• Novinky

      • Geografická olympiáda – okresné kolo

      • 31. marca 2023 sa konalo okresné kolo GO, na ktorom nás reprezentovalo 9 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku sme boli úspešní.

       Najúspešnejší :

       Kat. E     1. miesto - Patrik Lenart  8.D

       Kat. F     1. miesto - Martin Matiaš  7.A

                      2. miesto - Alexander Leško  7.C

       Kat. G     2.miesto - Oliver Kaliňák  5.B

       Blahoželáme a postupujúcim z kat. E a F držíme palce na  krajskom kole.

      • Maľovanie na kamene

      • V utorok 25. apríla sa jedno z oddelení ŠKD premenilo na maliarsky ateliér, kde deti maľovali na prírodný materiál - kameň. Po úvodnej motivácii a názorných ukážkach sme deťom rozdali kamienky a ostávalo už len na nich aké umelecké dielka vytvoria. Všetci k tomu pristúpili veľmi zodpovedne a s veľkým nadšením sa dali do práce. Každý chcel ukázať ako sa dokáže výtvarne prejaviť a použiť svoju fantáziu. Táto aktivita bola zameraná aj ku Dňu Zeme a ochrane prírody. Všetkým zúčastnením sa aktivita páčila a najkrajšie práce boli ocenené. Práce deti budú vystavené vo vestibule školy.

       vych. Mgr. Ľ Kurimská, J. Petričová

      • Oznam vedúcej ŠJ - pravidlá pre "obedy zadarmo"

      • Oznamujem stravníkom, že od 1. 5. 2023 sa začínajú v našej ŠJ uplatňovať dotácie na stravu - tzv. "obedy zadarmo." Preto Vám odporúčam si dôsledne prečítať sekciu stránky ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM a rovnako aj ČASTÉ OTÁZKY A ODPOVEDE. Na začiatok Vás ale prioritne prosím o dodržiavanie týchto základných pravidiel:

       Základné pravidla a pripomienky:

       1. Strava zadarmo patrí len žiakovi, ktorý sa v ten deň zúčastňuje na vyučovacom procese aspoň jednu vyučovaciu hodinu. Dochádzka je určená "čipnutím sa" v dochádzkovom systéme pri vstupe do školy, prípadne kontrolou el. tr. knihy.
       2. Ak sa dieťa vyučovacieho procesu nezúčastní, je potrebné stravu odhlásiť do 6-tej hodiny ráno aktuálneho dňa, alebo neodhlásenú stravu prvý deň odobrať do obedára. Za neodhlásenú alebo odobratú stravu do obedára rodič platí výšku finančného pásma t.j. 1,50 € za 1, stupeň resp. 1,70 € za 2. stupeň. Táto suma bude automatický stiahnutá z preplatku za predchádzajúce obdobie.
       3. Prihlasovacie údaje na vyhlasovanie sú rovnaké ako doposiaľ (malý úzky papierik - dostali ste ho spolu s kartou) ale je potrebné si ich overiť či sú správne. To si overte prihlásením do mobilnej aplikácie JEDÁLEŇ alebo na stránke školy v sekcií JEDÁLNY LÍSTOK. Videonávod na používanie aplikácie nájdete TU.
       4. Žiaci, ktorí dlhodobo nemajú funkčnú čipovú kartu (znefunkčnili ju, alebo stratili) SÚ POVINNÍ si ju zabezpečiť u informatika školy alebo u vedúcej ŠJ. Poplatok za znovuvydanie karty je 5€. Bez čipovej karty Vám nebudú trvalo vydávané obedy!
       5. V mesiaci MÁJ a JÚN sa organizujú školské výlety, školy v prírode a iné aktivity, preto upozorňujem na potrebu dôsledného vyhlasovania sa  z obedov.

       Pre odkonzultovanie prípadných nejasnosti (ako napr. zistenie prihlasovacích údajov) ma prosím kontaktujte do konca mesiaca APRÍL na email: adamikova@zskombj.sk . Tel.: 054 472 4665 .

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

      • Slávik Slovenska

      • 20.4. 2023 a 21.4.2023 sa naša škola opäť rozozvučala krásnym detským spevom. Žiaci 1.- 6. ročníka si zmerali svoje sily v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2023. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej kategórii súťažili žiaci 1. – 3. ročníka. Víťazkou sa stala Rebeka Šellong z 3.A triedy.

       V druhej kategórii súťažili žiaci 4. – 6. ročníka. Víťazkou sa stala Barbora Jurčišinová z 5.C triedy. Víťazom školského kola srdečne blahoželáme a držíme prsty v okresnom kole.

