• Novinky

      • Informácia k bezhotovostnej platbe za stravu

      • Ak ste si vybrali platbu za stravu bankovým prevodom na účet, preddavok na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (na mesiac OKTÓBER do 10.9.2021).

       PLATOBNÉ ÚDAJE
       Číslo účtu: SK34 5600 0000 0036 4367 1004
       Suma: 25€ (paušálne každý mesiac)
       Variabilný symbol: je uvedený na lístku s prihlasovacími údajmi, ktorý stravník obdržal pri podaní zápisného lístka (6 až 7 miestne číslo, začínajúce číslom 9).
       Do správy pre prijímateľa môžete uviesť meno, priezvisko a triedu. (napr.: Peter Novak 7A)

       Prosím venujte zvýšenú pozornosť pri zadávaní variabilného symbolu pri platbe, pretože prostredníctvom neho párujeme platby stravníkom. V prípade, že neviete váš VS, napíšte email na adamikova@zskombj.sk a uveďte meno, priezvisko a triedu stravníka. Suma 25€ je preddavok a je potrebné ho uhrádzať každý mesiac paušálne. Vzniknuté preplatky budú stravníkom vrátené na konci mesiacov DECEMBER a JÚN.

       Termín platieb v hotovosti bude zverejňovaný na stránke školy a na dverách do vestibulu školy.

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22

      • Slávnostné otvorenie šk. roka 2021/2022 sa uskutoční

       2. septembra 2021 (ŠTVRTOK) o 8:00 hod. na školskom dvore.

       Žiaci 2. - 4. a 6. - 9. ročníka sa sústredia pri svojich triednych učiteľoch.
       Po príhovore riaditeľa školy sa odoberú spolu s triednymi učiteľmi do svojich tried.

       Žiaci prvého a piateho ročníka, ako aj novoprijatí žiaci, pôjdu do tried spolu s triednymi učiteľmi po prečítaní zoznamov žiakov jednotilvých tried.

       ► Pri nástupe žiakov do školy je potrebné triednemu učiteľovi predložiť vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka a to buď elektronicky cez edupage (návod) alebo fyzicky (tlačivo).
       Žiaci vchádzajú do školy s rúškom na tvári a bez sprievodu rodičov / zák. zástupcov.
       Rodičia žiakov 1. ročníka budú môcť do tried vstúpiť, podmienkou je rúško/respirátor.

       V prípade nepriaznivého počasia sa slávnostné otvorenie šk. roka uskutoční v triedach.
        ŠKD a školská jedáleň budú v prevádzke od 3. 9. 2021 (piatok).

      • Vyhlásenie o bezpríznakovosti a zmena v distribúcii Ag testov

      • Vážení rodičia.

       Pre nástup žiakov do školy dňa 2.9.2021 (rovnako aj po každom ďalšom prerušení dochádzky trvajúcom 3 a viac po sebe nasledujúcich dní) je potrebné predložiť 

       vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. 

       Urobiť tak môžete prostredníctvom Elektronickej žiadosti/vyhlásenia cez rodičovské konta Edupage - (stručný návod na elektronické podanie vyhlásenia nájdete TU) alebo žiak fyzicky odovzdá vyplnené a rodičom podpísané tlačivo svojmu triednemu učiteľovi ihneď po nástupe do školy.
       Tlačivo na stiahnutie tu: Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti.pdf.

       Zároveň Vás informujeme, že vzhľadom na nedostatočný počet naskladnených antigénových testov pre Prešovský kraj, sa distrubúcia 31.8.2021 sa konať nebude. O novom termíne distribúcie Ag testov Vás budeme informovať hneď, ako sa situácia zmení. 

      • Oznam školskej jedálne - STRAVNÉ na mesiac SEPTEMBER 2021

      • Oznamujem rodičom, že STRAVNÉ na mesiac SEPTEMBER 2021 si môžete zakúpiť

       v dňoch 30.08. , 31.8. a  02.09.2021
       v čase od 7:00 do 14:30 hod.

       1.stupeň 23,85 € (stravné 21,85 eur + réžia 2,00 eur)
       2.stupeň 25,37 € (stravné 23,37 eur + režia 2,00 eur)

       Platba za mesiac September 2021 bude prebiehať len v hotovosti. O iných možnostiach platby na ďalšie mesiace Vás budem informovať osobne pri zakúpení stravného.

