• Novinky

      • Oznam vedúcej ŠJ - odhlasovanie a preplatky

      • Keďže v mesiaci JÚN sa častejšie uskutočňujú školské výlety a iné akcie, pripomínam rodičom stravníkov, aby dbali na odhlasovanie sa zo stravy.

       Odhlasovanie zo stravy bude však možné len do 16. 6. 2023 z dôvodu uzávierky účtovníctva ŠJ.

       Preplatky deviatakom a končiacim žiakom budú vrátené pri odovzdávaní vysvedčení. Preplatky ostatných stravníkov budú vysporiadané pri podávaní zápisných lístkov na stravu na nasledujúci školský rok v mesiaci AUGUST (21. - 30. 8. 2023).

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Medzinárodný deň múzeí 18.5.2023

      • Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie, ktorej súčasťou bola prehliadka stálych expozícií Šarišského múzea, a to expozície Ikony a Slobodné kráľovské mesto Bardejov. Prehliadka spojená s výkladom bola prínosom nielen pre žiakov ale aj pre nás, pedagógov, nakoľko sme si vypočuli množstvo zaujímavých informácií z regionálnych dejín, na ktoré je práve v 7. ročníku kladený dôraz v rámci učebných osnov dejepisu.

       Mgr. Silvia Novotná

      • Čitateľský maratón 2023

      • Minulý týždeň  patrila naša multimediálna učebňa knihám a ich čítaniu.  Zapojili sme sa do celoslovenského čitateľského maratónu pre deti Čítajme si 2023, ktorý organizuje Linka detskej istoty. Tento projekt vznikol  s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí, ale aj poukázať na význam literatúry pre život dieťaťa. Každoročne počas čitateľského maratónu na Slovensku čítajú tisíce detí a mládeže.  U nás sa maratónu zúčastnilo 562 čitateľov.

      • Piataci sú vo finále detskej atletiky majstrovstiev SR

      • 19. mája 2023 v Prešove sa konalo krajské kolo atletickej súťaže detská P-T-S 2023. V rámci Prešovského kraja sa do súťaže prihlásilo 13 družstiev. Školský športový klub J.A. Komenského Bardejov reprezentovali žiaci z 5.C športovej triedy v silnej konkurencii naše družstvo ,,A" zvíťazilo a vybojovalo si postup na celoslovenské finále detská P-T-S, ktoré sa bude konať v Dolnom Kubíne 7.6.2023. Výborne si počínalo aj "B" družstvo, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste. Naším najmladším atlétom a atlétkam srdečne blahoželáme a prajeme výborné výsledky na M-SR v Dolnom Kubíne.

       Mgr. Andrej Pečeňuk ​​​​​​​

      • Krajské kolo vo futbale žiakov o pohár SFZ

      • Vo štvrtok 25.5.2023 sa v areáli mestského futbalového štadióna v Sabinove uskutočnilo krajské kolo o pohár SFZ v kategórií mladších žiakov. V konkurencií 11 družstiev sa nestratili ani naši žiaci zo ZŠ Komenského. Vo vyrovnanej skupine sme po dvoch remízach napokon hrali o konečné umiestnenie. Aj napriek žiadnej prehre v turnaji sme obsadili konečné 4. miesto. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie. Reprezentovali nás: Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Filip Poláček, Ján Zuskin, Adam Árendáš , Lukáš Kotik, Milan Vanko, Oliver Paľuv, Alex Valko.

       Zápasy v skupine:

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ s MŠ Jakubany 2:2

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ Stropkov 2:2

       Zápasy o 4. – 6. miesto:

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ s MŠ Šariš. Michaľany  4:4

       ZŠ Komenského Bardejov - ZŠ Šrobárova, Prešov  4:0

      • Dorota Saraková víťazka súťaže Talent ZŠ regiónu Šariš

      • 18.mája 2023 sa naši nadaní a talentovaní žiaci: tretiačka Dorota Saraková, štvrtáci  Marko Lenart, Ivana Šverhová, siedmak Martin Matiaš a ôsmaci Patrik LenartPatrik Peniak zúčastnili finálového kola súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš so zameraním na matematiku, logiku, priestorový úsudok i verbálne myslenie.

