• Novinky

      • Let's read! Čítajme!

      •  Kde bolo, tam bolo...presne týmito slovami začína takmer každá dobrá rozprávka. Výnimkou neboli ani tie naše, čítané na  prvom stupni v posledný marcový týždeň. Mali však malý háčik. Začínali sa akosi inak.  A to vetou Once upon a time... Všetky rozprávky boli totiž čítané v anglickom jazyku.

       Na ich zaradenie do výučby nám skvelo poslúžil školský depozitár tých najmilších anglických classic tales – rozprávok nakladateľstva Oxford University Press a animované online rozprávky. Prváci a druháci sledovali rozprávku o mestskej a vidieckej myške z obrazoviek interaktívnych tabúľ. Do  tried tretích a štvrtých ročníkov sa vkradli rozprávkoví hrdinovia priamo zo stránok anglických kníh. Kým čítanie tých slovenských je pre našich žiakov prirodzené, čítanie anglických rozprávok bolo na začiatku spojené s obavou žiakov porozumieť. Vyvrátila ho však kombinácia už osvojenej aktívnej i pasívnej slovnej zásoby a spolu s ilustráciami vytvorila základný pilier porozumenia. V druhej časti tejto jazykovej čitateľskej aktivity už všetci žiaci vytvárali vlastné reedície rozprávok, pričom riešili  úlohy na porozumenie a prispeli vlastnou ilustráciou jednotlivých príbehov  Projektovú nástenku na hlavnej chodbe tak vyzdobila viac ako stovka miniknižočiek z rúk našich malých čitateľov.

       Aj keď čítanie rozprávok v angličtine bolo predsa len odlišné, rozprávky na celom svete majú čosi spoločné. Všetky majú šťastný koniec. A ešte čosi. Ponúkajú možnosť pretvoriť cudzí jazyk na  zábavnejší a bližší nášmu učeniu.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Naši mladí vedci

      • Našej škole  máme  veľa snaživých žiakov,  ktorým umožňujeme, aby si  svoje vedomosti  preverili v rôznych súťažiach. Jednou z vedomostných súťaži,  do ktorých sa pravidelne zapájame je aj Fyzikálna olympiáda. V  domácom kole tejto olympiády najlepšie riešenia odovzdali  Peter Pangrác  z 9.C a Ján Vrabec   z 9.D.  a postúpili do okresného  kola  FO kategórie E.  O tom,  že tento rok, boli úlohy z fyziky  náročné dokazuje účasť v okresnom kole, ktorého sa zúčastnilo len  6. žiakov z celého okresu Bardejov. V okresnom kole Peter Pangrác  obsadil 2. miesto a Ján Vrabec  3. mesto.

       Druhou vedomostnou súťažou je Olympiáda mladých vedcov, do ktorej sa naši žiaci zapojili po prvýkrát, bolo to náročné, pretože je potrebné urobiť pokus,  zdokumentovať ho a úlohy sa riešia z fyziky, chémie a biológie.

       Je to celoslovenská súťaž a z 221 súťažiacich sa Ján Vrabec z 9.D umiestnil na 41. mieste,  Aneta Geletková z 9.A, Peter Pangrác a a Dominika Balentová z 9.C sa umiestnili v prvej stovke súťažiacich. K úspechom žiakom a žiačkam  blahoželáme a prajeme ich veľa úspechov v ďalších súťažiach.

       Ing. M. Onuščáková

      • Deň zeme 2022 + fotogaléria

      • Motto Dňa Zeme v roku 2022 znie – Investujme do našej planéty!

       Po prvýkrát sa Deň Zeme slávil 22. apríla 1970 v San Franciscu z iniciatívy aktivistov a ekológov, a niesol sa v duchu integrácie ekológie do politiky. Tento deň  vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia  Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. V súčasnosti je Deň Zeme medzinárodným sviatkom, kedy sa celosvetovo konajú podujatia upozorňujúce na zhoršujúci sa stav životného prostredia a podporujúce ekologické správanie.

       Je nevyhnutné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné a je potrebné venovať sa ochrane životného prostredia.

       Naša planéta je úžasné miesto, ale potrebuje našu pomoc, aby prosperovala!  Deň Zeme oslavujú milióny ľudí na celkom svete, ktorým záleží na našej planéte, a ktorí chcú svojím konaním a správaním prispieť k jej zachovaniu pre ďalšie generácie v duchu starej indiánskej múdrosti: „Našu planétu sme nezdedili od našich otcov, požičali sme si ju od našich detí.