       Preplatky zálohovej platby a réžie z mesiaca JÚN 2021 budú vrátené pri zakúpení stravných lístkov. Žiakom, ktorí sa nebudú v novom školskom roku stravovať (a majú preplatky z mesiaca JÚN 2021) budú preplatky vyplácane v tom istom termíne.

       Pri zakúpení stravného je potrebné vyplniť Zápisný lístok stravníka
       (vopred si ho môžete stiahnuť a vytlačiť TU(.pdf) alebo TU(.docx) )

       Odhlášku zo stravy nájdete TU(.pdf) a TU(.doc).

       Bc. Janka Adamíková, vedúca ŠJ

     • Oznam vedúcej ŠJ
      • Oznam vedúcej ŠJ

      • Oznamujem rodičom, že preplatky zálohovej platby a preplatky réžie budú vrátené v mesiaci September 2021

       Bc. Janka Adamíková, vedúca školskej jedálne.

      • A je to za nami...

      • Päť rokov ubehlo ako voda a pár vystrašených piatačikov sa z bezpečia svojej triedy a jednej pani učiteľky ocitli na druhom stupni, kde na nich čakalo množstvo zmien. Popasovali sme sa s nimi tak, ako sa patrí. Občas zaškrípali zbrane, občas zavládlo prímerie, sem-tam sme viedli mierne boje, ale nakoniec sme všetci víťazne prišli k vytúženému cieľu. Stali sa z vás stredoškoláci. Základná škola má svoje opodstatnenie, preto sa volá základná. Má vás pripraviť do života, má vzdelávať, ale aj vychovávať. Pre vás, žiakov z intelektovo-nadanej triedy, mala ešte aj pridanú hodnotu v práci a aktivitách navyše. V prvom rade to boli ročníkové práce, na ktorých ste poctivo pracovali a ktoré ste vždy hravo obhájili. Témy boli pre nás nevyčerpateľnou studnicou informácií, zaujímavostí, občas aj kuriozít, ale najdôležitejší bol proces bádania, hľadania informácií, ich triedenia a spracovania do prijateľnej podoby. Ďalšou nezabudnuteľnou súčasťou našej triedy boli vianočné charitatívne zbierky, počas ktorých sme pomohli mnohým, no určite sme tým pomohli aj sami sebe, aby sme sa stali ešte lepšími ľuďmi. Získali sme za to nomináciu na ocenenie Detský čin roka. No a popritom sme stíhali pripravovať aktivity pre mladších spolužiakov k Oslobodeniu mesta Bardejov, Fašiangom, separovaniu odpadu či na logické sústredenia. Skrátka, nenudili sme sa. To všetko sa volá škola života a určite je na nezaplatenie, pretože čo ste sa raz naučili, nikdy nezabudnete a zužitkujete to v takej či onakej podobe. A nielen pre vás to bola škola života, za päť rokov som sa toho pri vás a od vás naučila veľa aj ja. Človek sa nemá prestať učiť a tak, ako hovorievala moja babka, treba sa učiť od mladších, oni to vedia lepšie. Minimálne sa treba od detí učiť pozerať na svet s optimizmom, radosťou, zvedavosťou a očakávaním toho najlepšieho. Ružové okuliare už máme dávno zapadnuté prachom, ale nezaškodí si ich občas nasadiť a zistiť, že svet nie je iba čierno-biely. To všetko mi moji žiaci opäť pripomenuli a ja im za to veľmi ďakujem. Prajem mojim budúcim stredoškolákom veľa zdravia a trpezlivosti pri štúdiu, a aby každý, koho stretnete, od vás odchádzal lepší a šťastnejší.

       Vaša triedna učiteľka.

       Mgr. Erika Baldovičová

      • Ročníkové práce prvákov úspešne obhájené

      • V týchto mesiacoch prebiehajú rôzne skúšky i obhajoby záverečných prác.  Mohlo by sa zdať, že sú iba výsadou vysokých škôl. No pravdou je, že svoje prvé ročníkové práce odprezentovali aj prváčikovia z 1.A. Ide o triedu s integrovanými intelektovo-nadanými žiakmi, kde prezentácie ročníkových prác boli donedávna v rámci špecializovaných tried ich špecifikom. Voľba teda padla v prospech zachovania tejto tradície. A oplatilo sa.


