• Novinky

      • Súťaž i-Bobor

      • V tomto školskom roku sa viac ako 124 000 žiakov na Slovensku zapojilo do informatickej súťaže i- Bobor. Súťaž podporuje logické a technické myslenie, a zároveň buduje hravou formou záujem o informačné technológie.

       Tento rok sa aktívne zapojilo 238  žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 54 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach boli odmenení aj vecnou cenou.

       Najúspešnejší riešitelia v jednotlivých kategóriách:

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Mgr. J. Varcholová

      • Poézia na hodine matematiky

      • Reč matematika je väčšinou presná až strohá a preto nám často definície a matematické vety veľmi nejdú do uší ani do hlavy. Tak to bolo aj nedávno pri preberaní látky o kruhu a kružnici. Čo je to tetiva, dotyčnica či sečnica kružnice? Presné definície týchto pojmov sa na nás len tak sypali.  Heuréka, to je nápad, povolili sme uzdu svojej fantázii a vymysleli sme svoje vlastné poetické definície dotyčnice kružnice :-) Ako sa Vám páčia?

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok

      • Hviezdoslavov Kubín - 2. stupeň

      • Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín:

       II. kategória:

       Poézia:

       1. Alex Leško

       2. Katarína Kopačková

       3. Emma Vatehová

       Próza:

       1. Oliver Falat

       2. Ema Tipulová

       3. Barbora Jurčišinová

       III. kategória:

       Poézia:

       1. Alžbeta Lojdlová

       2. Patrícia Udičová

       3. Alexandra Tejová

       Próza:

       1. Katarína Kútiková

       2. Karin Grohoľová

      • Dejepisná olympiáda – okresné kolo

      • 8. februára 2023 na ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1 v Bardejove sa uskutočnilo už opäť prezenčnou formou okresné kolo dejepisnej olympiády. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Prví dvaja z každej kategórie (tzn. 8 žiakov) postúpili do okresného kola a tu je ich umiestnenie:

       kategória C
       3.miesto –Veronika Tyššová / 9.A
       14.miesto – Erik Kotuľa / 9.D - úspešný riešiteľ

       kategória D 
       1.miesto – Patrik Lenart / 8.D
       2.miesto – Barbora Uhriňáková / 8.C

       kategória E 
       7. miesto – Samuel Švec / 7.C
       Liliana Skoncová / 7.A sa OK DO nezúčastnila, v tom čase absolvovala lyžiarsky výcvik

       kategória F 
       3.miesto – Filip Tomko / 6.D
       Matúš Tyšš / 6.D pre chorobu sa OK DO nezúčastnil


       Všetkým súťažiacim chcem poďakovať za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a zaželať im veľa ďalších osobných i študijných úspechov.

       Do krajského kola postupujú opäť len prví dvaja z kategórií C, D, E, lebo kategória F končí okresným kolom. 
       Barborke a Patrikovi prajeme úspešnú ďalšiu reprezentáciu a držíme im palce.

       Beáta  Skreptáčová

      • Beseda so záchranármi

      • V piatok 24.2.2022 k nám zavítala vzácna návšteva. Boli to profesionálni záchranári Bc. Kristína Kuchtová a Bc. Šimon Harčarik. Beseda bola organizovaná pre žiakov 7. ročníka. Počas tejto besedy sa naši žiaci mohli vcítiť do úlohy malých záchranárov a získať nové poznatky a skúsenosti ako postupovať  pri ohrození a záchrane ľudského života. V úvode sa žiaci dozvedeli ako komunikovať s operačným strediskom záchrannej služby pri ohrození života. Boli poučení o pravidlách poskytovania 1. pomoci pri epileptickom záchvate, protišokové opatrenia, ako reagovať pri zástave dýchania a postupe pri vybratí cudzieho telesa z dýchacích ciest. Precvičili si pomocou resuscitačnej figuríny 1. pomoc pri ohrození životných funkcií - resuscitáciu- KPR, ako aj stabilizovanú polohu.  Záchranári žiakom  ukázali ako použiť prenosný defibrilátor AED v prípade potreby, ktorý sa nachádza na niektorých miestach aj v našom meste. Žiaci si uvedomili náročnosť tohto povolania a tiež, že poskytnutie základnej prvej pomoci je morálnou povinnosťou každého človeka.

       Beseda sa stretla s veľkým pozitívnym ohlasom u žiakov a touto cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať záchranárom za realizáciu  besedy s praktickými ukážkami.

       PK biológia a chémia, RNDr. Dana Ellerová

      • FUTBALOVÝ TURNAJ

      • ​​​​​​​Futbal milujú aj naši najmladší žiaci. S veľkým nadšením sa pustili do súbojov, aby ukázali svoje kvality a vybojovali čo najlepší výsledok pre svoju triedu.

