvedomili význam mlieka pre ich zdravie. Rozhlasová relácia, výstavka výtvarných prác, mliečnej desiaty a obedy, ochutnávky mliečnych výrobkov počas triednických hodín boli aktivity, ktoré podporili konzumáciu mlieka, ako  každodennú súčasť života a žiakom sa i páčili.

       16. október bol Svetový dňom výživy, ktorý sme si pripomenuli celotýždňovými aktivitami v rámci tried: „Týždeň zdravých jedál, Deň bez sladkostí“, tvorba výtvarných prác, ovocné dopoludnia, zhotovovanie a ochutnávka ovocných šalátov, vypracovanie pracovných listov k danej téme.

       Zvyšovanie povedomia o prospešnosti ako i škodlivosti jednotlivých potravín je veľmi dôležité a pomáha žiakom lepšie sa orientovať pri výbere potravín vhodných pre správnu výživu, zároveň dané činnosti robia s nadšením a „chuťou do jedla!“

       Mgr. I. Masicová, Mgr. Ľ. Glittová

      • Zber papiera - zberné suroviny "za stanicou".

      • Oznamujeme žiakom a rodičom, že od 18. októbra 
       do 29. októbra 2021 bude prebiehať ZBER PAPIERA. 

       Z epidemiologických dôvodov zber v priestoroch školy prebiehať NEBUDE. Papier je potrebné odviezť priamo do zberných surovín na Kacvinského ulici ("za stanicou", viď mapa).

       Pri odovzdaní v zberných surovinách nahláste meno žiaka, triedu a školu. Potvrdenie odovzdajte triednemu učiteľovi. Najlepší jednotlivci a triedy budú odmenené.

       Upozorňujeme, že sa vykupuje len papier, kartón nevykupujú. Prosíme, nemiešajte papier s kartónom.

      • S vetrom opreteky

      • Každé ročné obdobie má svoje čaro. Týka sa to aj jesene, ktorá nás očarí svojou farebnosťou. Je to obdobie, kedy nám nevadí silný vietor, pretože je to vhodný čas na šantenie so šarkanmi. My sme taktiež využili to čarovné jesenné obdobie a vybehli von si zašantiť. Tentokrát si žiaci navštevujúci ŠKD zabehli s vetrom opreteky, nie so šarkanmi, ale pre zmenu to boli balóny, ktorým sa deti veľmi tešili.  Žiaci najprv ,,museli,, odbehnúť dve kolá s balónmi v ruke. Po športovom výkone si vychutnali šantenie a hru s balónmi a nakoniec nikoho neminula ani sladká odmena. Školské ihrisko na chvíľu opäť oživil detský smiech a radosť.

       Mgr. Martina Škvareková

      • Ekologická stopa druhákov

      • Stretli ste sa už niekedy s pojmom ekologická stopa? Alebo inak. Zamysleli ste sa niekedy, akú stopu zanechávate svojim konzumným životom na našom životnom prostredí? Bez ohľadu na to, či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám Zem poskytuje prostredníctvom svojich ekosystémov. Záleží len na nás, aký kus si odkrojíme alebo naopak, koľko planéte vieme ušetriť. Ekologickú stopu, pri ktorej výpočte sa do úvahy berie celkové množstvo územia potrebného na zabezpečenie všetkého, čo spotrebúvame (energia, voda, potraviny, oblečenie) a na zneškodnenie vytvoreného odpadu, možno merať pre jednotlivca, rodinu, školu či štát. Len pre informáciu, posledné výpočty ekologickej stopy Slováka uvádzajú, že ak by na Zemi žil každý človek rovnako ako my, pre udržanie takéhoto spôsobu života by sme potrebovali 2,5 planéty. Aj keď oproti iným rokom ide o zlepšenie, cesty ako znižovať ekologickú stopu je potrebné hľadať neustále,  a to najmä uváženými rozhodnutiami a uvedomelým spotrebiteľským správaním. Aj preto začíname od tých najmenších. Konkrétne od druhákov z 2.A, ktorí sa tento školský rok zapojili do projektu Slovenskej agentúry životného prostredia, pod názvom Zatoč s odpadom. Každý mesiac sa zapájajú do aktuálnych výziev a sami pracujú na znižovaní vlastnej ekologickej stopy. V tej septembrovej skúmali informácie na etiketách obľúbených výrobkov a zisťovali dĺžku trasy, ktorou maškrta prešla až k svojmu majiteľovi. Rovnako nachádzali podobné výrobky, no s menšou ekologickou stopou. Správna separácia takýchto výrobkov je už v našej triede  samozrejmosťou. Takýmto vlastným bádaním a pozorovaním trás na mapách si naši druháci uvedomili, koľko kilometrov vedia ušetriť a ekologickú stopu znížiť skrz zodpovednej kúpy slovenských výrobkov a produktov lokálnych výrobcov. Presne podľa motta septembrovej výzvy „Myslím srdcom, kupujem hlavou!“

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Európsky deň cudzích jazykov

      • Potreba cudzieho jazyka je v súčasnosti nespochybniteľná. Aj preto  každoročne z iniciatívy Rady Európy oslavujeme 26. septembra Európsky deň cudzích jazykov. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov.

       Ani naša škola nebola medzi mnohými aktivitami naprieč celou Európou výnimkou. Spolu s ďalšími školami celého kontinentu sme ju zaregistrovali na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky Rady Európy. Vďaka aktivite pod názvom All about me! si žiaci pripomenuli ako sa predstaviť, podať o sebe základné informácie, podeliť sa s informáciami o obľúbenom jedle, knihe či televíznom programe. Hlavným cieľom bolo opätovne nadobudnúť istotu pri zoznamovaní a predstavovaní sa v cudzom jazyku, a to najmä po dlhom období dištančného vzdelávania. Na hodinách anglického jazyka si žiaci od prváčeniec až po štvrtákov pripomenuli význam učenia sa cudzích jazykov a napokon vytvorili aj krásne farebné vizitky, v ktorých uviedli, nakreslili, ilustrovali all about me, teda všetko o sebe.

       Spokojnosť a úsmevy na tvári dávajú istotu, že chuť učiť sa cudzie jazyky sa u našich žiakov ani napriek neľahkému obdobiu nestratila. Nuž, všetkým už len pevné zdravie, aby sme v učení i upevňovaní základov jazyka mohli pokračovať nielen na hodinách, ale i za hranicami našej krajiny.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.,  PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Malé módne návrhárky z 2. C

      • Každé dievča je  parádnicou už od malička. Aj my máme v našej triede malé parádnice. Jedného dňa sme sa rozhodli, že si prinesieme do školy biele trička. Také biele tričko je síce pekné, ale nie originálne. My sme sa dohodli, že si trička spestríme namaľovaním rôznych ornamentov. Deti táto originálna maľba na tričká veľmi zaujala a pracovali veľmi snaživo, no samozrejme precízne. Vznikli naozaj veľmi pekné práce a každé tričko dostalo nádych jedinečnosti. Veď posúďte! 
       Bc. Darina Kostárová