       J. Paľuvová

      • Športové sústredenie žiakov ŠT 7. a 8. ročníka

      • V dňoch 17.4.-21.4.2023 sa uskutočnilo športové sústredenie  v obci Heľpa penzión Majk . Zúčastnilo sa ho 47 žiakov 7.D a 8.D triedy. Tréningová činnosť sa realizovala pod vedením Mgr. Zorana Kollároviča  a  Mgr. Andreja Pečeňuka . Pedagogický dozor zabezpečoval Mgr. Rastislav Sabol a  zdravotnícky dozor pani Anežka Fedorová. Preprava bola zabezpečená súkromným prepravcom. Tréningy prebiehali trojfázovo, doobeda - bežecké tréningy zamerané hlavne na rozvoj rýchlostnej vytrvalosti, popoludní - tréning vrhov a hodov, tretiu fázu tvorila regenerácia bazén+sauna (streda, štvrtok) každý deň. Vážnejšie zdravotné problémy sme nezaznamenali. Počasie bolo adekvátne  k ročnému obdobiu a dovolilo nám splniť tréningovú záťaž, ktorú sme mali naplánovanú. Veľmi ma potešil prístup žiakov k tréningom, k celkovému správaniu počas sústredenia, za čo sme si vypočuli slová chvály od vedenia penziónu a jeho zamestnancov.

       Mgr. Zoran Kollárovič

      • Deň Zeme

      • 2. apríl si každoročne pripomíname Deň Zeme.   Na našej škole sa enviromentálnym aktivitám a výchove žiakov k ochrane životného prostredia  venujeme celoročne. Stalo sa už dobrou tradíciou, že v tento špeciálny deň sa pustíme všetci do práce na skrášlení blízkeho i širšieho okolia našej školy. Žiaci 1. stupňa sa venovali upratovaniu v areáli školy, starší žiaci sa vydali medzi obytné domy a parky na našom sídlisku. O ich usilovnosti svedčia aj fotografie z galérie.

      • Matematický klokan

      • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do najväčšej matematickej súťaže Matematický klokan. Zapojilo sa rekordných 110 žiakov!

       Žiaci riešili testy anonymne, s kódom. Výsledky si súťažiaci nájdu 18. apríla 2023 na www.matematickyklokan.sk po zadaní kódu, ktorý majú nalepený v žiackej knižke.

       Držíme palce!

      • Víťazi školského kola 11.ročníka LO

      • Aj tohto roku sa naši intelektovo nadaní žiaci z 1. a 2. stupňa zapojili do  školského kola

       11. ročníka Logickej olympiády.

       Školské kolo LO preverilo vedomosti,  najmä logiku, predstavivosť a myslenie žiakov.

       Nadaní sa s veľkým sústredením pustili do lúskania „ťažkého orieška“. Na 1. stupni boli z 22 žiakov úspešní šiesti, na druhom stupni 3 intelektovo nadaní žiaci.

       Všetkým riešiteľom patrí pochvala – za snahu, odhodlanie a rozmýšľanieÚspech ocenených žiakov potešil! Finálové kolo sa uskutoční 10. mája 2023 na pôde Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Reprezentovať nás budú žiaci z prvých dvoch miest v oboch kategóriách.

       Kategória A, žiaci 1. – 4. ročníka:

       1. miesto  Dominika Makhlynets, 3.A
       2. miesto Jakub Drobniak 3.A,
       3. miesto Boris Čejka, 2.B.

        

       V kategórii B, žiaci 5. – 9. ročníka, sú víťazmi títo žiaci:

       1. miesto  Patrik Lenart  8.D,
       2. miesto Martin Matiaš 7.A,
       3. miesto Lukáš Mizerák 8.D.

       Srdečne blahoželáme !

      • OZNAM ŠJ - strava zadarmo

      • Podľa zákona č. 65/2023 Z.z. dochádza s účinnosťou od 01.05.2023 k zmenám v poskytovaní dotácie na stravu.

       Nárok na dotácia na stravu (t.j. stravu zadarmo) majú podľa tohto zákona VŠETCI ŽIACI.

       Zákonný zástupca každého žiaka, ktorý má záujem o dotáciu na stravu pre dieťa
       musí do 14.04.2023 doručiť návratku vedúcej ŠJ.

       Návratku si bude možne vyzdvihnuť na vrátnici alebo si ju stiahnuť v TOMTO ODKAZE

       Bez odovzdania návratky nie je možné, aby na Vaše dieťa bola poskytnutá dotácia na stravu. 