       A ako to dopadlo?

       1.      miesto                 1. C (športová trieda)

       2.      miesto                 2. B

       3.      miesto                 2. C a 2. D

       Všetkým tímom srdečne blahoželáme! 

      • 5.ROČNÍK HALOVÝCH MAJSTROVSTIEV ŽIAKOV 3. -  4. ROČNÍKOV ZŠ KOMENSKÉHO 23 V ATLETIKE

      • Po covidovej pauze sa 23.2.2023 v športovej hale MIER uskutočnil 5.ročník halových majstrovstiev v atletike žiakov 3. - 4. ročníkov.Súťažilo sa v piatich disciplínach- beh na 30m,beh na 200m, skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou 1 kg a v zmiešanej štafete tried na 4x 1 kolo. Prví traja v každej disciplíne a kategórii boli ocenení medailou a diplomom a najlepšie štafety získali aj pohár pre víťazov. Súperenia v jednotlivých disciplínach boli veľmi vyrovnané a o umiestneniach medzi najlepšími rozhodovali centimetre alebo stotiny. Bola radosť pozerať s akým zápalom a entuziazmom deti  súťažili. Nie každý mohol vyhrať ,ale každé dieťa dalo do toho všetko najlepšie, čo v ňom bolo, a o to v športe ide. Poďakovanie patrí učiteľom TV - Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi a Mgr. Zoranovi Kollárovičovi za organizáciu podujatia, vedeniu školy za nákup medailí, diplomov a pohárov pre víťazov, triednym učiteľkám za prípravu detí na súťaž a hlavne deťom za ich chuť športovať.

       V prílohe najlepší traja v disciplínach.

       Kabinet TV

       Pre zväčšenie kliknite na obrázok. 

      • 33 medailí pre ŠŠK J.A. Komenského Bardejov

      • Dňa 11.2.2023 sa v maďarskom meste Nyíregyháza konali halové majstrovstvá východoslovenskej oblasti v atletike. Do súťaže sa prihlásilo veľké množstvo pretekárov z rôznych miest a hala praskala vo švíkoch. Výborný úspech dosiahli naši mladí atléti, ktorí sa presadili v silnej konkurencii a spolu získali 33 medailí. 

       13 zlatých medailí vybojovali žiaci: B. Jurčišinová, J. Vasilega, V. Paľuv, O. Paľuv, A. Nyongoni, F. Sokol, K. Kendrová, P. Lenárt, D. Smoleň. 

       11 strieborných medailí: V. Paľuv, H. Kravec, B. Jurčišinová, L. Olejárová, J. Kubis, K. Grohoľová, S. Buchholz, M. Gajdoš, B. Čech-Gut, D. Smoleň, Štafeta 4x200m (Gajdoš, Čejka, Jurčišin, Lenárt). 

       9 bronzových medailí: H. Kravec, T. Soták, A. Vonsovych, N. Hlaďová, J. Kubis, A. Arendáš, A. Stachová, M. Čejka, Štafeta 4x200m (Jacenková, Udičová, Stachová, Križáková). 

       Najúspešnejší pretekári v kategórií najmladšieho žiactva: V. Paľuv (1. miesto – diaľka, 2. miesto – výška), B. Jurčišinová (1. miesto – výška, 2.miesto- 60m).

       Mladšie žiactvo: J. Vasilega (1. miesto – 60m, 150m), O. Paľuv (1.miesto – 60m prek., diaľka), A. Nyongoni (1. miesto – guľa, diaľka). 

       Starší žiaci: P. Lenárt (1. miesto – diaľka, výška). 

       Dorastenci: D. Smoleň (1. miesto – 60m prek., 2. miesto – výška). 

       Na záver sa chcem poďakovať naším mladým talentovaným atlétom za výbornú reprezentáciu školy a mesta Bardejov. Týchto mladých nádejných športovcov pripravujú učitelia - tréneri : A. Pečeňuk a Z. Kollárovič.

      • Lyžiarsky kurz 2023

      • Ani sme sa nenazdali, prešiel rok a konali sa ďalšie vydarené lyžiarske kurzy, ktoré prebiehali v lyžiarskom stredisku Litmanová. Ubytovanie bolo v Ľubovianskych Kúpeľoch - Hotel Sorea.

       Kurzov sa zúčastnilo 77 žiakov 7. a 8. ročníka. Počasie, ako aj poveternostné podmienky, boli priam ideálne. Dni zaliate slnkom sme trávili krotením lyží a kreslením oblúčikov. Žiaci, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát, úspešne zvládli základy lyžovania a kreslili svoje prvé naozajstné pluhové oblúky. Žiaci, ktorí lyžovať vedeli, sa zdokonalili. Kurzy prebehli bez problémov, a čo je dôležité, bez zranení. 

