• Novinky

      • Majstri v Mas-wrestlingu

      • V Bardejove v športovej hale MIER sa uskutočnili v piatok 27.5.2022 majstrovstvá Slovenska družstiev základných škôl. Je to ďalšia zo súťaží v rámci projektu mas-wrestling na školách. Celkom sa zúčastnilo 13 družstiev chlapcov a dievčat ktoré reprezentovalo 52 súťažiacich. Organizátorom súťaže bol klub KSTaK Matej Bardejov. Ďalšia tretia súťaž v rámci uvedeného projektu, majstrovstvá Slovenska mládeže jednotlivcov sa uskutoční 10. júna 2022 v Banskej Bystrici.

       Umiestnenie:

       Chlapci:

       1. Základná škola Komenského Bardejov

       2. Základná škola Marhaň

       3. Základná škola Hertník

       4. Základná škola Bajkalská Prešov

       5. Základná škola Komenského Svidník

       6. Základná škola Komenského Sobrance

        

       Dievčatá:

       1. Základná škola Malcov

       2. Základná škola Komenského Bardejov

       3. Základná škola Hertník

       4. Základná škola Bajkalská Prešov

       5. Základná škola Komenského Svidník

       6. ZŠ Wolkerová Bardejov

       7. Základná škola Marhaň

      • Psíčkovo

      • MDD sa nezadržateľne blíži a keďže máme pre našich žiakov pripravených viac zaujímavých prekvapení, jedno sme zrealizovali už v predstihu. 

       Prvým darčekom bolo vystúpenie bábkového divadla Scéna z DJZ v Prešove, ktoré sa predstavilo rozprávkou "Psíčkovo". Telocvičňou sa často ozýval veselý smiech detí zo žartíkov, ktoré si zo seba robili psí súrodenci. Dozvedeli sa, že nie je pekné, ak si niekto kúpi psíka a potom, keď sa mu znepáči, vyhodí ho na ulicu. Tiež to, aké dôležité je pomáhať slabším,  pomáhať mamke a mať pekné súrodenecké vzťahy. 

       Predstavenie sa nám páčilo a tešíme sa na ďalšie predstavenie v septembri.

      • Brejky mlieko ZDARMA

      • Vážení rodičia,

       Dovoľte nám pripomenúť, že od začiatku školského roka je naša škola zapojená do programu „Školské mlieko“ a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty. Deti majú možnosť každý deň vybrať si z Brejkomatu jedno biele 3,5%tné mliečko úplne ZADARMO. (Prvé si musia vybrať biele mliečko)

      • Srdce Ti darujem...

      • Druhá májová nedeľa určite nezostane nepovšimnutá v žiadnej domácnosti, kde sú  deti a mamky, keďže tento deň patrí všetkým mamám. Ale je tu ešte jeden rovnako dôležitý deň, a to Medzinárodný deň rodiny, ktorý pripadá na 15. máj a má nám všetkým pripomenúť, že rodina je základnou hodnotou pre dobré aj ťažšie časy, a to tak pre ľudí, ako aj pre spoločnosť. A práve na to nezabudli pani učiteľky Mgr. Zuzana Hanobiková, PaedDr. Gabriela Voľanská a praktikantka Mgr. Gabriela Kaščáková ako tanečný dramaturg folklórnej zložky.  Spolu so žiakmi pripravili nádherný kultúrny program plný spevu, hudby, tanca, básní, srdiečok a úprimných vyznaní. A to hneď v dvoch vystúpeniach. V dopoludňajších hodinách ho venovali seniorom z CSS na Wolkerovej ulici, kde ich úžasný program privodil nielen potlesky, ale rovnako slzy dojatia. Popoludní vystúpili v Poľsko-slovenskom dome, kde svoje vyznania adresovali svojim  mamkám, členom rodiny i širokej verejnosti. Slová lásky sa dotkli sŕdc všetkých prítomných a zahriali ich na duši. Navyše, každý si jedno srdce aj odniesol, ako darček, spod tvorivých rúk pani vychovávateľky Jany Petričovej. Veď ono vystúpenie aj malo názov Srdce Ti darujem... Stačí ak sa každý z nás bude držať tohto hesla a každý deň daruje kúsok svojho srdca niekomu inému, a hneď sa bude na svete žiť o niečo lepšie. Obe podujatia mali jeden spoločný cieľ, pripomenúť nám, kto má byť v našom živote dôležitý, a že úprimnosť a láska nás vždy dostanú ďalej ako čokoľvek iné, pretože: "Srdce je poklad, ktorý nemožno ani kúpiť, ani predať, iba darovať."

