• Novinky

      • Naši vo finále LO

      • 10. mája 2023 sa na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnil 11. ročník celoslovenského finálového kola Logickej olympiády., ktorá je určená intelektovo nadaným žiakom základných škôl z celého Slovenska.

       Medzi nadanými deťmi nechýbali ani tie naše. Tretiaci Jakub Drobniak, Dominika Makhlynets, siedmak Martin Matiaš a ôsmak Patrik Lenart.

       http://logickaolympiada.sk/pozname-vi-azov-11.-ro-nika-logickej-olympiady-intelektovo-nadanych-ziakov.html

       Nesúťažne sa finále zúčastnil aj štvrták Benjamín Kviatkovský. Svojím bystrým umom zaujal PaedDr. Ľuboša Lukáča pri návšteve našej školy z iniciatívy Rozumieme nadaným pri príležitosti predstavenia projektu zameraného na rozvoj logického myslenia, ktorý ho  pozval  do Prešova na celoslovenské finále.

       Aj keď naši finalisti nezískali diplom, domov sme odchádzali so slovami autora Logickej olympiády PaedDr. Ľuboša Lukáča: „Všetci, ktorí tu teraz ste, ste víťazmi. Nezabudnite, že ste najlepší z najlepších z celého Slovenska. Je mi cťou tu s vami takto teraz stáť...“

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

       www.logickaolympiada.sk

       Veľmi pekne ďakujeme za rýchlu a bezpečnú dopravu Mgr. Marekovi Petnuchovi.

      • ZŠ KOMENSKÉHO OBHÁJILA TITUL MAJSTRA OKRESU VO FUTBALE

      • Vo štvrtok 11.5.2023 sa v areáli mestského futbalového štadióna za účasti 12 základných škôl uskutočnilo okresné kolo o pohár SFZ v kategórií mladších žiakov. V turnaji sme videli viacero  talentovaných hráčov, ktorí reprezentujú svoje mesto resp. obec.

       Naši žiaci v skupine zvíťazili nad družstvami CZŠ sv. Egídia 6:0, ZŠ Zborov 5:1 a  ZŠ B. Krpelca 8:1. V dramatickom semifinále proti Raslavicami sme prehrávali už 3:1, ale napokon sme zápas otočili svojou bojovnosťou a húževnatosťou. Vo finále sme naopak viedli už 3:0 nad žiakmi z CZŠ sv. Faustíny D. Lúka, ale po remíze 4:4 sa rozhodovalo až v penaltách. V nich sme mali viac šťastia aj vďaka výborne chytajúcemu brankárovi Alexovi Valkovi.  Bronzové medaily si vybojovali žiaci ZŠ Raslavice, ktorí porazili ZŠ Wolkerovu po vyrovnanom zápase až v penaltovom rozstrele. Víťazstvo v okresnom kole našim žiakom zabezpečilo účasť v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 25.5.2023 v Sabinove. Za predvedený výkon, bojovnosť a odhodlanosť úspešne reprezentovať našu školu patrí naším chlapcom veľké poďakovanie.

       Reprezentovali nás: Alex Kerbčár, Quido Kravec, Peter Labanc, Filip Poláček, Tobias Soták, Adam Árendáš , Lukáš Kotik, Milan Vanko, Oliver Paľuv, Alex Valko.

      • Budú z nás dizajnéri?

      • Trojrozmerné umenie (3D) je definované ako umenie s rozmermi výšky, šírky a hĺbky.

       Na rozdiel od 2D umenia zaberá väčší fyzický priestor a dá sa prezerať a interpretovať zo všetkých strán a uhlov. Pomocou 3D tvorby môžu žiaci navrhovať a vyrábať svoje vlastné projekty, prototypy a modely a testovať svoje nápady priamo v praxi. Jednou z hlavných výhod takejto skúsenosti je, že nepochybne podporuje kreativitu. To však nie je všetko. Vytvoreniu 3D objektov predchádza dôsledné plánovanie tvaru, veľkosti, výber vhodného materiálu a v neposlednom rade aplikovanie vlastného estetického vkusu. Vzájomné prepojenie týchto náročných zručností napomáha  aj orientovaniu sa v priestore, čo môžu žiaci oceniť okrem iného aj pri športových hrách. Na hodinách výtvarnej výchovy sme si vyskúšali vytvoriť mini 3D objekt. Proces vyžadoval veľké sústredenie a hľadanie postupov, ako dosiahnuť želanú formu. Niekedy nesedel tvar, inokedy bolo potrebné upraviť veľkosť či farbu zvoleného materiálu. Hodinové, a u niektorých aj dvojhodinové sústredenie sa prinieslo ovocie. Delíme sa s Vami o našu tvorbu. Naše objekty by sa v reálnom živote mohli premeniť na logické hračky, netradičné sedačky, bižutérne komponenty, odevné doplnky, dekorácie do bytu či nadrozmerné sochy.