       Vďaka patrí aj inštruktorom - Mgr. R. Senčákovi, Mgr. Z. Kollárovičovi, PhDr. J. Mikovi, ktorí svojím zodpovedným prístupom k tomu značne prispeli.

       Tiež sa chcem poďakovať zdravotníkom - pánovi Slotovi a pani Jurkovej za obetavú a poctivú prácu.

       Ved. kurzu Mgr. A. Zavacká

      • Zumbovali sme......

      • V piatok popoludní sme zumbovali v školskej telocvični. Zumbovali dievčatá zo všetkých oddelení ŠKD pod vedením skvelej cvičiteľky Janky Pangracovej. Cvičenie spojené s hudbou a tancom naberalo každú minútu na obrátkach. Dievčatá sa veľmi snažili a tešili zo svojej vytrvalosti. Prežili sme skvelé popoludnie a určite túto aktivitu ešte raz v tomto školskom roku zopakujeme.

       Vychovávateľka  Bc.D.Kostárová

      • „Maľovanie pieskom“ tretiakov veľmi zaujalo

      • Maľovanie farebným pieskom je netradičnou výtvarnou technikou vhodnou pre deti i dospelých, pretože pomáha oddychovať a relaxovať. Vylepšuje jemnú motoriku, sústredenie, farbocit, trpezlivosť, ale aj sebavedomie. Výsledok je vždy úžasný a poteší všetkých.

       Presvedčiť sa o tom mohli aj naši tretiaci, pre ktorých  triedne učiteľky  zorganizovali netradičnú hodinu výtvarnej výchovy v školskej jedálni, ktorá sa razom zmenila na tvorivé dielne. Na našu školu  prišla p. Katka Gľuzová Kostárová, ktorá naučila žiakov, že farebné umelecké diela sa dajú vyrobiť aj inak ako boli doteraz zvyknutí. Namiesto výkresov, štetcov a farieb využili doštičky, malé nožíčky a hlavne farebný piesok.

       Táto netradičná výtvarná technika je veľmi jednoduchá. Na špeciálne doštičky s povrchom typickým pre samolepky si žiaci najprv nakreslili obrázok. Potom malým nožíčkom vyrezávali po častiach obrázok a po odlepení papierovej fólie do výrezov sypali farebný piesok, ktorý jemne pritláčali. Deti si mohli vyberať zo širokej škály farebných pieskov. Naši tretiaci usilovne pracovali a s nadšením vytvárali obrazy podľa vlastnej fantázie. Aktivita zanechala na deťoch silný zážitok a mala veľký úspech.

       Naše poďakovanie patrí pani Ing. Katke Gľuzovej Kostárovej, ktorá si našla čas a prišla medzi nás.

       Mgr. Anna Kostárová

      • Valentínska pošta

      • ​​​​​​​Aj tento rok naši valentínski poštári rozniesli pozdravy a listy, ktoré si žiaci tajne poslali.

       Prajeme vám krásny deň !

       ŽP

      • Školská diskotéka 10.2.2023

      • Aj naši žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka  radi tancujú , súťažia a zabávajú sa. Presvedčili sme sa o tom v piatok 10.2. v školskej jedálni,ktorá sa na štyri hodiny zmenila na tanečný parket. Atmosféra bola úžasná, hudba chytľavá a všetci sa výborne zabávali. Obrovské poďakovanie patrí trom chlapcom z 8.C ,ktorí sa postarali o hudbu a dievčatám, tiež z 8.C, ktoré mali na starosti občerstvenie. Jedno veľké ĎAKUJEM patrí všetkým zúčastneným za vzorné správanie. Veríme, že si to opäť zopakujeme! ŽP

      • Piati proti piatim

      • Poznáte známu televíznu súťaž „Piati proti piatim“? V princípe ide o to, že  súťažné tímy tipujú správnu odpoveď na zadané otázky s cieľom priblížiť sa čo najčastejšie uvádzaným odpovediam. Podobne to prebieha aj na našej škole. S tým rozdielom, že súťažiacich v tíme je osem a otázky i odpovede sú koncipované v anglickom jazyku.

