• Novinky

      • Medzinárodný debut mladých fotografov

      •      Medzi úspešnými mladými fotografmi, ktorí si prevzali ocenenie v rámci medzinárodnej fotografickej súťaže Moje Nízke Beskydy, ani tento rok nechýbali Bardejovčania.

            Slávnostné vyhodnotenie podujatia, ktoré už deviaty rok spoluorganizuje Poľsko-slovenský dom v Bardejove spolu s Gorlickým centrom kultúry sa konalo 3.12.2019 v Gorliciach. Do tejto zaujímavej súťaže, ktorá trvala od júna do novembra tohto roku sa zapojili súťažiaci vo vekovej kategórii do 12 rokov a do 20 rokov. V obidvoch kategóriách boli do súťaže prihlásené fotografie zachytávajúce ľudí, kultúru, prírodu a architektúru Nízkych Beskýd. Práce hodnotila poľsko-slovenská komisia fotografických umelcov pod vedením Zbigniewa Podsiadla. Prácu mala oproti predchádzajúcemu roku opäť ťažšiu, pretože do súťaže prišlo vyše 560 prác. Svoje zastúpenie medzi víťazmi mal Bardejov aj tento rok. Vo veľkej medzinárodnej konkurencii súťažiacich sa v kategórii do 20 rokov predstavila Karin Kaľatová z Bardejova, ktorá za svoje fotografie získala aj ocenenie. Na slávnostnom vyhodnotení si ich prevzala z rúk vedúceho odboru kultúry a spoločenských vecí  Mestského úradu v Gorliciach -Aleksadra Augustyna, riaditeľa Gorlického centra kultúry - Janusz Ziębu a riaditeľa Poľsko-slovenského domu v Bardejove  - Ing. Marcela Tribusa.

       Nemenej potešujúcim je aj fakt, že  súčasťou slávnostnej vernisáže a následnej výstavy sú aj fotografie mladých bardejovských fotografov, vybrané odbornou porotou. Z vyše päťstovky fotografií sa do výberu dostali fotografie nasledujúcich autorov: Martin Matiaš, Filip Onufer, Jakub Roman, Filip Seipel, Filip Sokol  (všetci zo ZŠ na Komenského ulici), Jakub Tribus (ZŠ na Wolkerovej ulici) a Michaela Soroková, Diana Jurčišinová, Viktória Hudáková, Radka Marcinovová ( z Gymnázia Leonarda Stöckela).

            Fotografická súťaž Moje Nízke Beskydy pokračuje aj budúci rok. Jubilejný 10. ročník organizátori pripravujú na vyhlásenie v júni 2020. Veríme, že každoročné úspechy mladých bardejovských  fotografov na tejto súťaži povzbudia aj ich kamarátov a zapoja sa do nej v hojnom počte. Nateraz vás pre inšpiráciu pozývame do Gorlíc, kde si výstavu Moje Nízke Beskydy, môžete prezrieť až do januára 2020 v priestoroch Slovensko-poľského domu.

       Kultúrne a turistické centrum Bardejov

      • Žiaci piatych ročníkov navštívili výstavu AHA! Krásna matematika v Prešove.

      • Neveríte, že čísla, grafy a zákony dokážu byť zábavné? Zažili ste už matematiku bez pera, papiera a knihy?

       Na tieto otázky by Vám vedeli odpovedať všetci žiaci piateho ročníka našej školy. Počas minulého týždňa strávili naši piataci jeden školský deň netradične. Navštívili v meste Prešov medzinárodnú putovnú výstavzu z nemeckej Univerzity v Triéri a poľského vedeckého centra Hevelianum v meste Gdaňsk.

       Už spoločné cestovanie vlakom bolo pre niektorých žiakov novou skúsenosťou, ktorú hodnotili veľmi pozitívne.

       Počas výstavy nás po galérii sprevádzali príjemné lektorky, ktoré nás postupne zasväcovali do matematických tajomstiev a ozrejmovali nám jednotlivé matematické poznatky pre nás zrozumiteľnou formou.

       Koncept výstavy bol unikátny aj tým, že prezentoval informácie vo forme zábavných úloh. Neboli tam exponáty za sklom, práve naopak. Cieľom bolo, aby sa každé dieťa s exponátom pohralo a zažilo tak jedinečnú skúsenosť, ktorá prispela ku kvalitnej spomienke.

       Súčasťou výstavy bol aj otvorený priestor na originálne tvorenie a vynaliezanie, vybavený množstvom rôznorodých materiálov, kde si mohol každý žiak precvičiť vlastnú kreativitu a konštruktérske schopnosti.

       Žiaci tak na vlastnej koži zažili, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.

       Mgr. Mária Čukanová

      • Súťaž i-Bobor

      • V mesiaci november sa takmer 90-tisíc žiakov z 1116 škôl na Slovensku zapojilo už do 13.ročníka  informatickej súťaže i-Bobor. Hlavným cieľom tejto celoslovenskej súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       Naša škola sa aktívne zúčastňuje tejto súťaže už niekoľko rokov. Tento rok sa aktívne zapojilo 295 žiakov našej školy, ktorí boli rozdelení v štyroch vekových kategóriách. Až 155 z nich bolo úspešnými riešiteľmi a získali pamätné diplomy.

       Tí najlepší, ktorí sa v celoslovenskom rebríčku umiestnili na popredných miestach boli odmenení aj vecnou cenou.

       Prajeme veľa úspechov do ďalších informatických súťaži.

       Od pondelka 2.12.2019 organizátori sprístupnili prezeranie výsledkov pre žiakov. Ak sa žiak prihlási súťažným kódom na stránke iBobor.sk, uvidí, aké odpovede zvolil pre každú svoju riešenú úlohu a tiež to, aká bola správna odpoveď. Pre väčšinu úloh je pripravene aj vysvetlenie postupu, akým sa úloha mohla riešiť.

       Mgr. Mária Čukanová, Mgr. Andrea Senajová

      • Plavecký výcvik našich žiakov

      • Ak hľadáte ideálnu športovú aktivitu, vhodnú takmer pre každého, plávanie je na to priam stvorené. Napomáha nielen chrbtici, ale celému organizmu. Vďaka nemu trénujete vytrvalosť a zlepšujete celkovú kondíciu. A teraz to vedia už aj naši mladí plavci z radov tretiakov a štvrtákov. V októbri totiž absolvovali svoj očakávaný plavecký výcvik.

       Vďaka prístupu výborných učiteľov plávania našej školy - Mgr. Sergejovi Kravcovi, Mgr. Alene Zavackej, Mgr. Andrejovi Pečeňukovi, Mgr. Zoranovi Kollárovičovi, Mgr. Róbertovi Senčákovi a Mgr. Alene Geffertovej, žiaci hneď počas úvodných hodín získali pozitívny vzťah k vode.  Následne tak mohli postupne robiť každodenné pokroky. Kým začiatočníci najprv s podporou všakovakých pomôcok, pokročilí rôznorodými hrami a súťažami. No vo finále už všetkých niesla voda sama.  Neboli to len profesionálne skúsenosti našich skvelých lektorov, ale aj takt a ohľaduplnosť pri práci s mladšími žiakmi. Prostredníctvom nich žiaci v posledný deň výcviku prekonali sami seba a dokázali vlastným zanietením pokoriť dĺžku bazéna aj dvojnásobne. Pochvala patrí aj začiatočníkom, ktorí zvládli šírku bazéna, pretože ich plutvami boli vlastné končatiny i vnútorné odhodlanie. Z neplavcov sa tak v priebehu týždňa stali hrdí plavci. Pokročilí zdokonalili techniku a opäť posunuli svoje hranice.

       Ako bolo možné vybadať z rozhovorov detí počas prestávok, plavecký výcvik sa zaradil medzi ich top školské spomienky.  Okrem nich si však odnášajú aj najdôležitejšiu pohybovú zručnosť – plaveckú gramotnosť. K nej netreba zabúdať už len na jedno – rešpekt pred vodou.