       • DOTÁCIA na stravu sa poskytuje LEN počas dní, kedy sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo obed. Neodobraný obed a obed neodhlásený počas neprítomnosti bude spoplatnený.
       • Noví stravníci platia aj réžiu 3€ na mesiac (6€ na mesiac máj a jún) pri odovzdaní návratky. 
       • Žiaci, ktorí na stravu už počas tohto roka chodili majú réžiu už uhradenú. 
       • Preplatky detí, ktorých rodičia platili bezhotovostne, budú vrátené osobne v mesiaci MÁJ a JÚN.
       • Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému zdravotný stav neumožňuje stravovanie v ŠJ, doručí vedúcej ŠJ posúdenie ošetrujúceho lekára - špecialistu. Tomu bude strava preplatená na základe dochádzky v škole.
      • Iniciatíva Rozumieme nadaným

      • Naši žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sa pravidelne zúčastňujú celoslovenského kola Logickej olympiády, ktorej cieľom súťaže je preveriť logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie žiakov základných škôl/8-ročných gymnázií do 15 rokov.

       12. apríla zavítal medzi žiakov 3. – 5. ročníka organizátor tejto súťaže Mgr. Ľuboš Lukáč z Iniciatívy Rozumieme nadaným, aby predstavil žiakom rôzne typy logických úloh  a predstavila projekt, zameraný na rozvoj logického myslenia. Úlohy preverili schopnosť žiakov hľadať a  prijímať riešenia, zdôvodniť  a vysvetliť postup, ako sa dopracovali k výsledku.

       „Rozvíjanie logického myslenia je – a zvlášť pre deti - veľmi dôležité, pretože človek s logickým myslením zostáva otvorený pre nové myšlienky. Dokáže svoje myslenie meniť a pozerať sa na situácie z viacerých uhlov pohľadov,“ vysvetlil Ľ. Lukáč.

       M.Peláková

      • Výber do športovej triedy 5. ročníka pre šk. rok 2023/24

      • Vážení rodičia, milí štvrtáci a štvrtáčky.

       Pozývame Vás na výber do športovej triedy 
       5. ročníka pre šk. rok 2023/24 so zameraním na atletiku.

       Testovanie sa uskutoční 13.4.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. v športovom areáli školy.
       V prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ Komenského 23.

       Testovanie sa bude skladať zo štyroch testov pohybových schopností:
         skok z miesta  hod plnou loptou 1kg spoza hlavy  beh na 50m  beh na 500m.

       V priestoroch ZŠ budú k dispozícii šatne. Deti sa môžu prezliecť alebo prídu už v športovom oblečení. Je vítaný doprovod rodičov alebo rodinných príslušníkov. Počas testovania radi poskytneme informácie o fungovaní ŠT a odpovieme na prípadné otázky.

       Tešíme sa na stretnutie s Vami.

       Kolektív učiteľov športových tried

      • Veľkonočný pracovný návod z Rapotačky

      • Veľká Noc je predo dvermi. Naše príbytky sú už takmer pripravené na najvýznamnejšie jarné sviatky. A pripravovali sa na ne aj redaktori z 3.A.  Na pracovnom vyučovaní vyrobili „zasnežené“ veľkonočné kraslice, ktoré dozdobia  nielen naše domovy, ale môžu byť originálnou hand-made odmenou aj pre šibačov. Pri ich tvorbe žiaci využili kombináciu techniky decoupage  (servítkovania) a nanášania špeciálnej snehovej pasty. Ak si chcete vyrobiť podobné kraslice aj vy, ponúkame návod, ktorý vytvorili naši žiaci pre potreby svojho triedneho časopisu Rapotačka:

       Potrebujeme: polystyrénové vajíčko 6-10 cm, servítku s veľkonočným motívom, snehová hmota, farebná stužka a drevená palička, lepidlo Herkules

       Postup:

       1. Zo servítky vystrihneme obrázok a oddelíme si farebnú vrstvu.
       2. Vajíčko natrieme lepidlom Herkules.
       3. Na nanesené lepidlo prilepíme servítku so vzorom.
       4. Servítku na vajíčku jemne uhladíme.
       5. Vajíčko napichneme na drevenú paličku.
       6. Paličku dozdobíme stužkou a vajíčko potrieme snehovou pastou.
       7. Necháme uschnúť.

       Takto sme si vytvorili originálnu kraslicu, ktorá je ručne vyrobená a dekorovaná trpezlivosťou a láskou.

       Pokojné veľkonočné sviatky vám prajú redaktori z 3.A.

      • Mačacia krajina

      • Apríl sa u nás začal veselo.  Prišli medzi nás herci z Bardejovského divadla s hrou Mačacia krajina v ktorej sa nám predstavili účinkujúci herci: Martin Šidelský, Jana Kiecová, Slavomíra Kutná, Magdaléna Kuzmová, Anastasia Kovalenko a dramaturgička Veronika Pachová. Hra podľa knihy Stanislava Rakúsa vznikla pod režisérskou taktovkou Romana Sorgera. Deťom sa páčili hravé mačky, ktoré sa správali ako ľudia a aj preto občas vyzerali komicky. Zámer kocúrika Paniberka konať dobré skutky nie vždy dopadol dobre. Tak ako u ľudí, keď niekto najprv koná a až potom myslí.

       Ale nakoniec všetko dobre dopadlo a deti si z predstavenia odniesli poznatok, že konať dobro sa predsa len oplatí!

       M.Peláková

      • Slávnostný zápis do 1. ročníka

      • 1. apríl je významným dňom pre všetkých predškolákov a ich rodičov. Začína sa totiž zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý potrvá do konca apríla.

       Vedenie ZŠ na Komenského ulici v Bardejove už tradične pripravuje na tento deň slávnosť. Na jeho príprave a realizácii sa podieľajú všetky učiteľky 1. stupňa a vychovávateľky školského klubu detí. Ani tentoraz to nebolo ináč. Deti aj rodičov privítala pekne vyzdobená školská jedáleň, deti počas zápisu vypracovávali s pomocou učiteliek a vychovávateliek pracovné listy, ktoré nám poslúžili aj ako vstupná diagnostika pripravenosti na školu. Rodičia mali možnosť porozprávať sa so špeciálnou pedagogičkou, či vyučujúcimi, pozrieť si triedy, interiér aj exteriér školy. Po skončení zápisu všetci predškoláci dostali pamätný list a darčeky, ktoré im budú pripomínať tento významný deň, začiatok novej etapy ich života.

      • Majstrovstvá okresu vo volejbale žiakov a žiačok

      • Dňa 30.3. – 31.3. 2023 sa v priestoroch ZŠ na Komenského ulici konali majstrovstvá okresu žiakov a žiačok základných škôl v MIDICOOLVOLLEY. Nový formát 4-kového volejbalu má svoje upravené pravidlá a je určený hlavne pre vekové kategórie žiakov 6 až 8 ročníka. Do turnaja sa prihlásilo 6 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev. Po množstve bojovných a vyrovnaných zápasoch v krásnej športovej atmosfére sa napokon najviac darilo žiačkam zo ZŠ na Komenského ulici a žiakom zo ZŠ na Wolkerovej ulici. Víťazom blahoželáme a držíme prsty na krajskom kole. Ďakujeme vedeniu školy za podporu pri organizácii, rozhodcom, všetkým účastníkom za účasť a verím, že sa stretneme čoskoro pri podobných akciách.

       Konečné poradie:

       kategória žiaci                                                            
       1. ZŠ Wolkerova
       2. ZŠ Gaboltov
       3. ZŠ s MŠ Pod papierňou
       4. ZŠ Komenského
       5.  ZŠ Kružlov
       6. ZŠ Malcov

       kategória žiačky
       1. ZŠ Komenského.
       2. ZŠ Malcov
       3. ZŠ Wolkerova
       4. ZŠ s MŠ Pod papierňou
       5. ZŠ Kružlov

       Reprezentovali nás:

       DIEVČATÁ - Bohinská Vivien, Grohoľová Karin, Jacenková Emma, Jajková Nina, Kendrová Karolína, Senčáková Simona, Stachová Alexandra, Šimová Soňa

       CHLAPCI - Guman Ivo, Kniš Lukáš, Kravec Quido, Križák Dominik, Labanc Peter, Lenart Patrik, Petruš Eduard, Paľuv Oliver

       Mgr. Róbert Senčák

      • HOVORÍME ŠIKANE: NIE!!

      • Ani na našej škole nepodporujeme šikanu v žiadnej podobe. Veľmi jasne sa k tomu vyjadrili netradičným spôsobom šikovní žiaci zo VI.D triedy. Pozrite si ich dielko a uvidíte, aké šikovné a empatické deti máme na našej škole.:-)

       V. Vasilegová

      • MAREC - MESIAC KNIHY

      • V marci pripravuje naša škola rôzne aktivity na rozvíjanie vzťahu k čítaniu a ku knihám. Tentokrát dostali naši „PRVOSTUPNIARI“ netradičnú úlohu, „ZOZNÁMIŤ SA SO SPISOVATEĽOM“. Žiaci každej triedy si spoločne s pani učiteľkami vybrali spisovateľa, o ktorom sa snažili získať čo najviac informácií, oboznámili sa s jeho životom i tvorbou. Na hodinách čítania  a slovenského jazyka čítali ukážky z kníh. Na hodinách výtvarnej výchovy kreslili obálky kníh a rôzne ilustrácie k prečítaným textom. Z nazbieraného materiálu o spisovateľovi si každá trieda pripravila plagáty, ktoré sú vystavené na spoločnej chodbe, kde si ich môžu pozrieť aj deti z ostatných tried.

       Nech sa páči, nahliadnite ...