       Tento týždeň mali vybraní žiaci prvého stupňa opäť možnosť vyskúšať si pohotovosť, tímovú spoluprácu i svoje jazykové zručnosti. Rozdelení boli do troch tímov ako áčkari, béčkari a céčkari, pričom každá trieda mala svojich dvoch zástupcov. Spolupráca, dohoda, kompromis, aj to boli atribúty, ktoré mnohokrát zavážili viac než len samotná znalosť jazyka. V časovom limite tridsiatich sekúnd a popritom v anglickom jazyku to však zvládli výborne všetky tri tímy. Svojou prácou potvrdili pevné základy aktívnej i pasívnej slovnej zásoby. Zároveň však dokázali, že sa vedia dohodnúť a kooperovať naprieč všetkými ročníkmi. A o tom svedčia výsledky, ktoré ukázali, že nikto neskončil na treťom mieste. Skvelé druhé miesto si vysúťažili zodpovední céčkari, ktorých tím pracoval pod názvom Pokeballs. Prvé miesto si odniesli zástupcovia akčných áčkarov alias Bobrs a veselých béčkarov s krycím názvom  The blacklist, ktorí skončili s rovnakým skóre. Výborne si však vo svojej premiérovej úlohe počínali aj tretiaci - moderátor Alex Salamon a asistentka Dorotka Saraková.

       A napokon tradičná úloha na záver. Aká by bola vaša odpoveď na otázku What is made of wood? Čo je vyrobené z dreva? Ak by ste tipovali stôl alebo dvere, neboli by ste ďaleko od pravdy, no najčastejšia odpoveď bola stolička. A určite najvtipnejšia bola poznámka k otázke What is long? Čo je dlhé? Aj keď správna odpoveď bola ceruza, v skutočnosti to môže byť aj domáca úloha. 😊 Nuž, nie je všetko iba o encyklopedických vedomostiach. V živote neraz   rozhoduje aj tímovosť a rešpektovanie pohľadu a názoru toho druhého.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávanie

      • Šaliansky Maťko - okresné kolo

      • To, že máme na škole výborných recitátorov svedčia ich  výborné umiestnenia v okresných aj vyšších súťažiach. Aktuálne nás veľmi potešili účastníci okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí J.C. Hronského „Šaliansky Maťko“, ktorá sa uskutočnila 2.2.2023 v Okresnej knižnici D. Gutgesela

       1. miesto: Ela Čukanová v 1.kategórii – 2. a 3. ročník
       2. miesto: Matúš Tyšš v 3. kategórii – 6. a 7. ročník

       Víťazom srdečne blahoželáme!

      • Úspech na Okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku

      • 19. januára sa uskutočnilo Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Naša škola mala zastúpenie v oboch kategóriách a vo veľmi vyrovnanej konkurencii sme boli naozaj úspešní. 

       Katarína Kútiková (8.A) získala v kategórii 1B 1. miesto.
       Sarah Kárászová (7.C) získala v kategórii 1A 4. miesto.

       Obom srdečne blahoželáme!

       Katka nás bude reprezentovať na krajskom kole, ktoré sa uskutoční 16. februára. Na krajskom kole nás bude reprezentovať aj Štefan Vasiľov (6.A), ktorý tam postúpil priamo zo školského kola v kategórii 1C.

       Prajeme im veľa šťastia a držíme palce!

       Mgr. Erika Baldovičová, za vyučujúcich ANJ

      • Všetkovedko 2022/23

      • Do celoslovenskej vedomostnej súťaže Všetkovedko, súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími, sa naši prvostupniari zapájajú každoročne. Aj v tomto školskom roku 30.novembra 2022 zabojovali o tituly Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. Súťažilo 68 súťažiacich.

       Titul Všetkovedko získalo 17 žiakov:

       Všetkovedko 2:

       1.A: Lea Karaffová, Ester Lešková, Ester Miháľová (23. miesto)

       1.B: Anna Hanobiková (1. miesto)

       2.B: Zuzana Hudačinová (6. miesto), Peter Kohút (17. miesto)

       2.C: Tibor Šverha (17. miesto).

       Všetkovedko 3:

       3.A: Jakub Drobniak (25. miesto), Dorota Saraková (37. miesto), Timon Dreszler (44. miesto),

       3.B: Tadeáš Skirka (42. miesto),

       3.C: Ela Čukanová (23. miesto).

       Všetkovedko 4:

       4.A: Katarína Calková (38. miesto), Ivana Nicáková, Nela Zapotoková (40. miesto),

       4.B: Marko Lenart (24. miesto),

       4.C: Janko Vasiľov (38. miesto).

       Medzi deti, ktoré v súťaži odpovedali na všetky otázky správne, sa v tomto ročníku zaradila žiačka Anna Hanobiková (trieda 1.B). Jej meno i fotku zverejnia organizátori na stránke súťaže v Galérii slávy.

       Osobitné poďakovanie patrí našim najmenším súťažiacim, prvákom. Aj napriek tomu, že sa súťaží  od druhého ročníka, až 17 prvákov sa pustilo do súboja. V prvom ročníku tak máme 4 Všetkovedkov!

       Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme!