• Novinky

      • Vianoce 2021

      • Predvianočné obdobie sa v našej škole každý rok nesie v príjemnej atmosfére. Namiesto zvonenia znejú z reproduktorov koledy a vianočné piesne, triedy a chodby sú pekne vyzdobené, deti chystajú malé darčeky pre spolužiakov a svojich blízkych. Vo vestibule, plnom krásnych dekorácií, ktoré so žiakmi pripravujú  vychovávateľky ŠKD, žiari vianočný stromček.

       Tento rok však bol poznamenaný obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou. Nekonali sa   tradičné besiedky pre rodičov, burzy, ani iné sprievodné podujatia, ako po iné roky. Napriek tomu sme si trochu tej krásnej predvianočnej atmosféry vyčarovali aspoň v jednotlivých triedach. Nechýbali besiedky, len tentoraz boli virtuálne, rodičia ich zdieľali cez videá, ani darčeky a veselé vianočné vyučovanie  pred prázdninami, kde zneli koledy, vinše a želania.  Všetkých potešil aj predvianočný príhovor pána riaditeľa v školskom rozhlase v ktorom poprial všetkým  žiakom, pedagógom a zamestnancom našej školy krásne Vianoce a všetko dobré do nového roku 2022.

       Želáme Vám veľa krásnych chvíľ prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc, v novom roku veľa radostných dní a pevné zdravie.

       M.Peláková

      • Oznam ŠJ - uzávera bezhotovostných platieb

      • Oznamuje rodičom, ktorí platia stravu bezhotovostne,

       aby od 17.12.2021(piatok) už neposielali na účet ŠJ žiadnu platbu.

       V opačnom prípade bude platba vrátená.
       Bezhotovostné platby začneme príjmať opäť až v novom roku.

      • Druhé miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

      • Tematika ochrany prírody je v súčasnosti viac než aktuálna. V škole i mimo nej neustále hľadáme všakovaké spôsoby uvedomovania si jej dôležitosti.  Vyjadrenie vzťahu a postoja k životnému prostrediu ponúka aj súťaž pod  názvom Voda pre život – život pre vodu, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj žiaci 2.A cez svoje rýmy a zaujímavé myšlienky vyjadrili svoj vzťah k vode ako najcennejšej prírodnine. A určite sa vyplatilo.  Spomedzi 485 žiakov z 235 škôl bol ocenený aj žiak našej školy Jakub Drobniak. V kategórii žiakov druhého ročníka získal vzácne druhé miesto so svojou prózou O kvapke Žofke. Jakubkovi k úspechu srdečne blahoželáme. Pochvala však patrí aj tým, ktorí si plne uvedomujú hodnotu vody, ako aj hodnotu samého seba, podobne ako kvapka Žofka, spod pera mladého autora.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       O kvapke Žofke

       Raz, v jeden  upršaný deň, padalo milión a milión kvapiek. Padali všade. Bola medzi nimi aj kvapka Žofka. Keď videla, koľko ich tam je, pomyslela si, že je zbytočná a vybrala sa do sveta. Stretla tam púpavu a tá plakala a plakala. Plakala od smädu a preto sa kvapky opýtala: „Dáš mi prosím trochu vody? Už tak dlho som sa nenapila.“ Žofka jej s radosťou podala trochu vody. Vtom zafúkal vietor a odvial ju do rieky. Tá rieka smerovala do mora. A v tom mori sa opaľovala kvapka Žofka na slnku, až pokým sa nevyparila a zjavila sa v oblakoch. Zhora zazrela krásnu púpavu. Vtedy pochopila, že už nie je zbytočná. 

       Jakub Drobniak, 2.A

      • Vianočný pozdrav štvrtákov

      • Je tu čas adventu, čas, keď každý z nás je vo zvláštnom očakávaní, v očakávaní niečoho krásneho a milého – narodenia Božieho syna v Betleheme. Počas celého mesiaca sa aj my všetci chystáme a pripravujeme na najkrajšie sviatky roka – Vianoce, ktoré sú celkovým vyvrcholením adventu. Niektorí z nás by chceli mať Vianoce každý deň, tak ako sa to spieva v známej piesni „každý deň budú vraj Vianoce“. Preto aj my štvrtáci sme v školskom klube žili touto krásnou atmosférou. Vyzdobili sme si vianočný stromček aj celé oddelenie, vyrobili vianočné dekorácie a vianočné pozdravy, ktorými chceme obdarovať svojich najbližších. A okrem toho im chceme tiež odkázať:

       Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári,

       do uzla vianočných pesničiek splieta sa tisíc prianí.

       Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí,

       kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.

        

       Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2022 Vám želáme!

       Jana Petričová a žiaci 4.A a 4.B 

      • Výsledky ŠK DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

      • 10.12.2021 prebehlo školské kolo DO pre žiakov 6. – 9. ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov a všetci boli  aj úspešnými riešiteľmi.

       Najúspešnejší z nich:

       Kategória C

       1.miesto - Volochan Viktor / 9.D
       2.miesto – Božíková Tereza / 9.A
       3. miesto – Vrabec Ján / 9.D

       Kategória D

       1.miesto – Krjaková Nina / 8.A
       2.miesto – Tyššová Veronika/ 8.A
       3, miesto – Kotuľa Erik / 8.D

       Kategória E

       1.miesto – Lenart Patrik /7.D
       2. miesto – Tejová Alexandra /7.A
       3.miesto – Lojdlová Alžbeta /7.A

       Kategória F

       1.miesto -  Matiaš Martin/ 6.A
       2.miesto – Roman Jakub/ 6.A
       3.miesto – Skoncová Liliana /6.A

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v  okresnom kole!

       Beáta Skreptáčová

      • Vianoce ukryté v mojom Betleheme

      • Ešte v októbri tohto roku vyhlásilo Kultúrno-turistické centrum v Bardejove prvý ročník zaujímavej predvianočnej súťaže pod názvom VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME. Do súťaže sa mohli zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, ale aj dospelí a seniori, ktorí radi vymýšľajú a tvoria. Každý z nich si mohol vytvoriť betlehem, ktorým by chcel navodiť nádhernú atmosféru Vianoc podľa jeho vlastných predstáv. Do súťaže sa prihlásili nielen žiaci našej školy, ale rovnako aj ich šikovné pani učiteľky a pani vychovávateľky. Veď tradícia betlehemov píše v našej škole svoj vlastný príbeh. Sú za ním kolegyne Mgr. Anna Kostárová a dnes už bývalá kolegyňa Mgr. Ľudmila Kurimská. Práve ony každým rokom v predvianočnom období preniesli vždy originálny betlehem priamo k nám. Zamestnancom, žiakom a v tom období aj rodičom ním tak každým dňom privodili atmosféru pokoja a pohody. S myšlienkou šírenia jedinečného symbolu Vianoc medzi žiakmi pracovali aj naše pani vychovávateľky, konkrétne Mgr. Katarína Grocká spolu s Janou Petričovou. Aj ich betlehem odzrkadľuje kreativitu a trpezlivosť, s ktorou so žiakmi pracovali pri vytváraní ich vlastného symbolu Vianoc. Azda i preto na výstave v PSD neostali odbornou porotou nepovšimnuté. Kým si Betlehem takmer v životnej veľkosti vyslúžil diplom za vystavenú prácu,  dielo ŠKD  získalo aj ocenenie. A súčasťou tejto ojedinelej výstavy sú aj ďalšie výtvarné diela žiakov našej školy.  Aj tie svedčia o tom, že symbolika Betlehema má pre mnohých z nás rozhodne hlbší zmysel.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Na školskom kole olympiády sa zúčastnilo 43 žiakov v dvoch kategóriách. V písomnom teste uspeli v každej kategórii piati žiaci a predviedli  nám svoje zručnosti v hovorenej podobe jazyka. Po skvelých výkonoch pri rozprávaní príbehu a v rolovej hre to nakoniec dopadlo takto:

       Kategória 1A

       1. miesto - Vasilišinová Alexandra (7.D)

       2. miesto - Guľa Róbert (7.C)

       3. miesto - Gajdoš Tobias (7.B)

       Kategória 1B

       1. miesto - Pavlišin Rastislav (8.C)

       2. miesto - Valková Katarína (9.D)

       3. miesto - Pangrác Peter (9.C)

       Výhercom blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole!

       We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

       Your English teachers!

      • Geografická olympiáda – školské kolo

      • 24. novembra 2021 sa konalo školské kolo GO, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku boli takmer všetci  úspešní riešitelia.