       Triedne učiteľky

      • EXPERT GENIALITY SHOW

      • Dňa 28.11.2018 sa aj žiaci našej školy zapojili do  celoslovenskej súťaže v hľadaní talentov EXPERT GENIALITY SHOW. Podľa záujmu si vybrali dve témy zo šiestich, pričom každá z nich obsahovala 25 úloh.  

       Témy boli naozaj rôznorodé:  Od Dunaja k Tatrám,  Mozgolamy,    Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English?,  či  Góly, body, sekundy a pre piatakov –   Ako funguje svet      a     Päť jazykov kultúry

        Výhercovia budú známi v januári a obdržia hodnotné ceny. Držíme palce všetkým našim žiakom.

       Mgr. Šinaľová

      • ASTROSHOW - mobilné planetárium

      • Žiaci prvého, tretieho a dve triedy 4. ročníka sa zúčastnili astroshow, filmového 3D predstavenia mobilného planetária.

       Počas putovania s mimozemšťanom sa dozvedeli tie najzaujímavejšie veci o planétach. Deti videli, ako sa  strieda deň a noc, či ročné obdobia. Bola to dobrodružná plavba vesmírom plná zaujímavých 3D efektov, pri ktorých mali deti pocit, že sú naozaj v rakete, či letia vesmírom medzi planétami. Iní sa zas ocitli v morskom svete medzi morskými rastlinami a živočíchmi. Podujatie okrem pekného vizuálneho zážitku upevnilo vedomosti žiakov o vesmíre, či podmorskom svete. 

       M.Peláková

      • Súťaž VŠETKOVEDKO

      • 28. novembra 2019  už po 11. raz bojovalo o titul Najmúdrejšieho medzi najbystrejšími aj 56 žiakov našej školy.  V súťaži Všetkovedko tak ukázali, čo všetko už vedia o svete. A čo je najdôležitejšie, v hravej a súťažnej atmosfére  sa naučili aj niečo nové.

       Čiastočné výsledky žiakov budú zverejnené už 20.decembra 2019 na stránke www.vsetkovedko.sk. Skontrolovať si ich môže každý súťažiaci podľa kódu, ktorý má nalepený v žiackej knižke (druhák až štvrták) alebo na prednej strane testu, ktorý dostal domov(prvák).

       Držíme všetkým palce!

      • Zlaté medaily pre ZŠ Komenského

      • Dňa 22. novembra 2019 pripravilo Občianske združenie mládež 21. storočia Bardejov netradičné športové podujatie v prehadzovanej pre žiakov základných škôl. Turnaja sa zúčastnili zmiešané družstvá žiakov a žiačok vo vekovej kategórií od 10 do 12 rokov. V konkurencií ôsmich družstiev sa najlepšie darilo žiakom našej školy, ktorí nenašli premožiteľa v celom turnaji a zaslúžene získali zlaté medaily. Po skončení turnaja bola už tradičná tombola, v ktorej sa šťastie taktiež usmialo aj na žiakov našej školy.  Družstvo ZŠ Komenského nastúpilo v tomto zložení: F. Vagaský, M. Macej, T. Fignár, D. Valko, M. Lešičková, B. Macečková, K. Valková, K. Vencuriková. Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu a organizátorom za krásne športové podujatie.

       Mgr. Róbert Senčák

      • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov

      • Ministerstvo školstva zabezpečuje raz ročne v súčinnosti so základnými školami, vysokými školami a športovými organizáciami celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl.

       Testovanie pohybových predpokladov slúži ako dôležitá informácia pri nasmerovaní detí tam, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Osvedčenie, ktoré dieťa dostane, hovorí o odporúčaných druhoch, resp. okruhu športov z pohľadu ich charakteru (silové, vytrvalostné, ...).

       Na našej škole sme testovali 52 prvákov a mnohé deti nás prekvapili svojimi výkonmi. V treťom ročníku budú žiaci testovaní opäť, aby si rodičia mohli porovnať ako ich deti v telesnej zdatnosti napredujú. Poďakovanie patrí všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí prispeli k výbornému zvládnutiu toho športového podujatia.

       M.Peláková

      • Pasovanie prvákov 2019-20 FOTO+VIDEO

      • A už sme prváci...

       Takto si povedali všetci prváci v jedno piatkové novembrové popoludnie. So svojimi aktovkami prešli školskou bránou a všetkým ukázali, čo všetko sa už v škole naučili. Básničkou a veselými pesničkami oznámili, že sa do školy veľmi tešia a ani veru hlúpi nechcú byť.  S písmenkami a  číslami sú už dobrí kamaráti a poznajú aj čarovné slovíčka. Prosím, ďakujem, prepáč...si už navždy zapísali do svojich srdiečok. Ani lenivosť im nič nehovorí. Všetci sa pustili s chuťou do cvičenia  a všetkým ukázali, že  „ten kto športuje a cvičí býva zdravý a energie veľa má“.   

       Sľubom prváka potvrdili, že sa v škole budú nielen učiť, ale aj správať vždy tak, ako sa na poriadnych žiakov patrí.Pekným slovom sa prvákom, rodičom i učiteľom prihovorili  pán riaditeľ PhDr. Ján Mika a pani zástupkyňa Mgr. Mária Peláková. Žiaci boli riaditeľom školy megaceruzou pasovaní za naozajstných prvákov. 

       Na pamiatku si odniesli diplomy, medaily, sladké perníkové ceruzky a čiapky s podpisom všetkých spolužiakov budú určite milou spomienkou na tento výnimočný deň. Všetkým našim prvákom prajeme veľa úspechov, odhodlania a trpezlivosti pri zvládaní školských povinností.

       tr. uč. 1.ročníkov

      • Logické sústredenie intelektovo-nadaných žiakov

      • Spevák, maliar, tanečník, stolár, lekár, učiteľ, ...zoznam povolaní by mohol byť siahodlhý, ale všetky práce na svete majú jedno spoločné. Ak majú byť vykonávané s láskou a nadšením, vyžadujú si nadanie, či talent. Na našej základnej škole máme žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a našou úlohou je rozvíjať ich talent a nadanie, poodhaliť tú oblasť, ktorá im je blízka a ukázať im cestu, ktorou sa môžu vydať. Rozhodnutie je potom už na každom, ako aj to, v akom rozsahu budú svoj talent rozvíjať.

       S podobnými cieľmi sme aj tento rok plánovali a organizovali Sústredenie pre intelektovo – nadaných žiakov, ktoré sme tentoraz absolvovali v Ubytovacom zariadení Ivonis v Chmeľovej. Po výdatnom obede v škole sme sa skoro popoludní postupne zišli, ubytovali, zoznámili sa s okolím a zhurta sa pustili do práce. Dvaja psychológovia z CPPPaP Bardejov si žiakov rozdelili do skupín a pracovali s nimi na rôznych zadaniach a úlohách.

       Po krátkej pauze a večeri sme sa obliekli, nasadili čelovky (kto nemal, vzal si baterku) a išli sme objavovať okolie ubytovne. Úžasným zážitkom bolo hrať chytačky, skrývačky, či už len nájsť si v tej tme svojho kamaráta (všetci sme vyzerali rovnako J ). Večer mali „pod palcom“ ôsmaci, ktorí si pripravili vedomostné kvízy s otázkami z každého rožka. Mladší si v skupinách potrápili hlavičky a nakoniec, keďže sa všetci  veľmi snažili, vyslúžili si sladkú odmenu. Ráno po raňajkách sa už na nás chystali mladí matematici z OZ Strom, ktorí si pripravili rôzne matematicko – logické úlohy, pohybové hry a rôzne iné zaujímavosti. Žiaci síce nad slovom matematika spočiatku gúľali očami, ale zažili ju úplne inak a zistili, že to nie je až taký strašiak, ako sa zdá. A najmä nadšenie mladých študentov bolo dôkazom toho, že sa to dá zvládnuť a hlavne – netreba sa vzdávať bez boja.