        Aj malý krôčik každého z nás zmôže veľkú vec. Preto nezabúdajme, že každý deň môže byť dňom Zeme.  

       Naša škola každoročne pripravuje rôzne aktivity v tento deň. A nebolo tomu ináč ani tento rok. Celá škola sme vybehli von a v okolí školy a celého sídliska sme vyzbierali odpadky. Ako sa nám darilo, si  pozrite v priloženej fotogalérii.

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • Z dôvodu uvoľňovania pandemických opatrení upravujeme od 21.4. výdaj stravy do obedárov. Vraciame sa k pôvodnému formátu odberu, t. j. len prvý deň neprítomnosti a to v čase od 11:00 do 11:30 hod.

       Prosím o rešpektovanie týchto časov!

       Bc. Janka Adamíková - vedúca ŠJ

      • Stravné MÁJ 2022, UPOZORNENIE Skorší termín predaja!

      • P O Z O R  NEŠTANDARDNÝ TERMÍN !!!!

       STRAVNÉ na mesiac M Á J 2022 pre stravníkov, ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie 

       si môžete zakúpiť dňa
       25.04.2022 (pondelok) v čase od 7:00 do 10:30 hod.


       1.stupeň 27,30 eur (stravné 25,30 eur + réžia 2,00 eur)
       2.stupeň 29,06 eur (stravné 27,06 eur + režia 2,00 eur)

      • Predveľkonočné tvorivé dielne

      • Veľká noc je bohatá na rôzne ľudové zvyky a tradície. Medzi najznámejšie patrí oblievačka, šibačka, za ktorú dievčatá chlapcov obdarovávajú maľovanými vajíčkami – kraslicami, ľudia si ozdobujú svoje príbytky symbolmi jari.

       S cieľom pripomenúť našim žiakom tieto zvyklosti, sme na našej škole zorganizovali tvorivé dielne. Deti si mali možnosť pozrieť tradičné zdobenie kraslíc voskovou technikou, ktorú im priblížila známa bardejovská ľudová umelkyňa pani Cimbaľáková. Ako si vyrobiť bábiku či ozdobu zo šúpolia,  predviedli šikovné ruky pani Baňasovej. Okrem toho deti videli aj ňou vytvorené drôtované a madeirové kraslice.  Zamestnanci z chránenej dielne Vrbovnica z Bardejovskej Novej Vsi ich oboznámili s technikou pletenia korbáčov. Deti si mohli vybrať z množstva veľkonočných ozdôb a dekorácií, ktoré vyrobili. Naše kolegyne Vierka Packová s pomocníčkou Katkou Grockou zas naučili žiakov výtvarnú techniku – enkaustiku, pomocou ktorej si štvrtáci namaľovali pekné obrázky. Naše vychovávateľky : Eva Pergetová, Darina Kostárová, Zlata Kendrová a asistentka Jana Kubisová im ukázali postup pri výrobe vlastnej kraslice.

       Celé  dopoludnie sa nieslo v tvorivej  a príjemnej predveľkonočnej atmosfére. Veríme, že ozdoby a dekorácie , ktoré si deti odniesli domov, spríjemnia všetkým tieto pekné sviatky.

       Mgr. Mária Peláková

      • Vitajte u nás v Zajačikove

      • Ani sme sa nenazdali a je tu čas, keď sa celá príroda prebúdza z dlhého zimného spánku. Slniečko zohrieva krajinu a vďaka jeho teplým lúčom všetko okolo nás ožíva. Začína rásť tráva, pučia stromy a kríky, kvitnú prvé jarné kvety, rodia sa mláďatká, v záhradách a sadoch sa ozýva príjemný štebot vtáčikov.

       Pomaly končí 40-dňový čas pôstu, ktorý predchádza sviatku jari. Veľká noc už neoblomne klope na dvere. Tento sviatok je považovaný za najvýznamnejší kresťanský sviatok so svojimi tradíciami nielen u nás, ale aj vo svete.

       Najvýznamnejšou veľkonočnou tradíciou u nás je farbenie a zdobenie veľkonočných vajíčok – kraslíc, ktoré symbolizujú nový život. Ďalšou tradíciou sú kulinárske pokrmy Veľkej noci: chlieb (maslový sladký bochník s krížovým vzorom), šunka, vajíčka a v našich končinách neodmysliteľná „hrudka“. Ďalšími symbolmi sú veľkonočné dekorácie, kde nesmú chýbať jarné kvietky, kuriatka, zajačiky, košíčky plné vyzdobených kraslíc či korbáčiky.