        Všetci žiaci počas celého školského roka pracovali na triednom projekte „Potulky prírodu“. Počas hodín prvouky a výtvarnej výchovy spoznávali rôzne zákutia rastlinnej a živočíšnej ríše. Napokon jednu z tém, srdcu najbližšiu, na vyučovaní spracovali  do formy  ročníkovej práce a výsledok slávnostne odprezentovali vo výstavnej sieni Poľsko-slovenského domu v Bardejove. A sledovať erudovaný výklad malých prvákov bol jednoznačne zážitkom. Dovolíme si tvrdiť, že spracovanými poznatkami by obohatili aj rozhľad dospelého. Vedeli ste napríklad, že hlavaňa je korytnačka, ktorej hlava sa nezmestí pod jej pancier? Alebo to, že charakteristickým areálom výskytu nášho kamzíka tatranského sú oblasti nad pásmom kosodreviny? Dozvedeli by ste sa aj mená svetových rekordérov medzi stromami, pýšiacimi sa titulmi najvyšší, najmohutnejší či najhrubší. Naopak, najrýchlejší rekordér zo zvieracej ríše je zároveň aj najmenší vtáčik – kolibrík. Iste sa však nevie zamaskovať tak, ako to dokáže tiger, ktorý loví za súmraku.  No ochrana sa netýka len jeho poddruhov, ktorých počet závratne klesá, ale rovnako tak aj hmyzu. Ako je to teda s včelami? Najvýstižnejšie sme to mali vysvetlené na výroku Alberta Einsteina, ktorý nám po ich vyhynutí predpovedá štyri roky života.  A ich benefity sa ani zďaleka netýkajú iba zdravotných účinkov medu,  materskej kašičky či propolisu, ktoré nám žiaci priblížili. Pre ekosystém planéty môže mať hynutie hmyzu výrazne negatívny dopad. Ak bojujete s voškami, nesiahajte preto po chemických prostriedkoch, ale nechajte to na lienky, ktoré ich pomáhajú udržať pod prahom väčšej škodlivosti. A popri ich práci sa pokochajte krásou motýľov, najmä tých denných, typických svojou farebnosťou. Ak zvažujete kúpu psa, informácie od ich chovateľov by ste mali z pravej ruky aj s odporúčaním, ktorý je najvhodnejší k deťom. Menej náročná na chov je určite mačka, z ktorej tváre možno vyčítať emócie podobné človeku, no pozor, ani pes, ani mačka, nie je hračka. Hračkou by však mohol byť zber  listov brezy, či kvetov púpavy a ďalších bylín ako prírodných liekov pri mnohých ťažkostiach. Ak pri nich budete počuť pískavý zvuk, vedzte, že ste v poriadku a zrejme ste práve započuli krídla letiacej labute. Rovnako správny je aj fakt, že u emu hnedého je to práve samec, ktorý sedí na vajciach počas inkubácie a následne ich mnohému učí. 


        A s istotou môžeme potvrdiť, že mnohému sme sa priučili aj my. Okrem zaujímavostí podaných z uhla pohľadu šikovných prvákov aj prezentačným zručnostiam, schopnostiam zaujať, pýtať sa, odpovedať. No veríme, že za najväčší prínos môžeme považovať zvýšenie povedomia dôležitosti a ochrany prírody skrz získané vedomostí našich prváčeniec. A to nielen počas slávnostnej obhajoby, ale najmä pre ich budúce životy.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Druhé miesto v celoslovenskej súťaži Čitateľské oriešky

      • Aj napriek nepriaznivému školskému roku sa naši žiaci zapájali do mnohých súťaží. Jednou z najvýznamnejších celoslovenských literárno-výtvarných súťaží je Čitateľský oriešok.  U žiakov pomáha podporovať vzťah ku knihám a zároveň si preveria, či čítanému textu naozaj rozumejú. Žiaci sa navyše prenesú do krajiny  fantázie, nielen v literárnej, ale aj vo výtvarnej časti.  Do finále sa dostalo päť výtvarných prác žiakov  1.A a dve práce žiačok 2.C. Najväčšie prekvapenie však prišlo počas slávnostného online vyhlásenia výsledkov, keď herec Juraj Kemka oznámil druhé miesto v kategórii ocenenie verejnosti. Jedinečné umiestnenie spomedzi stoviek iných súťažiacich v rámci prvákov získala naša žiačka Dominika Makhlynets. V histórii školy sa tak stala prvou víťazkou, ktorá sa prelúskaním príbehov dopracovala v silnej konkurencii až k celoslovenskému oceneniu nakladateľstva RAABE. Dominike srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu našej školy. Prajeme všetkým žiakom, nech je pre nich kniha verným spoločníkom a priateľom nielen počas nadchádzajúcich prázdnin.