       Všetky aktivity mali okrem rozvíjania intelektu aj ďalší cieľ, a to podporovať spoluprácu v dvojiciach a v skupinách, robiť kompromisy, akceptovať názor iných a tým sa učiť od seba navzájom. Ľudský rozmer je predsa ten najpodstatnejší. No a na hladký priebeh všetkých malých aj veľkých aktivít dohliadali pani učiteľky A. Tribusová a E. Baldovičová, ktoré na záver skonštatovali, že aj štvrtý ročník sústredenia prebehol bez problémov a naplnil (dúfajme) očakávania žiakov aj rodičov.

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Poznávací zájazd Drážďany-Praha-Viedeň

      • Poznávací zájazd Drážďany – Praha - Viedeň
       (pre žiakov, rodičov a zamestnancov našej školy)

       Termín: 29. február – 5. marec 2020  (sobota - štvrtok)
       Cena: 210€ (doprava, služby sprievodcu, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, 3 x večera, vstupné)
       Program:

       1. deň: odchod z Bardejova o 230 hod., cesta cez Poľsko do Drážďan. 
       2. deň: príchod do Drážďan okolo 9.00 hod. Prehliadka mesta – Albertinum, Frauenkirche, Hofkirche, galéria Zwinger, popoludní presun do Prahy, večerná prehliadka, ubytovanie, večera, noc.
       3. deň: raňajky v hoteli, prehliadka mesta so sprievodcom – Václavské námestie, Staromestské námestie, orloj, Karlov most, Hradčany, Pražský hrad, katedrála sv. Víta, Národní múzeum,... večera, noc.
       4. deň: raňajky v hoteli, vyhliadka Petřín, osobné voľno, popoludní presun na Slovensko, ubytovanie v Senci, večera, noc.
       5. deň: raňajky v hoteli, presun cez Bratislavu do Viedne. Celodenná prehliadka mesta so sprievodcom – Stephansdom, Rathaus, Hofburg a ďalšie pamiatky, podvečer odchod domov.
       6. deň: príchod do Bardejova okolo 1.00 hod.

       Bližšie informácie: na riaditeľstve školy - Mgr. Frančáková, 054/472 23 83

       Záujem je potrebné nahlásiť do 6. 12. 2019 a zároveň zaplatiť zálohu 100€. Potrebný občiansky preukaz alebo cestovný pas, európsky preukaz poistenca

      • Triedny projekt 4.D: Nauč nás, čo vieš! - Džudo

      • Náš spolužiak, ktorý prezentoval tému o džude sa volá Filip Sokol. Na džudo chodí od tretieho ročníka.

       Počas svojej hodiny nás naučil, že tento šport patrí medzi olympijské športy. Džudo vzniklo v Japonsku. Na Slovensku sa začalo praktizovať od roku 1936. Náš spolužiak je v tomto športe v kategórii mini. V jeho rodine chodil na džudo jeho ocko aj dedko. Filip nám prezradil, že počas zápasu už získal aj trestný bod šido. V tomto športe by chcel získať modrý opasok. Na hodine nám predviedol niekoľko chvatov. Niektoré sme si aj vyskúšali. Bola to opäť netradičná hodina.

       Týmto by sme sa mu chceli poďakovať za zaujímavú prezentáciu o zaujímavom športe.

       Ronald Fedoročko -  žiak 4.D

      • Športové sústredenie 9.D ŠT na Zemplínskej Šírave

      • V dňoch 21.10.-26.10.2019 sa žiaci športovej triedy 9.D zúčastnili na športovom sústredí na Zemplínskej Šírave v hoteli  Glamour. Letné počasie , ktoré panovalo po celý týždeň nám, spríjemňovalo tréningovú záťaž a bolo výborným spoločníkom pri túrach. Absolvovali sme jednu celodennú túru na Vihorlat- 1076 m n.m. a dve poldenné na Vinniansky hrad a Vinnianske jazero. Na regeneráciu sme 2 krát využili priestory hotelového wellness (sauna, vírivka, tapidárium) a raz sme si boli zaplávať v neďalekom hoteli Chemes. V stredu večer p.Radka Hajduková, členka Olympijského spolku Michalovce, premietla film o slovenských olympionikoch a diskutovala so žiakmi o olympijskom hnutí. Výborné podmienky na tréning v okolí hotela, piesková pláž, kamienková pláž, trávnaté plochy, multifunkčné ihrisko spolu s výborným ubytovaním, stravou a regeneráciou  nám  pomohli splniť do bodky všetky tréningové jednotky, ktoré sme mali naplánované. Som veľmi rád, že všetci žiaci pristúpili  k tréningom na 100% a svojím správaním prispeli k dobrému menu našej školy, za čo sme si vypočuli slová chvály od personálu a vedenia hotela. O kvalite hotela, v ktorom sme boli ubytovaní hovorí aj to, že noc z 21.10 na 22.10 tam bol ubytovaný predseda vlády SR Peter Pellegrini .