       Preto aj my v ŠKD sme sa na to zamerali a vybrali si ako dekoráciu košíček na vajíčka a zajačika, ktorými si chceme dozdobiť naše domácnosti. No a ako sme to zvládli, posúďte sami.

       Nakoniec Vám želáme:

       Krásnu, peknú Veľkú noc,
       Dobrý korbáč na pomoc,
       Vedro vody každej dievke,
       Nech výskajú malé, veľké.
       Pekných kraslíc plný dom
       A radosti, šťastia, zdravia v ňom.

        

       IV. oddelenie ŠKD – vychovávateľka Petričová

      • Matematický klokan

      • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do najväčšej matematickej súťaže Matematický klokan. Zapojilo sa rekordných 104 žiakov!

       Žiaci riešili testy anonymne, s kódom. Neprítomní online formou prostredníctvom prideleného kódu.

       Výsledky si súťažiaci nájdu 3.mája 2022 na matematickyklokan.sk po zadaní kódu, ktorý majú nalepený v žiackej knižke.

       Držíme palce!

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • Dňa 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriády. Zúčastnili sa na nej aj žiaci našej školy. Súťaž prebiehala online. Mali sme zastúpenie v každej zo 4 kategórii. V kategórii P6 získal 3.miesto žiak Martin Matiaš 6.A pod vedením pani učiteľky Glittovej. V kategórii P7 získal 2.miesto Patrik Lenárt 7.D pod vedením pána učiteľa Germana. V kategórii P8 získal 3.miesto Peter Vaňo 8.A pod vedením pani učiteľky Remetovej. Úspešnými riešiteľmi tiež boli Matúš Tyšš 5.A, Kristína Sobeková 8.A a Nina Krjaková 8.A.

       Všetkým účastníkom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov .

       Mgr.A.Zavacká

      • Veľkonočné záhradky v 3.B

      • Farbenie veľkonočných vajíčok, šibanie dievčat upleteným korbáčom, polievanie vodou alebo vysievanie obilia. To všetko sú obľúbené veľkonočné zvyky a tradície, pomocou ktorých každoročne oslavujeme sviatky jari.

       U nás v triede sme sa rozhodli vysiať si zrno vo vlastnej záhrade. Každý sám si „postavil“ svoj dom a vysial pšenicu či jačmeň do predzáhradky. Domy so záhradami sme uložili na miesto mimo slnka a každý deň pôdu rosíme. Keď začne zrno klíčiť, preložíme ho na parapetnú dosku na slnko. Na záver ozdobíme vajíčkami.

       Tešíme sa. Urobili sme si radosť. Vyzdobili triedu.  Všetci už netrpezlivo čakáme na prvé klíčky. Veríme, že Veľkú noc už privítame s krásnou zelenou záhradkou plnou veľkonočných vajíčok.

       žiaci 3.B triedy

      • Finalisti Čitateľského orieška

      • Čitateľský oriešok je celoslovenská súťaž, ktorá žiakom pomáha podporovať vzťah ku knihám. Žiaci si v nej preveria, či čítanému textu naozaj rozumejú. Navyše prostredníctvom súťažných príbehov sa prenesú do krajiny  fantázie, nielen v literárnej, ale aj vo výtvarnej časti. Žiaci našej školy teda lúskali príbehy, odkrývali tajomstvá a farbičkami či štetcom ilustrovali prečítané príbehy. Ich čitateľské dobrodružstvo s rozprávkovými postavičkami bolo zábavné, ale aj úspešné. Do celoslovenského finále postúpila jedna prvácka práca, štyri práce druhákov a dve práce tretiakov. Medzi prváckymi finalistami je práca Lívie Vantovej z 1.D. 2.A reprezentujú výtvarné dielka žiakov Timona Dreszlera, Branislava Voľanského, Rebeky Šellong a Karin Voľanskej. Z 3.C postúpili do finále práce Emy Vaškaninovej a Sáry Miháľovej. Ak sa aj vám páči, ako naši šikovní žiaci výtvarne stvárnili prečítané texty, prosíme vás o otvorenie linku a „lajk“ priamo pod obrázok. Ďakujeme pekne a veľa šťastia našim úspešným finalistom!