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Bežecký maratón

      • Piatkové popoludnia v školskom klube detí už neodmysliteľne patria športovým aktivitám. Tak tomu bolo aj v piatok 20. mája 2022. Cieľom tohto podujatia bolo zapojiť všetky deti zo školského klubu do pohybových aktivít.

       Na školskom dvore sa deti oboznámili s priebehom  celého podujatia. Najprv zbierali vrchnáčiky od plastových fliaš, takzvaný „imaginárny poklad“. Úloha bola jasná, vyzbierať čo najviac vrchnáčikov. V druhej časti si trochu ponaťahovali svaly a preverili rýchlosť. Podujatie bolo vyhodnotené za účasť diplomom a každý účastník bol odmenený sladkosťou. Na záver sme si dopriali beh po bežeckej dráhe. Do podujatia boli zapojené aj p. vychovávateľky. Bolo to príjemné slnečné a športové popoludnie, deti sa do sýta vyšantili.

       Jana Petričová a Mgr. Martina Škvareková – vychovávateľky ŠKD

      • Deň matiek v 1.D

      • Starká, mamka, babka, teta,
       nech vám šťastím oči svietia.
       Nech vám láska prší z neba,
       bozky detí, úcta, neha,
       nech sprevádza vaše kroky,
       ešte dlhé, dlhé roky.

       Aj  takéto veršíky zazneli  12. mája v 1.D, kde  deti pre svojich rodičov , ale hlavne pre mamičky a staré mamy uvili kytičku z básničiek, pesničiek a veselých scénok z príležitosti Dňa matiek.

       Spokojnosť  a dobrá nálada vládla na obidvoch stranách.  Deti ukázali svojim rodičom, čo sa dokázali naučiť a nebáť sa vystupovať aj pred cudzími ľuďmi a rodičia nešetrili chválami a vďakou za príjemne strávený podvečer.

       Mgr. Darina Marcinčová

      • Slávik Slovenska 2022

      • Po dvojročnej pauze sa 5.5.2022 rozozvučala trieda krásnym detským spevom. Žiaci 1.-4. ročníka si zmerali svoje sily v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2022. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii sa na 1. mieste umiestnila Sára Mihaľová z 3.C triedy, na 2.mieste skončil Martin Šesták z 2.A triedy a na 3. mieste sa umiestnil Ján Randar z 1.B triedy. Cenu poroty získala Ela Čukanová z 2.C 

       V druhej kategorii sme udelili len prvé miesto a to Barbore Jurčišinovej z 4.A triedy, nakoľko sa súťaže zúčastnili len žiaci 4. ročníka. Víťazom školského kola sme držali palce.

      • Oznam školskej jedálne - STRAVNÉ na mesiac JÚN 2022

      • STRAVNÉ na mesiac J Ú N 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné plateniesi môžete zakúpiť

       dňa 31.05.2022 (utorok) v čase od 7:00 do 10:30 hod.
       1.stupeň 27,30 eur (stravné 25,30 eur + réžia 2,00 eur)
       2.stupeň 29,06 eur (stravné 27,06 eur + režia 2,00 eur)

      • Exkurzia Solivaru a Hvezdárne s planetáriom v Prešove

      • Žiaci 4. ročníka sa v piatok 13.5.2022 pod vedením triednych učiteliek zúčastnili veľmi zaujímavej a podnetnej exkurzie v Prešove. Poznávanie sa začalo v Solivare, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Je to unikátny komplex technických objektov

       na čerpanie a varenie soli zo soľanky, pochádzajúci zo 17. storočia. K objektom na ťažbu kamennej soli a čerpanie soľanky v Solivare patrí najmä šachta Leopold, četerne (rezervoáre soľanky), huta, varňa, sklad soli (komory)  a klopačka (turňa). Žiaci absolvovali profesionálny výklad skúseného inštruktora. Potom sa žiaci presunuli do Hvezdárne a planetária, kde sa dozvedeli všetko o vesmíre, slnečnej sústave a jej planétach, hviezdach a súhvezdiach. V planetáriu sa žiakom najviac páčilo

       pod kupolou a hviezdnou oblohou. Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove bola zaujímavá a poučná. Žiaci si obohatili a prehĺbili svoje vedomosti a poznatky týkajúce sa vesmíru a slnečnej sústavy.Bol to deň plný zážitkov,  vedomostí, dobrej nálady a naplnení optimizmom sa všetci šťastne vrátili  do školy.