       Ďakujeme vedeniu hotela Glamour a personálu za vynikajúcu starostlivosť .

       Mgr. Zoran Kollárovič

      • Vyhodnotenie školského kola OSJL

       1. Michaela Kožlejová – 8. E
       2. Dominika Paľuvová – 9. B
       3. Katarína Jackaninová – 9. C

       Úspešní riešitelia:

       Linda Hlavinková, Natália Gašparíková, Viktória Kravčišinová, Lívia Rychvalská, Alexandra Micheľová, Miroslava Kožlejová, Šomon Matej, Sofia Pomikalová, Jaroslava Oravcová, Patrik Kapec, Marek Mank, Emma Gdovinová, Soňa Sidorjaková, Alexandra Voľanská, Sára Prokopovičová, Adam Humeník

      • Inšpirovala nás jeseň

      • Čarovná, farebná, zlatistá, bohatá, slnečná, no niekedy aj hmlistá, veterná, sychravá a daždivá. Presne takáto býva jeseň, ktorú si plným dúškom po tieto dni užívame. Jej bohatstvo je také veľké, že nás častokrát nabáda „ukradnúť si“ z jej pokladov a preniesť aspoň časť z tejto atmosféry aj do našich domovov. Ani my sme neodolali. Na hodinu výtvarnej výchovy sme doniesli nazbierané plody a listy, ktoré sme spolu s dobrými nápadmi premenili na krásne jesenné dekorácie. V krátkej prezentácii Vám ponúkame ukážky prác našich žiakov. Veríme, že Vás budú inšpirovať nielen k tvorbe, ale aj k zdravej prechádzke v tomto jesennom čase.

       PaedDr. Zuzana Kramárová

     • UPOZORNENIE - Testovanie T5-2019
      • UPOZORNENIE - Testovanie T5-2019

      • Oznamujeme rodičom a žiakom, že dňa 20.11.2019 (streda) sa bude konať

       Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ

       T5-2019.

       Z tohto dôvodu sa žiakom 8. ročníka udeľuje na tento deň riaditeľské voľno.

       Z obeda budú žiaci odhlásení automaticky, nie je potrebné sa odhlasovať manuálne. 

       Bližšie informácie o samotnom testovaní nájdete v sekcii výchovné poradenstvo, alebo v tomto odkaze.

      • Potulky za históriou

      • V štvrtok 24.10.2019 sa žiaci 6.ročníka zúčastnili exkurzie v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou. Okrem návštevy spomínaného Archeoparku pozreli  aj expozície susediaceho kaštieľa.

       Múzeum vzniklo v roku 1975. Začínalo s expozíciou histórie v r. 1979, v r. 1983 pribudla expozícia prírody, v r. 1994 expozícia dobovo zariadených interiérov a v r. 2004 etnografická expozícia. Najnovšou expozíciou múzea, od r. 2014, je Archeopark – jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom. Pre pokračovanie článku kliknite na tlačidlo čitaj viac.

       V kaštieli mali možnosť žiaci vidieť ako vyzerala spálňa, salón a ďalšie siene aj s dobovým vybavením rodiny Dessewffyovcov, niekdajších vlastníkov kaštieľa. V historickej expozícii si  mohli  pozrieť makety hradov a hrádkov, zbraní a princíp ochrany v stredoveku. Nepokojné časy pripomínali aj exponáty z novších období hlavne 1. a 2.svetovej vojny. Do tajov prírody ich vtiahla prírodovedná expozícia. Druhohorné amonity, treťohorné morské dno, fragmenty štvrtohorných vyhynutých cicavcov, ale i súčasná podoba lesov a pririečnych nív - diviak, vydra, motýle, dravce, netopier...

       Najstaršiu históriu im priblížila archeologická expozícia. Nachádzali tu originálne exponáty od paleolitu po novovek - nálezy venuše z neolitu, keltskej šatovej spony...Dopĺňali ich rôzne animácie a virtuálna realita, ktorá je neoddeliteľným doplnkom  Archeoparku.

       Archeopark -  jediné živé archeologické múzeom v prírode na Slovensku. Ponúka možnosť  vidieť a zažiť návrat do najstarších období ľudských dejín. Päť obydlí z piatich období praveku a včasného stredoveku je obohnaných palisádou so vstupnou vežou. Objekty z doby kamennej, bronzovej, železnej a slovanského obdobia sú replikou archeologických nálezov z východného Slovenska. Najstarším objektom Archeoparku je kožený stan – replika obydlia asi spred 30 000 rokov. Najmladším je zrub Slovanov z 9.-10. storočia. Jeho prehliadka  tak umožňuje imaginárne prejsť v čase vyše 30 tisícročí.
       V obydliach sa nachádza jednoduchý nábytok a predmety dennej potreby. Interiéry dopĺňajú plastiky muža, ženy a dieťaťa, odeté do ručne ušitých odevov, s typickými doplnkami. 

       Žiaci si tu mohli vyskúšať rôzne činnosti - prácu s kamennou sekerou, drevenou motykou, váhu bronzového či železného meča, mletie obilia na rotačnom mlynčeku, výrobu keramiky na hrnčiarskom kruhu, vyrobiť šperk z medených drôtov, utkať vlastný náramok, vymodelovať niečo z hliny, zastrieľať si z luku, zahrať si na voľne rozmiestnených jednoduchých hudobných nástrojoch a mnohé iné.  Živé zvieratá dotvorili aj živú atmosféru Archeoparku.

       Verím , že žiaci si okrem oddychu a zábavy odniesli aj nové poznatky a vedomosti a prežili deň, na ktorý budú príjemne spomínať.

       Skreptáčová Beáta

      • Exkurzia - Bratislava Október 2019

      • Minulý školský rok sa naša snaha na hodinách informatiky zúročila, boli sme jednou z piatich škôl na Slovensku, ktoré vyhrali návštevu počítačovej firmy Accenture a Orange.lab v Bratislave. Deň D bol stanovený na 23. októbra 2019, kvôli náročnej ceste boli vybraní ôsmaci a deviataci. Pani učiteľky nám návštevu Bratislavy zorganizovali tak, aby sme toho čo najviac stihli. Program bol náročný: Accenture -  Orange.lab - Aurélium – Divadlo Nová scéna - Bratislavský hrad – Volkswagen. Naučili sme sa rozdiel medzi rozšírenou a virtuálnou realitou, ktorú sme si aj vyskúšali. Traja žiaci získali menšiu cenu v rýchlej súťaži a spoznali, ako reaguje robot, ktorý sa učí vďaka umelej inteligencii. Vo firme Accenture a v  Orange.labe žiaci videli, ako pracuje 3D tlačiareň, akým spôsobom sa vrství materiál. Zaujala nás ukážka laserového gravírovania a rôzne technické novinky.  V zážitkovom centre Aurélium mohli objaviť zákony fyziky v praxi, videli laserovú show a vynálezy Nikolu Tesly. Videli sme muzikál legendárnej dvojice Varga-Hammel – Cyrano z predmestia. Prešli sme sa starým mestom a po nádvorí Bratislavského hradu. Odtiaľ bol pekný výhľad na Dunaj.  Exkurziu sme ukončili návštevou Volkswagenu. V hale, kde sa kompletizuje agregát motora a prevodovka,  sme sa dozvedeli  aj veľa zaujímavostí z histórie závodu. Boli sme veľmi unavení ale plní zážitkov. Ďakujeme p. učiteľky.