       Hlasovanie prebieha cez facebook (pre presmerovanie kliknite na meno):

      • ODSTRÁNENÉ - Dočasná nefunkčnosť aplikácie Jedáleň na mobiloch

      • Momentálne evidujeme nefunkčnosť odhlasovania sa z obedov cez mobilnú aplikáciu Jedáleň. Náš dodávateľ softvéru už na odstránení poruchy pracuje. Funkčnosť obnovená 11.4. 8:30

       Ako záložné riešenie odporúčame v prípade nefunkčnosti aplikácie Jedáleň používať odhlasovanie sa z obedov priamo cez webstránku Jedálneho lístka http://www.eskoly.sk/komenskeho23/jedalen (odkaz je aj vpravo hore na hlavnej stránke školy). Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako v aplikácii Jedáleň.

       Ak by nefungovala ani táto možnosť, napíšte email s údajmi potrebnými k odhláseniu/prihláseniu na adresu adamikova@zskombj.sk a zmeny zaevidujeme manuálne.

       Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme.

       Vedúca ŠJ

      • Naši najlepší z Biológie

      • Dňa 21. marca sa uskutočnilo školské kolo BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY – kategória D. Žiaci súťažili v online priestore. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov z našej školy / 6.A, 7.A, 7.B trieda/. Prvé tri miesta obsadili títo žiaci: 1. miesto – Martin Matiaš zo 6.A, 2. miesto – Lívia Šuťaková zo 7.B,  3. miesto – Lívia Eliášová zo 7.A triedy. Na okresnom kole nás budú reprezentovať Martin Matiaš a Lívia Šuťaková.

       Víťazom srdečne blahoželáme!

      • SME PRVÁCI, SKVELÍ ŽIACI

      • Naša škola má dlhoročné dobré skúsenosti zo spolupráce s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) v Bardejove, či je to pri riešení pomoci a spolupráce pri výchove a vzdelávaní detí s poruchami učenia a správania, alebo pri práci s intelektovo nadanými žiakmi. Veľmi oceňujeme aj prínos pracovníkov CPPPaP pri práci so žiakmi 1. ročníka. Každý rok ich navštevuje Mgr. Slavka Benková -Rybárová, sociálny pedagóg, ktorá s prvákmi realizuje množstvo zaujímavých aktivít. V tomto školskom roku sú stretnutia zamerané na zlepšenie adaptácie v školskom prostredí, formovanie pozitívneho vzťahu k učeniu pod názvom SME PRVÁCI, SKVELÍ ŽIACI.

       Je to príklad dobrej vzájomnej spolupráce CPPPaP v Bardejove a našej školy pri optimalizácii osobnostného a vzdelávacieho vývinu detí.

       Mgr. Mária Peláková

      • Návšteva predškolákov

      • Nástup do prvého ročníka základnej školy  patrí k jednému z najvýznamnejších okamihov v živote každého dieťaťa. Už tradične pozývame medzi našich prvákov predškolákov z materských škôl, aby sa oboznámili s atmosférou školy, na vlastné oči videli, ako prebieha vyučovacia hodina, čo všetko sa naši prváci doteraz naučili.  Aj deti z materských škôl nám ukázali, že sú šikovné, mnohé už vedia napísať svoje meno, počítajú, poznajú zvieratá,  dni v týždni a mnoho iných dôležitých vecí. Aktívne sa zapájali do aktivít na vyučovacej hodine, spolu s našimi prvákmi riešili všetečné úlohy. Veríme, že sa všetci predškoláci do školy tešia a mnohí z nich sa v septembri stanú aj našimi žiakmi.

       Mgr. Mária Peláková

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • Teší nás úspech našich tretiakov a ich vyučujúcich v okresnom kole Pytagoriády. Tento rok sa súťaž konala netradične - online.  V okresnom kole za 1. stupeň súťažilo 56 tretiakov a 49 štvrtákov. Z našej školy postúpilo zo školského kola   9 žiakov z 3. ročníka  a dvaja štvrtáci. Srdečne blahoželáme týmto žiakom a ich učiteľkám.

       3.-4. miesto - Soňa Bardúnová (3.A) ; triedna učiteľka Mgr. Beatrix Palubová

       5. miesto - Marko Lenart (3.B) ; triedna učiteľka Mgr. Andrea Senajová                 

       7. miesto - Katarína Calková (3.A) ; triedna učiteľka Mgr. Beatrix Palubová   

       8. miesto - Natália Tomečková (3.A) ; triedna učiteľka Mgr. Beatrix Palubová

       Mgr. Mária Peláková