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • Literárna exkurzia

      • Na literárnu exkurziu sme vyrazili 20.5.  skoro ráno o pol šiestej. Cesta na stredné Slovensko bola pomerne unavujúca. Najskôr sme navštívili  dedinu Jasenová, kde sme si obzreli rodný dom Martina Kukučína, vlastným menom Matej Bencúr. Pri dome nás privítala milá pani sprievodkyňa, ktorá nám rozprávala o jeho živote. Ako býval, čo robil, kde študoval a veľa ďalších zaujímavých informácií. V dome boli taktiež vystavené rôzne zošity a listy, ktoré písal  Kukučín. Vedľa domu v malom parku sa nachádza veľká socha Martina Kukučína, ktorú sme si obzreli a urobili si pred ňou pamätnú fotku. Ďalej sme cestovali do Dolného Kubína navštíviť múzeum Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré sa nachádza v budove Bibliotéky Čaplovičiana. Prvý výklad sprievodkyne bol zameraný na život Pavla Országha Hviezdoslava, spolu s vedomostným kvízom, ktorý sme z informácií pani sprievodkyne postupne vyplnili. Po obhliadke múzea sme sa presunuli do miestnosti o niečo nižšie, kde sa nachádzala expozícia Bibliotéky Čaplovičiana. Tam nám sprievodkyňa ukázala rôzne historické knihy a taktiež prerozprávala život Vavrinca Čaploviča. Neskôr  po obede sme vyrazili do budovy Matice Slovenskej v Martine. Sprievodkyňa nás oboznámila s históriou Slovenska z obdobia Veľkej Moravy a Rakúsko-Uhorska. Po prednáške nás zaviedla do vedľajšej časti budovy, kde sa nachádzalo množstvo exponátov. Množstvo kníh a listín od známych spisovateľov, ale aj rôzne nábytky, nástroje i sochy. Na záver sme navštívili Národný cintorín v Martine. Prezreli sme si pomníky významných osobností ako sú Kukučín, Kuzmány, Smrek alebo Francisci a mnoho ďalších osobností. Za celý deň sme si pozreli veľa zaujímavých vecí a to je dôkazom, že aj stredné Slovensko zohrávalo dôležitú úlohu v našej histórii.

       T. Božíková a A. Andrášková, IX.A

      • Majstrovstvá školy v atletike žiakov 4. ročníka

      • Športová tradícia a výborné výsledky  ZŠ na Komenského ulici 23 v Bardejove sú už takmer jej značkou. Mnoho úspechov v tejto oblasti  už niekoľkokrát školu  nominovali  za Školu roka a vďaka výborným výsledkom dosiahnutým v atletike, škole neustále udržiavajú vysoký kredit. Pocit zápolenia a víťazstva zažili aj mladší športovci. Pre žiakov štvrtého ročníka zorganizovala  škola dňa 17.5.2022 atletické preteky. Súťažilo sa v behu na 50 m, 250 m (1.kolo), hode vortexom (raketkou), skoku do diaľky z miesta odrazom a poslednou disciplínou bola 4 x 60 m zmiešaná štafeta. Bola to jedinečná športová udalosť, ktorá objavila aj nové športové talenty. Nezabudnuteľným  zážitkom  bolo odovzdávanie medailí a diplomov jednotlivým víťazom.

       Všetkým víťazom srdečne blahoželáme!

       PaedDr. Gabriela Voľanská

      • SME MAJSTRI OKRESU VO FUTBALE 

      • V utorok 17.5.2022 sa v areáli mestského futbalového štadióna za účasti 8 základných škôl uskutočnilo okresné kolo v malom futbale mladších žiakov. Žiakom našej školy sa opäť raz podarilo dokázať, že nie sú iba výbornými atlétmi, ale že im nie sú cudzie ani iné športy.

       V skupine zvíťazili nad družstvami ZŠ B. Krpelca 7:4,  Kurimou 12:1 a  Raslavicami 5:2. V dramatickom finále po nepriaznivom úvode, keď naši žiaci prehrávali už 0:2, sa im zápas podarilo otočiť vo svoj prospech a napokon porazili ZŠ Pod papierňou 4:2. Víťazstvo v okresnom kole našim žiakom zabezpečilo účasť v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 27.5.2022 v Prešove. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie.