       V náročnom testovaní sa naša škola umiestnila vynikajúco. V kategórii A, prvý stupeň, si prvé miesto vybojovala Dorota Saraková!

       Aj ostatní naši žiaci, spomedzi takmer 100 finalistov z viac ako 1800 registrovaných žiakov, sa vyznamenali znamenitými výsledkami.

       Srdečne ďakujeme za excelentnú reprezentáciu našej školy i mesta.

       Veľmi pekne ďakujeme za rýchlu a bezpečnú dopravu i milú spoločnosť našim šoférom Ing. Petrovi Lenartovi a Ing. Róbertovi Šverhovi.

       http://nadanedieta.sk/su-az-talent-zakladnych-skol-regionu-saris-spoznala-vi-azov.html

       Mgr. Andrea Senajová

      • Mamička, veľmi Ťa ľúbim...

      • Mama je tá, ktorá vie nahradiť všetkých, no ju nedokáže nahradiť nik. Láska medzi mamou a dieťaťom je nekonečná, puto medzi nimi nepretrhnuteľné. Nie je nič vážnejšie ako byť mamou. Všetky mamičky určite potvrdia, že byť matkou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné, veľmi často náročné, niekedy i bolestné. Všetci to vieme. Pre každého je jeho mamka tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten človek, ktorého náruč sme pocítili ako prvú. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme sa starali o jej šťastie. Deň matiek je príležitosťou všetko toto si pripomenúť, aby sme na to v bežiacom kolobehu života nezabúdali. Preto sa aj naši prváci rozhodli svojim mamičkám vyjadriť city a potešiť ich srdiečka. Mamy, staré mamy, či dokonca i oteckovia prichádzali s veľkým očakávaním a úsmevom na perách. Pri kávičke si všetci  zaspomínali na neopakovateľné zážitky od narodenia detí až po ich školský vek a vychutnávali si nádherný spev, tanec i hovorené slovo svojich ratolestí. Deti sa na tento okamih tiež veľmi tešili. V závere nechýbalo ani vrúcne objatie a odovzdanie vlastnoručne vyrobeného darčeka. Ani jedno oko nezostalo suché, taký bol záver vystúpenia. Slzičky šťastia svedčili o tom, že to všetko malo veľký význam. Matka všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a bude stále milovať svoje dieťa, bez ohľadu na to, aké ono je.

       Ďakujem Ti mamička a veľmi Ťa ľúbim!

      • Biblická olympiáda z evanjelického náboženstva

      • Seniorálneho kola Biblickej olympiády sa zúčastnilo na našej škole 12 žiakov, ktorí súťažili  v troch kategóriách. Súťaž sa konala dňa 31.3.2023 online cez program edupage. Siedmi zo zúčastnených získali diplom úspešného riešiteľa : Patrícia Banásová, Rebeka Šellong, Karin Voľanská, Šimon Gajdoš, Ema Tipulová, Martin Gajdoš.

       Barbora Uhriňáková obsadila 1.miesto v seniorálnom kole. Postúpila na celoštátne kolo, ktoré sa konalo 28.4. 2023 na Evanjelickej spojenej škole v Prešove, kde obsadila krásne 1.miesto vo svojej kategórii. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

      • Dejepisná olympiáda – celoštátny úspech.

      • 3. apríla 2023 sa dvaja žiaci našej školy – Barborka Uhriňáková z 8.C a Patrik Lenart z 8.D zúčastnili
       krajského kola DO v Prešove na ZŠ Prostějovská. Obidvaja boli úspešnými riešiteľmi. Barborka
       získala 81 bodov z možných 100 a obsadila ôsme miesto. Patrik s 95 bodmi získal prvenstvo a tým aj
       postup na celoštátne kolo do Bratislavy, ktoré bolo 6.- 8. mája. Patrik tam získal 91bodov (o 2,5 b
       menej ako celkový víťaz) a obsadil vynikajúce druhé miesto.