       Najúspešnejší :

       Kat. E     1. miesto -  Ján Vrabec  9.D

                      2.miesto – Matúš Terjék 9.A

                      3. miesto – Veronika Tyššová  8.A

       Kat. F     1. miesto – Tibor Basarik 7.A

                      2. miesto- Martin Matiaš  6.A

                      3. miesto- Alexandra Anina Klebanová 7.B

       Kat. G     1.miesto - Matúš Tyšš  5.A

                      2. miesto - Ela Hribová  5.A

                      3. miesto - Hana Hrivniaková 5.A

       Blahoželáme a  držíme palce v okresnom kole.

       V. Packová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      • Čarovné chvíle Vianoc sú už čochvíľa tu a my viac než inokedy rozmýšľame nad tým, čím našich najbližších obdarovať. Zdieľame spolu nádherné okamihy pri spoločnom štedrovečernom stole i pod vianočným stromčekom. No v mysliach mnohých ostávajú tieto chvíle iba spomienkou. Sú to najmä seniori, ktorí trávia sviatočné okamihy osamote, pre ktorých je návšteva blízkych neraz výnimočná, nehovoriac o tom, ako ich izoluje od okolitého sveta aj súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia.  No vďaka celoslovenskému projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, aj oni môžu prežiť momenty radosti a dojatia. Už štvrtý rok sú totiž obdarúvaní s láskou pripravenými darčekmi, naprieč celým Slovenskom. A je pre nás je cťou, že i naši žiaci sú jeho súčasťou. Spolu s rodičmi, učiteľmi a pani vychovávateľkami pripravili svoje vlastné krabice, vlastnoručné priania, svoje vlastné zhmotnené prejavy úcty, empatie, lásky. Nuž, nech tieto silné momenty zohrejú pri srdci na oboch stranách. A nech sú dôkazom, že ľudskosť a zmysel pre dobro sa v našich žiakoch skrz ich rodičov, učiteľov, vychovávateľov iba znásobuje.

       Šťastné a veselé Vianoce všetkým!

      • Všetkovedko 2021/22

      • Do celoslovenskej vedomostnej súťaže  Všetkovedko, súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími,  sa naši prvostupniari zapájajú každoročne. Aj v tomto školskom roku, napriek ťažkej pandemickej situácii, naši žiaci nezaváhali a v utorok 30.novembra 2021 zabojovali o tituly Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. Súťažilo  50 žiakov. Pre karanténu a chorobu nemohli súperiť traja žiaci. Tí si pomerajú sily v náhradnom termíne.

       Kódy, pod ktorými anonymne bojovali, majú všetci súťažiaci nalepené vo svojich žiackych knižkách. 20. decembra 2021 si takto môžu skontrolovať čiastočné výsledky svojho boja na https://vsetkovedko.sk Celkové výsledky budú zverejnené 28.1.2022.

       Držíme palce!

      • MIMORIADNA SPRÁVA: OD PONDELKA VŠETCI ŽIACI OD 5. ROČNÍKA NAHOR PRECHÁDZAJÚ NA DIŠTANČNÚ VÝUKU

      • 1. decembra 2021 zasadal Krízový štáb okresu Bardejov za účasti zástupcov štátnej správy a samosprávy, RÚVZ v Bardejove, NsP Sv. Jakuba, ZMOS-u, HaZZ v Bardejove a PZ, ktorý na základe zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Bardejov a aktuálneho stavu v NsP Sv. Jakuba v Bardejove sa stotožnil s navrhnutým opatrením RÚVZ v Bardejove - prechod na dištančnú formu vzdelávania. Toto opatrenie, ako konštatoval krízový štáb okresu, je potrebné prijať v záujme zníženia mobility s cieľom, minimalizovať riziko prenosu ochorenia COVID-19 a prispieť tak k zlepšeniu nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Bardejov a v bardejovskej nemocnici. Dištančná forma vzdelávania, ktorá začne 6. decembra 2021, sa dotkne žiakov II. stupňa základných škôl na území mesta a okresu, študentov gymnázií a stredných odborných škôl.

       Zdroj : Milan Kurimský - vedúci odboru krízového riadenia, OU Bardejov ; Bardejovská televízia - BTV