• Novinky

      • Nástup do školy v pondelok a distribúcia AG testov + Oznam ŠJ

      • Na základe rozhodnutia ministra školstva bude prezenčné vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka ZŠ pokračovať od 10.1.2022 (PONDELOK). Nástup žiakov do školy je podmienený negatívnym výsledkom AG testu a odovzdaním potvrdenia o bezpríznakovosti (cez edupage alebo v papierovej podobe triednemu učiteľovi v pondelok ráno).         

       Zároveň oznamujeme rodičom, že sadu 5-tich AG testov, budeme rodičom distribuovať

        7.1.2022 (PIATOK) v čase od 7.30 do 16:30 hod. 
       na vrátnici školy.

       prípade pozitívneho výsledku žiaka o tom bezodkladne informujte triedneho učiteľa.

       ► Pri vyzdvihovanie testov v areáli školy prosím dodržujte všetky hygienické opatrenia.
        Testy je možné vydať iba zák. zástupcovi žiaka proti podpisu (vydať testy žiakom nie je možné)

       OZNAM ŠJ

       STRAVNÉ na mesiac JANUÁR 2022 pre stravníkov,
       ktorí neuskutočnili bezhotovostné platenie si môžete zakúpiť dňa

       7.1.2022 (PIATOK) v čase od 7:30 do 10:30 hod.

       1.stupeň 20,40 € (stravné 18,40 € + réžia 2,00 €)
       2.stupeň 21,68 € (stravné 19,68 € + režia 2,00 €)

      • Pytagoriáda - školské kolo 2.stupeň

      • V dňoch 8.12. a 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo pytagoriády .

       Výsledky sú nasledovne:

       P5 : 1.miesto  M.Tyšš 5.A

               2.miesto A.Havryleško 5.D

               3.miesto H.Baranok 5.B

       Úspešní riešitelia sú: V. Görögová, O.Falat, F.Krakovský, T.Takacs, Š.Markovič, P.Varjan, Š.Vasiľov

       P6: 1.miesto M.Matiaš 6.A

              2.miesto M.Uhriňak 6.D

              3.miesto T.Hribik 6.D

       Úspešní riešitelia sú: F.Poláček, L.Kotík, T.Kaliňáková, S.Kaliňák, S.Švec, J.Vasilega,J.Roman, L.Bubeníková, F.Onufer, A.Leško, F.Seipel, Q.Kravec,P.Labanc, L.Pivovarníková

       P7: 1.miesto A.Klebanová 7.B

              2.miesto L.Mizerák 7.D

              3.miesto R.Guľa 7.C

       Úspešní riešitelia sú: M.Poch , P.Lenárt, K.Karafová,F.Kocúr, Š.Hříb, T.Petrišaková, T.Pangrác, O.Nachtman, K.Baldovič, O.Chrzan, T.Novak

       P8: 1.miesto P.Vaňo 8.A

               2.miesto V.Tyššová 8.A

               3.miesto Ch.Kotuľa 8.B

       Úspešní riešitelia sú: N.Krjaková, K.Sobeková, T.Šmida, M.Čejka, D.Baranková, M.Čorba

      • Darčeky s hodnotou

      • Presne takýto názov mala decembrová téma environmentálneho projektu Slovenskej agentúry životného prostredia Zatoč s odpadom, ktorej aktérmi sú aj naši druháci.  Jej hlavným cieľom bolo vymyslieť tento rok niečo iné, darovať svojim blízkym kus svojho času a srdca. Našou úlohou bolo zamyslieť sa nad originálnym a zároveň environmentálne zodpovedným vianočným darčekom, alebo naopak nehmotným, ktorý je zárukou tej najlepšej zapamätateľnosti. Našim druhákom sa ale podarilo splniť obe výzvy. V priebehu decembra svedomito pracovali na vianočnom vystúpení, v ktorom ako zvieratká z lesa pomohli vyzdobiť smutnú jedličku a pričarovať tak Vianoce.  Ich výsledné dielo spolu s hudobnou i tanečnou časťou pristálo vďaka moderným technológiám priamo pod vianočným stromčekom. Spolu s ním  však pre svojich najbližších vytvorili aj originálne darčeky, ktoré sú presným opakom narýchlo zakúpených neosobných artiklov. Pri ich tvorbe zrecyklovali nepotrebné zaváracie sklá a prerobili ich na milé svietniky. Ak vám popri pečení vianočných koláčikov ostali orechové škrupinky, inšpirujte sa našimi malými umelcami, ktorí ich premenili na originálne vianočné venčeky. Navyše aj samotný spôsob recyklácie bol ponechaný na fantázii samotných žiakov, pri ktorých sa opäť potvrdilo, že ich kreativita nie je ničím ohraničená. Nuž, naše darčeky  sú rozdané, vianočné obdobie  už pomaly podáva žezlo tomu fašiangovému. Snáď aj našim prínosom mali najkrajšie sviatky roka skutočne pridanú hodnotu. Veríme totiž, že sme ním nielen skrátili ekologickú stopu, ale naopak, že sa nám podarilo prehĺbiť aj tú v srdciach najbližších.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Vianoce 2021

      • Predvianočné obdobie sa v našej škole každý rok nesie v príjemnej atmosfére. Namiesto zvonenia znejú z reproduktorov koledy a vianočné piesne, triedy a chodby sú pekne vyzdobené, deti chystajú malé darčeky pre spolužiakov a svojich blízkych. Vo vestibule, plnom krásnych dekorácií, ktoré so žiakmi pripravujú  vychovávateľky ŠKD, žiari vianočný stromček.

       Tento rok však bol poznamenaný obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou. Nekonali sa   tradičné besiedky pre rodičov, burzy, ani iné sprievodné podujatia, ako po iné roky. Napriek tomu sme si trochu tej krásnej predvianočnej atmosféry vyčarovali aspoň v jednotlivých triedach. Nechýbali besiedky, len tentoraz boli virtuálne, rodičia ich zdieľali cez videá, ani darčeky a veselé vianočné vyučovanie  pred prázdninami, kde zneli koledy, vinše a želania.  Všetkých potešil aj predvianočný príhovor pána riaditeľa v školskom rozhlase v ktorom poprial všetkým  žiakom, pedagógom a zamestnancom našej školy krásne Vianoce a všetko dobré do nového roku 2022.

       Želáme Vám veľa krásnych chvíľ prežitých v príjemnej atmosfére Vianoc, v novom roku veľa radostných dní a pevné zdravie.

       M.Peláková

      • Oznam ŠJ - uzávera bezhotovostných platieb

      • Oznamuje rodičom, ktorí platia stravu bezhotovostne,

       aby od 17.12.2021(piatok) už neposielali na účet ŠJ žiadnu platbu.

       V opačnom prípade bude platba vrátená.
       Bezhotovostné platby začneme príjmať opäť až v novom roku.

      • Druhé miesto v celoslovenskej literárnej súťaži

      • Tematika ochrany prírody je v súčasnosti viac než aktuálna. V škole i mimo nej neustále hľadáme všakovaké spôsoby uvedomovania si jej dôležitosti.  Vyjadrenie vzťahu a postoja k životnému prostrediu ponúka aj súťaž pod  názvom Voda pre život – život pre vodu, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Aj žiaci 2.A cez svoje rýmy a zaujímavé myšlienky vyjadrili svoj vzťah k vode ako najcennejšej prírodnine. A určite sa vyplatilo.  Spomedzi 485 žiakov z 235 škôl bol ocenený aj žiak našej školy Jakub Drobniak. V kategórii žiakov druhého ročníka získal vzácne druhé miesto so svojou prózou O kvapke Žofke. Jakubkovi k úspechu srdečne blahoželáme. Pochvala však patrí aj tým, ktorí si plne uvedomujú hodnotu vody, ako aj hodnotu samého seba, podobne ako kvapka Žofka, spod pera mladého autora.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

       O kvapke Žofke

       Raz, v jeden  upršaný deň, padalo milión a milión kvapiek. Padali všade. Bola medzi nimi aj kvapka Žofka. Keď videla, koľko ich tam je, pomyslela si, že je zbytočná a vybrala sa do sveta. Stretla tam púpavu a tá plakala a plakala. Plakala od smädu a preto sa kvapky opýtala: „Dáš mi prosím trochu vody? Už tak dlho som sa nenapila.“ Žofka jej s radosťou podala trochu vody. Vtom zafúkal vietor a odvial ju do rieky. Tá rieka smerovala do mora. A v tom mori sa opaľovala kvapka Žofka na slnku, až pokým sa nevyparila a zjavila sa v oblakoch. Zhora zazrela krásnu púpavu. Vtedy pochopila, že už nie je zbytočná. 

       Jakub Drobniak, 2.A

      • Vianočný pozdrav štvrtákov

      • Je tu čas adventu, čas, keď každý z nás je vo zvláštnom očakávaní, v očakávaní niečoho krásneho a milého – narodenia Božieho syna v Betleheme. Počas celého mesiaca sa aj my všetci chystáme a pripravujeme na najkrajšie sviatky roka – Vianoce, ktoré sú celkovým vyvrcholením adventu. Niektorí z nás by chceli mať Vianoce každý deň, tak ako sa to spieva v známej piesni „každý deň budú vraj Vianoce“. Preto aj my štvrtáci sme v školskom klube žili touto krásnou atmosférou. Vyzdobili sme si vianočný stromček aj celé oddelenie, vyrobili vianočné dekorácie a vianočné pozdravy, ktorými chceme obdarovať svojich najbližších. A okrem toho im chceme tiež odkázať:

       Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári,

       do uzla vianočných pesničiek splieta sa tisíc prianí.

       Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí,

       kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko tak málo stojí.

        

       Šťastné a veselé Vianoce a úspešný nový rok 2022 Vám želáme!

       Jana Petričová a žiaci 4.A a 4.B 

      • Výsledky ŠK DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

      • 10.12.2021 prebehlo školské kolo DO pre žiakov 6. – 9. ročníka. Súťažili v štyroch kategóriách. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov a všetci boli  aj úspešnými riešiteľmi.

       Najúspešnejší z nich:

       Kategória C

       1.miesto - Volochan Viktor / 9.D
       2.miesto – Božíková Tereza / 9.A
       3. miesto – Vrabec Ján / 9.D

       Kategória D

       1.miesto – Krjaková Nina / 8.A
       2.miesto – Tyššová Veronika/ 8.A
       3, miesto – Kotuľa Erik / 8.D

       Kategória E

       1.miesto – Lenart Patrik /7.D
       2. miesto – Tejová Alexandra /7.A
       3.miesto – Lojdlová Alžbeta /7.A

       Kategória F

       1.miesto -  Matiaš Martin/ 6.A
       2.miesto – Roman Jakub/ 6.A
       3.miesto – Skoncová Liliana /6.A

       Všetkým súťažiacim ďakujeme, výhercom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v  okresnom kole!

       Beáta Skreptáčová

      • Vianoce ukryté v mojom Betleheme

      • Ešte v októbri tohto roku vyhlásilo Kultúrno-turistické centrum v Bardejove prvý ročník zaujímavej predvianočnej súťaže pod názvom VIANOCE UKRYTÉ V MOJOM BETLEHEME. Do súťaže sa mohli zapojiť deti MŠ, žiaci ZŠ, ale aj dospelí a seniori, ktorí radi vymýšľajú a tvoria. Každý z nich si mohol vytvoriť betlehem, ktorým by chcel navodiť nádhernú atmosféru Vianoc podľa jeho vlastných predstáv. Do súťaže sa prihlásili nielen žiaci našej školy, ale rovnako aj ich šikovné pani učiteľky a pani vychovávateľky. Veď tradícia betlehemov píše v našej škole svoj vlastný príbeh. Sú za ním kolegyne Mgr. Anna Kostárová a dnes už bývalá kolegyňa Mgr. Ľudmila Kurimská. Práve ony každým rokom v predvianočnom období preniesli vždy originálny betlehem priamo k nám. Zamestnancom, žiakom a v tom období aj rodičom ním tak každým dňom privodili atmosféru pokoja a pohody. S myšlienkou šírenia jedinečného symbolu Vianoc medzi žiakmi pracovali aj naše pani vychovávateľky, konkrétne Mgr. Katarína Grocká spolu s Janou Petričovou. Aj ich betlehem odzrkadľuje kreativitu a trpezlivosť, s ktorou so žiakmi pracovali pri vytváraní ich vlastného symbolu Vianoc. Azda i preto na výstave v PSD neostali odbornou porotou nepovšimnuté. Kým si Betlehem takmer v životnej veľkosti vyslúžil diplom za vystavenú prácu,  dielo ŠKD  získalo aj ocenenie. A súčasťou tejto ojedinelej výstavy sú aj ďalšie výtvarné diela žiakov našej školy.  Aj tie svedčia o tom, že symbolika Betlehema má pre mnohých z nás rozhodne hlbší zmysel.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Na školskom kole olympiády sa zúčastnilo 43 žiakov v dvoch kategóriách. V písomnom teste uspeli v každej kategórii piati žiaci a predviedli  nám svoje zručnosti v hovorenej podobe jazyka. Po skvelých výkonoch pri rozprávaní príbehu a v rolovej hre to nakoniec dopadlo takto:

       Kategória 1A

       1. miesto - Vasilišinová Alexandra (7.D)

       2. miesto - Guľa Róbert (7.C)

       3. miesto - Gajdoš Tobias (7.B)

       Kategória 1B

       1. miesto - Pavlišin Rastislav (8.C)

       2. miesto - Valková Katarína (9.D)

       3. miesto - Pangrác Peter (9.C)

       Výhercom blahoželáme a prajeme veľa šťastia na okresnom kole!

       We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

       Your English teachers!

      • Geografická olympiáda – školské kolo

      • 24. novembra 2021 sa konalo školské kolo GO, ktorého sa zúčastnilo 42 žiakov v troch kategóriách. Veľmi nás teší , že aj tohto roku boli takmer všetci  úspešní riešitelia.

       Najúspešnejší :

       Kat. E     1. miesto -  Ján Vrabec  9.D

                      2.miesto – Matúš Terjék 9.A

                      3. miesto – Veronika Tyššová  8.A

       Kat. F     1. miesto – Tibor Basarik 7.A

                      2. miesto- Martin Matiaš  6.A

                      3. miesto- Alexandra Anina Klebanová 7.B

       Kat. G     1.miesto - Matúš Tyšš  5.A

                      2. miesto - Ela Hribová  5.A

                      3. miesto - Hana Hrivniaková 5.A

       Blahoželáme a  držíme palce v okresnom kole.

       V. Packová

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

      • Čarovné chvíle Vianoc sú už čochvíľa tu a my viac než inokedy rozmýšľame nad tým, čím našich najbližších obdarovať. Zdieľame spolu nádherné okamihy pri spoločnom štedrovečernom stole i pod vianočným stromčekom. No v mysliach mnohých ostávajú tieto chvíle iba spomienkou. Sú to najmä seniori, ktorí trávia sviatočné okamihy osamote, pre ktorých je návšteva blízkych neraz výnimočná, nehovoriac o tom, ako ich izoluje od okolitého sveta aj súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia.  No vďaka celoslovenskému projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, aj oni môžu prežiť momenty radosti a dojatia. Už štvrtý rok sú totiž obdarúvaní s láskou pripravenými darčekmi, naprieč celým Slovenskom. A je pre nás je cťou, že i naši žiaci sú jeho súčasťou. Spolu s rodičmi, učiteľmi a pani vychovávateľkami pripravili svoje vlastné krabice, vlastnoručné priania, svoje vlastné zhmotnené prejavy úcty, empatie, lásky. Nuž, nech tieto silné momenty zohrejú pri srdci na oboch stranách. A nech sú dôkazom, že ľudskosť a zmysel pre dobro sa v našich žiakoch skrz ich rodičov, učiteľov, vychovávateľov iba znásobuje.

       Šťastné a veselé Vianoce všetkým!

      • Všetkovedko 2021/22

      • Do celoslovenskej vedomostnej súťaže  Všetkovedko, súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími,  sa naši prvostupniari zapájajú každoročne. Aj v tomto školskom roku, napriek ťažkej pandemickej situácii, naši žiaci nezaváhali a v utorok 30.novembra 2021 zabojovali o tituly Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň. Súťažilo  50 žiakov. Pre karanténu a chorobu nemohli súperiť traja žiaci. Tí si pomerajú sily v náhradnom termíne.

       Kódy, pod ktorými anonymne bojovali, majú všetci súťažiaci nalepené vo svojich žiackych knižkách. 20. decembra 2021 si takto môžu skontrolovať čiastočné výsledky svojho boja na https://vsetkovedko.sk Celkové výsledky budú zverejnené 28.1.2022.

       Držíme palce!

      • MIMORIADNA SPRÁVA: OD PONDELKA VŠETCI ŽIACI OD 5. ROČNÍKA NAHOR PRECHÁDZAJÚ NA DIŠTANČNÚ VÝUKU

      • 1. decembra 2021 zasadal Krízový štáb okresu Bardejov za účasti zástupcov štátnej správy a samosprávy, RÚVZ v Bardejove, NsP Sv. Jakuba, ZMOS-u, HaZZ v Bardejove a PZ, ktorý na základe zhodnotenia epidemiologickej situácie v okrese Bardejov a aktuálneho stavu v NsP Sv. Jakuba v Bardejove sa stotožnil s navrhnutým opatrením RÚVZ v Bardejove - prechod na dištančnú formu vzdelávania. Toto opatrenie, ako konštatoval krízový štáb okresu, je potrebné prijať v záujme zníženia mobility s cieľom, minimalizovať riziko prenosu ochorenia COVID-19 a prispieť tak k zlepšeniu nepriaznivej epidemiologickej situácie v okrese Bardejov a v bardejovskej nemocnici. Dištančná forma vzdelávania, ktorá začne 6. decembra 2021, sa dotkne žiakov II. stupňa základných škôl na území mesta a okresu, študentov gymnázií a stredných odborných škôl.

       Zdroj : Milan Kurimský - vedúci odboru krízového riadenia, OU Bardejov ; Bardejovská televízia - BTV

      • Oznam ŠJ - platba v hotovosti na mesiac DECEMBER

      • STRAVNÉ na mesiac DECEMBER 2021 pre stravníkov,
       ktorí NEUSKUTOČNILI bezhotovostné platenie, si môžete zakúpiť dňa

       26.11.2021 v čase od 7:00 do 10:30 hod.

       1. stupeň - 20,40 eur (stravné 18,40 eur + réžia 2,00 eur)
       2. stupeň - 21,68 eur (stravné 19,68 eur + režia 2,00 eur)

       Predaj stravného bude prebiehať vo vestibule školy za dodržania všetkých hygienických opatrení.

       Pokyny pre bezhotovostné platenie (na mesiac JANUÁR 2022) nájdete TU.

      • EKOPOSTER

      • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo celoslovenskú enviromentálnu súťaž vo výtvarnej tvorbe kolektívov žiakov ZŠ s názvom Ekoposter.

       Cieľom súťaže je podnecovať myslenie žiakov, aby videli, mysleli a konali ekologicky. Súťaž dáva priestor na výtvarnú prezentáciu názorov žiakov na stav životného prostredia vo svojej krajine i za jej hranicami, na spôsoby jeho zlepšenia a podporuje kolektívnu prácu žiakov.

       Kolektív žiakov 9.C triedy v zložení: Rebeka Boďová, Viktória Vargová, Karin Müllerová a Tomáš Škapura poslal do tejto súťaže maľbu s názvom Prameň bolesti.

       M. Ovšonková

      • BUBNOVAČKA  - ABY DETI BOLO LEPŠIE POČUŤ!

      • 19. 11. je Svetový deň prevencie týrania a zneužívanie detí. Téma ochrany detí pred násilím a potreby včasnej prevencie spojila Slovensko už po ôsmykrát. Tento rok sa zapojila aj naša škola do celoslovenskej BUBNOVAČKY- podujatia, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím.  O 10.00 hod. si  deti a dospelí bubnovaním pripomenuli, že hlas detí je dôležitý! Pozrite sa, ako nám to išlo :-) !

       ŽP

      • Jedlé plytvanie

      •           Stravovanie tvorí dôležitú súčasť celkovej ekologickej stopy človeka. Aj keď sa na jej prehlbovaní podieľa v rámci výberu potravín veľa faktorov, naši druháci sa konkrétne zamerali na ich plytvanie. Verili by ste, že do kontajnerov na Slovensku vyhodíme ročne 900 tisíc ton potravín? V prepočte to znamená, že každý Slovák vyhodí denne až 0,44 kilogramu potravín denne!

        Naši starí rodičia či prastarí rodičia by nad týmto faktom určite iba bezradne pokrútili hlavou. Kedysi totiž nevytvárali takmer žiaden odpad, všetko zužitkovali a pojem plytvanie bol pre nich cudzím slovom. Zvyšky jedál putovali domácim zvieratám, z nefunkčného oblečenia vyrábali praktické behúne, ešte stále nositeľné šatstvo dedili ďalší členovia rodín. Žiaden zbytočný plast, minerálna voda bola totiž balená v sklenených, zálohovateľných fľašiach. Svoj nákup si niesli v retro sieťkovaných taškách, ktoré sú mimochodom opäť in. Po večeroch sa šilo, plietlo, háčkovalo. Jednoducho, kedysi sa žilo ekologicky akosi prirodzene, bez toho, aby si to hlavní aktéri vôbec uvedomovali. Aj preto sme sa pri ďalšej téme celoslovenskej ekologickej kampane Slovenskej agentúry životného prostredia pod názvom Zatoč s odpadom, obrátili na  tých najpovolanejších. Úlohou našich druhákov totiž bolo pripraviť so starými rodičmi akýkoľvek pokrm, ktorého hlavné ingrediencie pozostávajú z načatých surovín, zostatkov či prebytkov jedál alebo staršieho pečiva. V škole sme tak vytvorili vlastnú triednu Eko kuchárku resp. receptár jedál, ktorého základné zložky by možno skončili v koši. A veruže slinky sa zbiehali pri týchto chuťovkách. Starí rodičia ponúkli chutné a rýchle receptúry na tradičné i modernejšie lahôdky. Zo starého chleba pripomenuli obľúbený chlebík vo vajíčku. Nasladko je z pečiva možné pripraviť žemľovku, tvarohový koláč i chutné tvarohové pirôžky. Starší chlieb dominoval aj chutným zapekankám, obloženým a zapečeným podľa chuti. Zvyšky zemiakov zasa použite do obľúbených lokší, ktoré chuťou a vôňou pripomenú prázdniny u starých rodičov. Mäso a zelenina z vývaru je vhodným základom pre zdravú domácu nátierku. Ak vám zostal prebytok syra či šunky, využijete ich pri syrovo-šunkových rožkoch z kysnutého cesta a povestnou čerešničkou sú rezne obalené v domácej strúhanke. A aby sme naše jedlé plytvanie dotiahli do konca, založili sme si aj vlastný mini kompost, kde končí biologický teda výlučne „zelený odpad“, vyprodukovaný v triede.  

       Aj v tomto prípade platí, že cestou jedlého plytvania sa treba ubrať od seba, on našich rodín, od našich detí. Malými zmenami a hneď. Pretože našu budúcnosť predstavuje to, čo urobíme dnes, nie to, čo plánujeme uskutočniť zajtra. Nuž teda, „Dobrú chuť!“ bez odpadu.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.