       PaedDr. Andrea Tribusová, PhD.

      • Perfektný záver skrátenej sezóny.

      • V Košiciach , 26.6.2021, sa konali Majstrovstvá Východoslovenského Atletického Zväzu mladších a najmladších žiakov a žiačok v súťažiach jednotlivcov, na ktorých bola aj výprava našich športovcov a reprezentovala nadmieru úspešne. Z výsledkovej listiny vyberáme pódiové umiestnenia:

       Mladší žiaci a žiačky

       Beh na 60m   -    1. miesto   Tomáš Kvočák  ,   Beh na 150 m  -   2. miesto     Tomáš Kvočák,  Beh na 600m -  3. miesto    Peter Labanc,   Beh na 60 m prekážky   -  1. miesto  Patrik Lenárt,  3. miesto – Dominik Križák, 3. miesto - Alexandra Stachová,   skok do výšky – 1. miesto  Peter Labanc, Katarína Zajacová,  skok do diaľky – 3. miesto  Marko Jurčišin,  vrh guľou – 1. miesto  Bruno Čech-Gut, Tímea Haneková, 3. miesto – Lea Milá, hod kriketovou loptičkou – 1. miesto  Tímea Haneková, 3. miesto – Peter Labanc, Liana Guláková, štafeta 4X60m – 1. miesto – Čejka, Lenárt, Kotik, Kvočák, 2. miesto – Križáková, Udičová, Senčáková, Stachová   3. miesto – Prokopovič, Sokol, Poláček, Vasilega a Jacenková, Milá, Šimová, Vasilišinová.

       Najmladší žiaci a žiačky

       Beh na 60m – 1. miesto  Oliver Paľuv, 2. miesto – Amanda  Nyongoni,  beh na 150m – 2. miesto  Oliver Paľuv, beh na 600 m – 2. miesto  Filip Poláček, skok do výšky -  1. miesto  Oliver Paľuv, Karin Grohoľová,  skok do diaľky – 1. miesto  Nyongoni Amanda, 2. miesto  Tomáš Hribík, vrh guľou – 1. miesto  Richard Prokopovič, 2. miesto  Filip Sokol, 3. miesto  Quido Kravec,  hod kriketovou loptičkou – 1. miesto Tomáš Hribik, Amanda Nyongoni.

       Všetkým umiestneným srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za vzornú reprezentáciu školy , klubu a nášho mesta. Ďakujeme!

       V Bardejove , 27.6. 2021
       Mgr. Sergej Kravec

      • Výborné výsledky našich atlétov v Prešove.

      • V piatok 18.6.2021 sa v Prešove v areáli ZŠ Šmeralova uskutočnil 29. ročník súťaže v skoku do výšky Memoriál Štefana Stanislaya. Našu školu reprezentovala malá výprava 12 pretekárov/ok, ktorá bola veľmi úspešná. Polovica z nich sa umiestnila v prvej trojke a aj výkony boli veľmi kvalitné.   
       Najhodnotnejší výkon dosiahol Peter Labanc v kategórii ml. žiakov, ktorú vyhral výkonom 150cm, čo zároveň znamenalo vytvorenie nového rekordu mítingu v tejto vekovej kategórii. Prvé miesto získala aj Karin Grohoľová medzi najml. žiačkami výkonom 120cm, čím vyrovnala rekord mítingu v tejto kategórii. Kategóriu st. žiačok vyhrala Miriam Mačejovská výkonom v osobnom rekorde 140cm a kategóriu najml. žiakov vyhral tiež v osobnom výkone 125cm Oliver Paľuv. 
       Na druhom mieste skončila v kategórii najml. žiačky Karolína Kendrová v osobnom rekorde 115cm a v kategórii st. žiaci Daniel Smoleň výkonom 160cm. Ďalším našim pretekárom/am unikli medailové pozície o kúsok, ale výkony ktoré podali znamenali osobné rekordy, čím potešili nielen seba, ale aj svojich trénerov. Súťažilo sa za veľmi horúceho počasia. 
       Chcel by som všetkých pretekárov pochváliť za správanie, prístup,  vzájomné povzbudzovanie a príjemnú atmosféru, ktorú vytvorili. Nebolo nás veľa, ale bolo nás počuť a svojimi výkonmi všetci potvrdili svoj nesporný talent a kvalitnú prípravu, pod trénerskou taktovkou Mgr. Zorana Kollároviča a Mgr. Andreja Pečeňuka.