       Raz z nás určite niečo bude!

       PaedDr. Zuzana Kramárová

      • Po stopách našich predkov

      • Žiaci 8. ročníka dňa 5. mája 2023 navštívili niekoľko významných miest našej literárnej histórie: Múzeum P. O. Hviezdoslava, jednu z najstarších knižníc na Slovensku - Čaplovičovu knižnicu, Florinov dom - s výstavou o významných ženských postavách našich dejín, hroby P. O. Hviezdoslava, J. Matušku a J. N. Jégého na Historickom cintoríne v Dolnom Kubíne a rodný dom Martina Kukučína v Jasenovej.

       Mgr. Mária Ovšonková

      • Súťažili sme v ENGLISH STAR

      • Po období nútenej pauzy sa na pôde našej školy opätovne zrealizovala medzinárodná súťaž v anglickom jazyku ENGLISH STAR.  27. apríla 2023 sa 31 žiakov prvého stupňa pustilo do riešenia jej úloh, keďže hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj  motivovať žiakov k úspešnému riešeniu zaujímavých zadaní. Súťaž umožnila žiakom zábavnou formou otestovať svoje vedomosti a predviesť  svoje schopnosti. Súťaž navyše prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a preto veríme, že už v júni spoznáme anglické jazykové hviezdy aj na našej škole.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.
       PK CJ na primárnom stupni vzdelávania

      • Nájdime na Zemi domov pre opustené mačičky

      • Redaktori triedneho časopisu Rapotačka z 3.A sa tentokrát stali televíznymi reportérmi. Pri príležitosti Dňa Zeme nielenže pomáhali pri upratovaní areálu školy, ale dostali aj zaujímavú úlohu. Keďže naša Zem je plná opustených zvieratiek, zisťovali, prečo je správne osvojiť si  opustené mačičky. Svoje zistenia si nenechali len pre výsledný triedny časopis, ale zo svojich poznatkov vytvorili aj motivačné video. Ak teda hľadáte zvieratko pre vaše dietky, alebo starších ľudí, veríme, že kampaň našich šikovných reportérov presvedčí aj vás.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Nácvik tanca na MDD

      • Dnes bolo na našej škole už od rána veselo. Všetky deti z 1. stupňa pod vedením animátorov nacvičovali choreografiu tanca, ktorý budú spoločne s deťmi všetkých mestských škôl tancovať v rámci osláv MDD na Radničnom námestí.

      • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – úspech v krajskom kole

      • Minulý týždeň sa v DJZ v Prešove konalo krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023.  

       Naše žiačky boli opäť úspešné. Ela Čukanová  z 3. C získala za prednes poézie  Čestné uznanie a Natália Tomečková zo 4. A  získala v prednese prózy 2. miesto s návrhom na postup do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 21. – 24. júna v Dolnom Kubíne.

       Obom recitátorkám srdečne blahoželáme, Natálii prajeme veľa úspechov v celoštátnom kole!

      • Raňajky za 10 € na hodine matematiky.

      • Rozvoj finančnej gramotnosti je témou, ktorá sa prelína viacerými predmetmi vo vyučovaní na 2.stupni ZŠ. Hodiny matematiky v 8.C triede sme si preto spestrili malým projektom s názvom Raňajky za 10 €.  Úlohou žiakov bolo vo dvojici pripraviť vizuálne aj rozpočtom plagát ako pozvánku na raňajky pre vymyslenú skupinu ľudí. Podmienkou bol rozpočet do 10 €. Žiaci pracovali s finančnými informáciami z letákov, vyhodnocovali ich a skladali rozpočet. Boli mimoriadne tvoriví a originálni, pozrite si ich diela v galérii. Víťazom v tajnom „kamienkovom hlasovaní“ sa stali Raňajky po Ramadáne, FIT raňajky a Sladko-slané raňajky.