       My sa tešíme spolu s ním z jeho vynikajúceho úspechu. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy
       a prajeme mu veľa ďalších životných úspechov.


       Mgr. Beáta Skreptáčová

      • Upozornenie od vedúcej ŠJ

      • Pripomínam, že povinnosťou žiaka je pri príchode do školy zaznamenať svoj príchod priložením čipovej karty k čítaciemu zariadeniu vo vestibule školy. Ak žiak jednorázovo zabudne čipovú kartu doma, je potrebné sa nahlásiť na vrátnici pri príchode do školy. 

       Na základe toho je možné v stravovacom systéme zaznamenať dochádzku a následne uplatniť dotáciu na stravu.  Ak toto žiak neurobí, bude stravníkovi odpočítaná suma dotácie od existujúceho preplatku. Ak sa to bude dlhodobo opakovať, môže byť žiak zo stravovania vylúčený

       Nahlasovanie na vrátnici je určené len pre jednorázové prípady. Žiaci, ktorí dlhodobo nemajú funkčnú čipovú kartu  SÚ POVINNÍ si ju zabezpečiť u informatika školy alebo u vedúcej ŠJ.

       Keďže už ubehli 2 týždne od spustenia systému stravy zadarmo (a konkrétni žiaci boli upozornení), žiakom, ktorí dlhodobo zneužívajú zapisovanie sa na vrátnici a nepoužívajú čipové karty, nebudú od budúceho týždňa bez čipovej karty obedy vydávané!

       Prosím rodičov, aby to so svojimi deťmi skonzultovali a zabezpečili dodržiavanie týchto základných pravidiel. Ušetríte tým nie len Váš ako aj náš čas, ale aj Vaše peniaze. 

       Bc. Janka Adamíková - vedúca ŠJ

      • Naši vo finále LO

      • 10. mája 2023 sa na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 11. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády., ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska.

       Medzi nadanými deťmi nechýbali ani tie naše. Tretiaci Jakub Drobniak, Dominika Makhlynets, siedmak Martin Matiaš a ôsmak Patrik Lenart.

       http://logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-11.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov.html

       Nesúťažne sa finále zúčastnil aj štvrták Benjamín Kviatkovský. Svojím bystrým umom zaujal PaedDr. Ľuboša Lukáča pri návšteve našej školy z iniciatívy Rozumieme nadaným pri príležitosti predstavenia projektu zameraného na rozvoj logického myslenia, ktorý ho  pozval  do Prešova na celoslovenské finále.

       Aj keď naši finalisti nezískali diplom, domov sme odchádzali so slovami autora Logickej olympiády PaedDr. Ľuboša Lukáča: „Všetci, ktorí tu teraz ste, ste víťazmi. Nezabudnite, že ste najlepší z najlepších z celého Slovenska. Je mi cťou tu s vami takto teraz stáť...“

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       www.logickaolympiada.sk

       Veľmi pekne ďakujeme za rýchlu a bezpečnú dopravu Mgr. Marekovi Petnuchovi.

      • ZŠ KOMENSKÉHO OBHÁJILA TITUL MAJSTRA OKRESU VO FUTBALE

      • Vo štvrtok 11.5.2023 sa v areáli mestského futbalového štadióna za účasti 12 základných škôl uskutočnilo okresné kolo o pohár SFZ v kategórií mladších žiakov. V turnaji sme videli viacero  talentovaných hráčov, ktorí reprezentujú svoje mesto resp. obec.

       Naši žiaci v skupine zvíťazili nad družstvami CZŠ sv. Egídia 6:0, ZŠ Zborov 5:1 a  ZŠ B. Krpelca 8:1. V dramatickom semifinále proti Raslavicami sme prehrávali už 3:1, ale napokon sme zápas otočili svojou bojovnosťou a húževnatosťou. Vo finále sme naopak viedli už 3:0 nad žiakmi z CZŠ sv. Faustíny D. Lúka, ale po remíze 4:4 sa rozhodovalo až v penaltách. V nich sme mali viac šťastia aj vďaka výborne chytajúcemu brankárovi Alexovi Valkovi.  Bronzové medaily si vybojovali žiaci ZŠ Raslavice, ktorí porazili ZŠ Wolkerovu po vyrovnanom zápase až v penaltovom rozstrele. Víťazstvo v okresnom kole našim žiakom zabezpečilo účasť v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25.5.2023 v Sabinove. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie.

       Reprezentovali nás: Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Filip Poláček, Tobias Soták, Adam Árendáš , Lukáš Kotik, Milan Vanko, Oliver Paľuv, Alex Valko.

      • Budú z nás dizajnéri?

      • Trojrozmerné umenie (3D) je definované ako umenie s rozmermi výšky, šírky a hĺbky.

       Na rozdiel od 2D umenia zaberá väčší fyzický priestor a dá sa prezerať a interpretovať zo všetkých strán a uhlov. Pomocou 3D tvorby môžu žiaci navrhovať a vyrábať svoje vlastné projekty, prototypy a modely a testovať svoje nápady priamo v praxi. Jednou z hlavných výhod takejto skúsenosti je, že nepochybne podporuje kreativitu. To však nie je všetko. Vytvoreniu 3D objektov predchádza dôsledné plánovanie tvaru, veľkosti, výber vhodného materiálu a v neposlednom rade aplikovanie vlastného estetického vkusu. Vzájomné prepojenie týchto náročných zručností napomáha  aj orientovaniu sa v priestore, čo môžu žiaci oceniť okrem iného aj pri športových hrách. Na hodinách výtvarnej výchovy sme si vyskúšali vytvoriť mini 3D objekt. Proces vyžadoval veľké sústredenie a hľadanie postupov, ako dosiahnuť želanú formu. Niekedy nesedel tvar, inokedy bolo potrebné upraviť veľkosť či farbu zvoleného materiálu. Hodinové, a u niektorých aj dvojhodinové sústredenie sa prinieslo ovocie. Delíme sa s Vami o našu tvorbu. Naše objekty by sa v reálnom živote mohli premeniť na logické hračky, netradičné sedačky, bižutérne komponenty, odevné doplnky, dekorácie do bytu či nadrozmerné sochy.

       Raz z nás určite niečo bude!

       PaedDr. Zuzana Kramárová

      • Po stopách našich predkov

      • Žiaci 8. ročníka dňa 5. mája 2023 navštívili niekoľko významných miest našej literárnej histórie: Múzeum P. O. Hviezdoslava, jednu z najstarších knižníc na Slovensku - Čaplovičovu knižnicu, Florinov dom - s výstavou o významných ženských postavách našich dejín, hroby P. O. Hviezdoslava, J. Matušku a J. N. Jégého na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne a rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

       Mgr. Mária Ovšonková

      • Súťažili sme v ENGLISH STAR

      • Po období nútenej pauzy sa na pôde našej školy opätovne zrealizovala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku ENGLISH STAR.  27. apríla 2023 sa 31 žiakov prvého stupňa pustilo do riešenia jej úloh, keďže hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj  motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých zadaní. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou otestovať svoje vedomosti a predviesť  svoje schopnosti. Súťaž navyše prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a preto veríme, že už v júni spoznáme anglické jazykové hviezdy aj na našej škole.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Nájdime na Zemi domov pre opustené mačičky

      • Redaktori triedneho časopisu Rapotačka z 3.A sa tentokrát stali televíznymi reportérmi. Pri príležitosti Dňa Zeme nielenže pomáhali pri upratovaní areálu školy, ale dostali aj zaujímavú úlohu. Keďže naša Zem je plná opustených zvieratiek, zisťovali, prečo je správne osvojiť si  opustené mačičky. Svoje zistenia si nenechali len pre výsledný triedny časopis, ale zo svojich poznatkov vytvorili aj motivačné video. Ak teda hľadáte zvieratko pre vaše dietky, alebo starších ľudí, veríme, že kampaň našich šikovných reportérov presvedčí aj vás.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.