                                                                                                                         Mgr. Zoran Kollárovič
        

      • Hviezdoslavov Kubín 2021 - 1. stupeň

      • Školské kolo

       I napriek  zložitej situácii pre pandémiu sa v našej škole aj v tomto školskom roku uskutočnila súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Žiaci sa svedomito pripravovali. Bolo nám ľúto, že niektorí žiaci museli zostať doma v karanténe a tak sa súťaže nemohli zúčastniť. Veríme, že sa im to podarí v budúcom školskom roku.

       Porota  si pozorne vypočula prednes všetkých ukážok a rozhodla o nasledovnom umiestnení:

       1. kategória (2. - 4. ročník)

       Poézia:                                                             

       1. miesto: Katarína  Kopačková    3. A   
       2. miesto: Miriam  Mihalčinová    3. B
       3. miesto: Sarah Anna Miková      2. A                   

        

       Próza:

       1. miesto: Natália Tomečková    2. A
       2. miesto: Samuel Sobek           3. A

        

       Okresné  kolo 67. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2021 pre detských recitátorov v I. až III. kategórii, uskutočnilo Hornošarišské osvetové stredisko  dňa 28. 5. 2021. Tohtoročná súťaž prebehla trošku netradične – online formou. Odborná porota hodnotila prednes na základe videonahrávok, ktoré zaslali prihlásení súťažiaci do osvetového strediska.

       Na peknom 3. mieste sa v okresnom kole umiestnila žiačka 2. A triedy Natália Tomečková.  Samuel Sobek z 3. A  si odniesol Cenu poroty.

       Všetkým recitátorom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Usmernenie - covid testovanie (doplnené)

      • Vážení rodičia, kolegyne a kolegovia,

       na základe aktuálneho rozhodnutia vlády SR v uznesení č. 215/2021 z 26. apríla 2021 bude od 29. apríla 2021 zrušená podmienka preukazovania sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19 pre žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti pri navštevovaní prezenčnej formy vzdelávania sa v školách. Z uvedeného vyplýva zrušenie povinnosti testovania sa žiakov navštevujúcich 2. stupeň základných škôl.

       Na základe uvedeného Vám odporúčame v týždni od 28.-30.4.2021 vykonať testovanie testami tak, ako ste si to naplánovali a objednali, čím dosiahneme zvýšenú mieru bezpečnosti pri zabezpečovaní prezenčnej formy vzdelávania sa na našej škole. Tento spôsob je odporúčaný hlavne v prípade, že na základe COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU dochádza k navýšeniu počtu žiakov navštevujúcich prezenčnú formu výučby. V prípade potvrdenia pozitívneho výsledku testu je zákonný zástupca povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať triedneho učiteľa, resp. školu.

       DOPLNENIE: Zároveň už nie je povinnosť predkladať vyhlásenie o bezinfekčnosti a kópiu negatívneho testu. Potvrdenie o bezinfekčnosti (Tlačivo TU/elektronicky cez rodičovské konto) je potrebné podať len vtedy, ak sa žiak vracia do školy po 3 a viac dňoch neprítomnosti (vrátane sviatkov a víkendov). 

       PhDr. Ján Mika, riaditeľ školy

      • Pytagoriáda - okresné kolo

      • Okresné kolo žiakmi obľúbenej Pytagoriády prebehlo v tomto školskom roku online 13. a 14. 4. 2021. Pozvaní žiaci sa snažili riešiť úlohy čo najrýchlejšie (a bez kalkulačky), pretože aj za ušetrený čas mohli získať body. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej, ale všetci sa snažili dobre reprezentovať našu školu. Viac ako polovica žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi.  Všetkým ďakujeme za reprezentáciu a úspešným blahoželáme k výsledkom.

       Mgr. Jana Varcholová

      • Testovacie miesto na našej škole tento víkend nebude

      • Oznamujeme rodičom, žiakom a zamestnancom školy,

       že testovacie miesto na našej škole tento víkend (1.-2.5.) zriadené NEBUDE.

       Pre potreby pravidelného týždenného testovania prosím využite sieť existujúcich MOMiek v okrese a okolí.

       Ďakujeme za porozumenie.