       Mgr. Martin German

      • Okresné kolo Pytagoriády

      • Naši žiaci boli úspešní aj v okresnom kole Pytagoriády a dvaja sa umiestnili na „medailových“ miestach. Sme radi, že máme takých šikovných žiakov a pedagógov, ktorí ich pripravili. Srdečne blahoželáme.

       1. – 2. miesto : Patrik Lenart z 8.D v  kat. P-8
       3. miesto Richard Lazur z 3. A v  kat. P-3

       V prvej desiatke sa umiestnili títo žiaci :

       8. miesto : D. Makhlynets zo 3.A v kat. P-3
       9. miesto: A.S. Miková  zo 4.A v kat. P-4
       6. – 7. miesto: M. Matiaš zo 4. C v kat. P-4
       7. – 15. miesto:  O. Falat  zo 6.A v kat. P-6
       4. miesto:  M. Bučko zo 7.A v kat. P-7
       7. – 9. miesto: M. Matiaš zo 7.A v kat P-7

       9. miesto : F. Paľuv z 8.B v kat. P-8
       6. miesto: L. Mizerák z 8.D v kat. P-8

       M.Peláková

      • Okresné kolo biologickej a chemickej olympiády

      • Dňa 30.3.2023 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády, ktoré pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Po úspešnom absolvovaní školského kola sa traja žiaci zúčastnili biologickej olympiády v kategórii D, ktorá sa uskutočnilo dňa 24.3.2023  v teoreticko-praktickej a projektovej časti.

       Výsledky okresného kola chemickej olympiády:

       • Christián Kotuľa - 6. miesto
       • Katarína Zajacová – 7. miesto
       • Veronika Tyššová – 10. miesto

       Výsledky okresného kola biologickej olympiády:

       • Martin Matiaš - 1. miesto: teoreticko- praktická časť
       • Liliana Skoncová - 5. miesto: teoreticko- praktická časť
       • Šimon Artim - 2. miesto: projektová časť

       Súťažiacim sa chceme poďakovať za reprezentáciu školy a víťazom srdečne blahoželáme.

       PK biológia a chémia

      • Geografická olympiáda – okresné kolo

      • 31. marca 2023 sa konalo okresné kolo GO, na ktorom nás reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku sme boli úspešní.

       Najúspešnejší :

       Kat. E     1. miesto - Patrik Lenart  8.D

       Kat. F     1. miesto - Martin Matiaš  7.A

                      2. miesto - Alexander Leško  7.C

       Kat. G     2.miesto - Oliver Kaliňák  5.B

       Blahoželáme a postupujúcim z kat. E a F držíme palce na  krajskom kole.

      • Maľovanie na kamene

      • V utorok 25. apríla sa jedno z oddelení ŠKD premenilo na maliarsky ateliér, kde deti maľovali na prírodný materiál - kameň. Po úvodnej motivácii a názorných ukážkach sme deťom rozdali kamienky a ostávalo už len na nich aké umelecké dielka vytvoria. Všetci k tomu pristúpili veľmi zodpovedne a s veľkým nadšením sa dali do práce. Každý chcel ukázať ako sa dokáže výtvarne prejaviť a použiť svoju fantáziu. Táto aktivita bola zameraná aj ku Dňu Zeme a ochrane prírody. Všetkým zúčastnením sa aktivita páčila a najkrajšie práce boli ocenené. Práce deti budú vystavené vo vestibule školy.

       vych. Mgr. Ľ Kurimská, J. Petričová

      • Oznam vedúcej ŠJ - pravidlá pre "obedy zadarmo"

      • Oznamujem stravníkom, že od 1. 5. 2023 sa začínajú v našej ŠJ uplatňovať dotácie na stravu - tzv. "obedy zadarmo." Preto Vám odporúčam si dôsledne prečítať sekciu stránky ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM a rovnako aj ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE. Na začiatok Vás ale prioritne prosím o dodržiavanie týchto základných pravidiel:

       Základné pravidla a pripomienky:

       1. Strava zadarmo patrí len žiakovi, ktorý sa v ten deň zúčastňuje na vyučovacom procese aspoň jednu vyučovaciu hodinu. Dochádzka je určená "čipnutím sa" v dochádzkovom systéme pri vstupe do školy, prípadne kontrolou el. tr. knihy.
       2. Ak sa dieťa vyučovacieho procesu nezúčastní, je potrebné stravu odhlásiť do 6-tej hodiny ráno aktuálneho dňa, alebo neodhlásenú stravu prvý deň odobrať do obedára. Za neodhlásenú alebo odobratú stravu do obedára rodič platí výšku finančného pásma t.j. 1,50 € za 1, stupeň resp. 1,70 € za 2. stupeň. Táto suma bude automatický stiahnutá z preplatku za predchádzajúce obdobie.
       3. Prihlasovacie údaje na vyhlasovanie sú rovnaké ako doposiaľ (malý úzky papierik - dostali ste ho spolu s kartou) ale je potrebné si ich overiť či sú správne. To si overte prihlásením do mobilnej aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke školy v sekcií JEDÁLNY LÍSTOK. Videonávod na používanie aplikácie nájdete TU.
       4. Žiaci, ktorí dlhodobo nemajú funkčnú čipovú kartu (znefunkčnili ju, alebo stratili) SÚ POVINNÍ si ju zabezpečiť u informatika školy alebo u vedúcej ŠJ. Poplatok za znovuvydanie karty je 5€. Bez čipovej karty Vám nebudú trvalo vydávané obedy!
       5. V mesiaci MÁJ a JÚN sa organizujú školské výlety, školy v prírode a iné aktivity, preto upozorňujem na potrebu dôsledného vyhlasovania sa  z obedov.

       Pre odkonzultovanie prípadných nejasnosti (ako napr. zistenie prihlasovacích údajov) ma prosím kontaktujte do konca mesiaca APRÍL na email: adamikova@zskombj.sk . Tel.: 054 472 4665 .

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Slávik Slovenska

      • 20.4. 2023 a 21.4.2023 sa naša škola opäť rozozvučala krásnym detským spevom. Žiaci 1.- 6. ročníka si zmerali svoje sily v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2023. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci 1. – 3. ročníka. Víťazkou sa stala Rebeka Šellong z 3.A triedy.

       V druhej kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníka. Víťazkou sa stala Barbora Jurčišinová z 5.C triedy. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole.

       J. Paľuvová

      • Športové sústredenie žiakov ŠT 7. a 8. ročníka

      • V dňoch 17.4.-21.4.2023 sa uskutočnilo športové sústredenie  v obci Heľpa penzión Majk . Zúčastnilo sa ho 47 žiakov 7.D a 8.D triedy. Tréningová činnosť sa realizovala pod vedením Mgr. Zorana Kollároviča  a  Mgr. Andreja Pečeňuka . Pedagogický dozor zabezpečoval Mgr. Rastislav Sabol a  zdravotnícky dozor pani Anežka Fedorová. Preprava bola zabezpečená súkromným prepravcom. Tréningy prebiehali trojfázovo, doobeda - bežecké tréningy zamerané hlavne na rozvoj rýchlostnej vytrvalosti, popoludní - tréning vrhov a hodov, tretiu fázu tvorila regenerácia bazén+sauna (streda, štvrtok) každý deň. Vážnejšie zdravotné problémy sme nezaznamenali. Počasie bolo adekvátne  k ročnému obdobiu a dovolilo nám splniť tréningovú záťaž, ktorú sme mali naplánovanú. Veľmi ma potešil prístup žiakov k tréningom, k celkovému správaniu počas sústredenia, za čo sme si vypočuli slová chvály od vedenia penziónu a jeho zamestnancov.

       Mgr. Zoran Kollárovič

      • Deň Zeme

      • 2. apríl si každoročne pripomíname Deň Zeme.   Na našej škole sa enviromentálnym aktivitám a výchove žiakov k ochrane životného prostredia  venujeme celoročne. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v tento špeciálny deň sa pustíme všetci do práce na skrášlení blízkeho i širšieho okolia našej školy. Žiaci 1. stupňa sa venovali upratovaniu v areáli školy, starší žiaci sa vydali medzi obytné domy a parky na našom sídlisku. O ich usilovnosti svedčia aj fotografie z galérie.