       Reprezentovali nás: Leo Čičvak, Ivo Guman, Tomáš Hríbik, Alex Jendrej, Marko  Jurčišin, Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Eduard Petruš a Filip Poláček. 

       Mgr. Róbert Senčák

      • Testovanie 5 - 18.5.

      • Dňa 18.5.2022 sa uskutoční TESTOVANIE 5.

       V tento deň majú žiaci 9. ročníka udelené riaditeľské voľno. Z obedu sú vyhlásení automaticky.

       Žiaci 5. ročníka nájdu viac informácií ohľadom Testovania 5 v tomto odkaze.

      • KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE ŠALIANSKY MAŤKO

      • Dňa 4.5. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Našu školu úspešne reprezentovala žiačka Natália Tomečková 3. A.  Získala peknú Cenu poroty v I. kategórii.

       Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

      • Spisovateľka Gabriela Futová opäť medzi nami

      • Spisovateľku Gabrielu Futovú netreba deťom zvlášť predstavovať. Hovorí za ňu jej tvorba. 27 vydaných kníh, texty v šlabikári, príbehy na pokračovanie v detských časopisoch. Medzi najznámejšie patria : Naša mama je bosorka, Hľadám lepšiu mamu, Čo učky nevidia, Očko špehúň, O chlapcovi, ktorý rozumel psom, Poškoláci, Nejdem a basta!, Štyri kosti pre Flipra, Bezvláska, Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche a iné...

       Venuje sa aj tvorbe komixov, rozhlasových a divadelných hier. Za svoju tvorbu získala mnoho významných ocenení.

       Jej príbehy o deťoch, zvieratách i dospelých sú písané ľahko, hravo, sú plné humoru a fantázie, čo deti nesmierne baví. Vďaka jej tvorbe si mnohé z nich vypestovali lásku k čítaniu a literatúre.

       3. mája zavítala medzi deti na 1.stupni. Nebola tu po prvýkrát a ako sama povedala, chodí tu veľmi rada, lebo sa tu besedy s ňou sa nesú vždy v príjemnej atmosfére.

       Predstavila najlepším čitateľom z každej triedy svoje knihy, ochotne a s humorom odpovedala na všetečné otázky malých zvedavcov . Ako sa ukázalo, všetci jej knihy poznali, mnohé mali prečítané. Rekord mal žiak, ktorý prečítal 13 jej kníh. Deti sa pýtali na jednotlivé postavy, najviac ich zaujímalo, ktoré situácie sú v knihách vymyslené a ktoré skutočné. Dozvedeli sa, že spisovateľka čerpá množstvo námetov práve z reálneho života. Svojho, svojej rodiny a známych. Je vždy originálna. Spolupracuje s výbornými ilustrátormi a vydavateľstvami. Jej knihy sa prekladajú aj do iných jazykov. Najnovšou zaujímavosťou je, že ju oslovilo vydavateľstvo z Egypta a možno ju budú môcť čítať tamojšie deti v arabčine.

       Počas besedy sa v miestnosti často ozýval smiech a družné rozhovory. Deti spontánne reagovali na jej rozprávanie.

       Keďže záujem o besedu bol veľký, cez online prenos ho mohli vidieť vo všetkých triedach, ktoré o to mali záujem.

       Na našej škole vedieme deti k tomu, aby rady čítali. Vďaka čítaniu spoznávame množstvo poznatkov, ktoré sú ukryté v knihách. Vďaka dobrým spisovateľom  je čítanie kníh obohacujúce, zaujímavé a prináša radosť. A k takým spisovateľom pani Gabriela Futová určite patrí.

       Mária Peláková

      • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

      • Dňa 25.3.2022 sa konalo seniorálne kolo Biblickej olympiády z evanjelického náboženstva cez program edupage. Zúčastnili sa ho traja žiaci z našej školy, ktorí získali pekné miesta v rámci Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, a to

       v kategórii S3         Barbora Uhriňáková, 7.C –  1.miesto,

       v katregórii S3        Tibor Basarik, 7.A  –   5.miesto,

       v kategórii S2          Nela Vantová, 6.B   –   6.miesto.

       Všetci traja úspešní riešitelia postúpili do celoslovenského kola, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.4. 2022 cez program edupage. Barbora Uhriňáková a Tibor Basarik získali diplom úspešných riešiteľov.

       Srdečne blahoželáme!

       Mgr. Tatiana Tipulová